Korišćenje čitača ekrana za pravljenje lista sa znakovima za nabrajanje ili numerisanih lista u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje lista sa znakovima za nabrajanje ili numerisanih lista u programu Word

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite Word 2016 uz tastaturu i Narator, ugrađeni čitač ekrana za Windows, da biste napravili liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste. Možete da pretvorite i postojeće redove teksta u listu, promenite stil znakova za nabrajanje ili napravite ugnežđene liste.

Čitači ekrana se razlikuju po mogućnosti opisivanja stila znaka za nabrajanje ili broja koji se koriste za listu. Možda ćete morati da prilagodite postavke rečitosti čitača ekrana. Na primer, JAWS može da identifikuje deset najčešćih tipova znakova za nabrajanje.

Napomene : 

U ovoj temi

Kucanje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

Postoji nekoliko opcija koje vam omogućavaju da otkucate listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu.

Kucanje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

 1. U ovom metodu, prvo kucate redove teksta, a zatim od njih pravite listu.

 2. Otkucajte redove teksta za listu.

 3. Izaberite stavke za listu.

 4. Za listu sa znakovima za nabrajanje, pritisnite tastere Alt+H, a zatim pritisnite taster U. Za numerisanu listu, pritisnite tastere Alt+H, a zatim pritisnite taster N.

  U naratoru ćete čuti opis izabranog stila znaka za nabrajanje ili broja.

 5. Da biste zaustavili kreiranje liste, pritisnite taster sa strelicom nadole da biste prešli na sledeću oblast teksta.

Pravljenje liste izborom stila znaka za nabrajanje ili broja sa trake

 1. U ovom metodu, prvo primenite stil znaka za nabrajanje ili broja, a zatim otkucajte stavke liste.

 2. Da biste otkucali listu sa znakovima za nabrajanje, pritisnite tastere Alt+H, a zatim pritisnite taster U da biste otvorili biblioteku stilova znakova za nabrajanje. Da biste otkucali numerisanu listu, pritisnite tastere Alt+H, a zatim pritisnite taster N da biste otvorili biblioteku stilova brojeva.

 3. Pritisnite taster Tab da biste pregledali dostupne stilove, a zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali neki.

 4. Otkucajte prvu stavku na listi. Da biste nastavili listu, pritisnite taster Enter.

 5. Da biste zaustavili kreiranje liste, pritisnite taster sa strelicom nadole da biste prešli na sledeću oblast teksta.

Napravite ugnežđenu listu unutar liste

Možete da kreirate listu u okviru liste, na primer podznakove za nabrajanje na listi sa znakovima za nabrajanje ili numerisanje u stilu prikaza strukture na numerisanoj listi.

Pravljenje ugnežđene liste

 1. Sa postojeće liste odaberite stavku koja će prethoditi ugnežđenoj listi i pritisnite taster Enter da biste napravili novu stavku sa liste.

 2. Idite na mesto na listi gde želite da nova lista počinje.

  Dok je kursor na početku reda za novu stavku, pritisnite taster Tab. Word 2016 automatski povećava uvlačenje za tu stavku i postavlja je kao deo ugnežđene liste, odnosno liste u okviru liste u okruženju.

  Stil znaka za nabrajanje ili numerisanja za novu stavku sa liste zasnovan je na stilu nadređene liste. Te stilove možete da zamenite bilo kojim dostupnim stilom znaka za ponavljanje ili broja. Da biste saznali kako, pogledajte članak Promena stila znaka za nabrajanje ili broja.

Promena stila znaka za nabrajanje ili broja

Ako želite da promenite stil postojećih znakova za nabrajanje ili brojeva, možete da izaberete bilo koji stil iz biblioteke znakova za nabrajanje ili brojeva.

 1. Izaberite celu listu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izabrali dugme Znakovi za nabrajanje i otvorili biblioteku, pritisnite tastere Alt+H, U.

  • Da biste izabrali dugme Numerisanje i otvorili biblioteku, pritisnite tastere Alt+H, N.

