Korišćenje HTML uređivača

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Funkcija HTML uređivač programa Microsoft Office SharePoint Server 2007 je potpuno opremljeni uređivač obogaćenog teksta. Pomoću menija na HTML uređivač traci sa alatkama možete da primenite stilove oblikovanja na tekst ili elemente sadržaja. Pomoću dugmadi na traci sa alatkama možete da umetnete elemente, kao što su tabele i liste. Pomoću trake sa alatkama možete da pretražujete sadržaj, pa čak i da proverite pravopis sadržaja. Osim toga, svim ovim funkcijama možete da pristupite pomoću tastature.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Umetanje i uređivanje teksta

Izaberite tekst ili HTML elemenata i primena oblikovanja ili prilagođenih stilova

Umetanje i uređivanje tabela i drugih HTML elemenata

Koristite HTML izvor režimu uređivanja

Umetanje i uređivanje teksta

HTML uređivač može se pojaviti u redu ili u novom prozoru u dijalogu Web stranice. Možete da upisujete direktno u prozor HTML uređivača kao što biste to uradili sa svakim drugim uređivačem teksta. Vaš tekst se u HTML uređivaču pojavljuje na isti način kao na objavljenoj stranici. Neke funkcije nisu dostupne kada se HTML uređivač pojavljuje u redu.

Kopiranje i lepljenje

Kopiranje i lepljenje teksta je isto kao kod drugih uređivača obogaćenog teksta, izuzev što HTML uređivač nudi opcije za lepljenje.

Prilikom lepljenja oblikovanog teksta iz ostave prikazaće se meni Opcije lepljenja. Meni Opcije lepljenja nudi sledeće opcije:

 • Ukloni stilove za red      Ova opcija uklanja sve stilove za red iz nalepljenog teksta. Oblikovanje koje nije deo stila za red ostaje netaknuto.

 • Zadrži samo tekst      Ova opcija uklanja sve stilove za red, kao i sva oblikovanja iz nalepljenog teksta.

 • Zadrži stilove za red      Ova opcija ostavlja sve stilove za red, kao i sva oblikovanja netaknuta u nalepljenom tekstu.

Traženje teksta u sadržaju

Možete da pronađete tekst u sadržaj tako što ćete kliknuti na dugme za Pronalaženje Slika dugmeta . Kada kliknete na dugme za Pronalaženje , Pronađite polje se pojavljuje, zajedno sa Pronađi sledeće dugme. U polju Pronađi otkucajte tekst koji želite da tražite i zatim kliknite na dugme Pronađi sledeće. Ako tekst koji ste otkucali u polju Pronađi dolazi u sadržaju koji uređujete, prvu instancu taj tekst će biti istaknut u sadržaju. Kliknite na dugme Pronađi sledeće ponovo da biste pronašli sledeće.

Napomena: Ako pomerite kursor van polja Pronađi, komanda Pronađi pokreće pretraživanje sadržaja bez obzira gde se kursor nalazi kada kliknete na dugme Pronađi sledeće i ne ponavlja ga kada dođe do kraja. Da biste se uverili da je ceo sadržaj pretražen, ostavite kursor u polju Pronađi kada kliknete na dugme Pronađi sledeće.

Napomena: Funkcija pretraživanja nije dostupna kada se HTML uređivač pojavljuje u redu.

Provera pravopisa u tekstu

Tekst za pravopisne greške možete proveriti tako što ćete kliknuti na dugme Provera pravopisatrake sa alatkama Slika dugmeta . Kada kliknete na dugme Provera pravopisa , novi prozor se otvara i prikazuje moguće pravopisne greške, zajedno sa predlozima za njihovo ispravljanje.

Tasterska prečica da biste proverili pravopis, pritisnite taster F7.

Napomena: Funkcija provere pravopisa nije dostupna kada se HTML uređivač pojavljuje u redu.

Vrh stranice

Izbor teksta ili HTML elemenata i primena oblikovanja ili prilagođenih stilova

Kada želite da promenite izgled teksta u sadržaju stranice, možete da upotrebite oblikovanje i stilove.

