Korišćenje čitača ekrana za dodavanje potpisa u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje potpisa u programu Outlook

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

U programu Outlook 2016 možete da dodate potpis koristeći tastaturu i čitač ekrana kao što su JAWS ili Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana. Potpis se automatski pojavljuje na dnu nove e-poruke, uključujući i svoje odgovore i prosleđivanja e-poruka.

Napomene : 

U ovoj temi

Kreiranje novog potpisa

Ne morate da koristite isti potpis za sve. Možete da koristite različit potpis za svaki tip e-pošte. Na primer, poslovni potpis može sadržati vaše ime, radno mesto i kontakt informacije, dok vaš kućni potpis može da sadrži nadimak i sliku.

 1. U programu Outlook pritisnite tastere Alt+F, T. Otvara se prozor Opcije programa Outlook i čućete „Izabrano opšte 1 o 13“.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Pošta“.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+N, Enter. Otvara se dijalog Potpisi i podloge za pisanje i čućete: „Dijalog ‘Potpisi i podloga za pisanje’. Stranica ‘Potpis e-pošte’“. U Naratoru ćete čuti: „Dugme ‘U redu’ prozora ‘Potpisi i podloga za pisanje’“.

 4. Da biste kreirali novi potpis, pritisnite tastere Alt+N, Enter. Otvara se dijalog Novi potpis i čućete: „Dijalog ‘Novi potpis’. Otkucajte ime za ovaj potpis“.

 5. Otkucajte ime za potpis. Pritisnite taster Tab da biste otišli na dugme U redu, a zatim pritisnite taster Enter.

  Savet : Dajte potpisima opisna imena, kao što je „zatvaranje preduzeća“. Dobro ime može vam pomoći da kasnije pronađete potpis.

 6. Fokus se vraća na dijalog Potpisi i podloga za pisanje, u polje Izaberite potpis za uređivanje.

 7. Ako koristite Outlook za više naloga e-pošte, odaberite nalog koji će koristiti ovaj potpis.

  • Da biste prešli na polje naloga e-pošte, pritisnite tastere Alt+A. Čućete „Kombinovani okvir ‘Nalog e-pošte’, dvotačka“, kao i ime za izabrani potpis. U Naratoru ćete čuti samo ime izabranog potpisa.

  • Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole za kretanje kroz listu dok ne čujete izabrani nalog i pritisnite taster Enter.

 8. Pritisnite tastere Alt+M da biste otišli na padajuću listu Nove poruke. Čućete: „Dijalog ‘Potpisi i podloga za pisanje’. Da biste promenili izbor, koristite tastere sa strelicama“. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste prešli na željeni potpis, a zatim pritisnite taster Enter.

 9. Pritisnite tastere Alt+F da biste otišli na padajuću listu Odgovori/prosleđene poruke. Čućete: „Dijalog ‘Potpisi i podloga za pisanje’. Da biste promenili izbor, koristite tastere sa strelicama“. U Naratoru ćete čuti samo ime izabranog potpisa. Koristite tastere sa strelicama da biste prešli na željeni potpis, a zatim pritisnite taster Enter.

 10. Da biste otvorili polje za uređivanje potpisa i dodali tekst potpisa, pritisnite tastere Alt+T, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Nije dostupno van otvorene poruke“. U Naratoru ćete čuti „Uređivanje potpisa. Uređivanje teksta“. Fokus je na polju Potpis.

 11. Otkucajte tekst potpisa.

 12. Koristite taster Tab da biste otišli na dugme U redu i pritisnite taster Enter da biste zatvorili polje Potpisi.

 13. Da biste zatvorili prozor Opcije programa Outlook, koristite taster Tab da biste otišli dugme U redu i pritisnite taster Enter.

  Fokus se vraća na mesto gde ste počeli.

