Korišćenje aplikacije OneDrive u operativnom sistemu iOS

Korišćenje aplikacije OneDrive u operativnom sistemu iOS

Ovo su osnovni podaci o korišćenju aplikacije OneDrive za iPhone, iPad i iPod Touch. Preuzmite aplikaciju za iOS.

Prijava

Da biste dodali lični nalog, na stranici za prijavljivanje unesite Microsoft nalog. Da biste dodali OneDrive for Business nalog, unesite adresu e-pošte koju koristite za preduzeće, školu ili drugu organizaciju.

Ako imate problema sa prijavljivanjem pomoću poslovnog ili školskog naloga, pokušajte da se prijavite na sajtu OneDrive.com ili se obratite IT sektoru.

Automatsko čuvanje snimljenih fotografija i video zapisa u aplikaciji OneDrive (samo lični OneDrive nalozi)

 1. U aplikaciji OneDrive dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana, a zatim dodirnite stavku Postavke OneDrive postavke .

 2. U okviru Postavke dodirnite stavku Otpremanje sa kamere, a zatim uključite Otpremanje sa kamere da bi se fotografije i video zapisi automatski otpremali u OneDrive.

  Napomena : Da biste podesili uređaj da slike otprema čak i kada aplikacija OneDrive nije aktivna, dodirnite stavku Otpremaj u pozadini.

 3. Da biste osigurali automatsko otpremanje video zapisa, uključite opciju Uključivanje video zapisa.

Napomene : 

 • Sve fotografije i video zapisi otpremaće se u originalnoj veličini kad ste povezani sa Wi-Fi mrežom. Ako želite da koristite mobilnu mrežu, dodirnite tri horizontalne trake u gornjem levom uglu, dodirnite stavku Postavke, dodirnite stavku Otpremanje sa kamere i uključite opciju Koristi mobilnu mrežu.

 • Kada se otpremanje fotografija i video zapisa završi, možete da ih izbrišete sa uređaja, što ne utiče na kopije u usluzi OneDrive.

Dodavanje fotografije ili video zapisa

 1. U aplikaciji OneDrive dodirnite stavku Dodaj Ikona „Dodaj“ u aplikaciji OneDrive za iOS na vrhu ekrana.

 2. Zatim dodirnite opciju za pravljenje fascikle, snimanje fotografije ili video zapisa odnosno otpremanje postojeće stavke.

  Snimak ekrana menija „Dodavanje“ u aplikaciji OneDrive za iOS

  • Ako odaberete stavku Snimi fotografiju ili video zapis, otvara se aplikacija kamere uređaja. Možda ćete biti upitani da li želite da OneDrive pristupi kameri – dodirnite dugme Da da biste dozvolili da se slike sačuvaju u usluzi OneDrive.

  • Ako dodirnete stavku Otpremi, pojavljuju se veze do aplikacije „Fotografije“ na uređaju. Pronađite slike koje želite da otpremite, izaberite ih, a zatim na gornjoj traci dodirnite stavku Gotovo.

Kreiranje fascikle

Fascikle možete da dodate u prikaz Datoteke ili u bilo koju drugu fasciklu u usluzi OneDrive.

 1. U prikazu ili fascikli gde želite da dodate novu fasciklu, dodirnite stavku Dodaj Ikona „Dodaj“ u aplikaciji OneDrive za iOS na vrhu ekrana, a zatim stavku Kreiraj fasciklu.

 2. Dodirnite stavku Ime fascikle i otkucajte željeno ime fascikle, a zatim dodirnite stavku Kreiraj.

Premeštanje datoteka u drugu OneDrive fasciklu

 1. Izaberite datoteke koje želite da premestite, a zatim dodirnite stavku Premesti Premeštanje datoteka u usluzi OneDrive (možda ćete prvo morati da dodirnete stavku Više da biste videli ikonu Premesti).

  Savet : Fascikle, kao i pojedinačne datoteke, možete da premestite u drugu fasciklu.

 2. Pojavljuje se lista Datoteke. Dodirnite fasciklu u koju želite da premestite datoteke, a zatim stavku Premesti.

Savet : Da biste napravili novu fasciklu za ove premeštene datoteke, na dnu liste Datoteke dodirnite stavku Nova fascikla. Unesite ime nove fascikle, a zatim dodirnite stavku Napravi.

