Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote 2016

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote 2016

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

OneNote digitalna Beležnica narator, ugrađenih čitač ekrana operativnog sistema Windows, možete da koristite da biste izvršili osnovne zadatke, kao što su Otvaranje beležnice, Dodavanje stranice i odeljke i kucate tekst beleške. Kada na putu, možda želite da dodate oblikovanje na tekst, proverite pravopis ili odštampate stranice.

Napomene : 

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

Da biste otvorili OneNote, pritisnite taster sa Windows logotipom+Shift+N.

Više informacija o prijavljivanju u OneNote pomoću čitača ekrana potražite u članku Prvi koraci u korišćenju čitača ekrana uz OneNote 2016.

Otvaranje beležnice programu OneNote

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G da biste otvorili navigaciju za beležnice.

 2. Zatim koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali između beležnica. Da biste izabrali beležnicu, pritisnite taster Enter.

  Napomena : Da biste kreirali novu beležnicu, u oknu za navigaciju beležnice, pritiskajte tastere Shift+Tab dok ne čujete: „Dugme ’Dodaj beležnicu’“.

Kreiranje odeljka

 1. Da biste napravili novi odeljak u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+T.

 2. Odeljak je napravljen. Kursor je postavljen na karticu odeljka i možete da otkucate ime odeljka.

 3. Kad završite, pritisnite taster Enter.

  Odeljak se imenuje, a kursor se postavlja u polje za naslov stranice.

Dodavanje stranice

 1. Ako imate više od jednog odeljka u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste prešli na navigaciju po odeljcima. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali po odeljcima. „Narator“ objavljuje imena odeljaka kako se krećete. Pritisnite taster Enter da biste otišli na odeljak.

 2. Za dodavanje stranice na kraju odeljka, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N.

 3. Pravi se nova stranica, kursor se postavlja u polje za naslov stranice i možete da otkucate naslov.

Dodavanje teksta

U beležnici, dodajte ili otvorite odeljak ili stranicu i počnite da kucate.

Napomena : Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G da biste otvorili navigaciju po beležnicama. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste otvorili navigaciju po odeljcima. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otvorili navigaciju po stranicama. Koristite tastere sa strelicama za premeštanje između stavki i pritisnite taster Enter da biste izabrali.

Uređivanje teksta

Oblikovani tekst sadrži više informacija i često je lakši za čitanje od čistog teksta. Sledeći zadaci objašnjavaju kako možete da koristite osnovne opcije oblikovanja teksta u OneNote, kako da ispravite pogrešno napisane reči u tekstu i koje tasterske komande da koristite za neke osnovne zadatke uređivanja teksta.

Oblikovanje teksta

 1. U programu OneNote izaberite deo teksta koji želite da oblikujete.

 2. Pritisnite Alt+H da biste otvorili meni Početak.

 3. Izaberite opciju oblikovanja, kao što je:

  • FF za font

  • FS za veličinu fonta

  • FC za boju fonta

  • P za oblikovanje pasusa, kao što su opcije poravnavanja teksta i proreda

  • 1 za podebljano

  • 2 za kurziv

  • 3 za podvučeno

  • L za stilove pasusa ili naslova

  Da biste pregledali opcije, koristite tastere sa strelicama. Da biste izabrali neku opciju, pritisnite taster Enter.

Opoziv ili ponavljanje radnje

Da biste opozvali radnju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Z.

Da biste ponovili radnju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Y.

Kopiranje i lepljenje sadržaja

 1. U programu OneNote izaberite deo sadržaja koji želite da kopirate.

 2. Da biste kopirali, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C.

 3. Da biste nalepili kopirani sadržaj, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V.

Ispravljanje pravopisnih grešaka

 1. U OneNote, pritisnite tastere Alt+R da biste otvorili meni Redigovanje, a zatim S da biste otvorili okno Pravopis.

 2. U oknu Pravopis pritiskajte Shift+TAB dok ne čujete: predlog pravopisa.

 3. Da biste pregledali pravopisne predloge, pritiskajte tastere sa strelicama. Narator najavljuje predloge kako se krećete.

 4. Da biste izabrali neku opciju, pritisnite taster Enter. Pogrešno napisana reč se ispravlja, a vi prelazite na sledeću pogrešno napisanu reč, ukoliko postoji.

 5. Kada se provera pravopisa završi, Narator najavljuje „Microsoft OneNote dijalog, dugme ’Da’“ ako ima još teksta za proveru, ili „Microsoft OneNote dijalog, dugme ’U redu’“ ako je provera pravopisa završena. Pritisnite razmaknicu da biste izabrali.

