Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu Excel 2016

Važno : Ovaj članak je mašinskog prevede potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Excel je moćna alatka za praćenje i analiziranje podataka i možete da uradite ove osnovne zadatke i još mnogo toga u Excel uz pomoć čitača ekrana. Kroz svoju mrežu kolona i redova koji čine na ćelije koje sadrže brojeve, tekst ili formule, može da se uradi sa jednostavnih računanja za snimanje i nadgledaju velike količine podataka. Možete da sortirate ili filtrirate podatke, stavili u tabelama i napravite atraktivan grafikoni koji prikazuju podatke znači.

Napomena : U ovoj temi se pretpostavlja da su korisnici čitača ekrana JAWS isključili funkciju „Meni virtuelne trake“.

U ovoj temi

Kreiranje nove radne sveske

Excel datoteke se nazivaju radne sveske. Svaki radna sveska sadrži listove, obično naziva unakrsne tabele ili radne listove. Možete da dodate onoliko listove koje želite da radnu svesku, ili možete da kreirate nove radne sveske da odvojite podataka.

 1. U Excel, da biste započeli Kreiranje nove radne sveske, pritisnite tastere Alt + F, N.

 2. Da biste otvorili praznu radnu svesku, pritisnite taster l

Unos podataka

Dok unosite podatke u listu, možete da radite sa redova, kolona i ćelije. Ćelije referencira njihova lokacija u redu i koloni u radnom listu, tako da je ćelija A1 u prvom redu kolone A. Na novom listu, ćelija A1 je podrazumevani izbor.

 1. Da biste izabrali praznu ćeliju gde želite da počnete da unosite podatke, pritisnite tastere sa strelicama. Dok se na ćelije u radnoj svesci, u JAWS, čujete referencu na ćeliju i sadržaj ćelije. Kada izaberete praznu ćeliju, čujete, na primer, "Prazno, G4." U naratoru, čujete referencu ćelije, ali ne sadržaj ćelije.

 2. U ćeliji otkucajte tekst ili broj.

 3. Da biste uneli sadržaj u ćeliju i premeštanje na sledeću ćeliju u koloni, pritisnite taster Enter. Da biste se premestili u sledeću ćeliju u redu, pritisnite taster Tab. Možete da koristite tastere sa strelicama.

Korišćenje funkcije „Automatski zbir“ za sabiranje podataka

Možete da koristite funkciju AutoSum da biste brzo dodali brojeve koje ste uneli u list.

 1. Izaberite ćeliju gde želite da stavite ukupnu vrednost. Ovo je obično desno ili ispod brojeva koje dodajete.

 2. Da biste uneli funkciju automatskog zbira u ćeliji, pritisnite tastere Alt + H, U, a zatim S.

  Savet : Možete da promenite ćelija koje su izabrane za funkciju AutoSum. Da biste izabrali opseg ćelija koje želite da dodate, držite pritisnut taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama.

 3. Kada ste potvrdili smo da funkciju automatskog zbira kreira formulu za ćelije koje želite, pritisnite taster Enter. Automatski zbir Sabira brojeve u izabranim ćelijama, a ukupan ide u na izabrane ćelije.

 4. Da biste čuli rezultat automatskog zbira izračunavanja, vraćanje ćeliju koja sadrži funkciju AutoSum. Čujete broj, ovo je rezultat formule i reference ćelija, na primer, "538, ima formulu, g-6."

Kreiranje jednostavne formule

Možete da unesete jednostavne formule da biste dodali, oduzimanje, množenje ili deljenje brojeva u list. Kreiranje formule kombinovanjem referenci ćelija (kao što je B4 ili D6) koje sadrže brojeve koje želite da izračunate pomoću operatora matematike. Operatore su na znak plus (+) za sabiranje, minus (-) za oduzimanje, zvezdica (*) za množenje i kosu crtu (/) za deljenje.

 1. Izaberite ćeliju gde želite da stavite rezultat formule. Ovo je obično desno ili ispod brojeva koje ste izračunavanja.

 2. Otkucajte znak jednakosti (=). Formula za Excel uvek počinje znakom jednakosti.

 3. Da biste kreirali formulu, otkucajte kombinaciju referenci ćelija (kao što je B4 ili D6) i matematičke operacije. Na primer, =B4 + B5, =B4 i B5,B4 * B5, ili =B4/B5.

  Savet : Da biste brzo izračunavali umesto referenci ćelija, možete unesite brojeve u formulu, na primer, =20 + 10, =20-10, =20 * 10ili =20/10.

 4. Pritisnite taster Enter. Brojevi se izračunavaju i rezultat ide u na izabrane ćelije.

  Savet : Ako želite da kursor ostane u aktivnoj ćeliji, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Enter.

