Korišćenje Veb segmenata poslovnih podataka na klasični stranica

Korišćenje Veb segmenata poslovnih podataka na klasični stranica

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Veb segmenti poslovnih podataka namenjeni su za rad sa podacima sa spoljne liste. Te veb segmente možete da kombinujete na više korisnih načina. Na primer, možete da povežete veb segmente za prikaz liste i za prikaz stavke, pa kad izaberete stavku obrasca izveštaja o troškovima u veb segmentu za prikaz liste, kao što su troškovi od četvrtka, pojedinosti te stavke, kao što su troškovi hotelskog smeštaja, prevoza i hrane, prikazuju se u veb segmentu za prikaz stavke.

Više informacija potražite u članku Kreiranje pridruživanja u programu SharePoint Designer, Veb segmenata poslovnih podataka (demonstracija)i Pronalaženje sadržaja o spoljnim podacima.

U ovom članku:

Pregled Veb segmenata poslovnih podataka

Pre nego što počnete

Prilagođena svojstva Veb segmenta za poslovne podatke liste

Svojstva liste poslovnih podataka

Svojstva prikaza podataka

Prilagođena svojstva Veb segmenta za poslovne podatke stavke

Svojstva stavke poslovnih podataka

Svojstva prikaza podataka

Prilagođena svojstva Veb segmenta za poslovne podatke radnje

Svojstva radnje poslovnih podataka

Prilagođena svojstva Veb segmenta za poslovne podatke povezivanja filtera

Svojstva filtera

Svojstva naprednih opcija filtera

Prilagođena svojstva Veb segmenta za poslovne podatke povezane liste

Svojstva liste povezanih poslovnih podataka

Svojstva prikaza podataka

Segment Veb izradu stavke poslovnih podataka

Zajednička svojstva Veb segmenata poslovnih podataka

Izgled

Raspored

Više opcija

AJAX opcije

Razno

Pregled veb segmenata poslovnih podataka

U sledećoj tabeli dat je kratak rezime za svaki veb segment za poslovne podatke.

Veb segment

Opis

Lista poslovnih podataka

Prikazuje listu stavki iz spoljne liste.

Stavka poslovnih podataka

Prikazuje stavku iz spoljne liste.

Radnje vezane za poslovne podatke

Prikazuje radnju iz spoljne liste.

Filter za povezane poslovne podatke

Filtrira sadržaj povezanog veb segmenta za poslovne podatke koristeći listu vrednosti iz spoljne liste.

Graditelj stavki poslovnih podataka

Pravi stavku poslovnih podataka prema parametrima u URL niski upita i pruža je drugim veb segmentima za poslovne podatke.

Lista povezanih poslovnih podataka

Prikazuje listu podređenih stavki koje su povezane s nadređenom stavkom iz spoljne liste. Zahteva povezivanje.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Rad sa spoljnim podacima zahteva nekoliko neophodnih zadataka kako bi se omogućio bezbedan pristup podacima. Sledeće informacije mogu da pomognu u planiranju narednih koraka. Takođe, ako naiđete na probleme kada pokušate da radite sa spoljnim podacima, ove informacije mogu vam pomoći da identifikujete problem. Da biste pristupili spoljnim podacima, potrebno je da vi ili vaš administrator uradite sledeće:

Priprema spoljnog izvora podataka    Administrator treba da napravite nalog i obezbedite dozvole za izvor podataka da biste se uverili da prave osobe imaju pristup podacima i da podaci se ne završava sa pogrešne ruke. U spoljnoj bazi podataka, administrator možda ćete takođe želeti da kreirate određene tabele, prikaza, upite, i tako dalje da biste ograničili rezultate na upravo ono što je potrebno i kako bi se poboljšale performanse.

Konfigurisanje SharePoint usluga    Administrator mora aktivirati usluge poslovnog povezivanja (BCS) i usluge bezbednog skladištenja.

Konfigurisanje usluge bezbednog skladištenja    Administrator mora da odredi najbolji režim pristupa za spoljni izvor podataka, kreira ciljnu aplikaciju i postavi akreditive za ciljnu aplikaciju.

