Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote

Koristite OneNote 2016 uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste organizovali informacije u beležnice koje sadrže stranice, odeljke i grupe odeljaka. Možete da dodajete stranice, odeljke i dodatne beležnice kad vam zatrebaju i čak i da ih preimenujete, premestite ili izbrišete.

Napomene : 

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

Da biste otvorili OneNote, pritisnite taster sa Windows logotipom + Shift + N.

Pravljenje beležnice

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + G da biste otvorili navigaciju za beležnice.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete tekst: „dugme ’Dodaj beležnicu’“. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Preći ćete na novi prozor u kojem je kartica Novo u meniju Datoteka već izabrana. „Narator“ objavljuje: „nova stavka na kartici“. Na ovoj kartici možete da izaberete lokaciju za skladištenje beležnice i njeno ime.

 3. Pritisnite taster sa strelicom nadesno jednom da biste prešli na odeljak za izbor lokacije na kartici Novo. Zatim koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali između lokacija. „Narator“ objavljuje lokacije dok se krećete. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali.

 4. Kad izaberete lokaciju, fokus se premešta na polje Ime beležnice. Otkucajte ime za beležnicu i pritisnite taster Enter. Kreira se beležnica, a kursor se postavlja u polje za naslov stranice za Novi odeljak 1 u beležnici.

  Napomena : Ako je čuvate u usluzi OneDrive ili na nekoj drugoj lokaciji na mreži, možda ćete morati da se prijavite ako niste već prijavljeni.

Pravljenje odeljka

 1. Da biste napravili novi odeljak u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+T.

 2. Odeljak se pravi, kursor se postavlja na karticu odeljka i možete da otkucate ime odeljka.

 3. Kad završite, pritisnite taster Enter. Odeljak se imenuje, a kursor se postavlja u polje za naslov stranice.

Pravljenje grupe odeljaka

Grupe odeljaka mogu da vam pomognu da objedinite povezane odeljke.

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste otvorili navigaciju u odeljku.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete kako „Narator“ objavljuje: „stavka u meniju za novu grupu odeljaka“. U programu JAWS ćete čuti: „nova grupa odeljaka“. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Narator objavljuje: „Napravljena je nova stranica, prozor programa OneNote, uređivanje, nova grupa odeljaka.“

 4. Otkucajte ime za grupu odeljaka i pritisnite taster Enter.

  Grupa odeljaka je napravljena i sada možete da dodate odeljke u grupu.

Pravljenje stranice

 1. U odeljku u koji želite da dodate stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + N.

 2. Pravi se nova stranica, kursor se postavlja u polje za naslov stranice i možete da otkucate naslov.

Preimenovanje beležnice

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + G da biste otvorili navigaciju za beležnice.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do beležnice koju želite da preimenujete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. „Narator“ objavljuje: „meni“.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „stavka menija ’Svojstva’“. U programu JAWS ćete čuti: „svojstva“. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali.

 5. Otvara se dijalog Svojstva beležnice, a fokus je u polju Ime za prikaz. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter. Beležnica je preimenovana.

Preimenovanje odeljka ili grupe odeljaka

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste otišli u navigaciju za odeljke.

 2. Koristite tastere sa strelicama nadesno i nalevo da biste došli do odeljka ili grupe odeljaka koje želite da preimenujete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Narator objavljuje: „stavka menija ’Preimenuj’“. U programu JAWS ćete čuti: „Preimenuj“.

 4. Pritisnite razmaknicu. „Narator“ objavljuje: „uređivanje” i ime odeljka. U programu JAWS čućete ime odeljka.

 5. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter. Odeljak je preimenovan.

Preimenovanje stranice

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otvorili navigaciju za stranice.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do stranice koju želite da preimenujete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Narator objavljuje: „stavka menija ’Preimenuj’“. U programu JAWS ćete čuti: „Preimenuj.

 4. Pritisnite razmaknicu. Narator objavljuje: „naslov stranice, uređivanje“. U programu JAWS ćete čuti: „naslov stranice“.

 5. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter. Stranica je preimenovana.

Premeštanje ili kopiranje odeljka

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste prešli na navigaciju u odeljku.

 2. Koristite tastere sa strelicama nadesno ili nalevo da biste se kretali do odeljka koji želite da premestite ili kopirate. „Narator“ objavljuje imena odeljaka kako se krećete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Narator objavljuje: „stavka menija ’Preimenuj’“. U programu JAWS ćete čuti: „Preimenuj“.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Narator“ kako objavljuje: „stavka menija za premeštanje ili kopiranje“. U programu JAWS ćete čuti: „premeštanje ili kopiranje“. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Otvara se dijalog Premeštanje ili kopiranje odeljka.

 5. Fokus je u polju za pretragu gde možete da počnete da kucate ime beležnice, odeljka ili grupe odeljaka u koje želite da premestite ili kopirate odeljak. Rezultati pretrage su navedeni ispod dok kucate. Da biste se kretali kroz rezultate, koristite tastere sa strelicama nagore i nadole. „Narator“ objavljuje imena kako se krećete.

 6. Kad pronađete odgovarajući odredište, pritisnite taster Tab da biste prešli na dugmad u dijalogu. Prvo dugme je Premesti. Ako želite da umesto toga kopirate odeljak, ponovo pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Kopiraj. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Odeljak je premešten ili kopiran.

Premeštanje ili kopiranje stranice

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otvorili navigaciju za stranice.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste se kretali do stranice koju želite da premestite ili kopirate. „Narator“ objavljuje imena stranica kako se krećete.

