Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite OneNote 2016 uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste organizovali informacije u beležnice koje sadrže stranice, odeljke i grupe odeljaka. Možete da dodajete stranice, odeljke i dodatne beležnice kad vam zatrebaju i čak i da ih preimenujete, premestite ili izbrišete.

Napomene : 

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

Da biste otvorili OneNote, pritisnite taster sa Windows logotipom + Shift + N.

Pravljenje beležnice

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + G da biste otvorili navigaciju za beležnice.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete tekst: „dugme ’Dodaj beležnicu’“. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Preći ćete na novi prozor u kojem je kartica Novo u meniju Datoteka već izabrana. „Narator“ objavljuje: „nova stavka na kartici“. Na ovoj kartici možete da izaberete lokaciju za skladištenje beležnice i njeno ime.

 3. Pritisnite taster sa strelicom nadesno jednom da biste prešli na odeljak za izbor lokacije na kartici Novo. Zatim koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali između lokacija. „Narator“ objavljuje lokacije dok se krećete. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali.

 4. Kad izaberete lokaciju, fokus se premešta na polje Ime beležnice. Otkucajte ime za beležnicu i pritisnite taster Enter. Kreira se beležnica, a kursor se postavlja u polje za naslov stranice za Novi odeljak 1 u beležnici.

  Napomena : Ako je čuvate u usluzi OneDrive ili na nekoj drugoj lokaciji na mreži, možda ćete morati da se prijavite ako niste već prijavljeni.

Pravljenje odeljka

 1. Da biste napravili novi odeljak u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+T.

 2. Odeljak se pravi, kursor se postavlja na karticu odeljka i možete da otkucate ime odeljka.

 3. Kad završite, pritisnite taster Enter. Odeljak se imenuje, a kursor se postavlja u polje za naslov stranice.

Pravljenje grupe odeljaka

Grupe odeljaka mogu da vam pomognu da objedinite povezane odeljke.

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste otvorili navigaciju u odeljku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete kako „Narator“ objavljuje: „stavka u meniju za novu grupu odeljaka“. U programu JAWS ćete čuti: „nova grupa odeljaka“. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Narator objavljuje: „Napravljena je nova stranica, prozor programa OneNote, uređivanje, nova grupa odeljaka.“

 4. Otkucajte ime za grupu odeljaka i pritisnite taster Enter.

  Grupa odeljaka je napravljena i sada možete da dodate odeljke u grupu.

Pravljenje stranice

 1. U odeljku u koji želite da dodate stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + N.

 2. Pravi se nova stranica, kursor se postavlja u polje za naslov stranice i možete da otkucate naslov.

Preimenovanje beležnice

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + G da biste otvorili navigaciju za beležnice.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do beležnice koju želite da preimenujete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. „Narator“ objavljuje: „meni“.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „stavka menija ’Svojstva’“. U programu JAWS ćete čuti: „svojstva“. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali.

 5. Otvara se dijalog Svojstva beležnice, a fokus je u polju Ime za prikaz. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter. Beležnica je preimenovana.

Preimenovanje odeljka ili grupe odeljaka

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste otišli u navigaciju za odeljke.

 2. Koristite tastere sa strelicama nadesno i nalevo da biste došli do odeljka ili grupe odeljaka koje želite da preimenujete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Narator objavljuje: „stavka menija ’Preimenuj’“. U programu JAWS ćete čuti: „Preimenuj“.

 4. Pritisnite razmaknicu. „Narator“ objavljuje: „uređivanje” i ime odeljka. U programu JAWS čućete ime odeljka.

 5. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter. Odeljak je preimenovan.

Preimenovanje stranice

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otvorili navigaciju za stranice.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do stranice koju želite da preimenujete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Narator objavljuje: „stavka menija ’Preimenuj’“. U programu JAWS ćete čuti: „Preimenuj.

 4. Pritisnite razmaknicu. Narator objavljuje: „naslov stranice, uređivanje“. U programu JAWS ćete čuti: „naslov stranice“.

 5. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter. Stranica je preimenovana.

Premeštanje ili kopiranje odeljka

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste prešli na navigaciju u odeljku.

 2. Koristite tastere sa strelicama nadesno ili nalevo da biste se kretali do odeljka koji želite da premestite ili kopirate. „Narator“ objavljuje imena odeljaka kako se krećete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Narator objavljuje: „stavka menija ’Preimenuj’“. U programu JAWS ćete čuti: „Preimenuj“.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Narator“ kako objavljuje: „stavka menija za premeštanje ili kopiranje“. U programu JAWS ćete čuti: „premeštanje ili kopiranje“. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Otvara se dijalog Premeštanje ili kopiranje odeljka.

