Korišćenje čitača ekrana za pravljenje sajta tima ili sajta za komunikaciju u sistemu SharePoint

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje sajta tima ili sajta za komunikaciju u sistemu SharePoint

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite SharePoint Online uz tastaturu i Narator, ugrađeni čitač ekrana operativnog sistema Windows, da biste napravili sajt tima ili sajt za komunikaciju i izmenili raspored na sajtu.

Sajt tima povezuje vas i vaš tim sa sadržajem, informacijama i aplikacijama koje koristite svakog dana. Na primer, sajt tima možete da koristite da biste skladištili datoteke i sarađivali na njima, da biste prikazivali veze ka važnim veb stranicama tima i pogledali nedavnu aktivnost sajta u feedu o aktivnostima. Obično svi članovi ili većina njih može da doprinosi sajtu tima, a informacije su ograničene samo na članove tima ili projekta i određena zainteresovana lica.

Na sajtu za komunikaciju možete da delite informacije sa širom publikom u preduzeću. Na primer, možete da delite vesti, izveštaje, statuse i druge informacije. Sajtu za komunikaciju obično može da doprinosi samo mali broj članova.

Napomene: 

 • Nove Office 365 funkcije izdaju se postepeno Office 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite SharePoint Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se SharePoint Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za SharePoint Online.

U ovoj temi

Pravljenje sajta tima

 1. Na matičnoj stranici usluge SharePoint Online pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Napravi sajt“, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „Dijalog ’Pravljenje novog sajta’“.

 2. Fokus je na opciji Sajt tima. Da biste to izabrali, pritisnite taster Enter. Čujete: „SharePoint, Microsoft Edge, ime sajta, uređivanje“.

 3. Otkucajte ime za sajt. Dok kucate, Narator objavljuje da li je ime sajta dostupno.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Opis sajta, uređivanje“, a zatim otkucajte opis za sajt.

 5. Da biste promenili postavke privatnosti za sajt, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Postavke privatnosti, javno“. Da biste razvili listu, pritisnite razmaknicu, a zatim pritisnite taster sa strelicom nadole. Čujete: „Privatno“. Da biste to izabrali, pritisnite taster Enter.

 6. Da biste postavili klasifikaciju informacija na sajtu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Samo za internu upotrebu “. Da biste promenili vrednost, pritisnite razmaknicu, a zatim pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime željene opcije. Da biste to izabrali, pritisnite taster Enter.

 7. Da biste promenili podrazumevani dizajn sajta, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Skupljeni meni ’Izbor dizajna’“, a zatim pritisnite razmaknicu da biste razvili meni. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene opcije, a zatim pritisnite taster Enter.

 8. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’Dalje’“, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „Dodajte još vlasnika“. Otkucajte imena ili adrese e-pošte dodatnih vlasnika sajta.

 9. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dodaj dodatne članove“, a zatim otkucajte njihova imena ili adrese e-pošte.

 10. Da biste završili podešavanje sajta tima, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Završi’“, a zatim pritisnite taster Enter.

  Fokus se premešta na novi sajt.

Pravljenje sajta za komunikaciju

 1. Na matičnoj stranici usluge SharePoint Online pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Napravi sajt“, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „Dijalog ’Pravljenje novog sajta’“. Fokus je na opciji Sajt tima.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Napravi novi sajt, sajt za komunikaciju“, a zatim pritisnite taster Enter. Čujete: „SharePoint, Microsoft Edge, ime sajta, uređivanje“.

 3. Otkucajte ime za sajt. Dok kucate, Narator objavljuje da li je ime sajta dostupno.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Opis sajta, uređivanje“, a zatim otkucajte opis za sajt.

 5. Da biste postavili klasifikaciju informacija na sajtu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Samo za internu upotrebu “. Da biste promenili vrednost, pritisnite razmaknicu, a zatim pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime željene opcije. Da biste to izabrali, pritisnite taster Enter.

 6. Da biste promenili podrazumevani dizajn sajta, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Skupljeni meni ’Izbor dizajna’“, a zatim pritisnite razmaknicu da biste razvili meni. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene opcije, a zatim pritisnite taster Enter. Dostupne su sledeće opcije:

  • Tema: Podrazumevani dizajn za deljenje informacija kao što su vesti, događaji i drugi sadržaj.

