Korišćenje BGP zajednica u ExpressRoute za Office 365 scenarije

Povezivanje sa uslugom Office 365 pomoću usluge Azure ExpressRoute zasnovano je na BGP oglašavanjima određenih IP podmreža koje predstavljaju mreže u kojima se primenjuju krajnje tačke usluge Office 365. Usled globalne prirode usluge Office 365 i broja usluga koje čine Office 365, klijenti često treba da upravljaju oglašavanjima koja prihvate na svojoj mreži. Smanjenje broja IP podmreža; nazivaju se IP prefiksima u nastavku ovog članka da biste izvršili poravnavanje sa BGP terminologiju upravljanja mrežom služi sledećim krajnjim ciljevima za korisnike:

 • Upravljanje prihvaćenim brojem reklamiranih IP prefiksa – klijenti koji imaju infrastrukturu interne mreže ili operatera mreže koji podržava samo ograničen broj IP prefiksa i klijenti koji imaju operatera mreže koji naplaćuje prihvatanje prefiksa iznad ograničenog broja želeće da procene ukupan broj prefiksa koji su već preporučeni mreži i izaberu Office 365 aplikacije koje su najprikladnije za ExpressRoute.

 • Upravljanje količinom propusnog opsega potrebnog na Azure ExpressRoute kolu – klijenti će možda želeti da kontrolišu propusni opseg Office 365 usluga preko ExpressRoute putanje u odnosu na internet putanju. Ovo omogućava klijentima da rezervišu ExpressRoute propusni opseg za određene aplikacije kao što su Skype za posao i da usmere preostale Office 365 aplikacije putem interneta.

Da biste pomogli klijentima sa ovim ciljevima, Office 365 IP prefiksi koji se oglašavaju putem usluge ExpressRoute označavaju se sa vrednostima BGP zajednice karakterističnim za uslugu kao što je prikazano u primeru ispod.

Napomena: Trebalo bi da očekujete da neki mrežni saobraćaj povezan sa drugim aplikacijama bude uključen u vrednost zajednice. Ovo je očekivano ponašanje za globalnu ponudu za Software as a Service uz deljene usluge i centre sa podacima. Ovo je smanjeno gde je to moguće pomoću gorenavedena dva cilja, imajući na umu upravljanje brojem prefiksa i/ili propusnim opsegom.

Usluga

Vrednost BGP zajednice

Napomene

Exchange*

12076:5010

Obuhvata Exchange i EOP usluge *

SharePoint*

12076:5020

SharePoint Online

Skype za posao*

12076:5030

Skype za posao online

druge Office 365 usluge*

12076:5100

Uključuje Azure Active Directory (scenarije potvrde identiteta i sinhronizacije direktorijuma) kao i usluge Office 365 portala

* Opseg scenarija usluge uključene u ExpressRoute dokumentovan je u člankuKrajnje tačke usluge Office 365.

** Dodatne usluge i vrednosti BGP zajednice možete kasnije dodati. Pogledajte trenutnu listu BGP zajednica.

Koji su najčešći scenariji za korišćenje BGP zajednica?

Klijenti mogu da koriste BGP zajednice da bi regulisali grupe IP prefiksa koje prihvata njihova mreža koristeći Azure ExpressRoute, što utiče na ukupan broj IP prefiksa i očekivani propusnog opsega određenih Office 365 usluga. Važno je da razumete da će cela usluga Office 365 zahtevati internet saobraćaj bez obzira na to da li koristite Azure ExpressRoute ili BGP zajednice. Sledeća tri slučaja predstavljaju najčešću upotrebu ove funkcije:

Korporacija Contoso je preduzeće od 50.000 ljudi koje trenutno koristi Office 365 za Exchange Online i SharePoint Online. Pregledom ExpressRoute zahteva Contoso utvrđuje da njegovi mrežni uređaji na mnogim regionalnim lokacijama ne mogu da upravljaju usmeravanjem tabela koje imaju preko 100 dodatnih stavki usmeravanja. Contoso je pregledao ukupan broj IP prefikse koji bi ExpressRoute oglasio za pun skup Office 365 usluge i zaključio da premašuje ograničenje od 100. Kako bi ostao ispod 100 dodatnih stavki usmeravanja, Contoso određuje opseg upotrebe usluge ExpressRoute za Office 365 na samo SharePoint Online vrednost BGP zajednice, 12076:5020, primljenu putem ExpressRoute Microsoft razmene.

