Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel 2016

Važno : Ovaj članak je mašinskog prevede potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Možete da sortirate i filtrirate tabela u Excel 2016 tako što ćete koristiti tastaturu i čitača ekrana. Sortiranje podataka pomaže vam da organizovanje i pronalaženje podatke koje želite brzo, radi brže analize. Filtriranje podataka pomaže da li se usredsrediti na određeni skup podataka, što je posebno korisna u velikim radnim listovima. s.

U ovom članku

Tasterske prečice za sortiranje i filtriranje

Ova tabela prikazuje tasterske prečice za sortiranje i filtriranje.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Filtriranje izabrani opseg ćelija ili brisanje filtera u opsegu ćelija

e

Isključivanje automatskog filtriranja padajući meni u zaglavlju kolone

r

Pronalaženje gornje ili donje vrednosti u opsegu ćelija ili tabele

r

Otvaranje padajućeg menija "automatski filter" iz zaglavlja kolone

Alt+strelica nadole

Sortiranje od najmanjeg do najvećeg ili od A do Z

Alt + A, S + A ili Alt + strelica nadole, S

Sortiranje od najvećeg do najmanjeg ili od Z do A

Alt + A, S + D ili Alt + strelica nadole, O

Otvorite dijalog sortiranje

Alt + A, S + P ili Alt + H, S, U

Ponovo primenili sortiranje nakon promene podataka

Kombinaciju tastera Ctrl + Alt + L (ili Alt + A, Y + 3)

Filtriranje po boji Filtriranje po broj ili tekst

ALT + strelica nadole, sam

Otvorite dijalog oblikovanje ćelija

ALT + strelica nadole, F

Koristite funkciju TRIM

Kombinacija tastera Alt + M, T, a onda se za SKRAĆIVANJE r

Saznajte više o sortiranju u programu Excel

Možete da sortirate podatke po tekstu (od A do Z ili od Z do A), n činjenice (od najmanjeg ka najvećem ili od najvećeg do najmanjeg) i datume i vremena (od najstarijeg ka najnovijem ili od najnovijeg ka najstarijem) u jednu ili više kolona. Takođe, možete da sortirate po prilagođenoj listi (kao što je velika, srednja i mala) ili po formatu, uključujući boju ćelije, boju fonta ili skup ikona. Većinu Operacija sortiranja su kolone sortirane, ali možete da sortirate po redovima.

Kada sortirate tabelu, Excel će sačuvati kriterijume koje ste koristili sa radnom sveskom tako da možete ponovo da ga primenite svaki put kada otvorite radnu svesku. Ovo je posebno važno za sortiranja ili za sortiranja koja se dugo da biste kreirali. Međutim, ovo je dobra samo za podatke u tabeli, on ne odnosi se na opseg ćelija. Ako želite da sačuvate kriterijume sortiranja tako da povremeno može da ponovo primenili sortiranje kada otvorite radnu svesku, preporučuje se da koristite tabelu.

Sortiranje teksta u tabelu ili opseg

Sortiranje teksta u tabelu
 1. Pronađite red zaglavlja u tabeli.

 2. Pritisnite taster nadesno ili strelica nalevo da biste se premestili na zaglavlje kolone za podatke koje želite da sortirate.

 3. Pritisnite tastere Alt + strelica nadole da biste otvorili meni "filter", a zatim pritisnite taster Tab da biste se premestili u meniju.

 4. Opcije koje se pojavljuju zavise od toga koji tip podataka u koloni. Na primer, možete da sortirate numeričke podatke od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg. Možete da sortirate alfanumerički podaci, od A do Z, od Z do A ili po boji.

  Koristite taster STRELICA NADOLE da biste pregledali opcije, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali opciju.

Sortiranje teksta u opsegu
 1. Izaberite kolonu alfanumeričkih podataka u opsegu ćelija ili proverite da li se aktivna ćelija nalazi u koloni tabele koja sadrži alfanumeričke podatke.

 2. Pritisnite tastere Alt + A. Na kartici podaci se otvara i čujete "gornju traku, karticu podaci". (U narator, čujete "Izabranu karticu podaci".