Stilovi su unapred definisani skupovi opcija za oblikovanje koje možete da primenite kao da čine jednu opcija za oblikovanje. Na primer, možete imati unapred definisani stil za naslov članka koji određuje font koji je podebljan, visine 14 tačaka, iz Arial porodice fontova i kestenaste boje. Kada ovaj stil primenite na izbor, primeniće se svaka od pojedinačnih opcija oblikovanja stila.

Sadržaj možete da izaberete na dva načina: ručno ili izborom HTML elemenata i njihovog sadržaja.

Vrh stranice

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Koristite miš ili tastaturu da biste izabrali tekst

Korišćenje menija izaberite stavku da biste izabrali HTML elemente

Primena stilova pomoću menija "stilovi"

Primena oblikovanja pomoću dugmadi trake sa alatkama

Izbor teksta pomoću miša ili tastature

Blok teksta možete da izaberete pomoću miša ili tastature.

Da biste blok teksta izabrali pomoću miša, postupite na neki od sledećih načina:

 • Prevucite pokazivačem miša da biste izabrali željeni tekst.

 • Dvaput kliknite na tekst da biste izabrali reč, odnosno triput kliknite na tekst da biste izabrali pasus, stavku liste ili ćeliju tabele.

Da biste blok teksta izabrali pomoću tastature, držite pritisnut taster SHIFT i pritisnite taster STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO da biste izbor podešavali znak po znak. Odnosno, držite pritisnut taster SHIFT, a zatim pritisnite taster STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE da biste izbor podešavali red po red. Osim toga, možete držite pritisnute tastere CTRL i SHIFT dok pritiskate taster STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO da biste izabrali jednu po jednu reč.

Vrh odeljka

Korišćenje menija izaberite stavku da biste izabrali HTML elemente

Ako želite da izaberete sav tekst koji sadrži HTML element, upotrebite meni Izbor na traci sa alatkama.

Meni Izbor je prilagođen kontekstu, zbog čega njegove opcije zavise od elementa na kome se kursor trenutno nalazi. Na primer, ako izaberete meni Izbor dok se kursor nalazi na stavci liste, meni Izbor će prikazati ove opcije:

 • Izaberi oblikovani sadržaj (samo tekst u tekućoj stavci).

 • Izaberi blok za oblikovanje (tekst i DIV element koji sadrži tekst).

 • Izaberite stavku liste (element stavke liste, uključujući tekst i blok za oblikovanje koji stavka sadrži).

 • Izaberi listu (sve stavke liste u trenutnoj listi, uključujući tekst i blokove za oblikovanje).

 • Izaberi sav sadržaj (sav sadržaj koji je sadržan u trenutnom prozoru HTML uređivača).

 • U HTML uređivaču, u otvorenom sadržaju stranice postavite kursor u tekst HTML elementa koji želite da izaberete, a zatim na traci sa alatkama kliknite na dugme Izaberi.

 • U meniju Izbor izaberite stavku koja najviše odgovara oblasti koju želite da izaberete. Na primer, ako je kursor u tekstu stavke liste sa znakovima za nabrajanje, a želite da izaberete celu listu, izaberite stavku Lista sa znakovima za nabrajanje.

Da biste bili sigurni da stilove oblikujete, odnosno primenjujete na određene HTML elemente, a ne samo na naglašeni tekst u prozoru uređivača, koristite meni Izbor. Ovo vam pomaže da zadržite konzistentnost stilova i oblikovanja.

Vrh odeljka

Primena stilova pomoću menija "stilovi"

Pomoću menija Stilovi možete da primenite stilove koji su definisani za lokaciju, bilo da ste izabrali tekst pomoću miša ili tastature, odnosno elemente pomoću menija Izbor. Nekoliko takvih stilova instalira se kao deo programa Office SharePoint Server 2007, a administrator vaše lokacije ili dizajner rasporeda na stranici mogu da definišu prilagođene stilove kojima možete da pristupite pomoću menija Stilovi.