 3. Pritisnite taster sa strelicom da biste prošli kroz dostupne opcije, koje se mogu razlikovati u zavisnosti od toga šta ste poslednje koristili. Pritisnite taster Enter da biste odabrali stil.

Promena poravnavanja liste

Da biste promenili poravnavanje liste u odnosu na marginu, koristite dugme Smanji uvlačenje i dugme Povećaj uvlačenje.

 1. Izaberite celu listu

 2. Da biste smanjili uvlačenje ili premestili listu bliže margini, pritisnite kombinaciju tastera Alt+H, a zatim pritisnite tastere A, O.

 3. Da biste povećali uvlačenje ili premestili listu dalje od margine, pritisnite tastere Alt+H, A, I.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje ili uređivanje teksta u dokumentu u programu Word 2016

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word 2016

Tasterske prečice za Microsoft Word 2016 za Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Word Mobile uz Narator, ugrađeni čitač ekrana u operativnom sistemu Windows, da biste pravili liste sa znakovima za nabrajanje i numerisane liste na telefonu. Word Mobile omogućava da postojeće redove teksta pretvorite u listu, promenite stil znakova za nabrajanje i pravite ugnežđene liste. Svi ovi tipovi lista omogućavaju da automatski nastavite listu, jednostavnim dodirom tastera Enter na kraju reda.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Mogućnosti upravljanja dodirom u programu Word Mobile potražite u članku Komande na tastaturi i pokreti dodira Naratora.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Kucanje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste

Postoji nekoliko opcija za dodavanje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u dokument.

Kucanje liste sa znakovima za nabrajanje

 1. Otkucajte prvi red teksta za listu.

 2. U Word Mobile dokumentu se uverite da ste u oblasti za pisanje. Prevlačite prstom dok ne čujete: „Tekst može da se uređuje, dvaput dodirnite da biste uredili”. Brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Redovi“. Brzo prevucite nalevo ili nadesno da biste potražili red teksta koji želite da promenite u listu sa znakovima za nabrajanje. Triput dodirnite ekran da biste izabrali red.

 3. U dokumentu, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Stavke“.

 4. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme „Znakovi za nabrajanje” Dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ‘Više opcija’, skupljeno, dodirnite dvaput da biste razvili“. Dvaput dodirnite ekran. Razvija se meni Još opcija. Čućete: „Dugme ‘Početak’, skupljeno“.

 6. U meniju brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ’Znakovi za nabrajanje’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

 7. Brzo prevucite nadesno da biste prošli kroz dostupne stilove znakova za nabrajanje: pun krug, prazan krug, pun kvadrat, 4 mala dijamanta, prazna strelica ili oznaka potvrde. Čućete opis stila znakova za nabrajanje dok brzo prevlačite. Dodirnite dvaput da biste ga izabrali.

 8. Da biste dodali novi znak za nabrajanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme „Još opcija“. Razvijeno. Dodirnite dvaput da biste skupili”. Dodirnite dvaput da biste skupili dugme Još opcija. Dodirnite tastaturu i brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Enter”. Dvaput dodirnite ekran.

 9. Da biste zaustavili kreiranje liste, dva puta dvaput dodirnite Enter.

Kucanje numerisane liste

 1. Otkucajte prvi red teksta za listu.

 2. U Word Mobile dokumentu se uverite da ste u oblasti za pisanje. Prevlačite prstom dok ne čujete: „Tekst može da se uređuje, dvaput dodirnite da biste uredili”. Brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Redovi“. Brzo prevucite nalevo ili nadesno da biste potražili red teksta koji želite da promenite u listu sa znakovima za nabrajanje. Triput dodirnite ekran da biste izabrali red.

 3. U dokumentu, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Stavke“.

 4. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme „Numerisanje“. Dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

 5. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ‘Više opcija’, skupljeno, dodirnite dvaput da biste razvili“. Dvaput dodirnite ekran. Razvija se meni Još opcija. Čućete: „Dugme ‘Početak’, skupljeno“.