 5. Fokus je u polju za pretragu gde možete da počnete da kucate ime beležnice, odeljka ili grupe odeljaka u koje želite da premestite ili kopirate odeljak. Rezultati pretrage su navedeni ispod dok kucate. Da biste se kretali kroz rezultate, koristite tastere sa strelicama nagore i nadole. „Narator“ objavljuje imena kako se krećete.

 6. Kad pronađete odgovarajući odredište, pritisnite taster Tab da biste prešli na dugmad u dijalogu. Prvo dugme je Premesti. Ako želite da umesto toga kopirate odeljak, ponovo pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Kopiraj. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Odeljak je premešten ili kopiran.

Premeštanje ili kopiranje stranice

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otvorili navigaciju za stranice.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste se kretali do stranice koju želite da premestite ili kopirate. „Narator“ objavljuje imena stranica kako se krećete.

 3. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali stranicu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+M. Otvara se dijalog Premeštanje ili kopiranje stranica.

 4. Fokus je u polju za pretragu gde možete da počnete da kucate ime beležnice, odeljka ili grupe odeljaka u koje želite da premestite ili kopirate stranicu. Rezultati pretrage su navedeni ispod dok kucate. Da biste se kretali kroz rezultate, koristite tastere sa strelicama nagore i nadole. „Narator“ objavljuje imena kako se krećete.

 5. Kad pronađete odgovarajući odredište, pritisnite taster Tab da biste prešli na dugmad u dijalogu. Prvo dugme je Premesti. Ako želite da umesto toga kopirate stranicu, ponovo pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Kopiraj. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Stranica je premeštena ili kopirana.

Uklanjanje beležnice

 1. U operativnom sistemu Windows pritisnite taster sa Windows logotipom i otkucajte „Istraživač datoteka“. Pritisnite taster Enter.

 2. Otvara se prozor Istraživač datoteka. Fokus je u fascikli Radna površina. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali kroz fascikle i stavke u prozoru. „Narator“ objavljuje stavke dok se krećete. Pritisnite taster Enter da biste otvorili fasciklu.

  Savet : Podrazumevana lokacija na računaru za čuvanje beležnica jeste Dokumenti > OneNote beležnice.

 3. Kad dođete do željene beležnice, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. „Narator“ objavljuje: „kontekstualni meni“.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „stavka menija ’Izbriši’”. U programu JAWS ćete čuti: „Izbriši“. Pritisnite taster Enter da biste je izabrali. Beležnica je uklonjena.

Uklanjanje odeljka ili grupe odeljaka

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste prešli na navigaciju u odeljku.

 2. Koristite tastere sa strelicama nadesno ili nalevo da biste došli do odeljka ili grupe odeljaka koje želite da uklonite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Narator objavljuje: „stavka menija ’Preimenuj’“. U programu JAWS ćete čuti: „Preimenuj“.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „stavka menija ’Izbriši’”. U programu JAWS ćete čuti: „Izbriši“. Pritisnite taster Enter.

 5. Otvara se dijalog za potvrdu. Narator objavljuje: „Microsoft OneNote dijalog, dugme ’Ne’“. Pritisnite jednom taster sa strelicom nalevo da biste prešli na dugme „Da“ i pritisnite taster Enter. Odeljak ili grupa odeljaka su uklonjeni.

Uklanjanje stranice

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otišli na navigaciju za stranice.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste otišlo do stranice koju želite da uklonite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Narator objavljuje: „stavka menija ’Preimenuj’“. U programu JAWS ćete čuti: „Preimenuj“.

 4. Pritiskajte uzastopno taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „stavka menija ’Izbriši’“ i pritisnite taster Enter. Stranica je uklonjena.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote za Windows 10 sa funkcijom „Narator“, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste organizovali informacije u beležnice koje sadrže stranice, odeljke i grupe odeljaka. Možete da dodajete stranice, odeljke i dodatne beležnice kad vam zatrebaju i čak i da ih preimenujete, premestite ili izbrišete.

Napomene : 

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

 1. Proverite da li ste prijavljeni na Microsoft nalog na uređaju.

 2. Da biste otvorili OneNote, pritisnite taster sa Windows logotipom, tip onenote. Zatim pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete „OneNote. Pouzdani Microsoft Store aplikaciju”. Pritisnite taster Enter.