Štampanje stranice

 1. Na stranici koju želite da odštampate, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

 2. Otvara se dijalog Štampanje i Narator najavljuje trenutnu opciju štampača. Da biste promenili štampač, koristite tastere sa strelicama.

  Napomena : Da biste promenili postavke štampanja, na primer dvostrano štampanje ili raspored ili položaj štampanja, pritisnite tastere Alt+R da biste otvorili dijalog Željene opcije štampanja.

 3. Da biste pokrenuli štampanje, u dijalogu Štampanje pritisnite tastere Alt+P.

  Ako ste izabrali štampač, stranica se štampa.

  Ako ste izabrali štampanje u datoteku, otvara se dijalog Sačuvaj rezultat štampanja kao. Kursor se postavlja u polje Ime datoteke.

  • Otkucajte ime datoteke za rezultat štampanja.

  • Da biste promenili gde će se sačuvati rezultat štampanja, koristite Shift+Tab i Tab za kretanje unazad i unapred u dijalogu.

   Da biste otvorili fasciklu ili da biste izabrali lokaciju ili dugme u dijalogu, pritisnite taster Enter.

  • Kada budete spremni, pritisnite tastere Alt+S da biste sačuvali. Stranica se štampa u datoteku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Možete da koristite OneNote digitalnu beležnicu uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste izvršili osnovne zadatke vezane za beleške, kao što je otvaranje beležnice, dodavanje stranica i odeljaka i kucanje teksta. Kada malo uznapredujete, možda ćete želeti da dodate oblikovanje u tekst ili odštampate stranice.

Napomene : 

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

 1. Proverite da li ste prijavljeni na Microsoft nalog na uređaju.

 2. Da biste otvorili OneNote za Windows 10, pritisnite taster sa Windows logotipom i otkucajte onenote. Zatim pritisnite nagore ili strelica nadole dok ne čujete: „OneNote. Pouzdani Microsoft Store aplikaciju”. Pritisnite taster Enter.

Otvaranje beležnice

 1. U programu OneNote pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G da biste otvorili navigaciju za beležnice.

 2. Zatim koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali između beležnica. Da biste izabrali beležnicu, pritisnite taster Enter.

  Napomena : Da biste kreirali novu beležnicu, u oknu za navigaciju beležnice, pritiskajte tastere Shift+Tab dok ne čujete: „Dugme ’Nova beležnica’“.

Kreiranje odeljka

 1. Da biste napravili novi odeljak u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G da biste otvorili navigaciju po beležnicama, a zatim pritisnite Ctrl+T.

 2. Odeljak je napravljen. Kursor se postavlja na polje sa imenom za novi odeljak. Narator najavljuje: „Okvir za tekst za ime odeljka“. U programu JAWS ćete čuti: „Okvir za tekst za ime odeljka, uređivanje“.

 3. Otkucajte ime odeljka.

 4. Kad završite, pritisnite taster Enter. Odeljak se imenuje, a kursor se postavlja u navigaciju po stranicama.

Dodavanje stranice

 1. Ako imate više od jednog odeljka u beležnici, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste prešli na navigaciju po odeljcima. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime odeljka. Zatim koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole da biste se kretali po odeljcima. Imena odeljaka se objavljuju dok se pomerate.

 2. Za dodavanje stranice na kraju odeljka, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N. Kreira se nova stranica bez naslova.

 3. Da biste otišli na polje za naslov stranice i uneli naslov stranice, dvaput pritisnite taster Enter. Narator najavljuje: „naslov stranice, uređivanje“. U programu JAWS čućete naslov stranice, a zatim „Naslov stranice“.

Dodavanje teksta

U beležnici, dodajte ili otvorite odeljak ili stranicu i počnite da kucate.

Napomena : Na stranicama, naslov je identifikovan kao „naslov stranice“, a beleške ispod su identifikovane kao „blok sadržaja“.

Napomena : Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+G da biste otvorili navigaciju po beležnicama. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+G da biste otvorili navigaciju po odeljcima. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Alt+G da biste otvorili navigaciju po stranicama. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole za premeštanje između stavki i pritisnite taster Enter da biste izabrali. Takođe možete da koristite F6 za pomeranje između oblasti u prozoru programa OneNote.

Uređivanje teksta

Oblikovani tekst sadrži više informacija i često je lakši za čitanje od čistog teksta. Sledeći zadaci objašnjavaju kako možete da koristite osnovne opcije oblikovanja teksta u OneNote za Windows 10 i koje tasterske komande da koristite za neke osnovne zadatke uređivanja teksta.

