Korišćenje čitača ekrana za koautorisanje dokumenata u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za koautorisanje dokumenata u programu Word

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite Word 2016 uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste radili zajedno na dokumentu na mreži. Moguće je i standardno koautorstvo i koautorstvo u realnom vremenu . Ova druga opcija vam omogućava da vidite uzajamne promene u istom trenutku kada nastanu.

Napomene : 

U ovoj temi

Čuvanje dokumenta na mreži

Pre nego što sa nekim možete da budete koautor dokumenta u programu Word 2016, dokument morate da sačuvate u usluzi OneDrive ili SharePoint Online.

Čuvanje dokumenta u usluzi OneDrive

 1. Kada napravite dokument koji želite da delite u programu Word 2016, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F da biste otvorili meni Datoteka. Čujete: „Izabrano, stavka kartica ’Informacije’“. U funkciji JAWS, čujete: „Prikaz ’Backstage’, Datoteka, kartica ’Informacije’“.

 2. Pritisnite taster H da biste otvorili meni Deljenje. Čujete: „Izabrano, stavka kartica ’Deljenje’“. U funkciji JAWS, čujete: „Kartica ’Deljenje’“.

 3. Pritisnite taster C da biste sačuvali dokument u oblaku. Čujete: „Izabrano, stavka kartica ’Sačuvaj kao’“. U funkciji JAWS, čujete: „Kartica ’Sačuvaj kao’“.

 4. Pritisnite taster K da biste sačuvali dokument u usluzi OneDrive. Čujete: „Izabrano, OneDrive – stavka kartica ’Lično’“. U funkciji JAWS, čujete: „OneDrive – kartica ’Lično’“. Ime vašeg OneDrive naloga može da se razlikuje.

  • Ako još uvek niste sačuvali dokument lokalno ili želite da promenite ime datoteke, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Ovde unesite ime datoteke“ ili trenutno ime datoteke. Otkucajte željeno ime, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Sačuvaj’“. Pritisnite razmaknicu da biste sačuvali dokument u usluzi OneDrive.

  • Ako ste već sačuvali dokument i želite da koristite isto ime datoteke u usluzi OneDrive, samo pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Sačuvaj’“, a zatim pritisnite razmaknicu da biste sačuvali dokument u usluzi OneDrive.

Čuvanje dokumenta na SharePoint lokaciji

 1. Kada napravite dokument koji želite da delite u programu Word 2016, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F da biste otvorili meni Datoteka. Čujete: „Izabrano, stavka kartica ’Informacije’“. U funkciji JAWS, čujete: „Prikaz ’Backstage’, Datoteka, kartica ’Informacije’“.

 2. Pritisnite taster H da biste otvorili meni Deljenje. Čujete: „Izabrano, stavka kartica ’Deljenje’“. U funkciji JAWS, čujete: „Kartica ’Deljenje’“.

 3. Pritisnite taster C da biste sačuvali dokument u oblaku. Čujete: „Izabrano, stavka kartica ’Sačuvaj kao’“. U funkciji JAWS, čujete: „Kartica ’Sačuvaj kao’“.

 4. Pritisnite taster S da biste sačuvali dokument na SharePoint lokaciji. Čujete: „Lokacije“, iza čega sledi ime lokacije.

 5. Pritisnite taster Tab, a zatim pritisnite taster Enter da biste otvorili dijalog Sačuvaj. Čitač ekrana kaže trenutno ime datoteke ili nekoliko reči sa početka teksta, ako datoteka još uvek nije sačuvana.

  • Ako još uvek niste sačuvali dokument lokalno ili želite da promenite ime datoteke, otkucajte željeno ime, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Sve lokacije, podeljeno dugme“, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: adresu vaše SharePoint lokacije. Pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete: ime željene biblioteke ili radnog prostora, a zatim pritisnite taster Enter da biste sačuvali dokument.