 3. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali stranicu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+M. Otvara se dijalog Premeštanje ili kopiranje stranica.

 4. Fokus je u polju za pretragu gde možete da počnete da kucate ime beležnice, odeljka ili grupe odeljaka u koje želite da premestite ili kopirate stranicu. Rezultati pretrage su navedeni ispod dok kucate. Da biste se kretali kroz rezultate, koristite tastere sa strelicama nagore i nadole. „Narator“ objavljuje imena kako se krećete.

 5. Kad pronađete odgovarajući odredište, pritisnite taster Tab da biste prešli na dugmad u dijalogu. Prvo dugme je Premesti. Ako želite da umesto toga kopirate stranicu, ponovo pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Kopiraj. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Stranica je premeštena ili kopirana.

Uklanjanje beležnice

 1. U operativnom sistemu Windows pritisnite taster sa Windows logotipom i otkucajte „Istraživač datoteka“. Pritisnite taster Enter.

 2. Otvara se prozor Istraživač datoteka. Fokus je u fascikli Radna površina. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali kroz fascikle i stavke u prozoru. „Narator“ objavljuje stavke dok se krećete. Pritisnite taster Enter da biste otvorili fasciklu.

  Savet : Podrazumevana lokacija na računaru za čuvanje beležnica jeste Dokumenti > OneNote beležnice.

 3. Kad dođete do željene beležnice, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. „Narator“ objavljuje: „kontekstualni meni“.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „stavka menija ’Izbriši’”. U programu JAWS ćete čuti: „Izbriši“. Pritisnite taster Enter da biste je izabrali. Beležnica je uklonjena.

Uklanjanje odeljka ili grupe odeljaka

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste prešli na navigaciju u odeljku.

 2. Koristite tastere sa strelicama nadesno ili nalevo da biste došli do odeljka ili grupe odeljaka koje želite da uklonite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Narator objavljuje: „stavka menija ’Preimenuj’“. U programu JAWS ćete čuti: „Preimenuj“.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „stavka menija ’Izbriši’”. U programu JAWS ćete čuti: „Izbriši“. Pritisnite taster Enter.

 5. Otvara se dijalog za potvrdu. Narator objavljuje: „Microsoft OneNote dijalog, dugme ’Ne’“. Pritisnite jednom taster sa strelicom nalevo da biste prešli na dugme „Da“ i pritisnite taster Enter. Odeljak ili grupa odeljaka su uklonjeni.

Uklanjanje stranice

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otišli na navigaciju za stranice.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste otišlo do stranice koju želite da uklonite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Narator objavljuje: „stavka menija ’Preimenuj’“. U programu JAWS ćete čuti: „Preimenuj“.

 4. Pritiskajte uzastopno taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „stavka menija ’Izbriši’“ i pritisnite taster Enter. Stranica je uklonjena.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote 2016 za Windows

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote za Mac uz tastaturu i VoiceOver, ugrađeni Mac OS čitač ekrana, da biste organizovali informacije u beležnice koje sadrže stranice, odeljke i grupe odeljaka. Možete da dodajete stranice, odeljke i dodatne beležnice kad vam zatrebaju.

Napomene : 

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote i prijavljivanje

 1. Da biste otišli na listu Aplikacije, u usluzi Nalazač pritisnite kombinaciju tastera Shift+Command+A.

 2. Otkucajte M da biste otišli direktno na aplikacije koje počinju slovom „M“.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „aplikacija Microsoft OneNote“.

 4. Da biste otvorili aplikaciju OneNote za Mac, pritisnite kombinaciju tastera Command+taster sa strelicom nadole.

 5. OneNote za Mac se otvara i možete da se prijavite na svoj Microsoft nalog.

 6. Da biste se prijavili, pritisnite kombinaciju tastera Command+O. Čućete: „Prijavljivanje. Postavke naloga.“ Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Otvara se dijalog Prijavljivanje. Čućete: „Otkucajte svoju adresu e-pošte ili broj telefona.“

 7. Otkucajte adresu e-pošte ili broj telefona, a zatim pritisnite taster Enter. VoiceOver objavljuje: „lozinka, bezbedno uređivanje teksta“.

 8. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter. Ako čujete: „Počnite da koristite PowerPoint dugme”, pritisnite razmaknicu da biste prešli na aplikaciju.

  Napomena : Ako koristite nalog organizacije, koraci za prijavljivanje mogu unekoliko da se razlikuju. Na primer, možda ćete morati da koristite PIN ili pametnu karticu.

  Savet : Ako se niste odjavili iz aplikacije PowerPoint prilikom poslednjeg korišćenja, ona će se otvoriti bez zahteva za prijavljivanjem.

Pravljenje beležnice

Da biste napravili novu beležnicu, morate da se prijavite na svoj Microsoft nalog u programu OneNote kako biste mogli da sačuvate datoteku u usluzi OneDrive.

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Control+Command+N.

 2. Preći ćete na prozor Otvaranje novih i nedavnih beležnica gde možete da izaberete boju beležnice, ime i gde ćete uskladištiti novu beležnicu.

 3. Da biste izabrali boju za beležnicu, pritisnite taster Tab. Čućete reči „boja beležnice”, a zatim i trenutno izabranu boju. Koristite tastere sa strelicama da biste otišli na željenu boju. VoiceOver objavljuje boje kako se krećete. Kad završite, pritisnite taster Tab.

 4. Da biste otkucali naslov beležnice, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „naslov beležnice, uređivanje teksta“. Otkucajte naslov i pritisnite taster Tab da biste napustili polje.