Meni Stilovi je prilagođen kontekstu. Stilovi koje prikazuje zavise od izbora na koji primenjujete stil.

Vrh odeljka

Primena oblikovanja pomoću dugmadi trake sa alatkama

Za primenu oblikovanja na izbor možete da koristite dugmad trake sa alatkama. Ovim komandama možete da pristupite pomoću miša ili tasterskih prečica.

Oblikovanje koje primenjujete na izbor, dodaje se drugim oblikovanjima koja su već primenjena na taj izbor, osim ako su dva oblikovanja međusobno nekompatibilna. Ako su bilo koja dva oblikovanja nekompatibilna  – na primer, navode dve različite boje fonta  – na izbor se primenjuje drugi format.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Umetanje i uređivanje tabela i drugih HTML elemenata

Za umetanje tabela, listi, hiperveza, slika i sadržaja koje je moguće ponovo koristiti možete koristiti dugmad trake sa alatkama.

Sadržaj koji je moguće ponovo koristiti sastoji se od blokova teksta i HTML elemenata koji se mogu umetnuti u sadržaj stranice. Pomoću HTML uređivača nije moguće promeniti sadržaj ili strukturu sadržaja koji je moguće ponovo koristiti. HTML uređivač možete da koristite za primenu stilova i oblikovanja na sadržaj koji je moguće ponovo koristiti.

Vrh stranice

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Umetanje i uređivanje tabele

Umetanje liste

Umetanje hiperveze

Umetanje slike

Umetnite sadržaj

Umetanje i uređivanje tabele

Možete da umetnete tabelu tako što ćete kliknuti na dugme Umetni tabelu Slika dugmeta traka sa alatkama. Kada kliknete na dugme Umetni tabelu, otvara se novi prozor gde možete da odaberete sledeća svojstva tabele:

 • Veličina:

  • Redovi      Ovo svojstvo upotrebite da biste odabrali broj redova.

  • Kolone      Ovo svojstvo upotrebite da biste odabrali broj kolona.

  • Navedite dimenzije      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste u poljima Širina i Visina promenili širinu i visinu tabele. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu ako želite da server upravlja dimenzijama tabele.

  • Širina i Visina     Ako ste potvrdili izbor u polju za potvrdu Navedite dimenzije, možete da odaberete svojstva Širina i Visina kako biste kontrolisali dimenzije tabele. Upišite broj u polja Širina ili Visina, a zatim kliknite na strelicu da biste izabrali stavku piksel ili procenat. Na primer, da biste naveli da širina tabele treba da bude polovina širine stranice, u polje Širina upišite 50, a zatim iz liste izaberite stavku procenat.

 • Format:

  • Koristi unapred definisan oblik tabele      Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste iz padajuće liste odabrali oblik tabele. Office SharePoint Server 2007 obezbeđuje više unapred definisanih oblika tabele, a administrator lokacije može da kreira prilagođene oblike tabele i doda ih u listu.

   Kada odaberete oblik tabele iz liste, u polju Pregled prikazaće se pregled ovog oblika.

   Opozovite izbor u polju za potvrdu Koristi unapred definisan oblik tabele da biste isključili opcije u odeljku Format. Na tabelu se neće primeniti nijedan oblik.

  • Primeni specijalne oblike na      Svi unapred definisani oblici tabele mogu da sadrže oblikovanje koje se primenjuje na red naslova, poslednji red, prvu kolonu i poslednju kolonu. Da biste odredili da je na red ili kolonu primenjeno određeno oblikovanje upotrebite ove četiri opcije za red i kolonu. Na primer, da biste naznačili da red naslova nije oblikovan kako je naznačeno unapred definisanim oblikom tabele, opozovite izbor u polju za potvrdu Red naslova.

   Napomena: Ove opcije su dostupne samo ako je potvrđen izbor u polju za potvrdu Koristi unapred definisan oblik tabele.

Osim toga, tabelu možete da uređujete da biste promenili njenu veličinu, oblikovanje i druga svojstva. Najbolji način za uređivanje tabele je pomoću menija Meni ćelije. Da biste otvorili meni Meni ćelije, kliknite na strelicu na desnoj ivici ćelije tabele koju uređujete.

