Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele u programu Outlook

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Kreiranje i uređivanje tabele u e-poruku u Outlook pomoću čitača ekrana tastature. Testirali smo ga sa naratora i JAWS, ali je mogao da funkcioniše sa drugim čitača ekrana dok god Slede uobičajeni standardima pristupačnosti i tehnika.

Napomene: 

U ovoj temi

Konvertovanje teksta u tabelu

Ako imate blok teksta u kojem se koriste dosledni znakovi za razdvajanje možete lako da ga konvertujete u tabelu.

 1. Izaberite deo teksta koji želite da konvertujete u tabelu.

 2. Da biste otvorili dijalog za Konvertovanje teksta u tabelu , pritisnite tastere Alt + N, T, V.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako se u tekstu koriste pasusi kao znaci za razdvajanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P.

  • Ako se u tekstu koriste zarezi kao znaci za razdvajanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+M.

  • Ako se u tekstu koriste tabulatori kao znaci za razdvajanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+T.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter. Pravi se tabela i fokus se vraća na poruku sa izabranom tabelom.

Konvertovanje tabele u tekst

 1. Postavite kursor negde u tabeli koju želite da konvertujete u tekst.

 2. Pritisnite tastere Alt + J, L da biste otvorili karticu " raspored " Alatke za tabele.

 3. Pritisnite taster V da biste otvorili dijalog Konvertovanje tabele u tekst, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da se u tekstu koriste pasusi kao znakovi za razdvajanje, pritisnite taster P.

  • Ako želite da se u tekstu koriste zarezi kao znakovi za razdvajanje, pritisnite taster M.

  • Ako želite da se u tekstu koriste tabulatori kao znakovi za razdvajanje, pritisnite taster T.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se vraća na poruku sa izabranim tekstom.

Umetanje tabele

Možete da navedete dimenzije tabele, kao što su broj kolona i redova, kao i njihova visina i širina. Outlook umeće tabelu osnovnog tipa koordinatne mreže koju možete da koristite.

Napomena: Kako bi tabela bila što pristupačnija, važno je da napravite red naslova tabele.

 1. Dok pišete poruku, postavite kursor tamo gde želite da umetnete novu tabelu.

 2. Da biste otvorili dijalog " Umetanje tabele ", pritisnite kombinaciju tastera Alt + N, T, da.

 3. Otkucajte željeni broj kolona.

 4. Pritisnite taster Tab, a zatim otkucajte željeni broj redova.

 5. Ako ubuduće želite ponovo da koristite te dimenzije, pritisnite kombinaciju tastera Alt+S da biste izabrali opciju Zapamti dimenzije za nove tabele.

 6. Da biste zatvorili dijalog Umetanje tabele, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter. Outlook dodaje tabelu u poruku i fokus se premešta na prvu kolonu prvog reda.

 7. Da biste proverili da tabela ima zaglavlja reda, pritisnite tastere Alt + J, T da biste otvorili karticu Dizajn za Alatke za tabele.

 8. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Potvrđen izbor, zaglavlje reda za potvrdu”. Uz JAWS, čujete: „okvir za grupisanje Opcije stila tabele, zaglavlje reda za potvrdu potvrđen”. Ako čujete „Izbor neproverena”, pritisnite taster RAZMAKNICA da biste se prebacivali red zaglavlja, ili pritisnite taster Esc da biste se vratili u fokus na tabelu.

 9. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali po tabeli i kucali informacije u ćelije.

Korišćenje ugrađenih stilova tabele

Kada napravite tabelu, možete brzo da izmenite njen izgled pomoću ugrađenih stilova u programu Outlook.

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Pritisnite tastere Alt + J, T da biste otvorili karticu Dizajn za Alatke za tabele.

 3. Pritisnite taster S da biste otvorili meni Stilovi tabele.

 4. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali po listi stilova dok ne pronađete onaj koji želite, na primer „Tabela koordinatne mreže 1, svetla“.

 5. Da biste izabrali željeni stil, pritisnite taster Enter. Izabrani stil se primenjuje na tabelu i fokus se vraća na tabelu.

Brisanje tabele

 1. Dok pišete poruku, postavite kursor bilo gde u tabeli koju želite da izbrišete.

 2. Pritisnite tastere Alt + J, L da biste otvorili karticu " raspored " Alatke za tabele.

 3. Da biste izbrisali celu tabelu, pritisnite taster D, t Tabele se briše a fokus daje poruku.

Postavljanje svojstava tabele

Koristite dijalog Svojstva tabele da biste tabeli dali naslov i opis kako bi bila pristupačnija ili da biste izmenili poravnavanje tabele.

 1. Dok pišete poruku, postavite kursor bilo gde u tabeli koju želite da uredite.

 2. Da biste otvorili dijalog " Svojstva tabele ", pritisnite taster Alt + J, L, O.

 3. Da biste postavili poravnavanje tabele u odnosu na telo teksta poruke, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste poravnali tabelu sa levom ivicom teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+L.

  • Da biste poravnali tabelu sa centrom teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+C.

  • Da biste poravnali tabelu sa desnom ivicom teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H.

 4. Da biste odabrali način na koji se tekst tela prelama oko tabele, uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi se tekst prelamao oko strana tabele, pritisnite kombinaciju tastera Alt+A.

  • Da bi se tabela odvojila od teksta, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N.

 5. Da biste tabelu naslov i opis, pritisnite kombinaciju tastera Alt + T, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: „Izabranu stavku kartice alternativni tekst”. Uz JAWS, čujete: „alternativni tekst kartica”.

 6. Pritisnite taster Tab i otkucajte naslov tabele, a zatim pritisnite taster Tab i otkucajte opis.

 7. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se vraća na poruku.