Pronalaženje tražene datoteke

Možete da pretražujete tekst unutar datoteka, pa čak i fotografija. U vrhu bilo kog prikaza datoteke dodirnite polje Pretraga, a zatim otkucajte frazu za pretragu.

Saveti : 

 • Ako radite na OneDrive ličnom nalogu, pretraga obuhvata samo sadržaj otvorene fascikle. Na primer, ako je otvorena fascikla pod imenom „Poslovni dokumenti“, pretragom se obuhvataju samo datoteke u fascikli „Poslovni dokumenti“. Da biste pretražili sve OneDrive datoteke, koristite pretragu u prikazu Datoteke.

 • Ako radite na poslovnom ili školskom nalogu, pretraga uvek obuhvata kompletan OneDrive.

Ako u aplikaciji ne vidite datoteku koju tražite, pogledajte članak Pronalaženje izgubljenih datoteka ili datoteka koje nedostaju u usluzi OneDrive.

Spasavanje datoteke iz korpe za otpatke

Datoteke izbrisane iz usluge OneDrive čuvaju se u OneDrive korpi za otpatke 30 dana za lične naloge. Datoteke možete da vratite u OneDrive pre isteka tog perioda ili da ih trajno izbrišete iz usluge OneDrive.

 1. Dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana, dodirnite nalog koji koristite, a zatim dodirnite stavku Korpa za otpatke.

 2. U prikazu Korpa za otpatke izaberite datoteke koje želite da vratite.

 3. Da biste datoteke vratili u OneDrive, dodirnite stavku Vrati Vraćanje datoteka u prethodno stanje u usluzi OneDrive . Da biste trajno uklonili datoteke, dodirnite stavku Izbriši Brisanje datoteka u usluzi OneDrive .

Napomena : Ako je korpa za otpatke puna, najstarije stavke se automatski brišu posle tri dana. Ako ste prijavljeni pomoću poslovnog ili školskog naloga, stavke u korpi za otpatke automatski brišu posle 93 dana, osim ako je administrator promenio postavku. Pročitajte više informacija o vremenu zadržavanja izbrisanih stavki za poslovne ili školske naloge.

Preuzimanje fotografije ili video zapisa iz usluge OneDrive na uređaj

 1. Izaberite fotografiju, a zatim dodirnite stavke Deli > Deli fotografiju.

  Snimak ekrana dugmeta „Sačuvaj sliku“ u aplikaciji OneDrive za iOS

 2. Pronađite preuzetu fotografiju u fascikli „Snimci kamere“ na uređaju.

Čitanje datoteke van mreže

Označite datoteke kao „Van mreže“ da biste mogli da ih čitate bilo kada, čak i kada niste povezani sa internetom. Uređivanja datoteka na mreži sinhronizuju se kada se iPad, iPhone ili iPod Touch sledeći put poveže sa vebom, tako da dobijate najnoviju verziju datoteke.

Napomena : Datoteke označene sa „Van mreže“ samo su za čitanje – datoteku možete da uredite samo kada ste na mreži. Ako datoteku uredite van mreže, ona se čuva kao nova datoteka, a originalna OneDrive datoteka se ne menja.

 1. U aplikaciji OneDrive izaberite datoteke koje želite da budu dostupne za čitanje van mreže, a zatim dodirnite stavku Zadrži van mreže Zadržite van mreže. .

  Napomena : Samo datoteke mogu da se označe za čitanje van mreže, ne i fascikle.

 2. Datoteke koje su označene za čitanje van mreže imaju ikonu Zadrži van mreže u prikazu liste. Dodirnite listu datoteka bilo kada da biste otvorili datoteku za čitanje.

Savet : Kada označite datoteku van mreže, OneDrive je navodi i u prikazu Vanmrežne datoteke. Dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana i dodirnite stavku Vanmrežne datoteke da biste odmah pronašli sve vanmrežne datoteke.

Da biste prestali da zadržavate datoteke van mreže, izaberite vanmrežnu datoteku i dodirnite stavku Samo na mreži Samo na mreži. .

Deljenje datoteke

OneDrive datoteke, fotografije i fascikle možete da delite iz aplikacije OneDrive na iOS uređaju isto kao što ih delite i na PC ili Mac računaru. Da biste prestali da ih delite, idite na veb sajt usluge OneDrive i prijavite se.

