Korišćenje čitača ekrana za zakazivanje sastanka u programu Outlook 2016

Korišćenje čitača ekrana za zakazivanje sastanka u programu Outlook 2016

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite tastaturu i Narator, ugrađeni čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste zakazivali sastanke sa drugim osobama, proveravali da li su osobe koje pozovete dostupne, učinili sastanke periodičnim, postavljali podsetnike za sastanke i tražili odgovore od osoba koje pozovete u Outlook 2016.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice za Outlook.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

U ovoj temi

Zakazivanje sastanka i pozivanje osoba na njega

 1. Da biste napravili poziv na sastanak iz bilo kog mesta u programu Outlook 2016 (na primer Pošte, Kalendara ili Zadataka), pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+Q. Otvara se prozor Sastanak, fokus se premešta na tekstualno polje Za u pozivu i čujete: „Za, uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Za, uredi“.

 2. Da biste pozvali ljude na sastanak, otkucajte ime osobe i, ako znate, adresu e-pošte.

  Outlook automatski traži podudaranja u adresaru. Da biste se kretali kroz predloge, koristite taster sa strelicom nadole. Čućete imena i adrese dok se pomerate.

  Savet : Da biste potvrdili adrese e-pošte, možete da koristite dijalog Provera imena za pretragu. Da biste otvorili dijalog Provera imena, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H da biste otišli na karticu Sastanak, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Proveri imena’“, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na prvo ime u rezultatima pretrage i čujete ime. Koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole za kretanje kroz listu, pa pritisnite taster Enter da biste izabrali ime i adresu.

 3. Da biste pregledali predložena imena, koristite taster sa strelicom nadole. Pritisnite taster Enter da biste izabrali ime.

 4. Pritisnite taster Tab da biste prešli na tekstualno polje Tema. Čućete: „Tema, uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Tema, uredi“. Otkucajte temu sastanka.

 5. Pritisnite taster Tab ponovo da biste se premestili na tekstualno polje Lokacija. Čućete: „Lokaciju je moguće uređivati, uredi“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Lokacija, kombinovani okvir“. Zatim otkucajte lokaciju.

  Saveti : Ako koristite Microsoft Exchange nalog, možete da koristite na dijalog Izaberite prostorije: Sve prostorije da biste proverili dostupnost i rezervisali prostorije.

  • Da biste se premestili na dugme Prostorije... kada je fokus u polju Lokacija, pritisnite taster Tab. Čućete: „Prostorije... dugme“.

  • Da biste otvorili dijalog Izbor prostorija, pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na polje Pretraga i čujete „Izaberite prostorije, sve prostorije, pretraga, uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Kolona ’Pretraga’, uredi“.

  • Da biste pronašli dostupnu prostoriju na listi, pritisnite taster sa strelicom nadole da biste prešli na listu. Čućete ime izabrane prostorije, kao i detalje poput dostupnost prostorije i boja telefona.

  • Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste se kretali kroz listu prostorija. Da biste rezervisali trenutno izabranu prostoriju za sastanak, pritisnite taster Enter.

  • Ponovo pritisnite taster Enter da biste vratili fokus na poziv. Čujete temu sastanka, a zatim „Prostorije... dugme“.

 6. Da biste naveli trajanje sastanka, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Datum početka, uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Datum početka, uredi“. Ovo polje podrazumevano sadrži dan i datum kreiranja poziva na sastanak.

  Savet : Možete da proverite kada su osobe koje pozovete dostupne pre nego što sačuvate ili pošaljete poziv na sastanak. Više informacija potražite u članku Provera dostupnosti za osobe koje pozovete.

  U zavisnosti od dužine sastanka, koristite jedan od sledeća dva metoda:

  • Ako sastanak traje ceo dan, otkucajte datum sastanka, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Izbor nije potvrđen, polje za potvrdu ’Celodnevni događaj’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Polje za potvrdu ’Celodnevni događaj’, izbor nije potvrđen“. Da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu, pritisnite razmaknicu. Čućete: „Potvrđeno“.

  • Ako sastanak traje manje od jednog celog dana, unesite datum sastanka i pritisnite taster Enter. Čućete: „Vreme početka“. Otkucajte vreme početka sastanka, a zatim pritisnite taster Enter.

   Fokus se premešta na okvir za tekst Vreme završetka i čućete „Vreme završetka“.

 7. Da biste podesili vreme završetka sastanka, otkucajte vreme završetka, a zatim pritisnite taster Enter.

 8. Da biste poslali poziv za sastanak, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S. Fokus se premešta na trenutno aktivan prozor.

Provera dostupnosti za osobe koje pozovete

Pošto unesete imena u poziv za sastanak, možete da proverite kada su te osobe dostupne.

 1. U prozoru Sastanak pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, pa taster U da biste otvorili Pomoćnik za planiranje. Čućete: „Okvir sa listom svih učesnika“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Okvir sa listom, svi učesnici“.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Opcije’“, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili padajući meni Opcije. Čućete: „Meni“. Pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste se kretali kroz stavke dok ne čujete: „Automatski izbor, skupljeno, stavka menija“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Podmeni ’Automatski izbor’“. Pritisnite taster Enter da biste otvorili podmeni.

