Korišćenje čitača ekrana za koautorstvo prezentacija u programu PowerPoint 2016

Korišćenje čitača ekrana za koautorstvo prezentacija u programu PowerPoint 2016

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite PowerPoint 2016 sa tastaturom i čitačem ekrana, kao što su JAWS ili Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste radili zajedno sa prijateljem ili kolegom na prezentaciji na mreži. Moguće je i standardno koautorstvo i koautorstvo u realnom vremenu . Ova druga opcija vam omogućava da vidite uzajamne promene u istom trenutku kada nastanu.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje prezentacije.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da ste se prijavili na Microsoft nalog i da je OneDrive samim tim dostupan.

U ovoj temi

Dodavanje lokacije za čuvanje na mreži

OneDrive je dostupan čim počnete da koristite PowerPoint 2016, ali ćete možda morati da ručno dodate SharePoint sajt da biste mogli da čuvate u sistemu SharePoint.

 1. U programu PowerPoint 2016, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F da biste otvorili meni Datoteka. Čućete ime datoteke, a zatim„PowerPoint prozor, izabran, stavka kartice ‘Informacije’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Prikaz ’Backstage’, Datoteka, kartica ’Informacije’“.

 2. Pritisnite taster A da biste otvorili meni Sačuvaj kao. Čućete: „Izabrano, stavka kartica ’Sačuvaj kao’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Kartica ’Sačuvaj kao’“.

 3. Pritisnite A da biste dodali lokaciju za čuvanje. Čućete: „Izabrano, stavka kartice ’Dodaj mesto’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Funkcije čuvanja, kartica ‘Dodaj mesto’“.

 4. Pritisnite taster 1 da biste dodali SharePoint sajt.

 5. Kada se to od vas zatraži, otkucajte adresu e-pošte koju koristite za pristup SharePoint sajtu, a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Kada se to od vas zatraži, otkucajte lozinku, a zatim pritisnite taster Enter.

Sajt je sada dostupan u dijalogu Sačuvaj kao u programu PowerPoint 2016.

Čuvanje prezentacije na mreži

Da biste mogli da budete koautor prezentacije u programu PowerPoint 2016 sa nekim, morate da je sačuvate u usluzi OneDrive ili SharePoint Online.

Čuvanje prezentacije u usluzi OneDrive

 1. Kada napravite prezentaciju koju želite da delite u programu PowerPoint 2016, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F da biste otvorili meni Datoteka. Čućete ime datoteke, a zatim„PowerPoint prozor, izabran, stavka kartice ‘Informacije’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Prikaz ’Backstage’, Datoteka, kartica ’Informacije’“.

 2. Pritisnite taster H da biste otvorili meni Deljenje. Čućete: „Izabrano, stavka kartica ’Deljenje’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Kartica ’Deljenje’“.

 3. Pritisnite taster C da biste sačuvali prezentaciju u oblaku. Čućete: „Izabrano, stavka kartica ’Sačuvaj kao’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Kartica ’Sačuvaj kao’“.

 4. Pritisnite taster K da biste sačuvali prezentaciju u usluzi OneDrive. Čućete: „Izabrano, stavka kartica ’OneDrive’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Kartica ‘OneDrive’“.

  • Ako još niste sačuvali prezentaciju lokalno ili želite da promenite njeno ime datoteke, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Ovde unesite ime datoteke“ ili dok ne čujete trenutno ime datoteke. Otkucajte željeno ime, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Sačuvaj’“. Pritisnite razmaknicu da biste sačuvali prezentaciju u usluzi OneDrive.

  • Ako ste već sačuvali prezentaciju i želite da koristite isto ime datoteke u usluzi OneDrive, samo pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite razmaknicu da biste sačuvali prezentacijuu usluzi OneDrive.

Čuvanje prezentacije u sistemu SharePoint

 1. Kada napravite prezentaciju koju želite da delite u programu PowerPoint 2016, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F da biste otvorili meni Datoteka. Čućete ime datoteke, a zatim„PowerPoint prozor, izabran, stavka kartice ‘Informacije’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Prikaz ’Backstage’, Datoteka, kartica ’Informacije’“.

 2. Pritisnite taster H da biste otvorili meni Deljenje. Čućete: „Izabrano, stavka kartica ’Deljenje’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Kartica ’Deljenje’“.

 3. Pritisnite taster C da biste sačuvali prezentaciju u oblaku. Čućete: „Izabrano, stavka kartica ’Sačuvaj kao’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Kartica ’Sačuvaj kao’“.