 5. Da biste izabrali lokaciju za skladištenje u oblaku povezanu sa svojim nalogom, na primer OneDrive ili SharePoint, pritiskajte taster Tab dok ne čujete lokaciju i tekst: „Izaberite lokaciju na kojoj će vaša beležnica biti napravljena“.

 6. Da biste promenili lokaciju, pritisnite razmaknicu i koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste otišli do lokacije. Da biste je izabrali, pritisnite razmaknicu.

 7. Da biste napravili beležnicu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Kreiraj’“. Zatim pritisnite razmaknicu.

 8. Otvara se nova beležnica, a kursor se postavlja u polje za naslov stranice za Novi odeljak 1.

Pravljenje odeljka

 1. Da biste napravili novi odeljak u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Command+T.

 2. Odeljak je napravljen, kursor je postavljen u polje za naslov odeljka i možete da otkucate ime odeljka.

 3. Kad završite, pritisnite taster Enter.

Pravljenje grupe odeljaka

Grupe odeljaka mogu da vam pomognu da objedinite povezane odeljke.

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Control+Shift+G da biste otvorili navigaciju u odeljku.

 2. Da biste prešli na traku sa menijima, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+M. Čućete: „traka sa menijima, Apple“.

 3. Koristite taster sa strelicom nadesno da biste otišli do menija Datoteka i koristite taster sa strelicom nadole da biste otišli do stavke Nova grupa odeljaka. Zatim pritisnite razmaknicu da biste je izabrali.

 4. Grupa odeljaka je napravljena, a fokus je na polju za ime grupe odeljaka.

 5. Otkucajte ime za grupu odeljaka i pritisnite taster Enter. Grupa odeljaka je napravljena i možete da dodate odeljke u grupu.

Pravljenje stranice

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Control+Shift+G da biste otvorili navigaciju u odeljku. Zatim koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste izabrali odeljak u kojem želite da dodate stranicu.

  Napomena : Ako se stranica nalazi u okviru grupe odeljaka, pritisnite taster sa strelicom nadesno da biste razvili grupu odeljaka.

 2. U odeljku u kojem želite da dodate stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Command+N.

 3. Pravi se nova stranica, kursor se postavlja u polje za naslov stranice i možete da otkucate naslov.

Preimenovanje beležnice

Ako beležnicu delite s drugim osobama, preimenujte datoteku beležnice na izvornoj lokaciji.

 1. Pomoću veb pregledača idite na sajt www.onedrive.com.

 2. Da biste se prijavili na Microsoft nalog ili nalog organizacije na kojem je beležnica koju želite da preimenujete uskladištena, pritiskajte kombinaciju tastera Option+Tab dok ne čujete: „veza, prijavljivanje“. Zatim pritisnite taster Enter da biste započeli proces prijavljivanja.

 3. Kad se uspešno prijavite u OneDrive, koristite taster sa strelicom nadole da biste otišli do fascikle Dokumenti na vašem nalogu. Da biste otvorili fasciklu, pritisnite taster Enter.

 4. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali do datoteke beležnice koju želite da preimenujete. Ako je potrebno, pritisnite kombinaciju tastera Control+Shift+Option+strelica nadole da biste intereagovali sa listom datoteka. Imena se objavljuju dok se pomerate.

 5. Kad dođete do željene datoteke, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete: „Otvori“. Zatim koristite tastere sa strelicama nadesno ili nalevo da biste otišli do stavke Preimenuj. Pritisnite taster Enter da biste je izabrali. Čućete: „Unesite novo ime.“

 6. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter. Beležnica je preimenovana. Čućete: „čuvanje“.

Preimenovanje odeljka ili grupe odeljaka

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Control+Shift+G da biste otvorili navigaciju u odeljku.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste došli do odeljka ili grupe odeljaka koje želite da preimenujete. Imena odeljaka ili grupa odeljaka objavljuju se dok se krećete.

 3. Da biste otvorili kontekstualni meni, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+Shift+M. Zatim pritiskajte kombinaciju tastera Control+Option+taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „Preimenuj“. Da biste izabrali, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

 4. Fokus se prebacuje na polje za ime odeljka ili grupe odeljaka. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter. Odeljak je preimenovan.

Preimenovanje stranice

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Control+Shift+G da biste otvorili navigaciju u odeljku.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste došli do odeljka koji sadrži stranicu koju želite da preimenujete.

 3. U odeljku koji sadrži stranicu koju želite da preimenujete pritisnite kombinaciju tastera Control+Command+G da biste otvorili navigaciju na stranici. Čućete: „lista stranica, tabela“.

 4. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do stranice koju želite da preimenujete. Imena stranica se objavljuju dok se pomerate.

 5. Da biste preimenovali stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Command+T. Fokus se premešta na polje za naslov stranice. Čućete: „Preimenuj stranicu“.

 6. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter. Stranica je preimenovana.

Premeštanje ili kopiranje odeljka

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Control+Shift+G da biste otvorili navigaciju u odeljku.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste se kretali do odeljka koji želite da premestite ili kopirate.

 3. Da biste otvorili kontekstualni meni, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+Shift+M.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kopirali odeljak, pritisnite taster sa strelicom nadole da biste otišli do stavke Kopiraj odeljak u… i pritisnite razmaknicu da biste je izabrali. Otvara se dijalog Kopiranje ovog odeljka u novu beležnicu….

  • Da biste premestili odeljak, pritisnite taster sa strelicom nadole da biste otišli do stavke Premesti odeljak u… i pritisnite razmaknicu da biste je izabrali. Otvara se dijalog Premeštanje ovog odeljka u novu beležnicu….

