Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite Word uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste dodavali ili menjali tekst u dokumentu. Možete da promenite fontove, primenite stilove oblikovanja i koristite naslove da biste poboljšali tok teksta.

Napomene : 

U ovoj temi

Dodavanje teksta u Word dokument

Možete da napravite novi dokument od početka ili da dodate tekst postojećem dokumentu.

Kreiranje novog dokumenta

 1. Kada otvorite Word, fokus je na predlošku za novi, prazan dokument. Pritisnite taster Enter da biste napravili dokument. Čujete: „Uređivanje dokumenta ’<Podrazumevano ime za dokument>’“.

  Fokus je u oblasti za uređivanje u telu dokumenta, u Prikazu rasporeda za štampanje.

 2. Otkucajte tekst u dokumentu. Da biste završili red ili pasus i započeli novi, pritisnite taster Enter.

 3. Kada završite, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+S. Čućete: „Izabrana je kartica ’Sačuvaj kao“’.

 4. Da biste izabrali lokaciju za čuvanje, pritisnite taster Tab, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene lokacije.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Ovde unesite ime datoteke“ i otkucajte željeno ime.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje teksta postojećem dokumentu

 1. Da biste otvorili postojeći dokument, u prikazu Raspored štampanja pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, O.

 2. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na listu lokacija datoteka, kao što je OneDrive ili računar.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene lokacije, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime željene datoteke. Ako se dokument nalazi u fascikli na izabranoj lokaciji, pritisnite taster Enter da biste otvorili fasciklu.

 4. Da biste otvorili dokument, pritisnite taster Enter. Čućete: „Uređivanje dokumenta ’<Ime dokumenta>’“. Fokus je u oblasti za uređivanje u telu dokumenta.

 5. Pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete ime mesta na kom želite da dodate tekst i počnite da kucate.

 6. Kada završite, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+S da biste sačuvali promene.

Izbor teksta

Možete brzo da izaberete sav tekst u dokumentu ili samo određeni deo teksta.

 • Da biste izabrali sav tekst, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A.

 • Da biste izabrali deo teksta, premestite se na tekst koji želite da izaberete, a zatim pritisnite i držite taster Shift i tastere sa strelicama kako biste pomerali kursor dok ne izaberete tekst.

Korišćenje naslova

Naslovi su veoma važni za pristupačnost i upotrebljivost dokumenta. Da biste proverili da li naslovi ispravno funkcionišu za pristupačnost, važno je da ih napravite pomoću ugrađenih stilova naslova u programu Word. To omogućava čitaču ekrana i programu Word da razmenjuju prave informacije.

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da pretvorite u naslov.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili stil Naslov 1, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+1.

  • Da biste primenili stil Naslov 2, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+2.

  • Da biste primenili stil Naslov 3, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+3.

  • Da biste primenili stil Normalan, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+N.

  Savet : Da biste potražili još stilova naslova, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, L. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime željenog stila, a zatim pritisnite taster Enter.

Primena oblikovanja podebljavanjem, kurzivom i podvlačenjem

Korišćenje oblikovanja znakova može da poboljša čitljivost dokumenta.

 1. Izaberite tekst koji hoćete da oblikujete.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili oblikovanje podebljavanjem, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+B.

  • Da biste primenili oblikovanje kurzivom, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+I.

  • Da biste primenili oblikovanje podvlačenjem, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+U.

Promena fonta i veličine fonta

Kako bi dokument bio pristupačan svim korisnicima, prebacite font na neki čitljiviji ili povećajte ili smanjite tekst.

Promena na drugačiji font

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, F, F. Čućete: „Font, <trenutni font>“.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog fonta, a zatim pritisnite taster Enter.

  Savet : Da biste prešli direktno na font koji ste već odlučili da koristite, počnite da kucate ime fonta. Na primer, otkucajte ti da biste pronašli Times New Roman.

Promena veličine fonta

 1. Izaberite tekst kojem želite da promenite veličinu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali tekst za 1 tačku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+[ (leva uglasta zagrada).