Dodavanje kolona ili redova u tabelu

 1. Dok pišete poruku, postavite kursor na mesto u tabeli gde želite da dodate kolone ili red.

 2. Pritisnite tastere Alt + J, L da biste otvorili karticu " raspored " Alatke za tabele.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali red iznad izabrane tačke, pritisnite taster A.

  • Da biste dodali red ispod izabrane tačke, pritisnite taster B, E.

  • Da biste dodali kolonu levo od izabrane tačke, pritisnite taster L.

  • Da biste dodali kolonu desno od izabrane tačke, pritisnite taster R.

 4. Meni se zatvara i fokus se vraća na tabelu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Tasterske prečice za kretanje kroz poštu u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Napravite i uredite tabelu u e-poruci u programu Outlook pošta pomoću Naratora, ugrađenog čitača ekrana operativnog sistema Windows.

Napomene: 

U ovoj temi

Konvertovanje teksta u tabelu

Ako imate blok teksta u kojem se koriste dosledni znakovi za razdvajanje možete lako da ga konvertujete u tabelu.

 1. Dok pišete poruku, izaberite deo teksta koji želite da konvertujete u tabelu.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Još opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Umetni’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Tabela’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Pravi se tabela i fokus se vraća na poruku sa izabranom tabelom. Čućete svojstva tabele.

Umetanje tabele

Kada umetnete praznu tabelu u e-poruku, Outlook dodaje tabelu osnovnog tipa koordinatne mreže sa tri reda i tri kolone. Kasnije možete da dodate više kolona i redova ako je potrebno.

Napomena: Kako bi tabela bila što pristupačnija, važno je da napravite red naslova tabele.

 1. Dok pišete poruku, postavite kursor tamo gde želite da umetnete novu tabelu.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Još opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Umetni’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Tabela’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Pravi se tabela i fokus se vraća na poruku sa izabranom tabelom. Čućete svojstva tabele.

Korišćenje ugrađenih stilova tabele

Kada napravite tabelu, možete brzo da izmenite njen izgled pomoću ugrađenih stilova u programu Outlook.

 1. Postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Još opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Tabela’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Stilovi tabele“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. U meniju Stilovi tabele brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željenog stila tabele, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Izabrani stil se primenjuje na tabelu i fokus se vraća na tabelu.

Brisanje tabele

 1. Dok pišete poruku, postavite kursor bilo gde u tabeli koju želite da izbrišete.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Još opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Tabela’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Čućete: „Skupljeno je dugme ’Izbriši’“. Fokus je na dugmetu Izbriši. Dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

 5. Da biste izbrisali celu tabelu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izbriši tabelu’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Tabela se briše i fokus se vraća na poruku.

Izmena svojstava tabele

Poravnavanje tabele možete da izmenite, tabeli možete da date naslov i opis kako bi bila pristupačnija, možete da promenite opcije stila tabele i još mnogo toga.

 1. Dok pišete poruku, postavite kursor bilo gde u tabeli.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Još opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Tabela’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. U meniju Tabela brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željene opcije, a zatim dodirnite dvaput ekran da biste je izabrali.

  • Da biste prilagodili poravnavanje tabele, izaberite stavku Poravnavanje. U meniju Poravnavanje brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željene opcije, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  • Da biste dodali alternativni tekst, naslov i opis, izaberite stavku Alternativni tekst. U dijalogu otkucajte naslov tabele, brzo prevucite nadesno, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otkucajte opis tabele. Prevlačite nagore jednim prstom preko ekrana dok ne čujete „Dugme ’Gotovo’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste izmenili opcije stila tabele, izaberite stavku Opcije stila. U meniju Opcije stila brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime opcije stila, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Dodavanje kolona ili redova u tabelu

 1. Dok pišete poruku, premestite kursor na mesto u tabeli gde želite da dodate kolone ili red.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Još opcija’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Tabela’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Skupljeno je dugme ’Umetni’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. U meniju Umetanje brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željene opcije, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  Kolona ili red se dodaje u tabelu. Fokus se premešta na dodat red ili kolonu u tabeli.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-pošti u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Kreiranje i uređivanje tabele u e-poruku u Outlook Web App pomoću tastature i Narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, kada pišete novu poruku sa poštom.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Outlook na vebu.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Ova tema pretpostavlja da je Okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook Web App, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Outlook Web App pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Outlook Web App.

Umetanje tabele

Kada umetnete tabelu u poruku, možete da navedete broj kolona i redova. Outlook Web App umeće osnovni koordinatna mreža tip tabelu za upotrebu.

 1. Dok pišete novu poruku, postavite kursor gde želite da umetnete novu tabelu.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Format, <selected option>, dugme”. Zatim, pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „, dugme” i pritisnite taster RAZMAKNICA.

 3. Pritisnite taster sa strelicom nadesno dok ne čujete „Umetni tabelu, dugme skupljeni”,, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA. Otvara se u meniju Umetanje tabele .

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Umetanje tabele, stavku opozvan menija, polje za potvrdu”, a zatim pritisnite taster RAZMAKNICA. Otvara se dijalog za Umetanje tabele i čujete: „Dijalog Umetanje tabele, usmerene na dugme u redu”.

 5. Da biste izabrali željeni broj kolona u tabeli, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Broj kolona, uređujete, <current number>”, i otkucajte željeni broj kolona koje želite.

 6. Da biste izabrali broj redova u tabeli, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Broja redova, uređujete, <current number>”, i otkucajte broj redova koje želite.

 7. Kada završite, da biste umetnuli tabelu, pritisnite taster Tab dok ne čujete „Dugme u redu”, a zatim pritisnite taster Enter. Zatvara dijalog i fokus se premešta na telo poruke e-pošte.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za oblikovanje teksta u e-poruci u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Tasterske prečice u programu Outlook na vebu

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigacija Outlook pošta

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×