Korišćena je oznaka BGP zajednice

Funkcije usmeravanja putem usluge Azure ExpressRoute

Obavezna su internet usmeravanja

SharePoint

(12076:5020)

SharePoint Online i OneDrive for Business

 • DNS, CRL i CDN zahtevi

 • Sve ostale Office 365 usluge nisu posebno podržane preko Azure ExpressRoute

 • Sve ostale Microsoft usluge u oblaku

 • Office 365 portal, Office 365 potvrda identiteta i Office Online

 • Exchange Online, Exchange Online Protection i Skype za posao Online

Napomena: Da bi se postigao niži broj prefiksa za svaku uslugu, ostaće minimalan iznos preklapanja između usluga. Ovo je očekivano ponašanje.

Fabrikam Inc.,veliko internacionalno preduzeće sa distribuiranom heterogenom mrežom je pretplatnik na mnoge Office 365 usluge, uključujući Exchange Online, SharePoint Online i Skype za posao Online. Infrastruktura internog usmeravanja preduzeća Fabrikam može da rukuje hiljadama IP prefiksa u tabelama usmeravanja; međutim, Fabrikam samo želi da pripremi ExpressRoute i interni propusni opseg za Office 365 aplikacije koje su osetljive na mrežne performanse i da koristi postojeći propusnog opsega interneta za sve ostale Office 365 aplikacije.

Zbog toga Fabrikam ograničava Azure ExpressRoute propusni opseg samo na vrednost Skype za posao Online BGP zajednice 12076:5030, koja se dobija putem ExpressRoute Microsoft razmene. Preostali mrežni saobraćaj povezan sa uslugom Office 365 nastavlja da koristi izlazne internet tačke.

Korišćena je oznaka BGP zajednice

Funkcije usmeravanja putem usluge Azure ExpressRoute

Obavezna su internet usmeravanja

Skype za posao

(12076:5030)

Skype SIP signali, preuzimanja, glas, video i deljenje radne površine

 • DNS, CRL i CDN zahtevi

 • Sve ostale Office 365 usluge nisu posebno podržane preko Azure ExpressRoute

 • Sve ostale Microsoft usluge u oblaku

 • Office 365 portal, Office 365 potvrda identiteta i Office Online

 • Skype za posao telemetrija, brzi saveti za Skype klijent, javno povezivanje usluga razmene trenutnih poruka

 • Exchange Online, Exchange Online Protection i SharePoint Online

Woodgrove Bank je klijent koji koristi nekoliko Microsoft usluga u oblaku uključujući Office 365. Nakon procene svog kapaciteta mreže i potrošnje, Woodgrove Bank odlučuje da primeni Azure ExpressRoute za željenu putanju za podržane Office 365 usluge. Tabele usmeravanja mogu da podrže kompletan skup Office 365 IP prefiksa, a Azure ExpressRoute krugovi su pripremljeni da podrže sve projektovane potrebe propusnog opsega i kašnjenja.

U cilju obezbeđivanja mrežnog saobraćaja povezanog sa Microsoft uslugama u oblaku koje nisu Office 365, Woodgrove Bank ograničava korišćenje usluge ExpressRoute za Office 365 na sve IP prefikse označene sa Office 365 određenim vrednostima BGP zajednice, 12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100.

Korišćena je oznaka BGP zajednice

Funkcije usmeravanja putem usluge Azure ExpressRoute

Obavezna su internet usmeravanja

Exchange, Skype za posao, SharePoint i druge usluge

(12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100)

Exchange Online i Exchange Online Protection

SharePoint Online i OneDrive for Business

Skype SIP signali, preuzimanja, glas, video i deljenje radne površine

Office 365 portal, Office 365 potvrda identiteta i Office Online

 • DNS, CRL i CDN zahtevi

 • Sve ostale Office 365 usluge nisu posebno podržane preko Azure ExpressRoute

 • Sve ostale Microsoft usluge u oblaku

Ključna planiranja za korišćenje BGP zajednica

Klijenti koji su odabrali da iskoriste prednosti BGP zajednica kako bi uticali na to kako se ExpressRoute reklamira i prenosi putem mreže klijenta, trebalo bi da uzmu u obzir sledeće stvari:

 • Prilikom korišćenja BGP zajednica u dizajnu mreže, važno je da budete sigurni da se održava simetričnost usmeravanja. U nekim slučajevima, dodavanje ili uklanjanje BGP zajednica može da stvori situaciju u kojoj se simetrično usmeravanje prekida i konfiguracija usmeravanja mora da se ažurira da bi se ponovo uspostavilo simetrično usmeravanje.