  • Da biste smanjili tekst za 1 tačku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+] (desna uglasta zagrada).

  • Da biste postepeno povećali tekst u skladu sa veličinama na dugmetu Povećaj veličinu fonta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+> (znak „veće od“).

  • Da biste postepeno smanjili tekst u skladu sa veličinama na dugmetu Smanji veličinu fonta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+< (znak „manje od“).

  • Da biste izabrali određenu veličinu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, F, S. Čućete trenutnu veličinu fonta. Otkucajte željenu veličinu tačke, a zatim pritisnite taster Enter.

Promena nekoliko svojstava fonta odjednom

U dijalogu Font možete da pregledate svojstva fonta i da ih promenite nekoliko odjednom.

 1. Izaberite tekst koji hoćete da oblikujete.

 2. Da biste otvorili dijalog Font, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, F, N.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otišli na sledeće opcije i promenili ih:

   • Za opciju Font pritisnite kombinaciju tastera Alt+F, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog fonta.

   • Za opciju Stil fonta pritisnite kombinaciju tastera Alt+Y, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog stila fonta.

   • Za opciju Veličina fonta pritisnite kombinaciju tastera Alt+S, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene veličine fonta.

   • Za opciju Boja fonta pritisnite kombinaciju tastera Alt+C. Pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete ime željene boje fonta, a zatim pritisnite taster Enter.

   • Za opciju Stil podvlačenja pritisnite kombinaciju tastera Alt+U. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog stila podvlačenja, a zatim pritisnite taster Enter.

   • Za opciju Boja podvlačenja pritisnite kombinaciju tastera Alt+I. Pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete ime željene boje podvlačenja, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste otišli na sledeće opcije i izabrali ih:

   • Za opciju Precrtani tekst pritisnite kombinaciju tastera Alt+K.

   • Za opciju Dvostruko precrtani tekst pritisnite kombinaciju tastera Alt+L.

   • Za opciju Eksponentni tekst pritisnite kombinaciju tastera Alt+P.

   • Za opciju Indeksni tekst pritisnite kombinaciju tastera Alt+B.

   • Za opciju Umanjena velika slova pritisnite kombinaciju tastera Alt+M.

   • Za opciju Velikim slovima pritisnite kombinaciju tastera Alt+A.

   • Za opciju Skriveno pritisnite kombinaciju tastera Alt+H.

   • Za opciju Postavi kao podrazumevano pritisnite kombinaciju tastera Alt+D, a zatim pritisnite taster Enter.

   • Za opciju Tekstualni efekti pritisnite kombinaciju tastera Alt+E, a zatim pritisnite taster Enter.

   • Za karticu Napredno pritisnite kombinaciju tastera Alt+V.

   • Za karticu Font pritisnite kombinaciju tastera Alt+N.

 4. Da biste primenili promene, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter.

  Da biste izašli iz dijaloga Font bez primene promena, pritisnite taster Esc.

Korišćenje fontova teme

Fontovi teme menjaju fontove u celom dokumentu pomoću para fontova koji su dizajnirani tako da dobro funkcionišu zajedno. Prvi font se koristi za naslove, a drugi za telo teksta.

Savet : Da biste obezbedili da se fontovi teme primenjuju na naslove, morate da primenite Word stil naslova na tekst naslova. Da biste saznali kako to da uradite, pročitajte odeljak Korišćenje naslova.

 1. U dokumentu pritisnite kombinacije tastera Alt+G, T, F.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog fonta, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Da biste čuli opis fontova koje je primenila tema, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+0. U čitaču ekrana JAWS, pritisnite kombinaciju tastera Insert+F.

Takođe pogledajte

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste dodavali ili menjali tekst u dokumentu. Možete da promenite fontove, primenite stilove oblikovanja i koristite naslove da biste poboljšali tok teksta.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

 • Mogućnosti upravljanja dodirom u programu Word za Android potražite u članku Korišćenje TalkBack pokreta.

U ovoj temi

Dodavanje teksta u Word dokument

Možete da napravite novi dokument od početka ili da dodate tekst postojećem dokumentu.