Konfigurisanje usluge povezivanja poslovnih podataka    Administrator mora uverite se da je korisnik koji kreira spoljnom tipu sadržaja ima dozvolu za skladište metapodataka povezivanja poslovnih podataka (BDC) i da odgovarajući korisnici imaju pristup spoljnog tipa sadržaja na kom se zasniva na spoljnoj listi.

Kreiranje spoljne liste    Korisnik mora da kreira spoljnu listu zasnovanu na spoljnom tipu sadržaja i jedan ili više prikaza spoljne liste po potrebi.

Prilagođena svojstva veb segmenta za prikaz liste poslovnih podataka

Svojstva liste poslovnih podataka

Svojstvo

Opis

Tip

Unesite spoljni tip sadržaja kako bi se prikazao. Pomoću dugmadi pored okvira za unos proverite da li postoji taj spoljni tip sadržaja pa izaberite određeni spoljni tip sadržaja.

Prikaz

Izbor prikaza.

Napomena:  Možda će biti potrebno nekoliko sekundi da se pojave svi prikazi nakon što ste izabrali spoljni tip sadržaja.

Prikaz trake sa alatkama

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu kako bi se traka sa alatkama prikazala ili sakrila.

Prikaz animacije prilikom učitavanja

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da bi se prikaz animirao, odnosno da se ne bi animirao, prilikom učitavanja.

Svojstva prikaza podataka

Svojstvo

Opis

XSL uređivač

Koristite ga za unos XSLT izvornog koda u uređivač čistog teksta. Za upotrebu ovog uređivača potrebno je poznavanje XSLT sintakse. Na primer, koristite ovo svojstvo da biste ponovo oblikovali kolone „Broj“ i „Valuta“.

Vrh stranice

Prilagođena svojstva veb segmenta za prikaz stavke poslovnih podataka

Svojstva stavke poslovnih podataka

Svojstvo

Opis

Tip

Unesite spoljni tip sadržaja kako bi se prikazao. Pomoću dugmadi pored okvira za unos proverite da li postoji taj spoljni tip sadržaja pa izaberite određeni spoljni tip sadržaja.

Prikaz

Izbor prikaza.

Napomena:  Možda će biti potrebno nekoliko sekundi da se pojave svi prikazi nakon što ste izabrali spoljni tip sadržaja.

Stavka

Unesite stavke koje će se prikazivati. Koristite dugmad pored polja kako biste proverili da li te stavke postoje i da biste izabrali određene stavke. Možete i da poverite vezi veb segmenta da automatski unese vrednost stavke.

Prikaz animacije prilikom učitavanja

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da bi se prikaz animirao, odnosno da se ne bi animirao, prilikom učitavanja.

Polja

Izaberite polja koja će se prikazivati pa izaberite njihov redosled u listi stavki.

Radnje

Izaberite radnju, koja je ranije bila definisana, koja će se prikazivati.

Podrazumevano prikazivanje nove radnje

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu kako bi se podrazumevano prikazivale nove radnje.

Svojstva prikaza podataka

Svojstvo

Opis

XSL uređivač

Koristite ga za unos XSLT izvornog koda u uređivač čistog teksta. Za upotrebu ovog uređivača potrebno je poznavanje XSLT sintakse. Na primer, koristite ovo svojstvo da biste ponovo oblikovali kolone „Broj“ i „Valuta“.

Vrh stranice

Prilagođena svojstva veb segmenta za radnje koje se odnose na poslovne podatke

Svojstva radnji koje se odnose na poslovne podatke

Svojstvo

Opis

Tip

Unesite spoljni tip sadržaja koji će se koristiti. Pomoću dugmadi pored okvira za unos proverite da li postoji taj spoljni tip sadržaja pa izaberite određeni spoljni tip sadržaja.

Stavka

Unesite stavke koje će se prikazivati. Koristite dugmad pored polja kako biste proverili da li te stavke postoje i da biste izabrali određene stavke. Možete i da poverite vezi veb segmenta da automatski unese vrednost stavke.

Radnje

Izaberite radnju, koja je ranije bila definisana, koja će se prikazivati.

Podrazumevano prikazivanje nove radnje

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu kako bi se podrazumevano prikazivale nove radnje.