Primena formata za numeričke vrednosti

Da biste pravili razliku između različitih tipova brojeva, dodajte format broja, kao što je valuta, procenat ili datum.

 1. Izaberite ćelije koje sadrže brojeve koje želite da oblikujete.

 2. Da biste otvorili kombinovanom okviru format broja, pritisnite tastere Alt + H, N.

 3. Da biste pretražili Dostupni formati brojeva, pritisnite taster strelica nadole ili taster strelica nagore.

  Savet : Ako je format broja koji želite nije na ovoj listi, kao što je posebno "ili" Prilagođeno, da biste izašli iz liste formata broja, pritisnite taster Esc. Da biste otvorili karticu " broj " u dijalogu Oblikovanje ćelija , pritisnite taster Alt + H, O, a zatim E. Pretražite listu Dostupni formati brojeva, pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster strelica nadole ili taster strelica nagore.

 4. Da biste primenili izabrani format broja izabranih ćelija, pritisnite taster Enter.

Filtriranje ili sortiranje podataka u tabeli

Kada kreirate tabelu od podataka u list, možete da analizirate podatke na različite načine, uključujući brzo filtriranja ili sortiranja.

 1. 1. da biste izabrali grupu podataka koju želite da analizirate kao tabelu, izaberite prvu ćeliju. Zatim, da biste se premestili na poslednju ćeliju podataka (obično u suprotnom uglu grupe ćelija), pritisnite i držite taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama. Kada izaberete grupu ćelija, čujete referenca na ćeliju i sadržaj na prvu ćeliju u opsegu, a zatim referencu na ćeliju i sadržaj na poslednju ćeliju u opsegu. (U naratoru, čujete referenca na ćeliju i sadržaj na prvu ćeliju u opsegu.)

 2. Da biste otvorili alatku za brzu analizu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Q.

 3. Da biste premestili na karticu tabele , pritisnite taster t

 4. Da biste izabrali koordinatne mreže tabele , pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter. Izabranih podataka se oblikuje kao tabelu. Dodaju naslove kolona i redova su oblikovani naizmenično boje.

 5. Filtriranje sadržaja kolone tabele.

  1. Premeštanje na zaglavlje kolone koja sadrži podatke koje želite da filtrirate.

  2. Kliknite na strelicu u zaglavlju kolone.

  3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete "Izaberi sve, izbor proverena."

  4. Opozovite izbor u ovom polju za potvrdu, pritisnite taster RAZMAKNICA.

  5. Da biste pregledali opcije filtriranja, pritisnite taster strelica nadole i potvrdite izbor u poljima koja sadrži podatke koje želite da filtrirate, pritisnite taster RAZMAKNICA. Pritisnite taster Enter.

  6. Da biste uklonili filter i ponovo prikazali sve podatke, ponovite korake – c. Da biste potvrdite izbor u polju Izaberi sve , pritisnite taster RAZMAKNICA. Pritisnite taster Enter.

 6. Sortiranje tabele.

  1. Premeštanje na zaglavlje kolone koju želite da sortirate tabelu.

  2. Kliknite na strelicu u zaglavlju kolone.

  3. Da biste izabrali Sortiranje od najmanjeg do najvećeg (za brojeve) ili Sortiraj od A do Z (za tekst), pritisnite taster s Da biste izabrali Sortiranje od najvećeg do najmanjeg ili Sortiranje od Z do A, pritisnite O.

Izračunavanje brojeva u tabeli

Pomoću alatki za brzu analizu, možete brzo da izračunate brojeve. Da li je zbir, prosek ili broj, Excel prikazuje rezultate računanja ispod ili pored brojeva u tabeli.

 1. Da biste izabrali grupu podataka koju želite da izračunate kao tabelu, izaberite prvu ćeliju. Zatim, da biste se premestili na poslednju ćeliju podataka (obično u suprotnom uglu grupe ćelija), pritisnite i držite taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama.

 2. Da biste otvorili alatku za brzu analizu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Q.

 3. Da biste premestili na karticu ukupne vrednosti , pritisnite O, a zatim pritisnite taster Tab.

 4. Pretražite opcije izračunavanja, koji uključuje Sum, Average, Count, % ukupne vrednosti, i pokrenut, za bilo horizontalni ili vertikalni podatke, pritisnite taster sa strelicom nadesno.

 5. Izaberite opciju za izračunavanje, a zatim pritisnite taster Enter. Izabrane grupe podataka se izračunava kao što je navedeno.

 6. Da biste čuli rezultata, izaberite ćelije koje sadrže formule jedan po jedan. Čujete rezultat formule, činjenica ćelija sadrži formulu, a referencu ćelije.