Kreiranje novog dokumenta

 1. Otvorite Word za Android, zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Novo’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Otvara se prozor Novo. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Prazan dokument“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Novi prazan dokument otvara se u prikazu Raspored štampanja. Fokus je na telu dokumenta i prikazana je tastatura na ekranu.

 4. Prevlačite jednim prstom po donjoj polovini ekrana dok ne čujete ime željenog znaka, a zatim podignite prst. U zavisnosti od postavki uređaja, možda ćete morati da dvaput dodirnete ekran da biste umetnuli znak.

  Ako je na uređaju aktiviran unos prediktivnog teksta, reči možete da dodate na isti način.

 5. Kada završite, brzo prevucite nadole, a zatim nalevo da biste zatvorili tastaturu.

 6. Ako ste prijavljeni, Word za Android automatski čuva dokument u usluzi OneDrive pod podrazumevanim imenom dok radite.

Čuvanje dokumenta na uređaju

Dokument možete da sačuvate lokalno na uređaju.

 1. Da biste sačuvali novi dokument na uređaju, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni ’Datoteka’, stavka ’Otvori’“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj kao’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Sačuvaj kao, zatvoren je meni ’Datoteka’, unesite ime datoteke“.

 3. Dvaput dodirnite ekran, a zatim otkucajte ime pod kojim želite da sačuvate datoteku.

 4. Kada završite, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Ovaj uređaj, dokumenti“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno do željene fascikle, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Datoteka je sačuvana i fokus se vraća na telo dokumenta.

Dodavanje teksta postojećem dokumentu

 1. Da biste otvorili postojeći dokument, u prikazu Raspored štampanja brzo prevlačite nalevo dok ne čujete „Dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Meni ’Datoteka’, stavka ’Otvori’“.

 2. Da biste otvorili dijalog Otvaranje, dvaput dodirnite ekran, a zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete listu lokacija datoteka, kao što je OneDrive ili uređaj.

 3. Da biste otvorili lokaciju, dvaput dodirnite ekran. Idite na željeni dokument, a zatim dvaput dodirnite ekran. Dokument se otvara, a fokus je na telu dokumenta.

 4. Da biste otvorili tastaturu na ekranu, dvaput dodirnite ekran i počnite da kucate.

 5. Kada završite, zatvorite tastaturu i, ako je neophodno, sačuvajte dokument kao što je objašnjeno u odeljku Pravljenje novog dokumenta.

Izbor teksta

Možete da izaberete određeni deo teksta ili ceo tekst u dokumentu.

Izbor dela teksta

 1. Da biste izabrali deo teksta, idite na tekst koji želite da izaberete dok je fokus na oblasti za uređivanje dokumenta.

 2. Dvaput dodirnite i držite ekran. Čućete ime izabrane stavke.

 3. Da biste proširili izbor, razdvojte dva prsta na ekranu. TalkBack najavljuje izbor dok pomerate prste.

Izbor celokupnog teksta

 1. Da biste izabrali sav tekst u dokumentu, brzo prevucite nagore, a zatim nadesno. Čućete: „Lokalni kontekstualni meni, TalkBack, prikazuju se stavke od prve do treće od ukupno tri“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kontrola kursora“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Izaberi sve“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Korišćenje naslova

Naslovi su veoma važni za pristupačnost i upotrebljivost dokumenta. Da biste proverili da li naslovi ispravno funkcionišu za pristupačnost, važno je da ih napravite pomoću ugrađenih stilova naslova u programu Word. To omogućava čitaču ekrana i programu Word da razmenjuju prave informacije.

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da pretvorite u naslov.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen izbor prekidača za razvijanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete ime trenutne kartice.

 3. Dvaput dodirnite ekran, zatim brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Početak’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Na kartici Početak brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Meni ’Stilovi’“. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Stilovi.

 5. U meniju Stilovi brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željenog naslova, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se vraća na karticu Početak, čućete: „Meni sa karticama, izabrana je kartica ’Početak’“.

Primena oblikovanja podebljavanjem, kurzivom i podvlačenjem

Korišćenje oblikovanja znakova može da poboljša čitljivost dokumenta.