 3. Da biste se kretali kroz podmeni, koristite taster sa strelicom nadole. Opcije čujete dok se pomerate, na primer „Sve osobe i resursi“, ili „Sve osobe i jedan resurs“. Da biste izabrali neku opciju, kad čujete željenu opciju, pritisnite taster Enter.

 4. Automatski izbor bira sledeće dostupno vreme koje ispunjava opciju koju ste izabrali. U Naratoru čujete predloženi datum i vreme, kao i ime i status dostupnosti svakog učesnika, na primer „Mirjana Ralević, dostupno“. U čitaču ekrana JAWS, da biste čuli dostupnost svakog učesnika, pregledajte okvir sa listom učesnika.

 5. Odaberite neku od sledećih opcija:

  • Da biste prihvatili vreme i poslali poziv na sastanak, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S.

  • Da biste prihvatili vreme i vratili se u obrazac poziva, pritisnite taster Alt+H, P, P. Ako želite da uredite poziv, koristite taster Tab da biste se kretali kroz polja poziva.

  • Da biste se vratili na Automatski izbor i pronašli drugu opciju, ponovite prethodne korake. Imajte u vidu da u većini slučajeva, fokus ostaje na dugmetu Opcije dugmeta i možete da pritisnite taster Enter. U suprotnom, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Opcije’“.

Kreiranje periodičnog sastanka

 1. U prozoru poziva Sastanak pritisnite tastere Alt+H, a zatim pritisnite taster E da biste se premestili i otvorili dijalog Ponavljanje sastanka. U Naratoru čujete: „Ponavljanje zakazane obaveze. Započni, uređivanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Ponavljanje zakazane obaveze. Kolona ’Početak’“. Takođe čujete vreme početka sastanka.

 2. Da biste premestili fokus na okvir za grupisanje Obrazac ponavljanja, u dijalogu Ponavljanje zakazane obaveze pritiskajte taster Tab dok ne čujete trenutno izabrani obrazac („Dnevno“, „Sedmično“, „Mesečno“ ili „Godišnje“).

 3. Da biste se kretali po obrascima ponavljanja i birali ih, koristite tastere sa strelicama. Možete izabrati jednu od sledećih opcija:

  • Opcije za dan

   Da biste izabrali opciju Dnevno, pritisnite kombinaciju tastera Alt+D. U Naratoru čujete: „Dnevno“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Obrazac ponavljanja, dnevno“.

   • Svaki radni dan u sedmici

    Pritisnite taster Tab, a zatim, da biste premestili fokus na stavku Svaki radni dan u sedmici i izabrali je, pritisnite kombinaciju tastera Alt+K. Čućete: „Svaki radni dan u sedmici“.

   • Svakih nekoliko dana

    Da biste premestili fokus na dugme Svaki, pritisnite kombinaciju tastera Alt+V. Čućete: „Svaki“. Da biste premestili fokus na tekstualno polje za dane, pritisnite taster Tab. Čućete: „Svaki, tekst koji može da se uređuje“. Otkucajte broj dana (na primer, da biste naveli da se sastanak ponavlja svaka dva dana, otkucajte 2), a zatim pritisnite taster Enter.

  • Opcije za sedmicu

   • Sedmično

    Da biste izabrali opciju Sedmično, pritisnite kombinaciju tastera Alt+W. U Naratoru čujete: „Sedmično“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Obrazac ponavljanja, sedmično“.

   • Svakih nekoliko nedelja

    Izaberite opciju Sedmično. Da biste premestili fokus na tekstualno polje Ponavljaj svakih, pritisnite taster Tab. Čućete: „Ponavljaj svakih, tekst koji može da se uređuje, sedmica“. Otkucajte broj sedmica (na primer, da biste naveli da se sastanak ponavlja svake tri sedmice, otkucajte 3).

  • Opcije za mesec

   • Mesečno

    Da biste izabrali opciju Mesečno, pritisnite kombinaciju tastera Alt+M. U Naratoru čujete: „Mesečno“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Obrazac ponavljanja, mesečno“.

   • Svakih nekoliko meseci

    Izaberite opciju Mesečno. Da biste podesili ponavljanje sastanaka, pritisnite taster Tab tri puta. Čućete: „Dan, tekst koji se može uređivati, na svakih, tekst koji se može uređivati, mesec“. Otkucajte broj meseci (na primer, da biste naveli da se sastanak ponavlja svaka tri meseca, otkucajte 3).

  • Godišnje

   Da biste izabrali opciju Godišnje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Y. U Naratoru čujete: „Godišnje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Obrazac ponavljanja, godišnje“.

  Nakon izbora opcija ponavljanja, da biste zatvorili dijalog Ponavljanje zakazane obaveze, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za čitanje poziva na sastanak i odgovaranje na poziv za sastanak u programu Outlook 2016

Tasterske prečice za Outlook

Tasterske prečice za kretanje kroz poštu u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Outlook pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×