Meni ćelije sadrži sledeće komande:

 • Umetni red iznad      Ovom komandom umeće se red direktno iznad ćelije koju uređujete.

 • Umetni red ispod      Ovom komandom umeće se red direktno ispod ćelije koju uređujete.

 • Umetni kolonu levo      Ovom komandom umeće se kolona direktno sa leve strane ćelije koju uređujete.

 • Umetni kolonu desno      Ovom komandom umeće se kolona direktno sa desne strane ćelije koju uređujete.

 • Izbriši red      Ovom komandom briše se red koji sadrži ćeliju koju uređujete.

 • Izbriši kolonu      Ovom komandom briše se kolona koja sadrži ćeliju koju uređujete.

 • Objedini ćeliju      Ovom komandom objedinjuje se ćelija koju uređujete sa ćelijom desno od nje, odnosno sa ćelijom levo od nje u jezicima koji se pišu zdesna nalevo.

 • Deoba ćelije      Ovom komandom deli se ćelija koju uređujete, a kursor se postavlja krajnje levu novonastalu ćeliju.

 • Visina i širina      Ovom komandom otvara se dijalog koji vam dozvoljava promena visine reda i širine kolone za red i kolonu koje sadrže ćeliju koju uređujete.

 • Uredi tabelu      Ovom komandom otvara se dijalog koji dozvoljava promenu svojstava tabele koja sadrži ćeliju koju uređujete.

Radnje sa menija Meni ćelije možete da izvršite pomoću dugmadi trake sa alatkama.

Vrh odeljka

Umetanje liste

Listu možete da umetnete tako što ćete kliknuti na Numerisana lista Slika dugmeta ili dugme trake sa alatkama Slika dugmeta „Znakovi za nabrajanje“ Sa znakovima za nabrajanje.

Tasterska prečica da biste umetnuli numerisanu listu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + E. Da biste umetnuli listu sa znakovima za nabrajanje, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + L.

Vrh odeljka

Umetni hipervezu

Možete da umetnete hipervezu tako što ćete kliknuti na dugme za Umetanje hiperveze Slika dugmeta traka sa alatkama.

Tasterska prečica da biste umetnuli hipervezu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + K.

Prilikom umetanja hiperveze otvoriće se dijalog Web stranice Uređivanje svojstava hiperveze.

 • Da biste pronašli stavku ili dokument na lokaciji, u polje Izabrana URL adresa upišite URL adresu, odnosno kliknite na dugme Potraži.

 • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvori vezu u novom prozoru da biste hipervezu otvorili u novom prozoru. Ako je izbor u ovom polju opozvan, hiperveza će se otvoriti u istom prozoru.

 • Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži vezu sa ikonom da biste prikazali ikonu ispred tekstualne hiperveze. To se radi dodavanjem oznake za sliku (<IMG>) na početku veze. Podrazumevano, prikazana ikona odražava tip dokumenta na koji pokazuje hiperveza, ali kasnije možete da promenite prikazanu sliku uređivanjem atributa izvora oznake za sliku (<IMG src=>). Ako je izbor u polju za potvrdu Prikaži vezu sa ikonom opozvan, hiperveza se prikazuje kao tekstualna hiperveza.

 • U polje Ekranska napomena možete da upišete tekst koji će biti prikazan kada se pokazivač miša zadrži na hipervezi. Ovaj tekst je sačuvan kao atribut naslova oznake sidra hiperveze (<A title=>).

 • U odeljku Obeleživač, u polje Ime možete da upišete ime hiperveze. Ovo ime je sačuvano kao ID atributa oznake sidra hiperverze (<A id=>). Iskoristite to za kreiranje obeleživača na stranici sa kojom možete da se povežete iz drugih stranica ili sa drugog mesta unutar iste stranice koristite.

Postojeću hipervezu možete da uređujete pomoću istih dugmadi sa trake sa alatkama ili pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+K kada je je izabrana hiperveza koju želite da uređujete.