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili oblikovanje podebljavanjem, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen prekidač ’Podebljano’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste primenili oblikovanje kurzivom, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen prekidač ’Kurziv’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste primenili oblikovanje podvlačenjem, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen prekidač ’Podvučeno’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Promena fonta i veličine fonta

Kako bi dokument bio pristupačan svim korisnicima, prebacite font na neki čitljiviji ili povećajte ili smanjite tekst.

Promena na drugačiji font

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen izbor prekidača za razvijanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete ime trenutne kartice.

 3. Dvaput dodirnite ekran, zatim brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Početak’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kombinovani okvir ’Font’, izabran je font ’<trenutni font>’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime željenog fonta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Promena veličine fonta

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen izbor prekidača za razvijanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete ime trenutne kartice.

 3. Dvaput dodirnite ekran, zatim brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Početak’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kombinovani okvir ’Veličina fonta’, izabrana je veličina ’<trenutna veličina>’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete željenu veličinu fonta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Korišćenje fontova teme

Fontovi teme menjaju fontove u celom dokumentu pomoću para fontova koji su dizajnirani tako da dobro funkcionišu zajedno. Prvi font se koristi za naslove, a drugi za telo teksta.

Savet : Da biste obezbedili da se fontovi teme primenjuju na naslove, morate da primenite Word stil naslova na tekst naslova. Da biste saznali kako to da uradite, pročitajte odeljak Korišćenje naslova.

 1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen izbor prekidača za razvijanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete ime trenutne kartice.

 2. Dvaput dodirnite ekran, zatim brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Kartica ’Početak’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Kombinovani okvir ’Font’, izabran je font ’<trenutni font>’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Fontovi teme“. Brzo prevlačite nadesno da biste čuli dostupne fontove teme. Da biste je izabrali, dvaput dodirnite ekran.

  Lista fontova teme završava se kada čujete: „Svi fontovi“.

Takođe pogledajte

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word Mobile Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste dodavali ili menjali tekst u dokumentu. Možete da promenite fontove, primenite stilove oblikovanja i koristite naslove da biste poboljšali tok teksta.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Mogućnosti upravljanja dodirom u programu Word Mobile potražite u članku Komande na tastaturi i pokreti dodira Naratora.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Dodavanje teksta u Word dokument

Možete da napravite novi dokument od početka ili da dodate tekst postojećem dokumentu.

Kreiranje novog dokumenta

 1. Otvorite Word Mobile, zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Novo’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Otvara se prozor Novo, a fokus je na novom praznom dokumentu. Da biste napravili dokument, dvaput dodirnite ekran.

 3. Novi dokument se otvara u prikazu Raspored štampanja. Fokus je na telu dokumenta i prikazana je tastatura na ekranu.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete željeni znak na tastaturi, a zatim dvaput dodirnite ekran. Znak se dodaje u dokument.

  Ako je na uređaju aktiviran unos prediktivnog teksta, reči možete da dodate na isti način kao znakove.

 5. Ako ste prijavljeni, Word Mobile automatski čuva dokument u usluzi OneDrive pod podrazumevanim imenom dok radite.

Čuvanje dokumenta na uređaju

Dokument možete da sačuvate lokalno na uređaju.

 1. Da biste sačuvali novi dokument na uređaju, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Komande za brzi pristup, dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Stranica ’Backstage’, dugme ’Vrati se’“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Sačuvaj kopiju ove datoteke“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Odaberi aplikaciju“. Otvara se lista lokacija za čuvanje, a fokus je na prvoj stavci na listi.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Ovaj uređaj“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno do željene fascikle, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Dalje’ na traci sa aplikacijama“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Ime datoteke“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se tastatura na ekranu.

 8. Otkucajte ime pod kojim želite da sačuvate dokument, zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj kopiju’ na traci sa aplikacijama“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Dokument je sada sačuvan na uređaju. Fokus se vraća na telo dokumenta.