 5. Otvoreni dijalog navodi otvorene beležnice i njihove grupe odeljaka u koje možete da kopirate ili premestite odeljak.

 6. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste izabrali beležnicu. Ako želite da se pomerite do neke određene grupe odeljaka, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste razvili beležnicu. Imena beležnica i grupa odeljaka objavljuju se kako se krećete.

  Napomena : Možete da kopirate ili premestite odeljak u grupu odeljaka u istoj beležnici.

 7. Kad pronađete odgovarajući odredište, pritisnite taster Tab da biste prešli na dugmad u dijalogu. Prvo dugme je Otkaži. Da biste kopirali odeljak, pritisnite taster Tab da biste otišli na dugme Kopiraj. Da biste premestili odeljak, pritisnite taster Tab da biste otišli na dugme Premesti. Pritisnite taster Enter da biste je izabrali. Odeljak je kopiran ili premešten.

Premeštanje ili kopiranje stranice

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Control+Shift+G da biste otvorili navigaciju u odeljku.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste došli do odeljka koji sadrži stranicu koju želite da premestite ili kopirate.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Control+Command+G da biste otvorili navigaciju za stranice. Čućete: „lista stranica“.

 4. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste se kretali do stranice koju želite da premestite ili kopirate. VoiceOver objavljuje imena stranica kako se krećete.

 5. Na stranici uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kopirali stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Command+C. Otvara se dijalog Kopiranje stranice u novi odeljak….

  • Da biste premestili stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Command+M. Otvara se dijalog Premeštanje stranice u novi odeljak….

 6. Otvoreni dijalog navodi otvorene beležnice i njihove odeljke i grupe odeljaka u koje možete da kopirate ili premestite stranicu.

 7. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste izabrali odeljak. Ako želite da se pomerite do nekog određenog odeljka u okviru grupe odeljaka, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste razvili grupu odeljaka. Beležnice, grupe odeljaka i odeljci se objavljuju dok se krećete.

  Napomena : Možete da kopirate ili premestite stranicu u novi odeljak u istoj beležnici.

 8. Kad pronađete odgovarajući odredište, pritisnite taster Tab da biste prešli na dugmad u dijalogu. Prvo dugme je Otkaži. Da biste kopirali stranicu, pritisnite taster Tab da biste otišli na dugme Kopiraj. Da biste premestili stranicu, pritisnite taster Tab da biste otišli na dugme Premesti. Pritisnite taster Enter da biste je izabrali. Stranica je kopirana ili premeštena.

Uklanjanje beležnice

Ako ste sigurni da vam određena beležnica više nije potrebna, možete da je izbrišete sa OneDrive naloga. Ako delite beležnicu, obavezno obavestite kolege da ćete je izbrisati.

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Control+G da biste otvorili navigaciju u beležnici. Čućete: „beležnice, tabela”.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste izabrali beležnicu koju želite da uklonite. Imena beležnica se objavljuju dok se pomerate.

 3. Da biste zatvorili beležnicu, pritisnite kombinaciju tastera Shift+Command+W.

 4. Nakon zatvaranja beležnice u programu OneNote, koristite veb pregledač da biste otišli na sajt www.onedrive.com i prijavili se.

 5. U programu OneDrive koristite taster sa strelicom nadole da biste otišli u fasciklu Dokumenti. Da biste otvorili fasciklu, pritisnite taster Enter.

 6. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali do datoteke beležnice koju želite da izbrišete. Ako je potrebno, pritisnite kombinaciju tastera Control+Shift+Option+strelica nadole da biste intereagovali sa listom datoteka. Imena se objavljuju dok se pomerate.

 7. Kad dođete do željene datoteke, pritisnite taster Delete ili kombinaciju tastera Command+Delete. Beležnica je izbrisana.

Uklanjanje odeljka ili grupe odeljaka

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Control+Shift+G da biste otvorili navigaciju u odeljku.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste otišli na odeljak ili grupu odeljaka koje želite da uklonite.

 3. Kad dođete u odgovarajući odeljak ili grupu odeljaka, pritisnite taster Delete. Otvara se dijalog.

 4. Da biste potvrdili brisanje, pritisnite taster Tab da biste došli do dugmeta dijaloga Da. Zatim pritisnite Enter.

 5. Odeljak ili grupa odeljaka (i odgovarajući odeljci) premeštaju se u okvir Izbrisane beleške.

  Napomena : Beleške možete prikazati ili trajno izbrisati u okviru Izbrisane beleške. Na traci sa menijima, u meniju Beležnice izaberite podmeni Izbrisane beleške. Zatim možete da izaberete stavke Prikaži izbrisane beleške ili Isprazni izbrisane beleške.

Uklanjanje stranice

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Control+Shift+G da biste otvorili navigaciju u odeljku.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste došli do odeljka koji sadrži stranicu koju želite da uklonite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Control+Command+G da biste otvorili navigaciju za stranice. Čućete: „lista stranica, tabela“.

 4. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste se kretali do stranice koju želite da uklonite. VoiceOver objavljuje imena stranica kako se krećete.

 5. Kad pronađete željenu stranicu, pritisnite taster Delete ili kombinaciju tastera Command+Delete. Stranica je izbrisana.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote 2016 za Mac

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote za iOS uz tastaturu i VoiceOver, ugrađeni iOS čitač ekrana, da biste organizovali informacije u beležnice koje sadrže stranice i odeljke. Možete da dodajete, preimenujete, premeštate, uklanjate i preraspoređujete stranice i odeljke, kao i da dodajete i preraspoređujete beležnice.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite VoiceOver, ugrađeni iOS čitač ekrana. Da biste saznali više o korišćenju programu VoiceOver, posetite Apple pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite iPhone. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na iPad uređaju.