Brisanje hiperveze

Da biste obrisali hipervezu, postupite na sledeći način:

 1. Pomoću menija Izbor izaberite vezu koju želite da obrišete.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Pritisnite taster DELETE ili BACKSPACE.

  • Kliknite na dugme Ukloni hipervezu Slika dugmeta trake sa alatkama.

Vrh odeljka

Umetanje slike

Možete da umetnete sliku tako što ćete kliknuti na dugme Umetni sliku Slika dugmeta traka sa alatkama.

Tasterska prečica da biste umetnuli sliku, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + G.

Kada kliknete na dugme Umetni sliku, odnosno kada pritisnete kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+G, otvoriće se dijalog Web stranice Uređivanje svojstava slike.

 • Kliknite na dugme Potraži da biste potražili dostupne slike. Kada kliknete na dugme Potraži, otvoriće se dijalog Web stranice Izbor slike koji prikazuje slike koje su uskladištene u biblioteci slika za objavljivanje lokacije koja sadrži sadržaj stranice koju uređujete. Kliknite na sliku, a zatim na dugme U redu da biste je umetnuli.

 • U polje Alternativni tekst možete da upišete alternativni tekst za sliku. Čitači ekrana čitaju alternativni tekst umesto slike koja se prikazuje, a koji će se prikazati u pregledaču ako Web pregledač posetioca ne može da prikaže sliku.

 • Izaberite opcije u odeljku Raspored da biste odredili poravnavanje, debljinu ivice i razmak slike.

 • Izaberite opcije u odeljku Veličina da biste odredili veličinu slike. Možete da odredite da se slika prikazuje u podrazumevanoj veličini ili da odaberete veličinu prikaza u pikselima. Ako odredite veličinu prikaza, možete da odaberete visinu i širinu slike ili da zadržite njen odnos širine i visine (da očuvate odnos visine prema širini).

 • Kada završite uređivanje svojstava slike, kliknite na dugme U redu.

Postojeću sliku možete da uređujete pomoću istog dugmeta traci sa alatkama ili pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+G kada je izabrana slika koju želite da uređujete.

Vrh odeljka

Umetanje sadržaja koji je moguće ponovo koristiti

Možete da umetnete sadržaj tako što ćete kliknuti na dugme Umetni sadržaj Slika dugmeta traka sa alatkama.

Nakon što umetnete sadržaj koji je moguće ponovo koristiti, možete da promenite njegovu poziciju na stranici, njegovu veličinu, kao i da primenite stilove i opcije oblikovanja.

Da biste promenili poziciju ili veličinu sadržaja koji je moguće ponovo koristiti, kliknite na sadržaj, a zatim koristite okvir sadržaja za podešavanje pozicije, odnosno veličine.

Da biste primenili stilove ili opcije oblikovanja, kliknite na sadržaj koji je moguće ponovo koristiti, a zatim u meniju Izborizaberite stavku Lista sa znakovima za nabrajanje. Nakon toga možete da primenite stilove pomoću menija Stilovi, a opcije oblikovanja pomoću dugmadi na traci sa alatkama, odnosno tasterskih prečica.

Više informacija o sadržaj, potražite u članku Korišćenje sadržaj.

Vrh odeljka

Vrh stranice

Korišćenje režima za uređivanje izvornog HTML kôda

Klikom na dugme Uredi izvorni HTML kôd na traci sa alatkama, možete uvek da se prebacite iz režima za uređivanje teksta u režim za uređivanje izvornog HTML koda. Režim za uređivanje izvornog HTML kôda je koristan za promenu atributa HTML elemenata u sadržaju.

U režimu za uređivanje izvornog HTML kôda, sadržaj se prikazuje u vidu HTML kôda u prozoru HTML uređivača, a većina dugmadi na traci sa alatkama je onemogućena. Izvorni HTML kôd možete uređivati pomoću standardnih HTML oznaka i sintaksi. HTML uređivač podržava standardni prelazni HTML kôd verzije 4.01.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×