  • Ako ste već sačuvali dokument i želite da koristite isto ime datoteke u usluzi SharePoint, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Sve lokacije, podeljeno dugme“, a zatim pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: adresu vaše SharePoint lokacije. Pritisnite taster sa strelicom nadole dok ne čujete: ime željene biblioteke ili radnog prostora, a zatim pritisnite taster Enter da biste sačuvali dokument.

Dodavanje lokacije za čuvanje na mreži

OneDrive je dostupan odmah čim počnete da koristite Word 2016, ali ćete možda morati da ručno dodate SharePoint lokaciju pre nego što možete da sačuvate na njoj.

 1. U programu Word 2016, pritisnite kombinaciju tastera Alt+F da biste otvorili meni Datoteka. Čujete: „Izabrano, stavka kartica ’Informacije’“. U funkciji JAWS, čujete: „Prikaz ’Backstage’, Datoteka, kartica ’Informacije’“.

 2. Pritisnite taster A da biste otvorili meni Sačuvaj kao. Čujete: „Izabrano, stavka kartica ’Sačuvaj kao’“. U funkciji JAWS, čujete: „Kartica ’Sačuvaj kao’“.

 3. Pritisnite A da biste dodali lokaciju za čuvanje. Čujete: „Izabrano, stavka kartice ’Dodaj mesto’“. U funkciji JAWS, čujete: „Kartica ’Dodaj mesto’“.

 4. Pritisnite taster 1 da biste dodali SharePoint lokaciju.

 5. Kada se to od vas zatraži, otkucajte adresu e-pošte koju koristite na vašoj SharePoint lokaciji, a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Kada se to od vas zatraži, otkucajte lozinku, a zatim pritisnite taster Enter.

Lokacija je sada dostupna u dijalogu „Sačuvaj kao“ u programu Word 2016.

Deljenje dokumenta sa drugima

Nakon što sačuvate dokument na mreži, delite ga sa osobama sa kojima želite da sarađujete.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F da biste otvorili meni Datoteka. Čujete: „Izabrano, stavka kartica ’Informacije’“. U funkciji JAWS, čujete: „Prikaz ’Backstage’, Datoteka, kartica ’Informacije’“.

 2. Pritisnite taster H da biste otvorili meni Deljenje. Čujete: „Izabrano, stavka kartica ’Deljenje’“. U funkciji JAWS, čujete: „Kartica ’Deljenje’“.

 3. Pritisnite taster A da biste delili sačuvani dokument sa drugim osobama. Čujete ime dokumenta, iza kojeg sledi „Unesite imena za adrese e-pošte“ ili samo „Kraj reda“. U funkciji JAWS, čujete: „Okno ’Deljenje’, unesite imena za adrese e-pošte“. Otkucajte adresu e-pošte osobe sa kojom želite da sarađujete. Ako ima više od jedne osobe, adrese razdvojte zarezom.

 4. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dajte dozvole za ovaj dokument“. Ako iza toga sledi „Može da uređuje“, dozvole su već ispravne za koautorstvo. Ako ne, pritisnite razmaknicu, a zatim koristite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste se kretali kroz opcije dok ne čujete: „Može da uređuje“ i pritisnite taster Enter.

 5. Ako želite da napišete kratku poruku za koautore, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Uključi poruku (opcionalno)“, a zatim otkucajte poruku.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme ’Deli’“, a zatim pritisnite taster Enter da biste poslali e-poruku za deljenje vašim saradnicima.

Promena opcija za deljenje

Možete da odaberete da li želite da uvek delite promene sa koautorima ili da budete upitani svaki put kada otvorite dokument u kojem neko drugi deli svoje promene.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+F da biste otvorili meni Datoteka. Čujete: „Izabrano, stavka kartica ’Informacije’“. U funkciji JAWS, čujete: „Prikaz ’Backstage’, Datoteka, kartica ’Informacije’“.

 2. Pritisnite taster T da biste otvorili meni Opcije. Čujete: „Prozor ’Opcije programa Word’, Opšte, 1 od 10“. U funkciji JAWS, čujete: „Opcije programa Word“. Kod funkcije JAWS, fokus možda nije na kartici Opšte. Da biste se uverili da ste na pravoj kartici, pritiskajte taster sa strelicom nagore nadole da biste se kretali kroz kartice dok ne čujete: „Opšte“.