U ovoj temi

Pravljenje beležnice

 1. Na listi Beležnice brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „dugme ’Nova beležnica’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Otkucajte ime nove beležnice, a zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Gotovo“ i dodirnite dvaput ekran.

Savet : Da biste otišli na listu Beležnice sa lista Odeljci ili Stranice ili sa podloge stranice, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Nazad na <prikaz prethodne liste>, dugme ’nazad’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Ponavljajte ovu radnju dok ne čujete: „Beležnica, dugme ’postavke’”. Sada je fokus na dugmetu Postavke na prikazu liste Beležnice.

Pravljenje odeljka

Da biste organizovali sadržaj ili napravili novi blok beležaka u beležnici, možete da napravite novi odeljak.

 1. Na listi Odeljci u beležnici brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „dugme ’Novi odeljak’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Otkucajte ime novog odeljka, a zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Gotovo“ i dodirnite dvaput ekran.

Napomena : Da biste otišli na listu Odeljci sa lista Stranice ili sa podloge stranice, brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „Nazad na <prikaz prethodne liste>, dugme ’nazad’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Ponavljajte ovu radnju dok ne čujete: „<Ime beležnice>, nazad na listu beležnica, dugme ’nazad’. Fokus je sada na dugmetu Nazad u prikazu liste Odeljci.

Pravljenje stranice

Dodajte novu stranicu za nove ideje i počnite da pravite sadržaj u beležnicama.

Pravljenje neoblikovane stranice

 1. Na listi Stranice u odeljku brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „dugme ’Nova stranica’“.

 2. Dodirnite dvaput ekran. Čućete: „nova stranica, naslov stranice, prikaz strukture”.

 3. Dodirnite dvaput ekran i otkucajte ime stranice. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Return“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta na podlogu stranice.

Pravljenje stranice sa listom

 1. Na listi Stranice u odeljku brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „nova stranica sa listom, dugme“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „tekstualno polje“. Fokus je na tekstualnom polju prve stavke sa liste na stranici.

 2. Da biste imenovali stranicu, prevlačite nalevo dok ne čujete: „naslov liste bez naslova, tekstualno polje” i dvaput dodirnite ekran.

 3. Otkucajte ime stranice, a zatim prevlačite nadesno dok ne čujete: „Gotovo“. Dodirnite dvaput ekran.

Pravljenje stranice sa fotografijom

 1. Na listi Stranice u odeljku brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Nova stranica sa fotografijom, dugme“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „upozorenje, umetanje slike“. Otvara se prozor Umetanje slike.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  Dodavanje slike iz aplikacije „Fotografije“

  1. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „dugme ’Iz biblioteke’“. Zatim dodirnite ekran dvaput.

  2. U okviru Fotografije prevlačite nadesno dok ne čujete opciju za album koju želite da izaberete i dvaput dodirnite ekran.

  3. Na listi fotografija prevlačite nadesno dok ne čujete fotografiju koju želite da izaberete i dvaput dodirnite ekran.

  4. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „dugme ’Gotovo’“. Dodirnite dvaput ekran.

  5. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „dugme ’Koristi’”. Dodirnite dvaput ekran. Fokus se premešta na novu stranicu.

  6. Da biste imenovali novu stranicu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „naslov stranice“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  7. Otkucajte ime, a zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Return“ i dvaput dodirnite ekran.

  Snimanje i dodavanje slike

  1. Da biste dodali novu sliku direktno sa foto-aparata na telefonu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Snimi sliku, dugme“.

  2. Dodirnite dvaput ekran. Otvara se aplikacija foto-aparata.

  3. Da biste snimili sliku, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Snimi sliku, dugme“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

  4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „dugme ’Koristi’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta na novu stranicu.

  5. Da biste imenovali novu stranicu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „naslov stranice” i dvaput dodirnite ekran. Otkucajte ime. Zatim brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Return“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Napomena : Da biste otišli na listu Stranice sa podloge stranice, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „Nazad na listu stranica za <ime odeljka>, dugme ’nazad’“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus je sada na dugmetu Nazad u prikazu liste Stranice.

Preimenovanje odeljka

 1. Na listi Odeljci brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime odeljka koji želite da preimenujete.

 2. Podesite VoiceOver rotor na opciju Radnje.

 3. Brzo prevlačite nagore ili nadole dok ne čujete: „Preimenuj“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Otkucajte novo ime za odeljak. Kad završite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Return“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Preimenovanje stranice

 1. Na listi Stranice brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime stranice koju želite da preimenujete, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Na stranici brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „<ime trenutne stranice>, naslov, tekstualno polje“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Izmenite ime stranice. Kad završite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete „Gotovo“, a zatim dodirnite dvaput ekran.

Preraspoređivanje beležnica, odeljaka i stranica

Možete da promenite redosled beležnica, odeljaka i stranica, na primer ako želite da postavite najvažnije na vrh liste stavki.

 1. Na listama Beležnice, Odeljak ili Stranice brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „dugme ’Uredi’, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Gotovo“.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Preuredi <ime beležnice, odeljka ili stranice koje želite da preuredite>“.

 3. Dvaput dodirnite i zadržite prst na ekranu dok ne čujete zvuk. Prevlačite prstom nagore ili nadole na ekranu dok ne čujete lokaciju na koju želite da premestite stavku, a zatim podignite prst sa ekrana.