  • Da biste sortirali po rastućem alfanumeričkom redosledu (sortiranje od A do Z), pritisnite taster S + A. •

  • Da biste sortirali po opadajućem alfanumeričkom redosledu (sortiranje od Z do A), pritisnite taster S + D.

Uverite se razlikuju mala i velika sortiranje
 1. Izaberite kolonu alfanumeričkih podataka u opsegu ćelija ili proverite da li se aktivna ćelija nalazi u koloni tabele koja sadrži alfanumeričke podatke.

 2. Pritisnite tastere Alt + H, S i zatim U. Dijalog " Sortiranje " polje se otvara i čujete "Sortiraj dijalog". (U naratoru, čujete "Sortiraj, dugme prilagođena, u redu".

 3. TAB do dugmeta Opcije i pritisnite taster RAZMAKNICA da biste otvorili dijalog Opcije sortiranja. Čujete "Sortiranje dijalog" Opcije ", slova za potvrdu." (U naratoru, čujete "windows Opcije sortiranja. Velika slova za potvrdu.")

 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu razlikovanje .

 5. TAB do na dugme u redu i pritisnite taster Enter. Dijalog "Sortiranje" polje se otvara i čujete "Sortiraj dijalog". (U naratoru, čujete "Sortiranje, Prilagođeno, dugme" Opcije ".")

 6. Pritiskanjem tastera Tab pomerite se do dugmeta U redu i pritisnite taster Enter.

Saveti : 

 • Ako kolona sortirate sadrži mešavinu brojeve i tekst, možda ćete morati da ih sve oblikujete kao tekst. U suprotnom, Excel sortira brojeva kao brojeva prvi put, a zatim sortirane tekst. Da biste oblikovali podatke, izaberite sve podatke u koloni, a zatim pritisnite tastere Alt + H, F, N. koristite taster strelica nalevo da biste premestili na karticu "broj", a zatim koristite taster Tab da biste prešli sa liste kategorija i pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete "Tekst". Pritisnite taster Tab jedanput da biste prešli na dugme u redu i pritisnite taster Enter.

Saveti : 

 • . Kada uvezete ili kopiranje podataka iz na drugu lokaciju, možete imati umetnute razmake ispred podataka. Na primer, ime "Su Lidman" može da se unesu kao "(razmak) (razmak) su Lidman".

 • Ako koristite čitač ekrana, možda ne znate o razmake, jer JAWS ne čita prazan prostor u ćelijama.

 • Da biste pronašli ih, Excel postavlja ćelije koje sadrže razmake u vrhu sortirani kolone.

Sortiranje brojeva

Sortiranje brojeva
 1. Izaberite kolonu numeričkih podataka u opsegu ćelija ili proverite da li se aktivna ćelija nalazi u koloni tabele koja sadrži numeričke podatke.

 2. Pritisnite tastere Alt + A. Na kartici podaci se otvara i čujete "gornju traku, karticu podaci". (U narator, čujete "Izabranu karticu podaci.")

  • Da biste sortirali od najmanjeg do najvećeg, pritisnite taster S + A.

  • Da biste sortirali od najvećeg do najmanjeg, pritisnite taster S + D.

Proverite da brojeve uskladištene kao brojevi
 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt + H, F + N. Otvara se dijalog Oblikovanje ćelija , a čujete "Dijalog oblikovanje ćelija". (U naratoru, čujete "Oblikovanje ćelija prozor")

 2. Da biste premestili na karticu " broj ", koristite taster strelica nalevo (ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Tab). Čujete "Karticu broj".

 3. Pritisnite taster Tab. Sa liste kategorija se otvara i čujete "Kategorija dvotačka okvir sa listom, opšte." (U naratoru, čujete "Opšte, jedna od 12.")

 4. Pritisnite taster strelica nadole dok ne čujete "Broj".

 5. Da biste zatvorili dijalog, karticu na dugme u redu i pritisnite taster Enter.

Sortiranje datuma i vremena

 1. Izaberite kolonu datuma ili vremena u opsegu ćelija ili proverite da li se aktivna ćelija nalazi u koloni tabele koja sadrži datume ili vremena.

