Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word 2016

Korišćenje čitača ekrana za umetanje slike u programu Word 2016

U programu Word 2016 možete da umetnete sliku pomoću čitača ekrana i tasterskih prečica. Možete i da dodate alternativni tekst da bi slika bila pristupačnija.

Napomena : Procedure u ovoj temi su dokumentovane pomoću programa „Narator“ i JAWS. Više informacija o radu sa određenim čitačima ekrana potražite od proizvođača pomoćne tehnologije (AT).

Napomena : Ova tema pretpostavlja da su korisnici JAWS isključili funkciju virtuelne meni trake.

U ovoj temi

Umetanje slike sa računara

 1. U dokumentu izaberite lokaciju na koju želite da umetnete sliku.

 2. Otvorite dijalog Umetanje slike tako što ćete pritisnuti kombinaciju tastera Alt+N, P.

 3. Potražite lokaciju slike na računaru, izaberite sliku i pritisnite taster Enter. Originalna slika je ugrađena u dokument.

  Važno : Da bi je čitač ekrana ispravno pročitao, slika mora da bude umetnuta u tekst.

 4. Word 2016 podrazumevano umeće sliku u tekst. Međutim, to nije slučaj u drugim verzijama, na primer u verziji za mobilne uređaje ili Word 2016 za Mac.

  Da biste se uverili da je slika umetnuta u tekst dokumenta, izaberite sliku i pritisnite kombinaciju tastera Alt+JP da biste otvorili traku Oblikovanje slike.

 5. Pritisnite PO, a zatim taster Enter. Time se otvara dugme Položaj, a zatim se bira opcija Umetnuto u tekst.

  Saveti : 

  • Ako je datoteka slike velika, pa je dokument preveliki, možete da smanjite veličinu dokumenta tako što ćete uneti vezu do slike umesto da je ugradite.

  • U dijalogu Umetanje slike, pritiskajte taster tab da biste otišli na dugme Umetni, pritisnite taster sa strelicom nadole da biste pristupili padajućem meniju i izaberite stavku Poveži sa datotekom.

Umetanje slike iz izvora na mreži

Sliku možete da umetnete sa veb lokacije.

 1. U dokumentu izaberite lokaciju na koju želite da umetnete sliku.

 2. Da biste otvorili dijalog Umetanje slika i tražili slike na mreži, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, F da biste otvorili polje Bing pretrage slika

 3. U polju za pretragu u usluzi Bing koje je već izabrano, otkucajte reč ili frazu koja opisuje sliku koju tražite i pritisnite taster Enter.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+strelica nadesno ili Alt+strelica nalevo da biste se kretali kroz rezultate pretrage. (U funkciji „Narator“ samo pritiskajte tastere sa strelicama.) Word 2016 opisuje svaku sliku kad je izaberete

 5. Da biste umetnuli izabranu sliku, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Enter. (U funkciji „Narator“ samo pritisnite taster Enter.) Word 2016 preuzima i umeće sliku u dokument.

  Savet : Za više izvora slika na mreži, u dijalogu Umetanje slika prijavite se da biste pretražili svoje lične naloge kao što su OneDrive, Facebook ili Flickr.

Dodavanje alternativnog teksta slici

Kad umetnete sliku u dokument, možete da dodate alternativni tekst da bi dokument bio što pristupačniji.

 1. U dokumentu izaberite sliku kojoj želite da dodate alternativni tekst.

 2. Da biste otvorili karticu Oblikovanje u okviru Alatke za slike, pritisnite kombinaciju tastera Alt+JP, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne stignete do dugmeta Oblikuj objekat. Pritisnite taster Enter da biste otvorili okno Oblikovanje slike. Čućete prvu opciju: „Senka“. Funkcija „Narator“ ne izgovara ime okna.

  Napomena : Ako ne čujete reč „Senka“, navigacija putem tastature možda je postavila fokus na neko drugo mesto. Pritiskajte taster F6 dok ne čujete „Senka“.

 3. U oknu Oblikovanje slike (pošto čujete reč „Senka“) pritisnite kombinaciju tastera Shift+Tab da biste prešli na meni sa opcijama za alatke. Čućete glasno pročitano ime neke od ovih opcija:

  • Efekti

  • Raspored i svojstva

  • Slika

  • Popuna i linija

 4. Da biste prešli na dugme Raspored i svojstva, pritiskajte strelicu nadesno dok ne čujete ime dugmeta. Zatim pritisnite taster Tab da biste prešli na Okvir za tekst, prvu opciju u meniju.

 5. Da biste prešli na opciju Alternativni tekst, ponovo pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste prešli na polje Naslov.

 6. Otkucajte naslov alternativnog teksta za sliku. Alternativni tekst treba da opisuje radnju ili namenu slike, a ne njen izgled.

 7. Ponovo pritisnite strelicu nadole da biste prešli na polje Opis i otkucajte opis.

 8. Kad završite sa kucanjem naslova i opisa, pritisnite taster ESC da biste se vratili na telo dokumenta.

Takođe pogledajte

Pronalaženje pomoći za korišćenje čitača ekrana sa programom Word 2016

Tasterske prečice za Microsoft Word 2016 za Windows

Koristite Word 2016 za Mac uz tastaturu i VoiceOver, ugrađeni Mac OS čitač ekrana, da biste umetnuli sliku. Možete i da dodate alternativni tekst da bi slika bila pristupačnija.