Oblikovanje ili označite vaše podatke u vidu tabele

Uslovnog oblikovanja ili mini-grafikona možete da označite najvažnije podatke ili prikaz trendova podataka. Možete da koristite alatku za brzu analizu da biste brzo primenili ove istaknute stavke.

 1. Da biste izabrali grupu podataka koju želite da istaknete pomoću uslovnog oblikovanja ili mini-grafikona, izaberite prvu ćeliju. Zatim, da biste se premestili na poslednju ćeliju podataka (obično u suprotnom uglu grupe ćelija), pritisnite i držite taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama.

 2. Da biste otvorili alatku za brzu analizu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Q.

 3. Da biste premestili na karticu Oblikovanje , pritisnite taster F. Da biste premestili menija mini-grafikoni , pritisnite taster s Da biste premestili na karticu opcije, pritisnite taster Tab.

 4. Pretražite opcije oblikovanja ili mini-grafikoni, pritisnite taster sa strelicom nadesno ili taster strelica nalevo. Opcije oblikovanja za brojeve uključuju Trake podataka, boja, Skup ikonai još mnogo toga. Opcije oblikovanja teksta na uključuju Tekst sadržiDuplirane vrednosti, Jedinstvene vrednosti, Jednakoi Obriši oblikovanje. Mini-grafikoni opcije uključuju reda, kolonei Dobitak/gubitak i dostupni su samo kada je izabrano brojeva.

 5. Izbor opcija za oblikovanje ili mini-grafikona, a zatim pritisnite taster Enter. Na izabrane grupe podataka se oblikuje kao što je navedeno.

Napomena : Saznajte više o tome kako da analiziranje trendova u podacima pomoću mini-grafikona.

Prikazivanje podataka u grafikonu

Alatke "Brza analiza" vam preporučuje određenog grafikona i brzo kreira vizuelnu prezentaciju podataka.

 1. Da biste izabrali grupu brojeva i oznake koje želite da predstavite kao kao grafikona, izaberite prvu ćeliju. Zatim, da biste se premestili na poslednju ćeliju podataka (obično u suprotnom uglu grupe ćelija), pritisnite i držite taster Shift i pritiskajte tastere sa strelicama.

 2. Da biste otvorili alatku za brzu analizu, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + Q.

 3. Da biste premestili na karticu grafikoni , pritisnite C i zatim pritisnite taster Tab.

 4. Da biste pretražili Opcije grafikona, pritisnite taster sa strelicom nadesno ili taster strelica nalevo.

 5. Izaberite tip grafikona i pritisnite taster Enter. Grafikon koji predstavlja u izabranu grupu se dodaje u radni list kao ugrađeni objekat.

Napomena : Saznajte više o drugim načinima za Kreiranje grafikona u programu Excel 2016 za Windows.

Čuvanje rada

 1. 1. pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + S. Ako je ovo prvi put čuvate ovu radnu svesku, u samo otvorila Sačuvaj kao prikazu "Backstage", izaberite njenu lokaciju za skladištenje i dajte mu ime.

 2. Da biste premestili izbor lokacije Sačuvaj kao , pritisnite taster Tab.

 3. Da biste izabrali lokacija za skladištenje za radnu svesku, kao što je OneDrive ili Ovaj računar, pritisnite taster strelica nadole ili taster strelica nagore. Ili, da biste otvorili dijalog Sačuvaj kao , da biste pregledali i pritisnite taster Enter.

 4. Da biste pregledali fasciklu unutar izabranog prostora za skladištenje lokacije, pritisnite taster Tab. Da biste premestili više u hijerarhiji fascikli, izaberite stavku Nagore za jedan nivo. Da biste prešli na listi fascikli, pritiskajte taster Tab. Da biste se pomerali kroz listu, pritisnite taster Tab ili tasteri sa strelicama. Da biste izabrali fasciklu, pritisnite taster Enter.

 5. TAB do Enter ovde ime datoteke i otkucajte ime za radnu svesku.

 6. Kartica na dugme Sačuvaj , a zatim pritisnite taster Enter.

Štampanje rada

 1. Da biste otvorili Štampanje prikaza Backstage, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + P.

 2. Pritiskajte taster TAB do postavke štampanja, uključujući Štampanje svojstva, Štampanje jedne jednostrani, Uspravni položaj, Normalno marginei Podešavanje stranice. Da biste promenili izabrane postavke, pritisnite taster Enter. Da biste izabrali drugu postavku, pritisnite taster strelica nagore ili strelica nadole i pritisnite taster Enter.

 3. Kada postavke štampanja su onako kako želite da izaberete da biste odštampali, pritisnite taster Shift + Tab dok ne čujete "Odštampaj". Pritisnite taster Enter. Štampač štampa radnu svesku.

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinsko prevođenje: ovaj članak ima prevedene sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×