 2. Pritisnite tastere Alt + A. Na kartici podaci se otvara i čujete "gornju traku, karticu podaci". (U naratoru, čujete "Izabranu karticu podaci.")

  • Da biste sortirali od najstarijeg ka najnovijem, pritisnite taster S + A.

  • Da biste sortirali od najnovijeg ka najstarijem, pritisnite taster S + D. •

  • Da biste ponovo primenili sortiranje nakon promene podataka, izaberite ćeliju u opsegu ili tabeli, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Alt + L.

Sortiranje po više kolona

Možda ćete želeti da uradite sortiranje po više kolona ili redova kada imate podatke koje želite da grupišete po istoj vrednosti u jednoj koloni ili jednom redu, a zatim da sortirate drugu kolonu ili red unutar te grupe jednakih vrednosti. Na primer, ako imate kolonu „Sektor“ i kolonu „Zaposleni“, možete prvo da sortirate po koloni „Sektor“ (da biste grupisali sve zaposlene u istom sektoru), a zatim po imenu (da biste stavili imena u abecedni redosled unutar svakog sektora). Možete da sortirate po najviše 64 kolona.

Napomena : Za najbolje rezultate, opseg ćelija koji sortirate treba da ima naslove kolona. Da biste sortirali po redovima, uverite se da u dijalogu sortiranje opozvan je izbor u polju za potvrdu Moja tabela ima zaglavlja .

 1. Izaberite opseg ćelija sa dve ili više kolona podataka ili proverite da li se aktivna ćelija nalazi u tabeli sa dve ili više kolona.

 2. Pritisnite tastere Alt + A, S + S. Dijalog " Sortiranje " polje se otvara i čujete "Sortiraj dijalog". (U naratoru, čujete "Sortiraj, dugme prilagođena, u redu")

 3. TAB do na kolone: sortirali po kombinovani okvir i koristite tastere na strelicu da biste izabrali prvu kolonu koju želite da sortirate.

 4. Da biste izabrali željeni tip sortiranja, tab za Sortiranje na kombinovani okvir i koristite tastere sa strelicama.

  • Da biste sortirali po tekstu, broju ili datumu i vremenu, izaberite stavku Vrednosti.

  • Da biste sortirali po oblikovanju, izaberite Cpa boje, boje fonta ili ikonu ćelije.

 5. Izaberite kako želite da sortirate:

  • Da biste sortirali po vrednosti, tab do redosled kombinovani okvir i koristite tastere sa strelicama da biste izabrali način na koji želite da sortirate.

  • Da biste sortirali tekstualne i brojčane vrednosti, izaberite stavku od najmanjeg do najvećeg ili od najvećeg do najmanjeg.

  • Da biste sortirali na osnovu prilagođene liste, izaberite stavku Prilagođena lista.

  • Da biste sortirali po boji ćelije, boji fonta ili ikonu ćelije, koristite tastere sa strelicama da napravite izbor i zatim pomoću tastera TAB krećite u sledećem redosledu kombinovani okvir i koristite tastere sa strelicama da biste izabrali na vrhu ili na dnu.

 6. Da biste dodali još jednu kolonu sortiranje po, kartica na dugme Dodaj nivo , pritisnite taster Enter i zatim ponovite korake tri do pet.

 7. Da biste ponovo primenili sortiranje kolone nakon promene podataka, izaberite ćeliju u opsegu ili tabeli, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Alt + l (Ctrl + Alt + L neće ponovo primenili sortiranje reda.

Saveti za problemima sa sortiranjem

Ako dobijete neočekivane rezultate kada sortirate podatke:

 • Proverite da li su se promenile vrednosti koje daje formula. Ako podatke koji su sortirani sadrži jednu ili više formula, povratne vrednosti onih formula može promeniti kada se ponovo izračunava radni list. U ovom slučaju, uverite se da ponovo primenite sortiranje da biste dobili najnovije rezultate.