Pravljenje beležnice

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + G da biste otvorili navigaciju za beležnice.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete tekst: „dugme ’Nova beležnica’“. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Narator objavljuje: „Prozor za novu beležnicu. Novo ime za beležnicu, uređivanje.” U programu JAWS ćete čuti: „Iskačući prozor. Nova beležnica.“

 3. Otkucajte ime beležnice Zatim pritisnite taster Tab. Čućete: „dugme ’Kreiraj beležnicu’“. Pritisnite razmaknicu da biste napravili beležnicu.

 4. Beležnica je napravljena i otvorena. Novokreirana beležnica se sastoji od jednog odeljka beležnice pod imenom Novi odeljak 1 koji sadrži praznu stranicu bez naslova.

  Napomena : Beležnice se automatski čuvaju u usluzi OneDrive.

Pravljenje odeljka

 1. Da biste napravili novi odeljak u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G, a zatim pritisnite Ctrl+T.

 2. Odeljak je napravljen. Kursor se postavlja na karticu odeljka i možete da otkucate ime odeljka.

 3. Kad završite, pritisnite taster Enter. Odeljak je imenovan.

 4. Da biste se vratili na režim za uređivanje stranice, dvaput pritisnite taster Enter. Kursor se postavlja u polje za naslov stranice na nenaslovljenoj praznoj stranici novokreiranog odeljka.

Pravljenje stranice

 1. U odeljku u koji želite da dodate stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + N.

 2. Kreira se nova stranica bez naslova.

 3. Da biste se vratili na režim za uređivanje stranice, pritisnite taster Esc. Kursor se postavlja u polje za naslov stranice i možete da otkucate naslov.

Preimenovanje odeljka

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste otišli u navigaciju za odeljke. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste došli do grupe odeljaka koju želite da preimenujete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Preimenuj odeljak’.

 4. Pritisnite razmaknicu. „Narator“ objavljuje: „okvir za tekst imena odeljka“ i ime odeljka. U programu JAWS čućete ime odeljka i: „okvir za tekst imena odeljka, uređivanje”.

 5. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter. Odeljak je preimenovan.

Preimenovanje stranice

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste otišli u navigaciju za odeljke. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste došli do odeljka koji sadrži stranicu koju želite da preimenujete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otvorili navigaciju za stranice. Čućete ime stranice.

 4. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do stranice koju želite da preimenujete.

 5. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Preimenuj stranicu’“.

 6. Pritisnite razmaknicu. Narator objavljuje: „naslov stranice, uređivanje“. U programu JAWS čućete naslov stranice i reči: „naslov stranice”.

 7. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter. Stranica je preimenovana.

Premeštanje ili kopiranje odeljka

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste prešli na navigaciju u odeljku. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do odeljka koji želite da premestite ili kopirate. „Narator“ objavljuje imena odeljaka kako se krećete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme za premeštanje kosa crta kopiranje“. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Otvara se dijalog Premeštanje/kopiranje odeljka.

 4. Pritisnite taster Tab. Čućete ime otvorene beležnice.

 5. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do beležnice u koju želite da premestite odeljak. „Narator“ objavljuje imena beležnica kako se krećete.

 6. Kad pronađete odgovarajući odredište, pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Zatim pritisnite taster Tab da biste otišli na dugmad dijaloga. Prvo dugme je Premesti. Ako želite da umesto toga kopirate odeljak, ponovo pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Kopiraj. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Odeljak je premešten ili kopiran.

Premeštanje ili kopiranje stranice

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste otišli u navigaciju za odeljke. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste došli do odeljka koji sadrži stranicu koju želite da preimenujete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otvorili navigaciju za stranice. Čućete ime stranice.

 4. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste se kretali do stranice koju želite da premestite ili kopirate. „Narator“ objavljuje imena stranica kako se krećete.

 5. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme za premeštanje kosa crta kopiranje“. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Otvara se dijalog Premeštanje/kopiranje stranice.

 6. Da biste izabrali beležnicu u koju želite da kopirate ili premestite stranicu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Nazad’“. Pritisnite razmaknicu. Zatim koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do beležnice koju želite da premestite ili kopirate. Da biste je izabrali, pritisnite razmaknicu.

  Napomena : Uverite se da je beležnica u koju želite da premestite ili kopirate stranicu otvorena u programu OneNote.

 7. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do odeljka koji želite da premestite ili kopirate. „Narator“ objavljuje imena odeljaka kako se krećete.

 8. Kad pronađete odgovarajuće odredište, pritisnite razmaknicu da biste izabrali odeljak. Zatim pritisnite taster Tab da biste otišli na dugmad dijaloga. Prvo dugme je Premesti. Ako želite da umesto toga kopirate stranicu, ponovo pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Kopiraj. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Stranica je premeštena ili kopirana.