Oblikovanje teksta

 1. U programu OneNote izaberite deo teksta koji želite da oblikujete. Izaberite tekst tako što ćete zadržati pritisnut taster Shift i pomerati kursor pomoću tastera sa strelicama.

 2. Pritisnite Alt+H da biste otvorili meni Početak.

 3. Da biste izabrali opciju oblikovanja, pritisnite taster sa strelicom nadole, a zatim koristite tastere sa strelicama da biste pregledali opcije. Da biste razvili opciju ili da biste izabrali, pritisnite razmaknicu.

  • Font navodi fontove koje možete da koristite

  • Veličina fonta navodi veličine fontova koje možete da primenite

   • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+> da biste povećali veličinu

   • Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+< da biste smanjili veličinu

  • Podebljavanje za podebljani tekst (Ctrl+B)

  • Kurziv za tekst napisan kurzivom (Ctrl+I)

  • Podvlačenje za podvučeni tekst (Ctrl+U)

  • Isticanje za isticanje teksta žutom bojom (Ctrl+Shift+H)

  • Boja fonta za oblikovanje boje teksta

  • Oblikovanje fonta za primenjivanje oblikovanja u vidu indeksnog teksta, eksponentnog teksta (Ctrl+Shift +=) ili precrtanog teksta

  • Oblikovanje pasusa za oblikovanje poravnavanja pasusa (Poravnaj levo (Ctrl+L) Centriraj ili Poravnaj desno (Ctrl+R))

Napomena : Da biste obrisali sve oblikovanje u izabranom delu teksta, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Shift+N.

Opozivanje radnje

Da biste opozvali radnju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Z.

Kopiranje i lepljenje sadržaja

 1. U programu OneNote izaberite deo sadržaja koji želite da kopirate.

 2. Da biste kopirali, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C.

 3. Da biste nalepili kopirani sadržaj, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V.

Štampanje stranice

 1. Na stranici koju želite da odštampate, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

 2. Otvara se dijalog Štampanje i najavljuje se trenutna opcija štampača. Da biste promenili štampač, koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole.

 3. Da biste promenili položaj štampanja, Uspravno ili Položeno, pritisnite taster Tab i koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole.

 4. Da biste pokrenuli štampanje, u dijalogu Štampanje pritiskajte Tab dok ne čujete: dugme „Odštampaj“. Zatim pritisnite razmaknicu.

 5. Ako ste izabrali štampač, stranica se štampa.

  Ako ste izabrali štampanje u datoteku, otvara se dijalog Sačuvaj rezultat štampanja kao. Kursor se postavlja u polje Ime datoteke.

  • Otkucajte ime datoteke za rezultat štampanja.

  • Da biste promenili gde će se sačuvati rezultat štampanja, koristite Shift+Tab i Tab za kretanje unazad i unapred u dijalogu. Da biste otvorili fasciklu ili da biste izabrali lokaciju ili dugme u dijalogu, pritisnite taster Enter.

  • Kada budete spremni, pritisnite tastere Alt+S da biste sačuvali. Stranica se štampa u datoteku.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za umetanje sadržaja u beležnice u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows 10

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Možete da koristite OneNote Online u veb pregledaču za kreiranje, otvaranje, uređivanje i oblikovanje OneNote beležnica koje ste kreirali na serveru u oblaku sa bilo kog uređaja. Ako vaša organizacija ili škola imaju Office 365 plana ili SharePoint sajt, počnite da koristite OneNote Online kreiranjem ili deljenjem beležnica u bibliotekama na svom sajtu.

OneNote Online posebno je dizajniran za osobe koje koriste čitače ekrana.Uz novi izgled i doživljaj, možete se lakše i efikasnije kretati kroz beležnice, odeljke i stranice.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi OneNote Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite OneNote Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao Veb pregledača. Zato što OneNote Online se izvršava u pregledaču, tasterske prečice koje se razlikuju od onih u programu za računare. Na primer, kombinacija tastera Ctrl + F6 koje ćete koristiti umesto tastera F6 za skakuжu komande. Takođe, uobičajene prečice kao što su F1 (pomoć) i primenite je na Veb pregledač – OneNote Onlinekombinaciju tastera Ctrl + O (Otvori).

 • Kao prečicu do komandi, pritisnite kombinaciju tastera Alt+Q da biste preskočili do pretrage Pokaži mi, a zatim otkucajte željenu komandu (dostupno samo u prikazu Uređivanje). Da biste se kretali po listi rezultata pretrage, pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole i, da biste izabrali komandu, pritisnite taster Enter.