 4. Pritisnite taster S da biste sačuvali prezentaciju na SharePoint sajtu. Pomerajte se pomoću tastera sa strelicama nagore i nadole dok ne čujete: „Sajtovi“, a zatim ime sajta koji želite.

 5. Pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili dijalog Sačuvaj. Čitač ekrana najavljuje trenutno ime datoteke ili nekoliko reči sa početka teksta, ako datoteka još uvek nije sačuvana.

  • Ako još niste sačuvali prezentaciju lokalno ili želite da promenite njeno ime datoteke, otkucajte željeno ime, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Sve lokacije, podeljeno dugme“ i zatim pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete adresu SharePoint sajta. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene biblioteke ili radnog prostora, a zatim pritisnite taster Enter da biste sačuvali prezentaciju.

  • Ako ste već sačuvali prezentaciju i želite da koristite isto ime datoteke za SharePoint, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Sve lokacije, podeljeno dugme“ i zatim pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete adresu SharePoint sajta. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete ime željene biblioteke ili radnog prostora, a zatim pritisnite taster Enter da biste sačuvali prezentaciju.

Deljenje prezentacije sa drugima

Nakon čuvanja prezentacije na mreži, podelite je sa koautorima pomoću okna Deljenje.

 1. Pritisnite tastere Alt + Y da biste otvorili okno Deljenje. Fokus se premešta na polje Pozovite osobe u oknu Deljenje.

 2. Otkucajte adresu e-pošte koautora. Ako ima više od jedne osobe, adrese razdvojte zarezom.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dajte dozvole za ovaj dokument“. Ako iza toga sledi „Može da uređuje“, dozvole su već ispravne za koautorstvo. Ako ne, pritisnite razmaknicu, a zatim koristite tastere sa strelicom nagore ili nadole da biste se kretali kroz opcije dok ne čujete: „Može da uređuje“ i pritisnite taster Enter.

 4. Ako želite da napišete kratku poruku koautorima, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Uključi poruku (opcionalno)“, a zatim otkucajte poruku.

 5. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Deli’“, a zatim pritisnite Enter. E-poruka se šalje koautorima i obaveštava ih o pristupu.

Promena opcija za deljenje

Možete da odaberete da sa koautorima automatski delite promene ili da se od vas to traži svaki put kada otvorite prezentaciju u kojoj neko drugi vrši promene.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F da biste otvorili meni Datoteka. Čućete ime datoteke, a zatim„PowerPoint prozor, izabran, stavka kartice ‘Informacije’“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Prikaz ’Backstage’, Datoteka, kartica ’Informacije’“.

 2. Pritisnite taster T da biste otvorili meni Opcije. Čućete: „Prozor ’Opcije programa PowerPoint’, Opšte“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „PowerPoint opcije“. U čitaču JAWS fokus možda nije na kartici Opšte. Da biste se uverili da ste na pravoj kartici, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole da biste se kretali kroz kartice dok ne čujete: „Opšte“.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Prilikom rada sa drugima, automatski čuvaj promene“, iza čega sledi trenutna postavka. Da biste promenili postavku, pritisnite taster razmaknica dok ne čujete „Izabrano“ ili „Izbor opozvan“, u zavisnosti od toga koju opciju želite, a zatim pritisnite taster Enter.

 4. Da biste zatvorili meni Opcije, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ‘U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter.

Ova postavka utiče na svaku prezentaciju koju delite, ne samo na prezentaciju u kojoj trenutno radite.

Zajednički rad u deljenoj prezentaciji

Koautorstvo u programu PowerPoint omogućava da više osoba sarađuje i zajedno radi na prezentacijama. Koautorstvo se automatski pokreće kada više osoba otvori istu prezentaciju sačuvanu u usluzi OneDrive ili SharePoint Online.

Koautori mogu da prate vezu koju ste im poslali i vaša prezentacija će se otvoriti u njihovoj verziji programa PowerPoint ili u usluzi PowerPoint Online. Ako koriste PowerPoint Online ili PowerPoint 2016 i pristali su da automatski dele promene, čitač ekrana najavljuje „Drugi korisnici uređuju ovaj slajd“ ako postoje koautori na slajdu kada odete na njega.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Korišćenje čitača ekrana za saradnju u oblaku u programu PowerPoint

Korišćenje tasterskih prečica za pravljenje prezentacije

Osnovni zadaci za pravljenje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu PowerPoint pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×