 • Otkrij redove i kolone pre sortiranja. Skrivene kolone se ne premeštaju kad sortirate kolone, a skriveni redovi se ne premeštaju kada sortirate redove. Pre nego što sortirate podatke, preporučuje se da biste otkrili skrivene kolone i redove.

 • Proverite postavke lokalnog standarda. Redosled sortiranja zavise od postavke lokalnog standarda. Uverite se da imate odgovarajuća standarda u Regionalnim postavkama ili Regionalne i jezičke opcije na kontrolnoj tabli na računaru.

 • Uključivanje ili isključivanje naslova reda. Obično najbolje je da imate red za naslov kada sortirate kolonu da biste lakše razumeli značenje podataka. Podrazumevano, vrednost u naslovu nije uključena u operaciju sortiranja. Povremeno, možda ćete morati da uključite naslov ili isključite vrednost u naslovu je ili da nisu uključene u operaciju sortiranja.

 • Da biste izuzeli prvi red sa podacima iz sortiranja zato što je to naslov kolone, pritisnite taster Alt + H, S i zatim U. U dijalogu Prilagođeno sortiranje potvrdite izbor u polju za potvrdu Moji podaci imaju zaglavlja .

 • Da biste u sortiranje uključili prvi red podataka zato što nije naslov kolone, pritisnite taster Alt + H, S i zatim U. U dijalogu Prilagođeno sortiranje opozovite izbor u polju za potvrdu Moji podaci imaju zaglavlja .

Filtriranje podataka u tabeli

Kada unesete podatke u tabelu, Excel automatski dodaje sa padajućeg menija automatskog filtera za svako zaglavlje kolone. Možete da otvorite ovaj meni da biste filtrirali brzo. Da biste uklonili padajućeg menija automatskog filtera na naslov kolone, izaberite zaglavlje, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + L

 1. U zaglavlju kolone koju želite da filtrirate, pritisnite tastere Alt + strelica nadole. Otvara se Automatski filter padajući meni i čujete "Otkucajte reči za pretragu, meni". (U naratoru, čujete "Grupe".)

 2. Ako kolona ima brojeve, u meniju "automatski filter" koristite taster STRELICA NADOLE da biste prešli Filteri za brojeve i pritisnite taster Enter. Ako kolona ima stavke teksta, premestite se Filteri za tekst i pritisnite taster Enter. Otvara se u podmeniju i čujete "Jednako".

 3. Da biste premestili na željenu opciju filtriranja, koristite tastere sa strelicama i pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Prilagođeni automatski filter , a čujete "Prilagođeni automatski filter dijalog". (U narator, čujete "Prilagođeni automatski filter prozor.")

 4. Otkucajte ili izaberite uslove filtriranja.

  Na primer, da biste prikazali brojeve veće određeni iznos, izaberite Veće od ili jednako , a zatim unesite broj imate na umu u sledećem kombinovani okvir.

  Da biste filtrirali po dva uslova, unesite uslove filtriranja u oba skupa Uredi kombinovanim okvirima, i zatim izaberite i za oba uslova biti ispunjen, ili izaberite opciju ili za neke od uslova da bude ispunjen.

 5. Da biste zatvorili dijalog, karticu na dugme u redu i pritisnite taster Enter.

Filtriranje podataka u opsegu

 1. Izaberite ćelije koje želite da filtrirate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + l Excel dodaje padajućeg menija za Automatsko filtriranje na prvu ćeliju u opsegu.

 3. Izaberite ćeliju sa padajućeg menija automatskog filtera .

 4. Pritisnite taster Alt + strelica nadole. Otvara se Automatski filter padajući meni i čujete "Otkucajte reči za pretragu, meni" (u narator, čujete "Grupe".)

 5. Koristite tastere sa strelicama i taster Tab da biste premestili opcije filtriranja koje želite.

 6. Kada napravite izbore, karticu na dugme u redu i zatim pritisnite taster Enter.

Da biste obrisali filter, izaberite bilo koju ćeliju u opsegu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Shift + L.

Dodatne informacije

Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele na Excel 2016 radni list

Tasterske prečice u programu Excel 2016 za Windows

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinsko prevođenje: ovaj članak ima prevedene sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×