Zatvaranje beležnice

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + G da biste otvorili navigaciju za beležnice.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime beležnice.

 3. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do beležnice koju želite da zatvorite.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Zatvori ovu beležnicu’“.

 5. Pritisnite razmaknicu da biste zatvorili beležnicu.

Uklanjanje odeljka

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste prešli na navigaciju u odeljku. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do odeljka koji želite da uklonite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Čućete: „dugme ’Izbriši odeljak’. Zatim pritisnite razmaknicu.

 4. Otvara se dijalog za potvrdu. Čućete: „dugme ’Izbriši odeljak’. Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili brisanje. Odeljak je uklonjen.

Uklanjanje stranice

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste otišli u navigaciju za odeljke. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste došli do odeljka koji sadrži stranicu koju želite da uklonite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otišli na navigaciju za stranice. Čućete ime stranice.

 4. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste otišlo do stranice koju želite da uklonite.

 5. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Čućete: „dugme ’Izbriši stranicu’“.

 6. Pritisnite razmaknicu. Otvara se dijalog za potvrdu. Čućete: „dugme ’Izbriši stranicu’“. Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili brisanje. Stranica je uklonjena.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows 10

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote Online sa funkcijom „Narator“, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste organizovali informacije u beležnice koje sadrže stranice i odeljke. Možete da dodajete stranice, odeljke i dodatne beležnice kad vam zatrebaju.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi OneNote Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite OneNote Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao Veb pregledača. Zato što OneNote Online se izvršava u pregledaču, tasterske prečice koje se razlikuju od onih u programu za računare. Na primer, kombinacija tastera Ctrl + F6 koje ćete koristiti umesto tastera F6 za skakuжu komande. Takođe, uobičajene prečice kao što su F1 (pomoć) i primenite je na Veb pregledač – OneNote Onlinekombinaciju tastera Ctrl + O (Otvori).

U ovoj temi

Otvaranje usluge OneNote Online

 1. Idite na sajt www.onenote.com pomoću veb pregledača.

 2. Pritisnite taster Tab da biste otišli do stavke Prijavi se. Čućete: „’Prijavi se’, veza“. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter.

 3. Ako se prijavljujete pomoću Microsoft naloga, pritisnite taster Tab da biste otišli do opcije Prijavi se pomoću Microsoft naloga. Ako se prijavljujete pomoću naloga organizacije, idite do stavke Prijavi se pomoću poslovnog ili školskog naloga. Zatim pritisnite Enter.

 4. Otvara se stranica Prijavljivanje. Čućete: „adresa e-pošte, telefon ili Skype ime, uređivanje“.

 5. Otkucajte adresu e-pošte i pritisnite taster Enter. Čućete: „lozinka, uređivanje“.

 6. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter.

  Napomena : Ako koristite nalog organizacije, koraci za prijavljivanje mogu unekoliko da se razlikuju. Na primer, možda ćete morati da koristite PIN ili pametnu karticu.

 7. OneNote Online se otvara u navigaciji za beležnice, sa navedenim svim beležnicama koje su povezane sa nalogom.

Pravljenje beležnice

 1. U navigaciji za beležnice pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Novo”, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Otvara se dijalog Kreiranje nove beležnice, sa fokusom na polju Ime beležnice.

 3. Otkucajte ime beležnice, a zatim pritisnite taster Enter da biste napravili beležnicu.

 4. Otvara se nova beležnica u programu OneNote Online, a kursor se postavlja u polje za naslov stranice odeljka Brze beleške. Čućete novo ime za beležnicu i: „Microsoft OneNote Online, tekst koji se može uređivati”.

  Novokreirana beležnica čuva se u fascikli Dokumenti u usluzi OneDrive.

Pravljenje odeljka

 1. Da biste napravili novi odeljak, u otvorenoj beležnici pritiskajte kombinaciju tastera Control+ F6 dok ne čujete ime odeljka.

  Napomena : Ako pritiskanje kombinacije tastera Ctrl + F6 pronađe OneNote Online komande, pritiskajte taster Tab dok ne čujete komandu. Zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 da biste pretraživali.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo dok ne čujete: „dugme ’Novi odeljak’“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+Enter.

 3. Otkucajte ime odeljka, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Pravi se odeljak i kursor se postavlja u polje za naslov stranice novokreiranog odeljka.