Napomena : Ako želite da se datoteka deli tako da bude samo za čitanje, dodirnite stavku Samo za prikaz pre nego što odaberete način deljenja.

Pozivanje osoba da vide datoteku ili fasciklu

 1. Izaberite datoteku ili fasciklu koju želite da delite (pritisnite i držite da biste je izabrali).

 2. Dodirnite stavke Deli OneDrive deljenje > Pozovi osobe.

 3. Na tabli Pozivanje osoba, u odeljku Deljenje sa unesite željene adrese e-pošte. Dodirnite stavku Dodaj kontakt Dodavanje primaoca da biste dodali primaoce sa liste kontakata.

 4. Ako želite da primaoci imaju mogućnost da dodaju promene ili uređivanja, u okviru „Opcije“ uključite opciju Dozvoli uređivanje?. Isključite je da bi datoteka primaocima bila samo za čitanje.

 5. Dodirnite stavku Dodaj. Primaoci dobijaju e-poruku sa vezom ka dokumentu.

Kopiranje veze radi njenog lepljenja u SMS poruku ili na veb sajt

 1. Izaberite datoteku ili fasciklu koju želite da delite (pritisnite i držite da biste je izabrali).

 2. Dodirnite stavke Deli OneDrive deljenje > Kopiraj vezu. OneDrive kreira URL za datoteke i smešta ga u ostavu uređaja.

 3. Idite na mesto na koje želite da dodate vezu, kao što su blog, veb stranica ili objava na društvenim medijima i nalepite je.

Napomena : Zapamtite da svi koji imaju vezu mogu da otvore, preuzmu i sačuvaju dokument, kao i da proslede vezu.

Slanje veze putem e-pošte

 1. Izaberite datoteku ili fasciklu koju želite da delite (pritisnite i držite da biste je izabrali).

 2. Dodirnite stavke Deli OneDrive deljenje > Pošalji e-poštom u programu Outlook.

  Ako nemate Outlook za iOS na uređaju, dodirnite stavke Deli > Pošta, a zatim koristite iOS aplikaciju e-pošte ili odaberite drugu aplikaciju koju želite da koristite.

 3. Otvara se e-poruka koja sadrži vezu do datoteka koje delite. Unesite adrese osoba sa kojima želite da delite, dodajte napomenu ako želite, a zatim pošaljite poruku.

Slanje datoteke kao priloga

 1. Izaberite datoteku ili fasciklu koju želite da delite (pritisnite i držite da biste je izabrali).

 2. Dodirnite stavke Deli OneDrive deljenje > Pošalji datoteku.

  Savet : Deljenje u vidu priloga funkcioniše samo za pojedinačne datoteke. Ako želite da delite više datoteka ili fasciklu, koristite opciju Pozovi osobe ili Kopiraj vezu.

 3. Izaberite aplikaciju koju želite da koristite za e-poruku.

 4. Otvara se e-poruka sa datotekom koju delite u vidu priloga. Unesite adrese osoba sa kojima želite da delite, dodajte napomenu ako želite, a zatim pošaljite poruku.

Dodavanje OneDrive for Business naloga

Nalog usluge OneDrive for Business možete da dodate u aplikaciju OneDrive za iOS ako vaša organizacija koristi OneDrive u usluzi Office 365.

 1. Otvorite aplikaciju OneDrive i dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana.

 2. Dodirnite stavku Dodaj nalog.

 3. Na ekranu za prijavljivanje unesite adresu e-pošte i lozinku koje koristite za preduzeće, školu ili drugu organizaciju.

  Ako vaša organizacija koristi SharePoint 2013 ili SharePoint Server 2016, proces prijavljivanja razlikuje se od procesa u usluzi Office 365. Na ekranu za prijavljivanje dodirnite stavku Imate li URL adresu SharePoint servera? Zatim unesite veb adresu svog SharePoint servera da biste nastavili sa procesom prijavljivanja. Veb adresa, koja se naziva i URL, može da izgleda ovako: http://portal.

Napomene : 

 • Da biste se prijavili u OneDrive for Business, organizacija treba da ima kvalifikovani SharePoint Online ili Office 365 poslovni plan pretplate. Druga mogućnost je da vaša organizacija ima sopstvenu primenu sistema SharePoint Server.

