Korišćenje Veb segmenta InfoPath obrasca na klasični stranice

Korišćenje Veb segmenta InfoPath obrasca na klasični stranice

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Kad na stranicu dodate veb segment InfoPath obrasca možete da prikažete obrazac za pregledač koji je bio:

 • Objavljen u obrascu ili u biblioteci dokumenata.

 • Povezan sa obrascem SharePoint liste prilagođene pomoću programa Microsoft InfoPath 2013.

Kada na stranicu dodate veb segment InfoPath obrasca, moći ćete da ga povežete sa drugim veb segmentima na stranici kako biste kreirali korisna rešenja. Na primer, možete da:

 • Izaberete stavku u veb segmentu prikaza liste biblioteke koja sadrži slične obrasce i da prikažete određeni obrazac u veb segmentu InfoPath obrasca.

 • Izaberite stavku iz veb segmenta prikaza liste kao što je lista karata tehničke podrške i prikažite polja u veb segmentu InfoPath obrasca.

 • Obuhvatite nekoliko vrednosti parametara korisnika u veb segmentu InfoPath obrasca, kao na primer izračunavanje hipoteke, i prikažite tabelu sa rezultatima u veb segmentu usluga Excel Services.

Više informacija potražite u članku Pronalaženje sadržaja o programu InfoPath 2010 i 2013.

U ovom članku

Povezivanje Veb segmenta InfoPath obrasca sa drugim Veb segmentom

Prilagođena svojstva

Zajednička svojstva

Izgled

Raspored

Više opcija

Povezivanje veb segmenta InfoPath obrasca sa drugim veb segmentom

Veb segment InfoPath obrasca je moguće povezati sa drugim veb segmentom, kao što je veb segment prikaza liste. Moguće je obezbediti podatke za drugi veb segment, primiti podatke od njega i promeniti način prikazivanja podataka u njemu.

 1. Na na postavke meni Dugme „Postavke usluge Office 365“ , izaberite stavku Uredi stranicu ili Dodaj stranicu.

 2. Ako je potrebno, dodajte druge veb segmente na stranicu sa kojom želite da se povežete.

 3. Pronađite veb segment za InfoPath na stranici ili dodajte veb segment za InfoPath na stranicu.

 4. Izaberite meni Veb segment veb segmenta za InfoPath, a zatim postavite pokazivač na stavku Veze.

 5. Postavite pokazivač na jednu od sledećih komandi, a zatim kliknite na ime drugog veb segmenta na stranici sa kojim želite da se povežete.

Komanda

Opis

Pošalji podatke za

Prikazuje listu od jednog ili više veb segmenata na stranici koji mogu da prime podatke obrasca. Veb segment InfoPath obrasca može da bude obrazac biblioteke sa definisanim izlaznim parametrima ili obrazac liste.

Preuzmi obrazac iz veb segmenta

Prikazuje veb segment prikaza liste zasnovan na listi ili biblioteci. Korisnici mogu da izaberu obrasce iz veb segmenta prikaza liste da bi prikazali određeni obrazac u veb segmentu InfoPath obrasca.

Preuzmi podatke iz veb segmenta

Prikazuje drugi veb segment, kao što je veb segment prikaza liste, koji šalje jedno ili više polja veb segmentu InfoPath obrasca, kojem moraju da budu definisani izlazni parametri i koji može da bude obrazac biblioteke ili obrazac liste.

Prilagođena svojstva

Svojstvo

Opis

Lista ili biblioteka.

Navodi listu ili biblioteku koja sadrži objavljeni InfoPath obrazac.

Tip sadržaja

Navodi tip sadržaja obrasca. Ovo je potrebno ako je više od jednog InfoPath obrasca objavljeno kao tip sadržaja ili dodato kao predložak biblioteke. Ako ne napravite izbor, biće izabran podrazumevani tip sadržaja.

Prikaz obrasca samo za čitanje (samo za liste)

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste sprečili ili dozvolili unos podataka u obrazac liste.