 6. U meniju brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ’Numerisanje’, dvaput dodirnite da biste ga aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

 7. Brzo prevucite nadesno da biste prošli kroz dostupne stilove numerisanja: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c. ili i. ii. iii. Čućete opis stila numerisanja dok brzo prevlačite. Dodirnite dvaput da biste ga izabrali.

 8. Da biste dodali novi znak za nabrajanje, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Dugme „Još opcija“. Razvijeno. Dodirnite dvaput da biste skupili”. Dodirnite dvaput da biste skupili dugme Još opcija. Dodirnite tastaturu i brzo prevucite nadesno ili nalevo dok ne čujete „Enter”. Dvaput dodirnite ekran.

 9. Da biste zaustavili kreiranje liste, dva puta dvaput dodirnite Enter.

Napravite ugnežđenu listu unutar liste

Možete da kreirate listu u okviru liste, na primer podznakove za nabrajanje na listi sa znakovima za nabrajanje ili numerisanje u stilu prikaza strukture na numerisanoj listi.

 1. Ako imate postojeću listu, u dokumentu se uverite da se nalazite u oblasti za pisanje. Prevlačite prstom dok ne čujete: „Tekst može da se uređuje, dvaput dodirnite da biste uredili”. Brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Redovi“. Brzo prevucite nalevo ili nadesno da biste potražili stavku sa liste koju želite da promenite u ugnežđenu listu. Triput dodirnite ekran da biste izabrali stavku.

 2. U Word Mobile dokumentu, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Stavke“.

 3. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme „Povećaj uvlačenje“. Dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

  Stavka je sada deo ugnežđene liste.

 4. Da biste se vratili na viši nivo liste, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Stavke“. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme „Smanji uvlačenje“. Dodirnite dvaput da biste aktivirali“. Dvaput dodirnite ekran.

Promena stila znaka za nabrajanje ili broja

Ako želite da promenite stil postojećih znakova za nabrajanje ili brojeva, možete da izaberete bilo koji stil iz biblioteke znakova za nabrajanje ili numerisanja.

 1. U dokumentu se uverite da ste u oblasti za pisanje. Prevlačite prstom dok ne čujete: „Tekst može da se uređuje, dvaput dodirnite da biste uredili”. Brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Redovi“. Brzo prevucite nadesno ili nalevo da biste potražili stavku sa liste na nivou liste gde želite da promenite njen stil znaka za nabrajanje ili numerisanja. Triput dodirnite ekran da biste izabrali stavku.

 2. U Word Mobile dokumentu, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Stavke“.

 3. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok ne čujete: „Dugme ‘Više opcija’, skupljeno, dodirnite dvaput da biste razvili“. Dvaput dodirnite ekran. Razvija se meni Još opcija. Čućete: „Dugme ‘Početak’, skupljeno“.

 4. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok narator ne najavi da ste došli na dugme Znakovi za nabrajanje ili Numerisanje. Zatim dodirnite dvaput da biste otvorili biblioteku i brzo prevucite nadesno da biste izabrali novi stil.

  Možete da kombinujete listu sa znakovima za nabrajanje sa numerisanim ugnežđenim numerisanim listama ili obrnuto.

Promena poravnavanja liste

Da biste promenili poravnavanje liste u odnosu na marginu, koristite opcije Smanji uvlačenje i Povećaj uvlačenje.

 1. U dokumentu se uverite da ste u oblasti za pisanje. Prevlačite prstom dok ne čujete: „Tekst može da se uređuje, dvaput dodirnite da biste uredili”. Brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Redovi“. Brzo prevucite nadesno ili nalevo da biste potražili stavku sa liste gde želite da promenite poravnanje. Triput dodirnite ekran da biste izabrali stavku.

 2. U Word Mobile dokumentu, brzo prevucite nagore ili nadole na ekranu jednim prstom dok ne čujete: „Stavke“.

 3. Brzo prevucite nadesno jednim prstom dok narator ne najavi da ste došli na dugme Povećaj uvlačenje ili Smanji uvlačenje. Zatim dodirnite dvaput.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za deljenje dokumenta u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×