 4. Brzo prevlačite nalevo dok ne čujete: „dugme ’Gotovo’“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Premeštanje odeljka

 1. Na listi Odeljci brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime odeljka koji želite da premestite.

 2. Podesite VoiceOver rotor na opciju Radnje.

 3. Brzo prevlačite nagore ili nadole dok ne čujete: „Premesti“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „beležnice, premeštanje ovog odeljka u drugu beležnicu“.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete beležnice u koju želite da premestite odeljak, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta na listu Odeljci iz koje je odeljak premešten.

Premeštanje ili kopiranje stranice

 1. Na listi Stranice brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime stranice koju želite da premestite ili kopirate.

 2. Podesite VoiceOver rotor na opciju Radnje.

 3. Brzo prevlačite nagore ili nadole dok ne čujete: „Premesti“ ili „Kopiraj“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete odeljak u koji želite da premestite ili kopirate stranicu, a zatim dvaput dodirnite ekran. Fokus se premešta na listu Stranice sa koje je stranica premeštena ili kopirana.

Zatvaranje beležnice

Beležnicu možete zatvoriti tako da se više ne pojavljuje na listi Beležnice.

 1. Na listi Beležnice brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime beležnice koju želite da uklonite.

 2. Podesite VoiceOver rotor na opciju Radnje.

 3. Brzo prevlačite nagore ili nadole dok ne čujete: „Zatvori“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Da biste ponovo otvorili beležnicu, na listi Beležnice brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete: „’Još beležnica’, tri tačke, dugme“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „otvaranje još beležnica“.

  Prevlačite nadesno dok ne čujete beležnicu koju želite ponovo da otvorite i dvaput dodirnite ekran. Beležnica se otvara i ponovo se pojavljuje na listi Beležnice.

Uklanjanje odeljka

 1. Na listi Odeljci brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime odeljka koji želite da uklonite.

 2. Podesite VoiceOver rotor na opciju Radnje.

 3. Brzo prevlačite nagore ili nadole dok ne čujete: „Izbriši“, a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Upozorenje, želite li zaista da izbrišete ovaj odeljak“. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: „Izbriši“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Uklanjanje stranice

 1. Na listi Stranice brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete ime stranice koju želite da uklonite.

 2. Podesite VoiceOver rotor na opciju Radnje.

 3. Brzo prevlačite nagore ili nadole dok ne čujete: „Izbriši“, a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote za Windows 10 sa funkcijom „Narator“, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste organizovali informacije u beležnice koje sadrže stranice, odeljke i grupe odeljaka. Možete da dodajete stranice, odeljke i dodatne beležnice kad vam zatrebaju i čak i da ih preimenujete, premestite ili izbrišete.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

 1. Proverite da li ste prijavljeni na Microsoft nalog na uređaju.

 2. Da biste otvorili OneNote, pritisnite taster sa Windows logotipom i otkucajte onenote. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete: „OneNote. Pouzdana aplikacija iz Windows prodavnice.“ Zatim pritisnite Enter.

Pravljenje beležnice

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + G da biste otvorili navigaciju za beležnice.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete tekst: „dugme ’Nova beležnica’“. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Narator objavljuje: „Prozor za novu beležnicu. Novo ime za beležnicu, uređivanje.” U programu JAWS ćete čuti: „Iskačući prozor. Nova beležnica.“

 3. Otkucajte ime beležnice Zatim pritisnite taster Tab. Čućete: „dugme ’Kreiraj beležnicu’“. Pritisnite razmaknicu da biste napravili beležnicu.

 4. Beležnica je napravljena i otvorena. Novokreirana beležnica se sastoji od jednog odeljka beležnice pod imenom Novi odeljak 1 koji sadrži praznu stranicu bez naslova.

  Napomena : Beležnice se automatski čuvaju u usluzi OneDrive.

Pravljenje odeljka

 1. Da biste napravili novi odeljak u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G, a zatim pritisnite Ctrl+T.

 2. Odeljak je napravljen. Kursor se postavlja na karticu odeljka i možete da otkucate ime odeljka.

 3. Kad završite, pritisnite taster Enter. Odeljak je imenovan.

 4. Da biste se vratili na režim za uređivanje stranice, dvaput pritisnite taster Enter. Kursor se postavlja u polje za naslov stranice na nenaslovljenoj praznoj stranici novokreiranog odeljka.

Pravljenje stranice

 1. U odeljku u koji želite da dodate stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + N.

 2. Kreira se nova stranica bez naslova.

 3. Da biste se vratili na režim za uređivanje stranice, pritisnite taster Esc. Kursor se postavlja u polje za naslov stranice i možete da otkucate naslov.

Preimenovanje odeljka

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste otišli u navigaciju za odeljke. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste došli do grupe odeljaka koju želite da preimenujete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Preimenuj odeljak’.

 4. Pritisnite razmaknicu. „Narator“ objavljuje: „okvir za tekst imena odeljka“ i ime odeljka. U programu JAWS čućete ime odeljka i: „okvir za tekst imena odeljka, uređivanje”.

 5. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter. Odeljak je preimenovan.

Preimenovanje stranice

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste otišli u navigaciju za odeljke. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste došli do odeljka koji sadrži stranicu koju želite da preimenujete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otvorili navigaciju za stranice. Čućete ime stranice.

 4. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do stranice koju želite da preimenujete.

 5. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Preimenuj stranicu’“.

 6. Pritisnite razmaknicu. Narator objavljuje: „naslov stranice, uređivanje“. U programu JAWS čućete naslov stranice i reči: „naslov stranice”.

 7. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter. Stranica je preimenovana.