 • Određivanje opsega usluge Azure ExpressRoute sa vrednostima BGP zajednice je radnja koju preduzima klijent. Microsoft će oglašavati sve IP prefikse povezane sa relacijom razmene bez obzira na bilo koji opseg koji je konfigurisao klijent.

 • Azure ExpressRoute ne podržava radnje na mreži korporacije Microsoft koje su zasnovane na dodeljenim BGP zajednicama klijenta.

 • IP prefikse koje koristi usluga Office 365označeni su vrednostima BGP zajednice karakterističnim za uslugu, BGP zajednice karakteristične za lokaciju nisu podržane. Office 365 su opšte po prirodi, filtriranje prefiksa na osnovu lokacije zakupca ili podataka u okviru Office 365 oblaka nije podržano. Preporučeni pristup je da konfigurišete mrežu za koordinaciju najkraće ili željene mrežne putanje sa mrežne lokacije korisnika na Microsoft globalnu mrežu, bez obzira na fizičku lokaciju IP adrese usluge Office 365 koja se zahteva.

 • IP prefiksi uključeni u svaku vrednost BGP zajednice predstavljaju podmrežu koja sadrži IP adrese za Office 365 aplikaciju povezanu sa vrednošću. U nekim slučajevima, neke Office 365 aplikacije imaju IP adrese u okviru podmreže koje daju IP prefiks koji postoji u više vrednosti zajednice. Ovo je očekivano, iako retko ponašanje zbog fragmentacije dodele i ne utiče na broj prefiksa ili ciljeve upravljanja propusnim opsegom. Klijentima savetujemo da koriste pristup „dozvolite ono što je potrebno“ naspram pristupa „odbacite ono što je potrebno“ kada koriste prednosti BGP zajednica za Office 365 radi smanjivanja efekta.

 • Korišćenje BGP zajednica ne menja osnovne zahteve mogućnosti povezivanja mreže ili konfiguracije neophodne za korišćenje usluge Office 365. Klijenti koji želite da pristupe usluzi Office 365 i dalje moraju pristup internetu.

 • Određivanje opsega usluge Azure ExpressRoute sa BGP zajednicama utiče samo na usmeravanja koja vaša interna mreža može da vidi putem Microsoft relacije razmene. Možda ćete morati da napravite dodatne konfiguracije na nivou aplikacije kao što je korišćenje PAC ili WPAD konfiguracije zajedno sa obuhvaćenim usmeravanjem.

 • Pored korišćenja BGP zajednica koje dodeljuje Microsoft, klijenti mogu da odaberu da dodele sopstvene BGP zajednice u Office 365 IP prefikse naučene putem usluge Azure ExpressRoute radi uticaja na interno usmeravanje. Popularni slučaj upotrebe dodeljuje lokaciju na osnovu BGP zajednice svim usmeravanjima stečenim putem svake ExpressRoute lokacije razmene, a zatim koristi te informacije u mreži klijenta za koordinaciju najkraće ili željene mrežne putanje na Microsoft mrežu. Korišćenje BGP zajednica koje je dodelio klijent sa ExpressRoute za Office 365 scenarijima je izvan opsega Microsoft kontrole ili vidljivosti.

Evo kratke veze koju možete da koristite kako biste se vratili: https://aka.ms/bgpexpressroute365.

Srodne teme

Mrežno povezivanje za Office 365
Azure ExpressRoute za Office 365
Upravljanje uslugom ExpressRoute za Office 365 povezivanje
Usmeravanje pomoću usluge ExpressRoute za Office 365
Mrežno planiranje pomoću usluge ExpressRoute za Office 365
Kvalitet medija i performanse mrežnog povezivanja u usluzi Skype za posao Online
ExpressRoute i QoS u usluzi Skype za posao Online
Tok poziva pomoću usluge ExpressRoute
Primena usluge ExpressRoute za Office 365
Podrška za BGP zajednice
Podešavanje performansi u usluzi Office 365 korišćenjem osnovnih podataka i istorije performansi
Plan rešavanja problema sa performansama za Office 365
Azure ExpressRoute za Office 365 obuku

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×