 3. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Prilikom rada sa drugima, želim automatski da delim svoje promene“, iza čega sledi trenutna postavka. Ako želite da promenite tu postavku, pritisnite razmaknicu, a zatim koristite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste se kretali kroz opcije dok ne čujete: „Uvek“ ili „Pitaj me“, u zavisnosti od vašeg izbora i pritisnite taster Enter.

 4. Da biste zatvorili meni Opcije, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Dugme u redu“, a zatim pritisnite taster Enter.

Ova postavka utiče na svaki dokument koji delite, a ne samo na dokument u kojem radite.

Savet : Ako odaberete Nikada, ne vidite tuđe promene niti oni mogu da vide vaše.

Zajednički rad u deljenom dokumentu

Word 2016 nudi dve vrste koautorstva: standardno i koautorstvo u realnom vremenu. Oba omogućavaju većem broju osoba da sarađuju i da zajedno rade na dokumentima. Postoji jedna ključna razlika između njih:

 • Standardno koautorstvo je kada vi i druge osobe istovremeno radite na dokumentu bez zaključavanja jedno drugog van dokumenta. Pasusi na kojima neko drugi radi su zaključani. Kada sačuvate, možete da vidite promene koje su drugi uneli otkako ste poslednji put sačuvali.

 • Koautorstvo u realnom vremenu je kada dvoje ili više osoba kuca istovremeno i automatski vide sve promene teksta u trenutku u kojem se dešavaju. Ako ste koautor sa nekom osobom koja koristi verziju koja podržava samo standardno koautorstvo, videćete da je ta osoba u dokumentu, ali nećete videti promene koje unosi dok ne sačuva dokument.

Kada koristite Word 2016 da radite na deljenom dokumentu, ne morate da menjate ništa u vezi sa načinom na koji radite. Vaši koautori mogu samo da prate vezu koju ste poslali i vaš dokument će se otvoriti u njihovoj verziji programa Word ili u usluzi Word Online. Ako oni takođe koriste i Word Online ili Word 2016 i pristali su da automatski dele promene, njihov rad se prikazuje u trenutku u kojem se dešava i možete da koristite čitač ekrana da čitate izmenjeni tekst, bez potrebe da čekate da druge osobe sačuvaju dokument.

Objave čitača ekrana

Kada koristite čitač ekrana prilikom saradnje na dokumentu u programu Word 2016, čujete objave prilikom određenih događaja:

 • Kada čujete „Nesinhronizovana promena“, to znači da jedan od autora uređuje pasus (pomoću standardnog koautorstva), ali nije još uvek sačuvao promene. Oblast je zaključana za koautora.

 • Kada čujete „Promena uređivanja zaključanog“, to znači da je neki drugi autor zaključao ovu oblast, najčešće pasus, i da ne možete da ga uređujete.

 • Kada čujete „Spoljašnja promena“, to znači da je neki autor upravo sačuvao dokument i da je koautor dodao novi sadržaj u njega. Kod standardnog koautorstva, oblast je markirana zelenom bojom za osobe koje mogu da vide.

 • Kada čujete „Neusaglašena promena“, to znači da neki autor ima pasus koji nije usaglašen sa promenom koju je izvršio koautor. Ova oblast je markirana crveno za osobe koje mogu da vide.

 • Kada čujete „Autor“, to znači se neki autor trenutno nalazi u tom pasusu (pomoću koautorstva u realnom vremenu). To pomaže koautoru da izbegne pravljenje neusaglašenosti tako što će uređivati istu oblast.

Savet : Kada počnete da radite na dokumentu sa nekim drugim, pojavljuje se dijalog s pitanjem kakvo iskustvo koautorstva želite. Pritisnite taster F6 da biste došli do dijaloga.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje, čitanje i brisanje komentara u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Tasterske prečice za Microsoft Word u operativnom sistemu Windows

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Word pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×