Prikaz InfoPath trake ili trake sa alatkama

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu kako bi se InfoPath traka ili traka sa alatkama prikazala ili sakrila. Ako opozovete izbor u polju za potvrdu, obezbedite da korisnik može da koristi InfoPath obrazac dodavanjem dugmeta Prosledi.

Pošalji podatke povezanim veb segmentima kad se stranica učita

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste poslali ili da ne pošaljete prvi red sa podacima jednom povezanom veb segmentu ili više povezanih veb segmenata kad se stranica prvi put prikaže i da biste prikazali ili sakrili podrazumevane vrednosti.

Izbor prikaza obrasca koji će podrazumevano biti aktivan

Ako obrazac ima definisana dva ili više prikaza, sa padajuće liste izaberite prikaz koji će biti aktivan.

Izbor radnje koja će biti preduzeta nakon što je obrazac prosleđen

Izaberite neku od sledećih opcija:

 • Zatvorite obrazac Zamenjuje obrazac sledećom porukom: „Obrazac je zatvoren”.

 • Otvaranje obrasca    Otvara novi prazan obrazac.

 • Ostavljanje obrasca otvorenim    Ostavlja obrazac otvorenim.

Vrh stranice

Zajednička svojstva

Svi veb segmenti dele zajednički skup svojstava koja kontrolišu njihov izgled, raspored i napredne karakteristike.

Napomena:  Zajednička svojstva veb segmenata koja vidite u oknu sa alatkama mogu se razlikovati od onih dokumentovanih u ovom odeljku iz nekoliko razloga:

 • Da biste u oknu sa alatkama videli odeljak Više opcija, morate imati odgovarajuću dozvolu.

 • Projektant veb segmenta je možda odabrao da za određeni veb segment ne prikazuje neka od tih zajedničkih svojstava ili je možda odabrao da kreira i prikaže dodatna svojstva koja nisu navedena u odeljcima okna sa alatkama Izgled, Raspored i Više opcija.

Vrh stranice

Izgled

Svojstvo

Opis

Naslov

Navodi naslov veb segmenta koji se prikazuje na naslovnoj traci veb segmenta.

Visina

Navodi visinu veb segmenta.

Širina

Navodi širinu veb segmenta.

Stanje ležišta

Navodi da li se ceo veb segment prikazuje na stranici kada korisnik otvori stranicu sa veb segmentom. Stanje ležišta podrazumevano ima vrednost Normalno i prikazuje se ceo veb segment. Kada stanje ima vrednost Umanjeno, prikazuje se samo naslovna traka.

Tip ležišta

Navodi da li se prikazuju naslovna traka i ivica okvira veb segmenta.

Naslov

Navodi naslov veb segmenta koji se prikazuje na naslovnoj traci veb segmenta.

Visina

Navodi visinu veb segmenta.

Širina

Navodi širinu veb segmenta.

Vrh stranice

Raspored

Svojstvo

Opis

Skriveno

Navodi da li je veb segment vidljiv kada korisnik otvori stranicu sa veb segmentom. Ako se potvrdi izbor u polju za potvrdu, veb segment je vidljiv samo kada dizajnirate stranicu i ima sufiks (Skriveno) pored naslova.

Veb segment možete da sakrijete ako želite da ga koristite kako biste obezbedili podatke za drugi veb segment putem veze veb segmenta, ali ne želite da prikažete veb segment.

Smer

Navodi smer teksta u sadržaju veb segmenta. Na primer, na arapskom jeziku se piše zdesna nalevo, a na engleskom i većini drugih evropskih jezika piše se sleva nadesno. Ova postavka možda nije dostupna za sve tipove veb segmenata.

Zona

Navodi zonu na stranici sa veb segmentima u kojoj se nalazi veb segment.

Napomena: Zone na stranici sa veb segmentima nisu navedene u okviru sa listom kada nemate dozvolu za menjanje zone.