U ovoj temi

Otvaranje programa OneNote

Istražite i isprobajte OneNote Online da biste nosili beleške sa sobom kuda god da idete i beležili sjajne nove ideje čim vam padnu na pamet.

 1. Da biste otvorili OneNote Online, u pregledaču posetite onenote.com.

 2. Na stranici za prijavljivanje pritisnite taster Tab dok ne čujete „Prijavljivanje“ i pritisnite taster Enter. Prijavite se pomoću poslovnih ili školskih akreditiva ili koristite Microsoft nalog.

 3. Da biste se prijavili pomoću Microsoft naloga, pritisnite kombinaciju tastera Alt+A. Da biste se prijavili pomoću poslovnog ili školskog naloga, pritisnite kombinaciju tastera Alt+N.

Više informacija o prijavljivanju u OneNote pomoću čitača ekrana potražite u članku Prvi koraci u korišćenju čitača ekrana uz OneNote.

Otvaranje beležnice

Brzo možete da otvorite nedavno korišćene beležnice da biste nastavili rad tamo gde ste stali. Takođe možete da istražite i otvorite privatne i deljene beležnice.

Kada se prijavite u OneNote Online, aplikacija se otvara u prikazu Beležnice i prikazuje listu nedavnih beležnica.

 • Da biste otvorili nedavnu beležnicu, pritisnite Caps Lock+strelica nadesno ili nalevo dok ne čujete ime beležnice koju želite da otvorite. Zatim pritisnite taster Enter.

 • Da biste otvorili deljenu beležnicu, pritisnite Caps Lock+strelica nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Deljeno sa mnom“. Zatim pritisnite taster Enter.

 • Da biste otvorili privatnu beležnicu, pritisnite Caps Lock+strelica nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Moje beležnice“. Zatim pritisnite taster Enter.

Napomena : Da biste kreirali novu beležnicu, u prikazu Beležnice pritisnite Caps Lock+strelica nadesno ili nalevo dok ne čujete „Moje beležnice“, a zatim pritisnite taster Enter. U odeljku Moje beležnice pritisnite Caps Lock+strelica nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dodavanje nove beležnice“. Zatim pritisnite taster Enter.

U prikazu Uređivanje, da biste pronašli prikaz Beležnice, pritisnite Caps Lock+strelica nadesno ili nalevo dok ne čujete „Beležnice“, a zatim pritisnite taster Enter.

Kreiranje odeljka

Da biste organizovali sadržaj ili napravili novi blok beležaka u beležnici, možete da napravite novi odeljak.

 1. U beležnici, pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Beležnice“.

 2. Pritiskajte Caps Lock+strelica nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dodavanje novog odeljka“. Zatim pritisnite taster Enter. Čućete: „Fokus na dijalogu pri unosu imena odeljka, uređivanje“.

 3. Otkucajte ime za novi odeljak, a zatim pritisnite taster Tab dok ne čujete: „dugme ’U redu’“. Zatim pritisnite taster Enter.

  Odeljak se imenuje, a kursor se postavlja na naslov nove stranice. Čućete: „Oblast za uređivanje na radnoj površini, uređivanje“.

Dodavanje stranice

Da biste beležili nove ideje ili beleške, možete da dodate stranicu za njih.

 1. Da biste otišli na odeljak u koji želite da dodate novu stranicu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Beležnice“.

 2. Pritisnite Caps Lock+strelica nadesno ili nalevo dok ne čujete ime odeljka u koji želite da dodate novu stranicu. Zatim pritisnite taster Enter.

 3. U odeljku pritiskajte kombinaciju tastera Caps Lock+taster sa strelicom nadesno ili nalevo dok ne čujete „Dodaj novu stranicu“, a zatim pritisnite taster Enter. Pravi se nova stranica bez naslova, a fokus se premešta na polje za naslov liste.

 4. Otkucajte naslov za novu stranicu.

Dodavanje teksta

Prilikom istraživanja stranica, Narator najavljuje naslov kao „naslov stranice“, a sadržaj ispod kao „blok sadržaja“.

 1. Da biste otišli na stranicu na koju želite da dodate tekst, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Beležnice“.

 2. Pritiskajte Caps Lock+strelica nadesno ili nalevo dok ne čujete ime stranice. Zatim pritisnite taster Enter.

 3. Pritiskajte kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete „Oblast uređivanja, uređivanje, glavni orijentir“ i otkucajte tekst.

Uređivanje i oblikovanje teksta

Da biste olakšali čitanje teksta, možete da koristite osnovne opcije oblikovanja teksta u OneNote Online pomoću tastature.