Stil

Izaberite jedan od sledećih stilova prikaza:

  • Lista sa znakovima za nabrajanje

  • Lista

  • Traka sa alatkama

Vrh stranice

Prilagođena svojstva veb segmenta za filter za povezane poslovne podatke

Svojstva filtera

Svojstvo

Opis

Ime filtera

Zadajte jedinstveno i smisleno ime za filter.

Spoljni tip sadržaja

Unesite spoljni tip sadržaja koji će se koristiti za vrednosti filtera. Pomoću dugmadi pored okvira za unos proverite da li postoji taj spoljni tip sadržaja pa izaberite određeni spoljni tip sadržaja.

Prikaz

Izbor prikaza.

Napomena:  Možda će biti potrebno nekoliko sekundi da se pojave svi prikazi nakon što ste izabrali spoljni tip sadržaja.

Kolona vrednosti

Izaberite kolonu koju ćete koristiti kao vrednost filtera.

Opis kolone

Izaberite kolonu koju ćete koristiti kao alternativnu i smisleniju vrednost za prikazivanje korisniku.

Prikaži listu kao

Izaberite način za prikaz filtera preko jedne od dostupnih opcija.

Svojstva naprednih opcija filtera

Svojstvo

Opis

Širina

Uradite nešto od sledećeg da biste zadali širinu veb segmenta:

  • Unesite određenu širinu merenu u pikselima.

  • Ostavite okvir prazan ili unesite 0 da bi se širina automatski odredila.

Zahtevaj od korisnika da izabere vrednost

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju da biste od korisnika zahtevali da izabere vrednost ili da biste dozvolili korisniku da ostavi praznu vrednost.

Podrazumevana vrednost

Unesite vrednost stavke. Koristite dugmad pored okvira za unos kako biste proverili da li ta stavka postoji i da biste izabrali određenu stavku.

Vrh stranice

Prilagođena svojstva veb segmenta za prikaz liste povezanih poslovnih podataka

Svojstva liste povezanih poslovnih podataka

Svojstvo

Opis

Tip

Unesite spoljni tip sadržaja kako bi se prikazao. Pomoću dugmadi pored okvira za unos proverite da li postoji taj spoljni tip sadržaja pa izaberite određeni spoljni tip sadržaja.

Odnos

Izaberite odnos na osnovu ranije definisanog povezivanja.

Prikaz trake sa alatkama

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu kako bi se traka sa alatkama prikazala ili sakrila.

Prikaz animacije prilikom učitavanja

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da bi se prikaz animirao, odnosno da se ne bi animirao, prilikom učitavanja.

Svojstva prikaza podataka

Svojstvo

Opis

XSL uređivač

Koristite ga za unos XSLT izvornog koda u uređivač čistog teksta. Za upotrebu ovog uređivača potrebno je poznavanje XSLT sintakse. Na primer, koristite ovo svojstvo da biste ponovo oblikovali kolone „Broj“ i „Valuta“.

Vrh stranice

Veb segment alatke za izradu stavke poslovnih podataka

Ovaj veb segment nema prilagođena svojstva. On kreira stavku poslovnih podataka prema parametrima u URL niski upita i pruža je drugim veb segmentima za poslovne podatke. Ovaj veb segment nije vidljiv korisniku i jedino je vidljiv kada je stranica u režimu za uređivanje.

Zajednička svojstva veb segmenata za poslovne podatke

Svi veb segmenti dele zajednički skup svojstava koja kontrolišu njihov izgled, raspored, napredne Ajax opcije i razne karakteristike.

Napomena:  Zajednička svojstva veb segmenata koja vidite u oknu sa alatkama mogu se razlikovati od onih dokumentovanih u ovom odeljku iz nekoliko razloga:

  • Da biste u oknu sa alatkama videli odeljak Više opcija, morate imati odgovarajuću dozvolu.

  • Projektant veb segmenta je možda odabrao da za određeni veb segment ne prikazuje neka od tih zajedničkih svojstava ili je možda odabrao da kreira i prikaže dodatna svojstva koja nisu navedena u odeljcima okna sa alatkama Izgled, Raspored i Više opcija.

Izgled

Svojstvo

Opis

Naslov

Navodi naslov veb segmenta koji se prikazuje na naslovnoj traci veb segmenta.