Napomene : 

U ovoj temi

Umetanje slike sa računara

 1. U programu Word 2016 za Mac postavite kursor na mesto na koje želite da umetnete sliku.

 2. Da biste prešli na traku sa menijima, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+M. Čućete: „traka sa menijima, Apple“.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: „umetanje“. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „slike, podmeni“. Da biste razvili podmeni Slike, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „slika iz datoteke“. Da biste je izabrali, pritisnite razmaknicu.

 5. Otvara se dijalog Slika iz datoteke. Da biste potražili lokaciju na kojoj je slika sačuvana, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „tabela bočne trake“.

  Napomena : Da biste otvorili bočnu traku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Prikaži dugme ’Bočna traka’“, a zatim pritisnite razmaknicu.

  Fokus se premešta na listu omiljenih lokacija kao što su Sve moje datoteke ili Dokumenti. VoiceOver objavljuje lokacije kako se krećete.

 6. Kad budete na željenoj lokaciji, pritisnite taster Tab. Zatim koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste potražili željenu potfasciklu ili datoteku. Da biste otvorili potfasciklu, pritisnite taster sa strelicom nadesno.

 7. Kad bude izabrana odgovarajuća datoteka, da biste umetnuli sliku, pritisnite taster Enter ili kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica. Slika se umeće u dokument.

Umetanje slike iz izvora na mreži

Traženje i umetanje clip art slika ili slika iz drugih izvora na mreži direktno iz programa Word 2016 za Mac trenutno nije podržano u programu Word 2016 za Mac. Međutim, i dalje možete da dodate sliku na mreži u dokument tako što ćete je potražiti na mreži, sačuvati lokalnu kopiju i umetnuti tu lokalnu kopiju u dokument.

 1. Koristeći veb pregledač, idite na sajt www.bing.com. Fokus se prebacuje na polje za Bing pretragu.

 2. U polje Pretraga unesite ključnu reč za tip slike koji tražite i pritisnite taster Enter.

 3. Da biste filtrirali rezultate pretrage samo na slike, u rezultatima Bing pretrage pritisnite kombinaciju tastera Option+Tab da biste prešli na karticu Slike. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter.

  Napomena : U okviru filtera Licenca možete da filtrirate rezultate pretrage samo na Sve Creative Commons licence (saznajte više ovde) ili možete odabrati da vidite sve slike. Ako odaberete opciju Sve, rezultati pretrage biće prošireni tako da prikazuju sve Bing slike. Vi ste odgovorni za poštovanje prava svojine drugih ljudi, uključujući autorska prava. Da biste bolje razumeli opcije licenciranja, pogledajte članak Filtriranje slika po tipu licence. Da biste izabrali opciju licenciranja, koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole i pritisnite taster Enter da biste izabrali opciju.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera Option+Tab da biste prešli na rezultate slika. Čućete: „veza, pretraga“.

 5. Da biste otvorili sliku u punoj veličini, pritisnite taster Enter.

 6. Da biste preuzeli sliku, pritiskajte kombinaciju tastera Option+Tab dok ne čujete reč „veza“, a zatim i ime i oznaku tipa datoteke. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter. Zatim pritisnite kombinaciju tastera Command+S.

 7. Otvara se dijalog Izvezi kao. Kursor se postavlja u polje za ime datoteke. Da biste odabrali lokaciju za čuvanje, pritisnite taster Tab da biste otišli do iskačućeg dugmeta Gde, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste izabrali lokaciju. Da biste sačuvali, pritisnite kombinaciju tastera Command+S.

  Savet : Sačuvajte slike u fascikli Dokumenti da bi vam bilo lakše da ih umetnete u Word dokument.

 8. U programu Word 2016 za Mac postavite kursor na mesto na koje želite da umetnete sliku. Zatim koristite meni Umetanje na traci sa menijima da biste umetnuli sliku koju ste upravo sačuvali. Da biste saznali više o umetanju slike koja je lokalno sačuvana, pogledajte članak Umetanje slike sa računara.

Dodavanje alternativnog teksta slici

Kad umetnete sliku u dokument, možete da dodate alternativni tekst da bi dokument bio što pristupačniji.

 1. U dokumentu izaberite sliku kojoj želite da dodate alternativni tekst. Da biste izabrali sliku u programu Word, postavite kursor ispred slike, držite taster Shift i pritisnite taster sa strelicom nadesno. Čućete: „slika, stavka rasporeda“.

 2. Da biste otvorili okno Oblikovanje slike, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Command+1. Čućete: „oblikovanje slike, okno zadatka“.

 3. Da biste otvorili karticu Raspored i svojstva, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime kartice i: „Trenutno ste na kartici, unutar oblasti pomeranja.“ Zatim pritiskajte tastere sa strelicom nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Raspored i svojstva, izabrana kartica“. Da biste izabrali karticu, pritisnite razmaknicu.

 4. Da biste prešli na opciju Alternativni tekst, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „alternativni tekst, skupljeni“. Da biste razvili opciju Alternativni tekst, pritisnite razmaknicu.

 5. Da biste prešli na polje Naslov, pritisnite taster Tab. Čućete: „naslov“. Otkucajte naslov alternativnog teksta za sliku. Alternativni tekst treba da opisuje radnju ili namenu slike, a ne njen izgled.

 6. Da biste prešli na polje Opis, pritisnite taster Tab. Čućete: „uređivanje teksta“. Zatim otkucajte opis.

 7. Kad završite sa kucanjem naslova i opisa, da biste vratili fokus na sliku u dokumentu, pritiskajte taster F6 dok ne čujete naslov slike i reči „stavka rasporeda“.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Tasterske prečice u programu Word za Mac

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×