Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele u programu Word 2016

Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele u programu Word 2016

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite Word 2016 pomoću tastature i Naratora, ugrađenog čitača ekrana u operativnom sistemu Windows, da biste dodali tabelu u dokument tako što ćete navesti dimenzije ili odabrati između nekoliko unapred dizajniranih oblikovanja tabela.

Napomene : 

U ovoj temi

Umetanje tabele navođenjem dimenzija

Možete da navedete dimenzije tabele, kao što su broj kolona i redova, kao i njihova visina i širina. Word umeće tabelu osnovnog tipa koordinatne mreže koju možete da koristite.

Napomena : Kako bi tabela bila što pristupačnija, važno je da napravite red zaglavlja tabele.

 1. U dokumentu izaberite lokaciju na koju želite da umetnete novu tabelu.

 2. Da biste otvorili dijalog Umetanje tabele, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, pritisnite taster T, a zatim taster I.

 3. Da biste naveli broj kolona u tabeli, pritisnite kombinaciju tastera Alt+C, a zatim otkucajte broj kolona.

 4. Da biste naveli broj redova, pritisnite kombinaciju tastera Alt+R, a zatim otkucajte željeni broj redova.

 5. Ako ubuduće želite ponovo da koristite te dimenzije, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S da biste izabrali opciju Zapamti dimenzije za nove tabele.

 6. Da biste zatvorili dijalog Umetanje tabele, pritisnite taster Tab da biste otišli na dugme U redu, a zatim pritisnite taster Enter. Word dodaje tabelu u dokument.

  Napomena : Kako bi tabela bila pristupačnija i kako biste omogućili čitačima ekrana da ispravno identifikuju kolone tabele, morate da postavite red zaglavlja.

 7. Da biste postavili red zaglavlja, idite na tabelu u dokumentu i premestite se na bilo koju ćeliju. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+J, a zatim pritisnite taster T da biste otvorili karticu Dizajn u okviru stavke Alatke za tabele. Čućete ime kartice.

 8. Pritisnite taster Tab da biste otišli na polje za potvrdu „Red zaglavlja“ i potvrdite izbor u njemu.

 9. Pritisnite taster ESC da biste se vratili na telo dokumenta. Pritiskajte taster sa strelicom nadole da biste se premeštali u telu tabele.

 10. Premestite se na tabelu i otkucate informacije u ćelijama. Čujete koja kolona i red su trenutno izabrani i koje ćelije su ćelije zaglavlja.

Umetanje tabele izborom ugrađenih oblika

Ako želite da pustite Word da obavi oblikovanje umesto vas, izaberite jedan od devet ugrađenih oblika tabele.

 1. U dokumentu izaberite lokaciju na koju želite da umetnete novu tabelu.

 2. Da biste odabrali između ugrađenih oblika tabele, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, taster T, a zatim taster T da biste otvorili meni Brze tabele. Možete da pregledate listu devet ugrađenih oblika tabele.

 3. Koristite taster sa strelicom nadole ili nagore da biste se kretali po listi oblika tabela.

 4. Da biste izabrali željeni oblik, pritisnite taster Enter. Word umeće izabranu tabelu u dokument i postavlja fokus na vrh umetnute tabele.

 5. Pritiskajte taster Tab da biste se prebacivali sa ćelije na ćeliju i otkucajte informacije.

Brisanje tabele

Ako vam tabela više nije potrebna, izbrišite je iz dokumenta.

 1. Otvorite dokument, a zatim idite na tabelu koju želite da izbrišete. Dok je fokus u tabeli, čućete potvrdu, na primer „U 1. tabeli“. Kada se fokus premesti izvan tabele, čućete da ste napustili tabelu.

 2. Idite na karticu Alatke za tabele – Raspored, pritisnite taster Alt, taster J, a zatim taster L.

 3. Da biste izbrisali celu tabelu, pritisnite taster D, a zatim taster T. Tabela se briše, a fokus se vraća na dokument.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za proveru pravopisa i gramatike u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word 2016 za Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word za Mac pomoću tastature i čitača ekrana VoiceOver, ugrađenog čitača ekrana u operativnom sistemu Mac OS, da biste dodali tabelu u dokument tako što ćete navesti dimenzije ili odabrati između nekoliko unapred dizajniranih oblikovanja tabela. Možete i da konvertujete postojeći tekst u tabelu.