Visina

Navodi visinu veb segmenta.

Širina

Navodi širinu veb segmenta.

Stanje ležišta

Navodi da li se ceo veb segment prikazuje na stranici kada korisnik otvori stranicu sa veb segmentom. Stanje ležišta podrazumevano ima vrednost Normalno i prikazuje se ceo veb segment. Kada stanje ima vrednost Umanjeno, prikazuje se samo naslovna traka.

Tip ležišta

Navodi da li se prikazuju naslovna traka i ivica okvira veb segmenta.

Vrh stranice

Raspored

Svojstvo

Opis

Skriveno

Navodi da li je veb segment vidljiv kada korisnik otvori stranicu sa veb segmentom. Ako se potvrdi izbor u polju za potvrdu, veb segment je vidljiv samo kada dizajnirate stranicu i ima sufiks (Skriveno) pored naslova.

Veb segment možete da sakrijete ako želite da ga koristite kako biste obezbedili podatke za drugi veb segment putem veze veb segmenta, ali ne želite da prikažete veb segment.

Smer

Navodi smer teksta u sadržaju veb segmenta. Na primer, na arapskom jeziku se piše zdesna nalevo, a na engleskom i većini drugih evropskih jezika piše se sleva nadesno. Ova postavka možda nije dostupna za sve tipove veb segmenata.

Zona

Navodi zonu na stranici sa veb segmentima u kojoj se nalazi veb segment.

Napomena: Zone na stranici sa veb segmentima nisu navedene u okviru sa listom kada nemate dozvolu za menjanje zone.

Indeks zone

Navodi poziciju veb segmenta u zoni kada zona sadrži više veb segmenata.

Da biste naveli redosled, u okviru za tekst otkucajte pozitivan ceo broj.

Ako su veb segmenti u zoni raspoređeni od vrha ka dnu, vrednost 1 znači da se veb segment prikazuje na vrhu zone. Ako su veb segmenti u zoni raspoređeni sleva nadesno, vrednost 1 znači da se veb segment prikazuje sa leve strane zone.

Na primer, kada dodate veb segment u praznu zonu sa rasporedom od vrha ka dnu, indeks zone je 0. Kada dodate drugi veb segment na dno zone, njegov indeks zone je 1. Da biste premestili drugi veb segment na vrh zone, otkucajte 0, a zatim otkucajte 1 za prvi veb segment.

Napomena: Svaki veb segment u zoni mora imati jedinstvenu vrednost indeksa zone. Zbog toga promena vrednosti indeksa zone za trenutni veb segment može da promeni vrednost indeksa zone za druge veb segmente u toj zoni.

Vrh stranice

Više opcija

Svojstvo

Opis

Dozvoli umanjivanje

Navodi da li je veb segment moguće umanjiti.

Dozvoli zatvaranje

Navodi da li je veb segment moguće ukloniti sa stranice sa veb segmentima.

Dozvoli skrivanje

Navodi da li je veb segment moguće sakriti.

Dozvoli promenu zone

Navodi da li je veb segment moguće premestiti u drugu zonu.

Dozvoli veze

Navodi da li veb segment može da učestvuje u vezama sa drugim veb segmentima.

Dozvoli uređivanje u ličnom prikazu

Navodi da li je svojstva veb segmenta moguće izmeniti u ličnom prikazu.

Režim izvoza

Navodi nivo podataka koji može da se izveze za ovaj veb segment. U zavisnosti od konfiguracije, ova postavka možda neće biti dostupna.

URL naslova

Navodi URL datoteke koja sadrži dodatne informacije o veb segmentu. Datoteka se prikazuje u posebnom prozoru pregledača kada kliknete na naslov veb segmenta.

Opis

Navodi ekransku napomenu koja se pojavljuje kada postavite pokazivač miša na naslov veb segmenta ili ikonu veb segmenta. Vrednost ovog svojstva se koristi kada tražite veb segmente pomoću komande Pretraži u meniju Pronalaženje veb segmenata u oknu sa alatkama u sledećim galerijama veb segmenata: Lokacija, Virtuelni server i stranica sa veb segmentima.