 • Ne možete da se prijavite koristeći višestruki poslovni ili školski nalog iz iste organizacije.

Ako imate problema sa prijavljivanjem pomoću poslovni ili školski nalog naloga, pokušajte da se prijavite na https://portal.office.com/onedrive ili se obratite IT sektoru organizacije.

Prebacivanje iz jednog naloga u drugi

Da biste se prebacivali između ličnog OneDrive naloga i OneDrive for Business naloga, odnosno između više OneDrive for Business naloga, otvorite aplikaciju, pritisnite i zadržite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana, a zatim dodirnite ime naloga koji želite da koristite.

Snimak ekrana prebacivanja između naloga u aplikaciji OneDrive za iOS

U aplikaciju OneDrive možete da dodate samo jedan lični nalog. Da biste otvorili drugi lični nalog, dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana, dodirnite nalog sa kog želite da se odjavite, a zatim dodirnite stavku Odjavi se sa ovog naloga. Zatim se ponovo prijavite pomoću naloga koji želite da koristite.

Odjavljivanje sa naloga

Da biste se odjavili sa ličnog OneDrive naloga ili OneDrive for Business naloga, otvorite aplikaciju, dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana, dodirnite nalog sa kog želite da se odjavite, a zatim dodirnite stavku Odjavi se sa ovog naloga.

Deljenje povratnih informacija o aplikaciji OneDrive

Ako protresete uređaj, možete da ocenite aplikaciju OneDrive kada je prikažete na iPhone, iPad i iPod Touch uređajima, odnosno da pronađete pomoć.

Korišćenje Touch ID-a ili koda

Touch ID ili četvorocifreni kôd možete da postavite da biste sprečili druge korisnike uređaja da pristupe vašem OneDrive nalogu. Da biste to uradili, otvorite aplikaciju, dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana, dodirnite stavku Postavke OneDrive postavke , a zatim dodirnite preklopno dugme Touch ID i kôd da biste uključili ovu opciju i uneli kôd.

Pogledajte koliko prostora za skladištenje imate (samo lični OneDrive nalozi)

U aplikaciji OneDrive dodirnite ikonu Ja Ikona „Osoba“ u aplikaciji OneDrive za iOS na dnu ekrana, a zatim pogledajte red Prostor za skladištenje da biste videli ukupnu veličinu skladišta i dostupan prostor ili da biste kupili dodatno skladište.

Rešavanje problema sa aplikacijom

Prvo, ažurirajte iOS na uređaju. Zatim se uverite da ste instalirali sve dostupne ispravke za aplikaciju. One će se preuzeti i instalirati automatski kada se povežete sa Wi‑Fi mrežom. Da biste videli dostupne ispravke koje nisu preuzete:

 1. Otvorite App Store, a zatim dodirnite stavku Ispravke.

 2. Ako su dostupne ispravke, dodirnite stavku Ažuriraj sve. Možda će vam biti traženo da unesete Apple ID lozinku.

Ako i dalje imate problema sa aplikacijom, pokušajte da je izbrišete, a zatim idite u App Store da biste je ponovo preuzeli.

Ako u aplikaciji ne vidite datoteku koju tražite, pogledajte članak Pronalaženje izgubljenih datoteka ili datoteka koje nedostaju u usluzi OneDrive.

Više pomoći za OneDrive (lični nalozi)

Rešavanje problema sa OneDrive aplikacijom za mobilne uređaje

U aplikaciji OneDrive na telefonu, prodrmajte uređaj da biste dobili pomoć ili delili povratne informacije o usluzi OneDrive. Na drugim uređajima, potražite pomoć slanjem e-poruke timu za podršku usluge OneDrive.

Pogledajte srodne članke pomoći o aplikaciji OneDrive za iOS ili OneDrive za Windows phone.

Pogledajte još stranica podrške za OneDrive.

Dodatna pomoć za OneDrive for Business

Pogledajte srodnu Pomoć za OneDrive for Business.

Postavite pitanje na forumu zajednice OneDrive for Business.

Da biste dobili dodatnu pomoć, obratite se IT sektoru ili administratoru. Ako ste SharePoint Online administrator, možete i da otvorite tiket za podršku u Office 365 centru administracije.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×