Dodavanje teksta postojećem dokumentu

 1. Da biste otvorili postojeći dokument, u prikazu Raspored štampanja brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Komande za brzi pristup, dugme ’Datoteka’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Stranica ’Backstage’, dugme ’Vrati se’“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Otvori’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Pregledaj’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Odaberi aplikaciju“. Otvara se lista lokacija za čuvanje, a fokus je na prvoj stavci na listi.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željene lokacije, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Potražite željeni dokument, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Otvori dokument’ na traci sa aplikacijama“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Dokument se otvara u prikazu Raspored štampanja.

 7. Da biste otvorili tastaturu na ekranu, dvaput dodirnite ekran, a zatim počnite da kucate.

 8. Kada završite, zatvorite tastaturu i, ako je neophodno, sačuvajte dokument kao što je objašnjeno u odeljku Pravljenje novog dokumenta.

Izbor teksta

Možete da izaberete određeni deo teksta ili ceo tekst u dokumentu.

Izbor dela teksta

 1. Brzo prevucite nagore ili nadole da biste izabrali postavku navigacije koju želite da koristite za biranje. Na primer, ako izaberete pasuse, možete da se krećete i birate veće oblasti teksta.

 2. U dokumentu idite na deo teksta koji želite da izaberete, a zatim triput dodirnite ekran.

Izbor celokupnog teksta

 1. U dokumentu dvaput dodirnite ekran pomoću dva prsta. Otvara se kontekstualni meni.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Izaberi sve’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Korišćenje naslova

Naslovi su veoma važni za pristupačnost i upotrebljivost dokumenta. Da biste proverili da li naslovi ispravno funkcionišu za pristupačnost, važno je da ih napravite pomoću ugrađenih stilova naslova u programu Word. To omogućava čitaču ekrana i programu Word da razmenjuju prave informacije.

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da pretvorite u naslov.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“ i dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početak“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Na kartici „Početak“ brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme ’Stilovi’“. Dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni Stilovi.

 6. U meniju Stilovi brzo prevlačite nadesno dok ne čujete ime željenog naslova, a zatim dvaput dodirnite ekran. Stil naslova se primenjuje na dokument, a fokus se vraća na meni dokumenta.

Primena oblikovanja podebljavanjem, kurzivom i podvlačenjem

Kako bi dokument bio pristupačan svim korisnicima, prebacite font na neki čitljiviji ili povećajte ili smanjite tekst.

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili oblikovanje podebljavanjem, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Isključeno je dugme ’Podebljano’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste primenili oblikovanje kurzivom, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Isključeno je dugme ’Kurziv’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste primenili oblikovanje podvlačenjem, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Isključeno je dugme ’Podvučeno’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Promena fonta i veličine fonta

Kako bi dokument bio pristupačan svim korisnicima, prebacite font na neki čitljiviji ili povećajte ili smanjite tekst.

Promena na drugačiji font

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“ i dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početak“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Font’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime željenog fonta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Promena veličine fonta

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“ i dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početak“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Veličina fonta’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete željenu veličinu fonta, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Korišćenje fontova teme

Fontovi teme menjaju fontove u celom dokumentu pomoću para fontova koji su dizajnirani tako da dobro funkcionišu zajedno. Prvi font se koristi za naslove, a drugi za telo teksta.

Savet : Da biste obezbedili da se fontovi teme primenjuju na naslove, morate da primenite Word stil naslova na tekst naslova. Da biste saznali kako to da uradite, pročitajte odeljak Korišćenje naslova.

 1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Nije potvrđen izbor prekidača za razvijanje“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete ime trenutne kartice.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Više opcija’“ i dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete ime trenutne kartice, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete „Početak“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Dugme ’Font’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Fontovi teme“. Brzo prevlačite nadesno da biste čuli dostupne fontove teme. Da biste je izabrali, dvaput dodirnite ekran.

  Lista fontova teme završava se kada čujete: „Svi fontovi“.

Takođe pogledajte

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word Online uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, kao i tastaturu da biste dodavali ili menjali tekst u dokumentu. Možete da promenite fontove, primenite stilove oblikovanja i koristite naslove da biste poboljšali tok teksta.