Pravljenje stranice

 1. U beležnici pritiskajte kombinaciju tastera Control+F6 dok ne čujete ime odeljka.

 2. Da biste otišli na odeljke, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab. Imena odeljaka se objavljuju dok se pomerate. Zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali odeljak u kojem želite da kreirate novu stranicu.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo dok ne čujete: „dugme ’Nova stranica’“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+Enter.

 4. Nova stranica je kreirana. Kursor se postavlja u polje za naslov stranice i možete da otkucate naslov.

Preimenovanje beležnice

Možete da koristite OneNote Online da biste otišli direktno na OneDrive, gde možete da preimenujete beležnicu.

 1. U otvorenoj beležnici u programu OneNote Online pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: “dugme ’Lista Microsoft usluga’“. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „OneDrive“, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Vaš OneDrive (onedrive.live.com) otvara se u pregledaču.

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali do datoteke beležnice koju želite da preimenujete. Imena datoteka se objavljuju dok se pomerate.

 4. Kad dođete do željene datoteke, pritisnite taster F2. Otvara se dijalog Preimenovanje. Čućete: „Unesite novo ime.“

 5. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter. Beležnica je preimenovana.

 6. Da biste se vratili na beležnicu u programu OneNote Online, uz izabranu novu preimenovanu beležnicu, pritisnite taster Enter.

Preimenovanje odeljka

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Control+F6 da biste potražili navigaciju u odeljku. Čućete ime odeljka.

 2. Pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete odeljak koji želite da preimenujete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Čućete: „stavka menija ’Preimenuj’“. Otvara se kontekstualni meni. Fokus je na opciji Preimenuj.

 4. Pritisnite taster Enter. Otkucajte ime novog odeljka.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se vraća na listu odeljaka, na novi preimenovani odeljak.

Preimenovanje stranice

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Control+F6 da biste potražili navigaciju u odeljku. Čućete ime odeljka.

 2. Pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete odeljak koji sadrži stranicu koju želite da preimenujete, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Control+F6 dok ne čujete ime stranice. Pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo dok ne čujete stranicu koju želite da preimenujete, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Kursor se premešta na polje za naslov stranice. Da biste izbrisali prethodni naslov, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A, a zatim taster Backspace.

 5. Otkucajte novi naslov stranice i pritisnite taster Enter. Kursor se pomera na stranicu i možete da otkucate ili uredite beleške.

  Savet : Da biste brzo prešli iz oblasti stranice u oblast za naslov stranice, pritisnite taster Page Up.

Uklanjanje beležnice

Ako ste sigurni da vam određena beležnica više nije potrebna, možete da je izbrišete sa OneDrive naloga. Ako delite beležnicu, obavezno obavestite kolege da ćete je izbrisati.

 1. U otvorenoj beležnici u programu OneNote Online pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: “dugme ’Lista Microsoft usluga’“. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „OneDrive“, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Vaš OneDrive (onedrive.live.com) otvara se u pregledaču.

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali do beležnice koju želite da izbrišete. Imena datoteka se objavljuju dok se pomerate.

 4. Kad dođete do željene datoteke, pritisnite taster Delete. U dijalogu za potvrdu pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Izbriši’“, a zatim pritisnite taster Enter. Beležnica se briše, a fokus se premešta na susednu datoteku.

  Savet : Ako želite da oporavite izbrisanu beležnicu, to možete da uradite iz OneDrive korpe za otpatke. Da biste otišli do korpe za otpatke, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete: „Grupa“. Zatim koristite taster sa strelicom nadole da biste otišli u fasciklu Korpa za otpatke.

Uklanjanje odeljka

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Control+F6 da biste potražili navigaciju u odeljku. Čućete ime odeljka.

 2. Pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete odeljak koji želite da uklonite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Čućete: „stavka menija ’Preimenuj’“. Otvara se kontekstualni meni.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „Izbriši, stavka menija“, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. U dijalogu za potvrdu pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Da’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Uklanjanje stranice

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Control+F6 da biste potražili navigaciju u odeljku. Čućete ime odeljka.

 2. Pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete odeljak koji sadrži stranicu koju želite da uklonite, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Control+F6 dok ne čujete ime stranice. Pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo dok ne čujete stranicu koju želite da uklonite.

 4. Da biste trajno uklonili stranicu, pritisnite taster Delete. U dijalogu za potvrdu pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Da’“, a zatim pritisnite taster Enter.

  Ako želite da premestite stranicu u fasciklu Izbrisane beleške odakle kasnije ga možete da je ponovo preuzmete, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Čućete: „stavka menija ’Preimenuj’“. Otvara se kontekstualni meni. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „Izbriši, stavka menija“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote Online

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×