Tasterske prečice za oblikovanje potpisa

Evo nekih tasterskih prečica koje možete koristiti da biste oblikovali potpis e-pošte:

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Primena podebljavanja

Ctrl+B

Primena oblikovanje podvlačenjem

Ctrl+U

Uklanjanje oblikovanja teksta

Ctrl+razmaknica

Promena fonta

Alt+T

Levo poravnavanje

Ctrl+L

Centriranje teksta

Ctrl+C

Desno poravnavanje

Ctrl+R

Umetanje potpisa

 1. Dok sastavljate poruku u programu Outlook, pritisnite tastere Alt+N da biste otišli na karticu Umetanje, a zatim AS da biste otvorili opciju Potpis.

 2. Ako je samo jedan potpis dostupan, a želite da dodate taj, pritisnite taster Enter. Ako imate više potpisa, pritisnite taster sa strelicom nadole da biste izabrali potpis. Čitač ekrana najavljuje potpise kako se pomerate. Kada dođete do željenog potpisa, pritisnite taster Enter.

  Potpis se dodaje vašoj poruci i fokus se vraća na poruku.

Podešavanje podrazumevanog potpisa

 1. U programu Outlook pritisnite tastere Alt+F, T. Otvara se prozor Opcije programa Outlook .

 2. Ako je potrebno, pritisnite tastere sa strelicama nadole ili nagore dok ne čujete: „Pošta“. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+N. Čitač ekrana objavljuje: „Potpisi, dugme“. Pritisnite taster Enter. Otvara se dijalog Potpisi i podloga za pisanje.

 3. Ako koristite više naloga e-pošte, pritisnite tastere Alt+A da biste otišli na listu Nalog e-pošte. Koristite tastere sa strelicama za kretanje kroz listu i pritisnite taster Enter kada dođete do naloga za koji želite da postavite potpis.

 4. Da biste dodali podrazumevani potpis novim porukama koje sastavljate pomoću ovog naloga, pritisnite tastere Alt+M da biste otišli na listu Nove poruke. Čućete trenutni izbor. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste prešli na željeni potpis, a zatim pritisnite taster Enter.

 5. Da biste dodali podrazumevani potpis porukama na koje odgovarate ili koje prosleđujete, pritisnite tastere Alt+F da biste otišli na listu Odgovori/prosleđene poruke. Čućete trenutni izbor. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste prešli na željeni potpis, a zatim pritisnite taster Enter.

 6. Da biste sačuvali promene, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite taster Enter. Dijalog Potpisi i podloga za pisanje se zatvara i vraćate se na prozor Opcije programa Outlook. Da biste zatvorili prozor i vratili u prijemno poštansko sanduče, pritisnite taster Esc.

Takođe pogledajte

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Outlook pomoću funkcija pristupačnosti

U programu Outlook 2016 za Mac možete da dodate potpis pomoću tastature i čitača ekrana VoiceOver, ugrađenog Mac OS čitača ekrana. Možete podesiti da se potpis automatski pojavljuje na dnu nove e-poruke, odgovora i prosleđenih e-poruka.

Napomene : 

U ovoj temi

Kreiranje novog potpisa

Ne morate da koristite isti potpis za sve. Možete da koristite različit potpis za svaki tip e-pošte. Na primer, poslovni potpis može sadržati vaše ime, radno mesto i kontakt informacije, dok vaš kućni potpis može da sadrži nadimak i sliku.

 1. U programu Outlook pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+M da biste otišli na traku menija.

 2. Pritisnite jednom taster sa strelicom nadesno. Čućete: „Outlook“. Pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste otvorili meni.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Željene postavke, tri tačke“. Pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste je izabrali.

 4. Otvara se dijalog Željene postavke programa Outlook. Pritiskajte uzastopno taster Tab dok ne čujete: „Potpisi, dugme“. Pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

 5. Otvara se dijalog Potpisi. Pritiskajte uzastopno taster Tab dok ne čujete: „Dodaj potpis, dugme“. Pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

 6. Pritiskajte taster Tab dok ne budete u polju Potpis i otkucajte tekst za potpis.

 7. Da biste dali opisno ime potpisu, pritiskajte uzastopno tastere Shift+Tab dok ne čujete: „Bez naslova, sadržaj izabran, uredite tekst“. Nalazite se u polju Ime potpisa u kojem možete da otkucate novo ime.