Napomene : 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office Online. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u programu Word Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Zbog toga što se Word Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za računare. Na primer, koristićete kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) primenjuju se na veb pregledač – ne na Word Online.

U ovoj temi

Dodavanje teksta u Word dokument

Možete da napravite novi dokument od početka ili da dodate tekst postojećem dokumentu.

Kreiranje novog dokumenta

 1. Kada otvorite Word Online, fokus je na predlošku za novi, prazan dokument. Da biste pregledali predloške, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab. Da biste napravili dokument, dok ste na željenom predlošku, pritisnite taster Enter. Čućete: „Dokument ’<Podrazumevano ime za dokument>’, .docx“.

  Fokus se premešta na oblast za uređivanje u telu dokumenta, u Prikazu rasporeda za štampanje.

 2. Otkucajte tekst u dokumentu. Da biste završili red ili pasus i započeli novi, pritisnite taster Enter.

 3. Kada završite, idite na traku i pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom. Čućete ime trenutno izabrane kartice.

 4. Da biste otvorili meni Datoteka, pritisnite taster F. Zatim, da biste otvorili meni Sačuvaj kao, pritisnite taster A.

 5. Da biste preimenovali datoteku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Preimenuj. Preimenuj ovu datoteku“, a zatim pritisnite taster Enter. Otkucajte novo ime za dokument. Kada završite, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Word Online automatski čuva dokument u fascikli Dokumenti u usluzi OneDrive. Ako želite da izaberete drugu lokaciju za čuvanje, u meniju Sačuvaj kao pritisnite taster Tab. Čućete „Sačuvaj kao. Sačuvaj kopiju u usluzi OneDrive“. Pritisnite taster Enter i koristite tastere sa strelicama da biste izabrali lokaciju za čuvanje. Kada završite, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje teksta postojećem dokumentu

 1. Da biste otvorili postojeći dokument, u prikazu Raspored štampanja pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, a zatim tastere F i O. Otvara se meni Otvaranje koji navodi nedavne dokumente.

 2. Da biste pregledali nedavne dokumente, pritisnite taster Tab. Kako se krećete, Narator najavljuje dokumente kao „<ime datoteke>, <lokacija>“. Da biste otvorili dokument, pritisnite taster Enter.

 3. Ako želite da otvorite dokument koji se ne nalazi među nedavnom dokumentima, u meniju Otvaranje pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Više u usluzi OneDrive“ i pritisnite taster Enter. OneDrive se otvara u novom prozoru i možete da pregledate dokumente. Da biste pregledali dokumente i fascikle, koristite tastere sa strelicama. Da biste otvorili fasciklu ili dokument, pritisnite taster Enter.

 4. Kada se dokument otvori, fokus je u oblasti za uređivanje u telu dokumenta.

 5. Pritiskajte tastere sa strelicama dok ne čujete ime mesta na kom želite da dodate tekst i počnite da kucate. Promene se čuvaju automatski.

Izbor teksta

Možete brzo da izaberete sav tekst u dokumentu ili samo određeni deo teksta.

 • Da biste izabrali sav tekst, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A.

 • Da biste izabrali deo teksta, premestite se na tekst koji želite da izaberete, a zatim pritisnite i držite taster Shift i tastere sa strelicama kako biste pomerali kursor dok ne izaberete tekst.

Korišćenje naslova

Naslovi su veoma važni za pristupačnost i upotrebljivost dokumenta. Da biste proverili da li naslovi ispravno funkcionišu za pristupačnost, važno je da ih napravite pomoću ugrađenih stilova naslova u programu Word. To omogućava čitaču ekrana i programu Word da razmenjuju prave informacije.

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da pretvorite u naslov.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili stil Naslov 1, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+1.

  • Da biste primenili stil Naslov 2, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+2.

  • Da biste primenili stil Naslov 3, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+3.

  • Da biste primenili stil Normalan, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+N.