Premeštanje ili kopiranje odeljka

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste prešli na navigaciju u odeljku. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do odeljka koji želite da premestite ili kopirate. „Narator“ objavljuje imena odeljaka kako se krećete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme za premeštanje kosa crta kopiranje“. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Otvara se dijalog Premeštanje/kopiranje odeljka.

 4. Pritisnite taster Tab. Čućete ime otvorene beležnice.

 5. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do beležnice u koju želite da premestite odeljak. „Narator“ objavljuje imena beležnica kako se krećete.

 6. Kad pronađete odgovarajući odredište, pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Zatim pritisnite taster Tab da biste otišli na dugmad dijaloga. Prvo dugme je Premesti. Ako želite da umesto toga kopirate odeljak, ponovo pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Kopiraj. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Odeljak je premešten ili kopiran.

Premeštanje ili kopiranje stranice

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste otišli u navigaciju za odeljke. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste došli do odeljka koji sadrži stranicu koju želite da preimenujete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otvorili navigaciju za stranice. Čućete ime stranice.

 4. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste se kretali do stranice koju želite da premestite ili kopirate. „Narator“ objavljuje imena stranica kako se krećete.

 5. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme za premeštanje kosa crta kopiranje“. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Otvara se dijalog Premeštanje/kopiranje stranice.

 6. Da biste izabrali beležnicu u koju želite da kopirate ili premestite stranicu, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Nazad’“. Pritisnite razmaknicu. Zatim koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do beležnice koju želite da premestite ili kopirate. Da biste je izabrali, pritisnite razmaknicu.

  Napomena : Uverite se da je beležnica u koju želite da premestite ili kopirate stranicu otvorena u programu OneNote.

 7. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do odeljka koji želite da premestite ili kopirate. „Narator“ objavljuje imena odeljaka kako se krećete.

 8. Kad pronađete odgovarajuće odredište, pritisnite razmaknicu da biste izabrali odeljak. Zatim pritisnite taster Tab da biste otišli na dugmad dijaloga. Prvo dugme je Premesti. Ako želite da umesto toga kopirate stranicu, ponovo pritisnite taster Tab da biste prešli na dugme Kopiraj. Pritisnite razmaknicu da biste ga izabrali. Stranica je premeštena ili kopirana.

Zatvaranje beležnice

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + G da biste otvorili navigaciju za beležnice.

 2. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime beležnice.

 3. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do beležnice koju želite da zatvorite.

 4. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Zatvori ovu beležnicu’“.

 5. Pritisnite razmaknicu da biste zatvorili beležnicu.

Uklanjanje odeljka

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste prešli na navigaciju u odeljku. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali do odeljka koji želite da uklonite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Čućete: „dugme ’Izbriši odeljak’. Zatim pritisnite razmaknicu.

 4. Otvara se dijalog za potvrdu. Čućete: „dugme ’Izbriši odeljak’. Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili brisanje. Odeljak je uklonjen.

Uklanjanje stranice

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste otišli u navigaciju za odeljke. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka.

 2. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste došli do odeljka koji sadrži stranicu koju želite da uklonite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otišli na navigaciju za stranice. Čućete ime stranice.

 4. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste otišlo do stranice koju želite da uklonite.

 5. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10 da biste otvorili kontekstualni meni. Čućete: „dugme ’Izbriši stranicu’“.

 6. Pritisnite razmaknicu. Otvara se dijalog za potvrdu. Čućete: „dugme ’Izbriši stranicu’“. Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili brisanje. Stranica je uklonjena.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote Online sa funkcijom „Narator“, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste organizovali informacije u beležnice koje sadrže stranice i odeljke. Možete da dodajete stranice, odeljke i dodatne beležnice kad vam zatrebaju.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi OneNote Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kad koristite OneNote Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se OneNote Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl + F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za OneNote Online.

U ovoj temi

Otvaranje usluge OneNote Online

 1. Idite na sajt www.onenote.com pomoću veb pregledača.

 2. Pritisnite taster Tab da biste otišli do stavke Prijavi se. Čućete: „’Prijavi se’, veza“. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter.

 3. Ako se prijavljujete pomoću Microsoft naloga, pritisnite taster Tab da biste otišli do opcije Prijavi se pomoću Microsoft naloga. Ako se prijavljujete pomoću naloga organizacije, idite do stavke Prijavi se pomoću poslovnog ili školskog naloga. Zatim pritisnite Enter.

 4. Otvara se stranica Prijavljivanje. Čućete: „adresa e-pošte, telefon ili Skype ime, uređivanje“.

 5. Otkucajte adresu e-pošte i pritisnite taster Enter. Čućete: „lozinka, uređivanje“.

 6. Otkucajte lozinku i pritisnite taster Enter.

  Napomena : Ako koristite nalog organizacije, koraci za prijavljivanje mogu unekoliko da se razlikuju. Na primer, možda ćete morati da koristite PIN ili pametnu karticu.

 7. OneNote Online se otvara u navigaciji za beležnice, sa navedenim svim beležnicama koje su povezane sa nalogom.

Pravljenje beležnice

 1. U navigaciji za beležnice pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Novo”, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Otvara se dijalog Kreiranje nove beležnice, sa fokusom na polju Ime beležnice.

 3. Otkucajte ime beležnice, a zatim pritisnite taster Enter da biste napravili beležnicu.

 4. Otvara se nova beležnica u programu OneNote Online, a kursor se postavlja u polje za naslov stranice odeljka Brze beleške. Čućete novo ime za beležnicu i: „Microsoft OneNote Online, tekst koji se može uređivati”.

  Novokreirana beležnica čuva se u fascikli Dokumenti u usluzi OneDrive.