Napomene : 

U ovoj temi

Umetanje tabele

Dimenzije tabele možete da navedete pomoću broja kolona i redova. Word 2016 za Mac umeće tabelu osnovnog tipa koordinatne mreže koju možete da koristite. Ako želite da pustite Word 2016 za Mac da obavi oblikovanje umesto vas, izaberite jedan od ugrađenih oblika tabele.

Napomena : Kako bi tabela bila pristupačnija i kako biste omogućili čitačima ekrana da ispravno identifikuju kolone tabele, morate da postavite red zaglavlja.

Navođenje dimenzija tabele

 1. Postavite kursor unutar dokumenta na lokaciju gde želite da umetnete novu tabelu.

 2. Pritiskajte taster F6 dok ne čujete: „Izabrana je kartica ’Početak’“.

 3. Jednom pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste se premestili na karticu Umetanje, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+ razmaknica.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme menija ’Tabela’“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

 5. Da biste naveli broj kolona u tabeli, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+Shift+taster sa strelicom nadole, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete željeni broj.

 6. Da biste naveli broj redova, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željeni broj.

 7. Da biste umetnuli tabelu trenutno izabrane veličine, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

  Word 2016 za Mac dodaje tabelu u dokument i premešta fokus na ćeliju u njenom gornjem levom uglu. Word automatski bira i karticu Dizajn tabele na traci sa alatkama.

 8. Da biste proverili da li je postavljen red zaglavlja, pritiskajte taster F6 dok ne čujete: „Izabrana je kartica ’Dizajn tabele’“. Zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Potvrđen je izbor u polju za potvrdu ’Red zaglavlja’“. Ako nije potvrđen izbor u polju za potvrdu Red zaglavlja, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

 9. Pritisnite taster F6 da biste se vratili na dokument.

 10. Otkucajte informacije u ćelijama. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na sledeću ćeliju ili kombinaciju tastera Shift+Tab da biste se prebacili na prethodnu ćeliju. Ako pritisnete taster Tab u poslednjoj ćeliji, pravi se novi red tabele.

  Savet : Po ćelijama tabele možete da se krećete i tako što ćete pritiskati kombinaciju tastera Control+Option+taster sa strelicom u pravcu u kom želite da se premeštate.

Oblikovanje tabele pomoću ugrađenog oblika

 1. Napravite tabelu kao što je opisano u odeljku Navođenje dimenzija tabele i vodite računa o tome da fokus bude negde unutar tabele.

 2. Kada umetnete tabelu, pritiskajte taster F6 dok ne čujete „Izabrana je kartica ’Dizajn tabele’“, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Izabrano je dugme ’Koordinatna mreža tabele’“.

 3. Da biste odabrali neki od ugrađenih oblika tabele, pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete ime željenog oblika, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste ga primenili.

 4. Da biste se vratili na tabelu, pritisnite taster F6.

Dodavanje kolona ili redova tabele

Tabelu možete brzo da proširite tako što ćete dodati još redova ili kolona.

 1. Vodite računa o tome da fokus bude negde unutar tabele, a zatim koristite kombinaciju tastera Control+Option+tasteri sa strelicama da biste se kretali unutar tabele kako biste pronašli mesto na kom želite da dodate novi red ili kolonu.

 2. Pritiskajte taster F6 dok ne čujete „Izabrana je kartica ’Dizajn tabele’“, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: „Kartica ’Raspored’“.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste otvorili karticu Raspored.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete nešto od sledećeg:

  • „Dugme ’Umetni iznad’“ dodaje red iznad trenutnog reda.

  • „Dugme ’Umetni ispod’“ dodaje red ispod trenutnog reda.

  • „Dugme ’Umetni levo’“ dodaje kolonu sa leve strane trenutne kolone.

  • „Dugme ’Umetni desno’“ dodaje kolonu sa desne strane trenutne kolone.

 5. Pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste umetnuli izabranu stavku u tabelu.

Brisanje tabele

Ako vam tabela više nije potrebna, izbrišite je iz dokumenta.