  • Isticanje: Da biste koristili fotografije ili slike za isticanje proizvoda, tima ili događaja.

  • Prazno: Da biste napravili sopstveni dizajn.

 7. Da biste završili podešavanje sajta za komunikaciju, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Završi’“, a zatim pritisnite taster Enter.

  Fokus se premešta na novi sajt.

Izmena rasporeda na sajtu

Kada napravite sajt, možete da izmenite raspored na sajtu kako bi bolje odgovarao vama i vašoj publici.

Izbor rasporeda u odeljku

 1. Na matičnoj stranici sajta pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Skupljena stavka menija ’Novo’“, a zatim pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: „Stavka menija ‘Uredi’“. Da biste to izabrali, pritisnite taster Enter.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka koji želite da izmenite.

 3. Da biste se premestili na traku sa alatkama, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F10. Čujete: „Dugme ’Uredi odeljak’“. Da biste to izabrali, pritisnite taster Enter. Čujete: „Dijalog ’Postavke odeljka’“.

 4. Da biste promenili podrazumevani raspored, pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo ili nadesno dok ne čujete ime željene opcije, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Da biste zatvorili dijalog, pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Zatvori’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Dodavanje novog odeljka ili veb segmenta

 1. Na matičnoj stranici sajta pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Skupljena stavka menija ’Novo’“, a zatim pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: „Stavka menija ‘Uredi’“. Da biste to izabrali, pritisnite taster Enter.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dodaj novi odeljak ili veb segment“, a zatim pritisnite taster Enter. Otvara se lista dostupnih elemenata odeljka i veb segmenta.

 3. Da biste pregledali listu elemenata, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Istaknuta lista“, a zatim pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo ili nadesno da biste se premeštali na listi dok ne čujete ime željenog elementa. Da biste izabrali element i dodali ga na matičnu stranicu, pritisnite taster Enter.

Uređivanje veb segmenta

 1. Na matičnoj stranici sajta pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Skupljena stavka menija ’Novo’“, a zatim pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: „Stavka menija ‘Uredi’“. Da biste to izabrali, pritisnite taster Enter.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime pravog odeljka, a zatim pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo ili nadesno dok ne čujete ime veb segmenta koji želite da uredite.

 3. Da biste se premestili na traku sa alatkama, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F10. Čujete: „Dugme ’Uređivanje veb segmenta’“. Da biste to izabrali, pritisnite taster Enter. Fokus se premešta na dostupne opcije uređivanja koje zavise od tima veb segmenta.

 4. Da biste se kretali kroz opcije, pritiskajte taster Tab. Da biste razvili menije, pritisnite razmaknicu. Da biste izabrali opciju, pritisnite taster Enter.

 5. Da biste zatvorili dijalog sa opcijama, pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo ili nadesno dok ne čujete „Dugme ’Zatvori’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Premeštanje veb segmenta

 1. Na matičnoj stranici sajta pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Skupljena stavka menija ’Novo’“, a zatim pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: „Stavka menija ‘Uredi’“. Da biste to izabrali, pritisnite taster Enter.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime pravog odeljka, a zatim pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo ili nadesno dok ne čujete ime veb segmenta koji želite da premestite.

 3. Da biste se premestili na traku sa alatkama, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F10. Čujete: „Dugme ’Uređivanje veb segmenta’“.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo ili nadesno. Čućete: „Dugme ’Pritisnite taster Enter ili razmaknicu da biste prešli u režim premeštanja’“. Da biste to izabrali, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Enter.

 5. Da biste premestili veb segment nagore ili nadole, pritiskajte redom kombinaciju tastera Shift+Alt+taster sa strelicom nagore ili Shift+Alt+taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene lokacije. Da biste potvrdili premeštanje, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Enter. Da biste ga otkazali, pritisnite taster Esc.

Čuvanje i objavljivanje promena

 1. Da biste sačuvali promene rasporeda ili sadržaja, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Stavka menija ’Sačuvaj i zatvori’“, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Da biste objavili promene, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Skupljena stavka menija ’Novo’“, a zatim pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: „Stavka menija ’Objavi’“. Da biste to izabrali, pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje sadržaja i teksta na pristupačnu SharePoint stranicu

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje slika i medija na SharePoint stranicu

Tasterske prečice u usluzi SharePoint Online

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×