 1. Da biste izabrali tekst koji želite da oblikujete, pritisnite i držite pritisnut taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama da biste premestili kursor.

 2. Da biste brzo primenili opciju oblikovanja, koristite tasterske prečice ispod:

  • Da biste primenili oblikovanje podebljavanjem, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+B.

  • Da biste primenili oblikovanje kurzivom, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+I.

  • Da biste primenili oblikovanje podvlačenjem, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+U.

  • Da biste kreirali listu sa znakovima za nabrajanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+tačka.

  • Da biste kreirali numerisanu listu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+kosa crta ili Ctrl+Shift+O.

  • Da biste poravnali tekst levo, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+L.

  • Da biste poravnali tekst desno, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+R.

  • Da biste povećali uvlačenje teksta, pritisnite tastere Alt+Shift+strelica nadesno.

  • Da biste smanjili uvlačenje teksta, pritisnite tastere Alt+Shift+strelica nalevo.

 3. Da biste potražili više opcija za oblikovanje, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F6 dok ne čujete: „Stavka kartice ’Početak’“. Zatim pritisnite taster Enter. Otvara se kartica Početak.

  Da biste pregledali opcije na kartici, pritisnite Caps Lock+strelica nadesno ili nalevo. Narator objavljuje opcije. Da biste razvili opcije sa podmenijima, pritisnite Alt+taster sa strelicom nadole. Da biste ušli u podmenije sa opcijama, pritisnite Caps Lock+strelica nadesno ili nalevo.

  Na kartici Početak možete da, na primer, promenite tip fonta, boju fonta ili dodate unapred oblikovane stilove u tekst.

Opoziv ili ponavljanje radnje

Lako možete da opozovete ili ponovite radnju pomoću tastature. Na primer, ako ste upravo oblikovali tekst i predomislili se, pritisnite Ctrl+Z da biste opozvali oblikovanje. Da biste ponovili radnju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+Y.

Kopiranje i lepljenje sadržaja

Ako treba da premestite deo teksta na drugu lokaciju, možete da kopirate tekst i nalepite ga bilo gde.

 1. Na OneNote stranici izaberite deo sadržaja koje želite da kopirate u skladu sa uputstvima iz članka Uređivanje i oblikovanje teksta.

 2. Da biste kopirali selekciju, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+C.

 3. Da biste nalepili kopirani sadržaj, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V.

Provera pravopisa

Možete brzo da uočite i ispravite pravopisne greške i uverite se da su stranice spremne za deljenje sa drugima.

 1. Na OneNote stranici pritisnite tastere Alt+F7. Pogrešno napisana reč je istaknuta u tekstu. Fokus se premešta na kontekstualni meni sa predlozima za ispravljanje pravopisa.

 2. Pritiskajte taster Tab za kretanje kroz predloge. Kada čujete predlog koji želite da koristite, pritisnite taster Enter.

  Ako ne želite da promenite trenutni pravopis, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Zanemari“, a zatim pritisnite taster Enter.

 3. Da biste prešli na sledeću pogrešno napisanu reč, pritisnite tastere Alt+F7.

Štampanje stranice

Ako želite papirnu verziju stranice, možete da je odštampate. Takođe možete da odštampate stranicu u datoteku i uskladištite datoteku na uređaju.

 1. Na stranici koju želite da odštampate, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

 2. Otvara se dijalog Štampanje i najavljuje se trenutna opcija štampača. Da biste promenili štampač, pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole.

 3. Da biste promenili položaj stranice na uspravno ili položeno, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Položaj“, a zatim pritisnite Alt+taster sa strelicom nadole.

  Pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete opciju koju želite da izaberete.

 4. Da biste pokrenuli štampanje, u dijalogu Štampanje pritiskajte Tab dok ne čujete: dugme „Odštampaj“. Zatim pritisnite taster Enter.

  Ako ste izabrali štampač, stranica se štampa.

  Ako ste izabrali štampanje u datoteku, otvara se dijalog Sačuvaj rezultat štampanja kao. Kursor se postavlja u polje Ime datoteke. Otkucajte ime datoteke za rezultat štampanja. Da biste promenili gde će se sačuvati rezultat štampanja, pritiskajte Shift+Tab i Tab za kretanje unazad i unapred u dijalogu. Da biste otvorili fasciklu ili da biste izabrali lokaciju ili dugme u dijalogu, pritisnite taster Enter. Kada budete spremni, pritisnite tastere Alt+S da biste sačuvali. Stranica se štampa u datoteku.

Takođe pogledajte

Koristite čitač ekrana da biste umetnuli sadržaj na beležnice u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote Online

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×