 1. Vodite računa o tome da fokus bude negde unutar tabele koju želite da izbrišete.

 2. Pritiskajte taster F6 dok ne čujete „Izabrana je kartica ’Dizajn tabele’“ ili „Izabrana je kartica ’Raspored’“.

  Word pamti koju ste karticu koristili kada ste poslednji put radili sa tabelama. Ako dođete na karticu Dizajn tabele, jednom pritisnite taster sa strelicom nadesno, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste otvorili karticu Raspored.

 3. Na kartici Raspored pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme menija ’Izbriši’“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Izbriši tabelu“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

Uređivanje svojstava tabele

Pored korišćenja ugrađenih oblika, možete da promenite pojedinačna svojstva tabele. Na primer, možete da definišete poravnavanje teksta, visinu reda, širinu kolone ili da napišete alternativni tekst kako bi tabela bila pristupačnija čitačima ekrana.

 1. Vodite računa o tome da fokus bude negde unutar tabele koju želite da uredite.

 2. Pritiskajte taster F6 dok ne čujete „Izabrana je kartica ’Dizajn tabele’“ ili „Izabrana je kartica ’Raspored’“.

  Word pamti koju ste karticu koristili kada ste poslednji put radili sa tabelama. Ako dođete na karticu Dizajn tabele, jednom pritisnite taster sa strelicom nadesno, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste otvorili karticu Raspored.

 3. Na kartici Raspored pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Svojstva’“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

 4. Meni Svojstva tabele ima pet kartica:

  • Tabela

  • Red

  • Kolona

  • Ćelija

  • Alternativni tekst

  Koristite tastere sa strelicama nadesno i nalevo da biste pronašli željenu karticu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste je otvorili.

 5. Pritiskajte taster Tab da biste pregledali opcije na izabranoj kartici. VoiceOver vam govori kako da pristupite svakoj opciji. Na primer, na kartici Tabela možete da definišete poravnavanje teksta za celu tabelu.

 6. Da biste se prebacili na drugu karticu, pritiskajte taster Tab dok ponovo ne čujete ime trenutne kartice, a zatim koristite tastere sa strelicama nadesno ili nalevo da biste pronašli željenu karticu i pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

 7. Da biste zatvorili meni Svojstva tabele, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Podrazumevano dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica. Ako niste menjali nikakve postavke ili ako ne želite da sačuvate promene, pritisnite taster Esc da biste izašli iz menija.

  Fokus se vraća na dugme Svojstva.

 8. Da biste se vratili na tabelu, pritisnite taster F6.

Konvertovanje teksta u tabelu

Tabelu možete da napravite tako što ćete konvertovati normalan tekst u tabelu. Na primer, možda imate neki tekst koji je bio tabela u drugom programu, ali se to oblikovanje izgubilo kada ste ga kopirali u Word 2016 za Mac.

 1. Izaberite tekst koji želite da konvertujete.

  Napomena : Da biste dobili najbolje rezultate, kolone u tekstu treba da budu razdvojene tasterom Tab, a redovi tasterom Enter.

 2. Pritiskajte taster F6 dok ne čujete: „Izabrana je kartica ’Početak’“.

 3. Jednom pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste se premestili na karticu Umetanje, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+ razmaknica.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme menija ’Tabela’“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

 5. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Konvertuj tekst u tabelu“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

  Otvara se meni Konvertovanje teksta u tabelu.

 6. Koristite tastere sa strelicama nadesno ili nalevo da biste pregledali opcije u meniju. Word nudi broj kolona i redova koji najbolje odgovara izabranom tekstu, ali te vrednosti možete da promenite pojedinačno. VoiceOver vam govori kako da pristupite svakoj opciji.

 7. Da biste zatvorili meni Konvertovanje teksta u tabelu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Podrazumevano dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica. Ako niste menjali nikakve postavke ili ako ne želite da sačuvate promene, pritisnite taster Esc da biste izašli iz menija.

  Fokus se vraća na traku sa alatkama.

 8. Pritisnite taster F6 da biste se vratili u dokument.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Tasterske prečice u programu Word za Mac

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×