Korišćenje čitača ekrana za štampanje Excel radne sveske

Korišćenje čitača ekrana za štampanje Excel radne sveske

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite Excel 2016 uz tastaturu i čitač ekrana kao što su JAWS ili Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste odštampali radne listove, radne sveske i izabrane ćelije. Tasterske prečice vam pomažu da brzo odštampate željeni sadržaj na željeni način.

Napomene : 

 1. Na radnom listu ili u radnoj svesci izaberite ono što želite da odštampate, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P (ili Ctrl+F2).

 2. Excel će se otvoriti sa fokusom na dugmetu „Odštampaj“ i čućete „Prikaz ’Backstage’, okvir za grupisanje „Štampanje“, dugme ’Odštampaj’“. (U funkciji „Narator“ čućete „Isključeno, dugme ’Odštampaj’“.)

  • Da biste odštampali jednu kopiju, pritisnite taster Enter (ili kombinaciju tastera Alt+P+P).

  • Da biste odštampali više kopija, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P+N. Otvoriće se kombinovani okvir Kopije i čućete „Kopije dve tačke, polje sa mogućim vrednostima za uređivanje“. (U funkciji „Narator“ čućete „Kopije, 1 izabrana“.)

   Da biste izabrali željeni broj kopija, koristite taster sa strelicom nagore ili otkucajte broj, a zatim pritisnite taster Enter.

  • Ako želite da izaberete drugi štampač, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P+I da biste otvorili kombinovani okvir Štampač. Koristite tastere sa strelicama da biste izabrali ili dodali novi štampač ili faks na koji ćete poslati izveštaj unakrsne tabele. (Excel automatski postavlja fokus na ime podrazumevanog štampača u operativnom sistemu Windows.)

  • Da biste izabrali postavke štampača, pritisnite tastersku prečicu željene opcije za postavku (ili pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime kombinovanog okvira sa željenim opcijama, a zatim pritisnite taster Enter). Opcije i postavke štampača i njihove tasterske prečice:

   Opcija za postavke štampača

   Prečica

   Kombinovani okvir Odštampaj: Koristite ga da biste odabrali da li želite da odštampate samo aktivne (izabrane) radne listove u radnoj svesci (podrazumevano), celu radnu svesku, trenutni izbor ćelija na trenutnom radnom listu ili trenutno izabranu tabelu na trenutnom radnom listu.

   Alt+P+A

   Polja sa mogućim vrednostima Stranice: Koristite ih da biste ograničili sadržaj za štampanje samo na opseg stranica koji ćete uneti u ova polja ili izaberite opseg pomoću potenciometra.

   Alt+P+H za prvu stranicu u opsegu;

   Alt+P+J za poslednju stranicu u opsegu

   Kombinovani okvir Dvostrano štampanje: Koristite ga da biste izabrali štampanje sa jedne strane ili sa obe strane papira.

   Alt+P+D

   Kombinovani okvir Uparivanje: Koristite ga da biste izabrali da li želite da uparite kopije.  

   Alt+P+C

   Kombinovani okvir Položaj: Koristite ga za biranje položaja stranice, uspravnog ili položenog.

   Alt+P+O

   Kombinovani okvir Veličina stranice: Koristite ga da biste promenili izbor veličine papira.

   Alt+P+L

   Margine kombinovani okvir: koristite tastere sa strelicama da biste izabrali unapred definisane margine, ili da biste aktivirali opciju Prilagođene margine da biste prilagodili margina, pritisnite taster A.

   Alt+P+M

   Kombinovani okvir Podesi razmeru da bi se uklopilo: Koristite da biste izabrali da li želite da odštampate stranicu u stvarnoj veličini ili želite da je smanjite da bi stala na jednu stranicu.

   Alt+P+S

 3. Kada izaberete sve što želite, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, pa taster P (ili pomoću tastera Tab pređite na dugme Odštampaj i pritisnite taster Enter).

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje radne sveske u programu Excel 2016

Korišćenje čitača ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Tasterske prečice i funkcijski tasteri u programu Excel

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Excel za Android uz TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste odštampali Excel radnu svesku.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Mogućnosti dodira u programu Excel za Android potražite u članku Uputstvo za kontrolu dodirom za Excel za Android.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Štampanje radne sveske

 1. Dodirnite dugme Datoteka u gornjem levom uglu ekrana. Čujete „Dvaput dodirnite da biste aktivirali, dvaput dodirnite i držite da biste dugo pritisnuli”. Dvaput dodirnite da biste aktivirali meni Datoteka. Čujete „Otvoren je meni ’Datoteka’“.

 2. Dodirnite dugme Odštampaj. Čujete „Dugme ’Odštampaj’, dvaput dodirnite da biste to aktivirali, dvaput dodirnite i držite da biste dugo pritisnuli”. Dvaput dodirnite dugme Odštampaj.

 3. Kada prvi put štampate u programu Excel za Android, otvara se dijalog i TalkBack čita tekst „Dozvolite programu Excel da koristi uslugu na mreži korporacije Microsoft kako bi pripremio datoteke za štampanje?“. Dodirnite dugme Dozvoli. Čujete „Dugme ’Dozvoli’, dvaput dodirnite da biste to aktivirali, dvaput dodirnite i držite da biste dugo pritisnuli”. Dvaput dodirnite da biste nastavili i otvorite dijalog Štampanje.