 8. Uzastopno pritiskajte tastere Shift+Tab dok ne čujete da VoiceOver najavljuje nalog e-pošte.

  Ako koristite Outlook za više naloga e-pošte, odaberite nalog koji će koristiti ovaj potpis kao podrazumevani. Da biste otvorili listu naloga, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole za kretanje kroz listu dok ne čujete nalog koji želite i pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste ga izabrali.

 9. Da biste automatski uključili ovaj potpis u sve nove poruke koje sastavljate i šaljete sa ovog naloga e-pošte, jednom pritisnite taster Tab. Fokus je na listi Nove poruke. Podrazumevano je izabrana opcija Nijedno. VoiceOver najavljuje: „Nijedno, iskačuće dugme“.

 10. Da biste otvorili listu opcija, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica. Pritisnite taster sa strelicom nadole da biste prešli na potpis. Kada čujete potpis, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste izabrali.

 11. Ako želite da uključite potpis u poruke na koje odgovarate i koje prosleđujete, jednom pritisnite taster Tab. Fokus je na listi Odgovori/prosleđene poruke. Podrazumevano je izabrana opcija Nijedno. VoiceOver najavljuje: „Nijedno, iskačuće dugme“.

 12. Pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste otvorili listu. Pritisnite taster sa strelicom nadole da biste prešli na potpis. Kada čujete potpis, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste izabrali.

 13. Pritisnite tastere Command+W da biste zatvorili dijalog Potpisi i vratili se na mesto gde ste počeli.

Umetanje potpisa

 1. Dok pišete poruku u programu Outlook, pritiskajte tastere Shift+Tab dok ne čujete da VoiceOver najavljuje: „Potpis, dugme menija“. Pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste je izabrali.

 2. Otvara se podmeni „Potpisi“. Pritiskajte tastere sa strelicom nadole ili nagore da biste se kretali kroz opcije liste. Kada čujete potpis koji želite da koristite, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

  Potpis se dodaje u poruku. Fokus ostaje na dugmetu Potpis na traci. Da biste premestili fokus na telo poruke, pritisnite taster Tab više puta.

Podešavanje podrazumevanog potpisa

 1. U programu Outlook pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+M da biste otišli na traku menija.

 2. Pritisnite jednom taster sa strelicom nadesno. Čućete: „Outlook“. Pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste otvorili meni.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Željene postavke, tri tačke“. Pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste je izabrali.

 4. Otvara se dijalog Željene postavke programa Outlook. Pritiskajte uzastopno taster Tab dok ne čujete: „Potpisi, dugme“. Pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

 5. Otvara se dijalog Potpisi. Pritiskajte tastere Shift+Tab dok ne čujete da VoiceOver najavljuje nalog e-pošte.

 6. Ako koristite više naloga e-pošte u programu Outlook, odaberite nalog koji će koristiti ovaj potpis. Da biste otvorili listu naloga, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica. Koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole za kretanje kroz listu dok ne čujete nalog koji želite i pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica da biste ga izabrali.

 7. Da biste dodali podrazumevani potpis novim porukama koje sastavljate pomoću ovog naloga, jednom pritisnite taster Tab da biste otišli na listu Nove poruke. Čućete trenutni izbor. Da biste otvorili listu opcija, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste prešli na željeni potpis, a zatim pritisnite tastere Control+Option+razmaknica da biste izabrali.

 8. Da biste dodali podrazumevani potpis porukama na koje odgovarate ili koje prosleđujete, jednom pritisnite taster Tab da biste otišli na listu Odgovori/prosleđene poruke. Čućete trenutni izbor. Da biste otvorili listu opcija, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste prešli na željeni potpis, a zatim pritisnite tastere Control+Option+razmaknica da biste izabrali.

 9. Pritisnite tastere Command+W da biste sačuvali promene i zatvorili dijalog Potpisi.

Takođe pogledajte

Tasterske prečice za Outlook for Mac

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Outlook pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×