Indeks zone

Navodi poziciju veb segmenta u zoni kada zona sadrži više veb segmenata.

Da biste naveli redosled, u okviru za tekst otkucajte pozitivan ceo broj.

Ako su veb segmenti u zoni raspoređeni od vrha ka dnu, vrednost 1 znači da se veb segment prikazuje na vrhu zone. Ako su veb segmenti u zoni raspoređeni sleva nadesno, vrednost 1 znači da se veb segment prikazuje sa leve strane zone.

Na primer, kada dodate veb segment u praznu zonu sa rasporedom od vrha ka dnu, indeks zone je 0. Kada dodate drugi veb segment na dno zone, njegov indeks zone je 1. Da biste premestili drugi veb segment na vrh zone, otkucajte 0, a zatim otkucajte 1 za prvi veb segment.

Napomena: Svaki veb segment u zoni mora imati jedinstvenu vrednost indeksa zone. Zbog toga promena vrednosti indeksa zone za trenutni veb segment može da promeni vrednost indeksa zone za druge veb segmente u toj zoni.

Vrh stranice

Više opcija

Svojstvo

Opis

Dozvoli umanjivanje

Navodi da li je veb segment moguće umanjiti.

Dozvoli zatvaranje

Navodi da li je veb segment moguće ukloniti sa stranice sa veb segmentima.

Dozvoli skrivanje

Navodi da li je veb segment moguće sakriti.

Dozvoli promenu zone

Navodi da li je veb segment moguće premestiti u drugu zonu.

Dozvoli veze

Navodi da li veb segment može da učestvuje u vezama sa drugim veb segmentima.

Dozvoli uređivanje u ličnom prikazu

Navodi da li je svojstva veb segmenta moguće izmeniti u ličnom prikazu.

Režim izvoza

Navodi nivo podataka koji može da se izveze za ovaj veb segment. U zavisnosti od konfiguracije, ova postavka možda neće biti dostupna.

URL naslova

Navodi URL datoteke koja sadrži dodatne informacije o veb segmentu. Datoteka se prikazuje u posebnom prozoru pregledača kada kliknete na naslov veb segmenta.

Opis

Navodi ekransku napomenu koja se pojavljuje kada postavite pokazivač miša na naslov veb segmenta ili ikonu veb segmenta. Vrednost ovog svojstva se koristi kada tražite veb segmente pomoću komande Pretraži u meniju Pronalaženje veb segmenata u oknu sa alatkama u sledećim galerijama veb segmenata: Lokacija, Virtuelni server i stranica sa veb segmentima.

URL pomoći

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži informacije pomoći za veb segment. Informacije pomoći prikazuju se u posebnom prozoru pregledača kada u meniju veb segmenta izaberete komandu Pomoć.

Režim pomoći

Navodi način na koji pregledač prikazuje sadržaj pomoći za veb segment.

Izaberite nešto od sledećeg:

 • Modalni Otvara poseban prozor pregledača ako pregledač ima tu mogućnost. Korisnik mora da zatvori prozor pre vraćanja na veb stranicu.

 • Bez određenog režima Otvara poseban prozor pregledača ako pregledač ima tu mogućnost. Korisnik ne mora da zatvori prozor pre vraćanja na veb stranicu. Ovo je podrazumevana vrednost.

 • Navigacija Otvara veb stranicu u trenutnom prozoru pregledača.

Napomena:  Iako prilagođeni veb segmenti „Microsoft ASP.NET“ podržavaju ovo svojstvo, podrazumevane teme pomoći će biti otvorene samo u odvojenom prozoru pregledača.

URL slike ikone kataloga

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti kao ikona veb segmenta na listi veb segmenata. Veličina slike mora da bude 16 puta 16 piksela.

URL slike ikone naslova

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti na naslovnoj traci veb segmenta. Veličina slike mora da bude 16 puta 16 piksela.

Poruka o grešci pri uvozu

Navodi poruku koja se pojavljuje ako postoji problem pri uvozu veb segmenta.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×