  Savet : Da biste potražili još stilova naslova, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, a zatim tastere H i L. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime željenog stila, a zatim pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

Primena oblikovanja podebljavanjem, kurzivom i podvlačenjem

Korišćenje oblikovanja znakova može da poboljša čitljivost dokumenta.

 1. Izaberite tekst koji hoćete da oblikujete.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili oblikovanje podebljavanjem, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+B.

  • Da biste primenili oblikovanje kurzivom, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+I.

  • Da biste primenili oblikovanje podvlačenjem, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+U.

Promena fonta i veličine fonta

Kako bi dokument bio pristupačan svim korisnicima, prebacite font na neki čitljiviji ili povećajte ili smanjite tekst.

Promena na drugačiji font

 1. U dokumentu izaberite tekst koji želite da oblikujete.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, a zatim tastere H, F i F. Čućete: „Kombinovani okvir koji može da se uređuje ’Ime fonta’“.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog fonta, a zatim pritisnite taster Enter.

  Savet : Da biste prešli direktno na font koji ste već odlučili da koristite, počnite da kucate ime fonta. Na primer, otkucajte ti da biste pronašli Times New Roman.

Promena veličine fonta

 1. Izaberite tekst kojem želite da promenite veličinu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali tekst za 1 tačku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+] (desna uglasta zagrada).

  • Da biste smanjili tekst za 1 tačku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+[ (leva uglasta zagrada).

  • Da biste postepeno povećali tekst u skladu sa veličinama na dugmetu Povećaj veličinu fonta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+> (znak „veće od“).

  • Da biste postepeno smanjili tekst u skladu sa veličinama na dugmetu Smanji veličinu fonta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+< (znak „manje od“).

  • Da biste izabrali određenu veličinu, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, a zatim tastere H, F i S. Čućete: „Kombinovani okvir koji može da se uređuje ’Veličina fonta’“. Otkucajte željenu veličinu tačke, a zatim pritisnite taster Enter.

Promena nekoliko svojstava fonta

Svojstva fonta možete da pregledate i promenite pomoću opcija u grupi Font na kartici Početak.

 1. Izaberite tekst koji hoćete da oblikujete.

 2. Da biste otišli na karticu Početak, pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, a zatim taster H.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste otišli na sledeće opcije i promenili ih:

   • Za opciju Font pritisnite taster F, a zatim taster F i pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog fonta, a zatim pritisnite taster Enter.

   • Za opciju Stil fonta pritisnite taster F, a zatim taster Y. Pritisnite taster Tab, a zatim pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete ime željenog stila fonta i pritisnite taster Enter.

   • Za opciju Veličina fonta pritisnite taster F, a zatim taster S i pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu veličinu fonta, a zatim pritisnite taster Enter.

   • Za opciju Boja fonta pritisnite taster F, a zatim taster C. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime željene boje fonta, a zatim pritisnite taster Enter.

   • Za opciju Boja za isticanje teksta pritisnite taster I. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime željene boje za isticanje, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Da biste otišli na sledeće opcije i izabrali ih:

   • Za opciju Precrtani tekst pritisnite taster 4.

   • Za opciju Eksponentni tekst pritisnite taster 6.

   • Za opciju Indeksni tekst pritisnite taster 5.

Korišćenje fontova teme

Fontovi teme menjaju fontove u celom dokumentu pomoću para fontova koji su dizajnirani tako da dobro funkcionišu zajedno. Prvi font se koristi za naslove, a drugi za telo teksta.

Savet : Da biste obezbedili da se fontovi teme primenjuju na naslove, morate da primenite Word stil naslova na tekst naslova. Da biste saznali kako to da uradite, pročitajte odeljak Korišćenje naslova.

 1. U dokumentu pritisnite kombinaciju tastera Alt+taster sa Windows logotipom, a zatim tastere H, F i F. Čućete: „Kombinovani okvir koji može da se uređuje ’Ime fonta’“.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željenog fonta, a zatim pritisnite taster Enter. Narator najavljuje „<ime fonta>, naslovi“ za naslove i „<ime fonta>, telo“ za telo teksta.

Takođe pogledajte

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Tasterske prečice u aplikaciji Word Online

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×