Pravljenje odeljka

 1. Da biste napravili novi odeljak, u otvorenoj beležnici pritiskajte kombinaciju tastera Control+ F6 dok ne čujete ime odeljka.

  Napomena : Ako pritiskanje kombinacije tastera Ctrl + F6 pronađe OneNote Online komande, pritiskajte taster Tab dok ne čujete komandu. Zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 da biste pretraživali.

 2. Pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo dok ne čujete: „dugme ’Novi odeljak’“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+Enter.

 3. Otkucajte ime odeljka, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Pravi se odeljak i kursor se postavlja u polje za naslov stranice novokreiranog odeljka.

Pravljenje stranice

 1. U beležnici pritiskajte kombinaciju tastera Control+F6 dok ne čujete ime odeljka.

 2. Da biste otišli na odeljke, pritisnite taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab. Imena odeljaka se objavljuju dok se pomerate. Zatim pritisnite taster Enter da biste izabrali odeljak u kojem želite da kreirate novu stranicu.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo dok ne čujete: „dugme ’Nova stranica’“, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+Enter.

 4. Nova stranica je kreirana. Kursor se postavlja u polje za naslov stranice i možete da otkucate naslov.

Preimenovanje beležnice

Možete da koristite OneNote Online da biste otišli direktno na OneDrive, gde možete da preimenujete beležnicu.

 1. U otvorenoj beležnici u programu OneNote Online pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: “dugme ’Lista Microsoft usluga’“. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „OneDrive“, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Vaš OneDrive (onedrive.live.com) otvara se u pregledaču.

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali do datoteke beležnice koju želite da preimenujete. Imena datoteka se objavljuju dok se pomerate.

 4. Kad dođete do željene datoteke, pritisnite taster F2. Otvara se dijalog Preimenovanje. Čućete: „Unesite novo ime.“

 5. Otkucajte novo ime i pritisnite taster Enter. Beležnica je preimenovana.

 6. Da biste se vratili na beležnicu u programu OneNote Online, uz izabranu novu preimenovanu beležnicu, pritisnite taster Enter.

Preimenovanje odeljka

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Control+F6 da biste potražili navigaciju u odeljku. Čućete ime odeljka.

 2. Pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete odeljak koji želite da preimenujete.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Čućete: „stavka menija ’Preimenuj’“. Otvara se kontekstualni meni. Fokus je na opciji Preimenuj.

 4. Pritisnite taster Enter. Otkucajte ime novog odeljka.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter. Fokus se vraća na listu odeljaka, na novi preimenovani odeljak.

Preimenovanje stranice

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Control+F6 da biste potražili navigaciju u odeljku. Čućete ime odeljka.

 2. Pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete odeljak koji sadrži stranicu koju želite da preimenujete, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Control+F6 dok ne čujete ime stranice. Pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo dok ne čujete stranicu koju želite da preimenujete, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Kursor se premešta na polje za naslov stranice. Da biste izbrisali prethodni naslov, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A, a zatim taster Backspace.

 5. Otkucajte novi naslov stranice i pritisnite taster Enter. Kursor se pomera na stranicu i možete da otkucate ili uredite beleške.

  Savet : Da biste brzo prešli iz oblasti stranice u oblast za naslov stranice, pritisnite taster Page Up.

Uklanjanje beležnice

Ako ste sigurni da vam određena beležnica više nije potrebna, možete da je izbrišete sa OneDrive naloga. Ako delite beležnicu, obavezno obavestite kolege da ćete je izbrisati.

 1. U otvorenoj beležnici u programu OneNote Online pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: “dugme ’Lista Microsoft usluga’“. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „OneDrive“, a zatim pritisnite taster Enter.

 2. Vaš OneDrive (onedrive.live.com) otvara se u pregledaču.

 3. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali do beležnice koju želite da izbrišete. Imena datoteka se objavljuju dok se pomerate.

 4. Kad dođete do željene datoteke, pritisnite taster Delete. U dijalogu za potvrdu pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Izbriši’“, a zatim pritisnite taster Enter. Beležnica se briše, a fokus se premešta na susednu datoteku.

  Savet : Ako želite da oporavite izbrisanu beležnicu, to možete da uradite iz OneDrive korpe za otpatke. Da biste otišli do korpe za otpatke, pritiskajte kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete: „Grupa“. Zatim koristite taster sa strelicom nadole da biste otišli u fasciklu Korpa za otpatke.

Uklanjanje odeljka

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Control+F6 da biste potražili navigaciju u odeljku. Čućete ime odeljka.

 2. Pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete odeljak koji želite da uklonite.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Čućete: „stavka menija ’Preimenuj’“. Otvara se kontekstualni meni.

 4. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „Izbriši, stavka menija“, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. U dijalogu za potvrdu pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Da’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Uklanjanje stranice

 1. U beležnici pritisnite kombinaciju tastera Control+F6 da biste potražili navigaciju u odeljku. Čućete ime odeljka.

 2. Pritiskajte taster Tab ili kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete odeljak koji sadrži stranicu koju želite da uklonite, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Control+F6 dok ne čujete ime stranice. Pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nalevo dok ne čujete stranicu koju želite da uklonite.

 4. Da biste trajno uklonili stranicu, pritisnite taster Delete. U dijalogu za potvrdu pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „dugme ’Da’“, a zatim pritisnite taster Enter.

  Ako želite da premestite stranicu u fasciklu Izbrisane beleške odakle kasnije ga možete da je ponovo preuzmete, pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Čućete: „stavka menija ’Preimenuj’“. Otvara se kontekstualni meni. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „Izbriši, stavka menija“, a zatim pritisnite taster Enter.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote Online

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×