URL pomoći

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži informacije pomoći za veb segment. Informacije pomoći prikazuju se u posebnom prozoru pregledača kada u meniju veb segmenta izaberete komandu Pomoć.

Režim pomoći

Navodi način na koji pregledač prikazuje sadržaj pomoći za veb segment.

Izaberite nešto od sledećeg:

  • Modalni Otvara poseban prozor pregledača ako pregledač ima tu mogućnost. Korisnik mora da zatvori prozor pre vraćanja na veb stranicu.

  • Bez određenog režima Otvara poseban prozor pregledača ako pregledač ima tu mogućnost. Korisnik ne mora da zatvori prozor pre vraćanja na veb stranicu. Ovo je podrazumevana vrednost.

  • Navigacija Otvara veb stranicu u trenutnom prozoru pregledača.

Napomena:  Iako prilagođeni veb segmenti „Microsoft ASP.NET“ podržavaju ovo svojstvo, podrazumevane teme pomoći će biti otvorene samo u odvojenom prozoru pregledača.

URL slike ikone kataloga

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti kao ikona veb segmenta na listi veb segmenata. Veličina slike mora da bude 16 puta 16 piksela.

URL slike ikone naslova

Navodi lokaciju datoteke koja sadrži sliku koja će se koristiti na naslovnoj traci veb segmenta. Veličina slike mora da bude 16 puta 16 piksela.

Poruka o grešci pri uvozu

Navodi poruku koja se pojavljuje ako postoji problem pri uvozu veb segmenta.

Vrh stranice

Ajax opcije

Napomena:  Sledeća zajednička svojstva dostupna su samo za veb segmente za listu poslovnih podataka i povezanu listu poslovnih podataka.

Svojstvo

Opis

Omogući asinhrono učitavanje

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da bi se podaci učitavali asinhrono (možete da nastavite sa poslom pre nego što se učitaju svi podaci) ili sinhrono (na prikazu liste vidi se slika „učitavanje“ dok svi podaci ne budu vraćeni sa servera).

Omogući asinhrone ispravke

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu kako biste omogućili ili onemogućili asinhrono ili sinhrono ponašanje sledećih operacija: sortiranje, smeštanje u privremenu memoriju, filtriranje i osvežavanje.

Prikaži dugme za ručno osvežavanje

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali ili sakrili dugme za automatsko osvežavanje prikaza liste.

Omogući asinhrono automatsko osvežavanje

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste omogućili ili onemogućili automatsko osvežavanje prikaza liste.

Interval automatskog osvežavanja (sekunde)

Zadajte vremenski interval između svake operacije automatskog osvežavanja.Podrazumevana vrednost je 60 sekundi.

Vrh stranice

Razno

Napomena:  Sledeća zajednička svojstva dostupna su samo za veb segmente za listu poslovnih podataka i listu povezanih poslovnih podataka.

Svojstvo

Opis

Uzorak podataka

Unesite uzorak podataka kao ispravnu XML datoteku s istom strukturom kao i podaci vraćeni iz izvora podataka. Uređivač koji je kompatibilan sa sistemom SharePoint, kao što je Microsoft SharePoint Designer 2013, može da koristi uzorke XML podataka koje je navelo ovo svojstvo za prikazivanje prikaza podataka tokom dizajniranja.

XSL veza

Koristite ga za unos XSLT izvornog koda u uređivač čistog teksta. Za upotrebu ovog uređivača potrebno je poznavanje XSLT sintakse. Na primer, koristite ovo svojstvo da biste ponovo oblikovali kolone „Broj“ i „Valuta“.

Omogući keširanje prikaza podataka

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da se XSL transformacija kao i instanca kontrole izvora podataka keširaju ili da se ne keširaju.

Istek keširanja prikaza podataka (sekunde)

Zadaje trajanje keša pre pražnjenja u sekundama. Izborom 0 ovo svojstvo se postavlja na podrazumevanu vrednost od 86.400 sekundi (jedan dan).

Pošalji prvi red povezanim veb segmentima kad se stranica učita

Potvrdite ili opozovite izbor u ovom polju za potvrdu da biste poslali ili da ne pošaljete prvi red sa podacima jednom povezanom veb segmentu ili više povezanih veb segmenata kad se stranica učita.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×