  Napomena : Excel za Android zahteva Microsoft uslugu na mreži kako bi štampao. Ako dodirnete, a zatim dvaput dodirnete dugme Nemoj da dozvoliš u dijalogu usluge na mreži, vraćate se na Excel radnu svesku bez štampanja. Dodirnite, a zatim dvaput dodirnite hipervezu Saznajte više u dijalogu da biste saznali više o usluzi štampanja na mreži.

 4. Ako ste programu Excel prethodno omogućili da koristi uslugu na mreži, otvara se dijalog Štampanje kada dvaput dodirnete dugme Odštampaj u meniju Datoteka.

 5. Dok se dijalog Štampanje otvara, čujete „Štampanje, datoteka se priprema za štampanje, pritisnite dugme ’Otkaži’ da biste to zaustavili“. Dodirnite, a zatim dvaput dodirnite vezu Otkaži da biste otkazali štampanje.

 6. U dijalogu Štampanje izaberite postavke štampača. Dodatne informacije o tim postavkama potražite u odeljku „Postavke štampanja“ u nastavku.

 7. Kada izaberete štampač, pojavljuje se dugme Odštampaj blizu gornjeg desnog ugla ekrana. Dodirnite dugme Odštampaj. TalkBack kaže „Dugme ’Odštampaj’, dvaput ga dodirnite da biste ga aktivirali“. Dodirnite ga dvaput da biste odštampali.

Opcije štampanja

Da biste promenili sledeće postavke, osim izbora štampača, pratite uputstva iz prethodnog odeljka dok ne stignete do dijaloga Štampanje.

Dodirnite stavku Kopije, Veličina papira ili strelicu ispod tih postavki. Ako dodirnete strelicu, čujete „Regulator razvijanja, dvaput ga dodirnite da biste ga aktivirali“. Ako dodirnete stavku Kopije ili Veličina papira, čujete „Rezime, ’1’ kopija, veličina papira ’Letter’, dvaput dodirnite da biste to aktivirali“. Možda imate drugačije podrazumevane postavke od „1“ i „Letter“, u zavisnosti od štampača. Dvaput dodirnite regulator razvijanja, stavku Kopije ili Veličina papira da biste otvorili opcije štampanja. Čujete „Razvijene su opcije štampanja“.

Postavljanje štampača

U dijalogu Štampanje dodirnite padajuću listu štampača. Čujete „Padajuća lista, (ime izabranog štampača), dvaput dodirnite da biste promenili“. Dvaput dodirnite da biste otvorili listu dostupnih štampača. Zatim dvaput dodirnite ime štampača koji želite da koristite da biste ga izabrali.

 • Da biste dodali novi štampač, dodirnite, a zatim dvaput dodirnite stavku Svi štampači na padajućoj listi. To otvara dijalog Svi štampači. Dodirnite, a zatim dvaput dodirnite stavku Dodaj štampač.

 • Excel za Android podrazumevano kao opcije štampača obuhvata stavke Sačuvaj kao PDF i Sačuvaj u usluzi Google Drive, koje štampaju u PDF datoteku koja se redom skladišti na telefonu ili Google Drive nalogu. Kada se izabere neki od ta dva štampača, određene opcije nisu dostupne. Na primer, opcija Kopije nije dostupna kada izaberete Sačuvaj kao PDF, a opcija Dvostrano nije dostupna kada izaberete bilo koju od te dve opcije.

Izbor broja kopija

U razvijenom meniju Opcije štampanja dodirnite polje za uređivanje Kopije. Čujete „’1’, polje za uređivanje za kopije, dvaput ga dodirnite da biste uneli tekst, dvaput ga dodirnite i držite da biste dugo pritisnuli“. Dvaput ga dodirnite i unesite broj kopija koje želite da odštampate pomoću numeričke tastature.

Štampanje u boji ili crno i belo

U razvijenom meniju Opcije štampanja dodirnite padajuću listu Boja. Čujete „Padajuća lista ’Boja’, za boju, dvaput je dodirnite da biste je promenili“. Dvaput dodirnite i dodirnite opciju „Boja“, „Crno i belo“ ili drugu dostupnu opciju. Stavke na listi zavise od štampača. Kada dodirnete stavku na listi, čujete „Izabrano, (izabrana stavka), dvaput dodirnite da biste uključili ili isključili“.

Jednostrano ili dvostrano štampanje

U razvijenom meniju Opcije štampanja dodirnite padajuću listu Dvostrano. Čujete „Padajuća lista, (trenutna selekcija), za dvostrano štampanje, dvaput dodirnite da biste to promenili“. Dvaput dodirnite listu, a zatim dodirnite i dvaput dodirnite selekciju.

Izbor veličine papira

U razvijenom meniju Opcije štampanja dodirnite padajuću listu Veličina papira. TalkBack kaže „Padajuća lista, (trenutna selekcija), za veličinu papira, dvaput dodirnite da biste promenili“. Dvaput dodirnite da biste otvorili listu. Pomerajte se po listi pomoću dva prsta i dodirnite veličinu papira koju želite da koristite. Dvaput dodirnite selekciju da biste postavili veličinu papira.

Postavljanje položaja

U razvijenom meniju Opcije štampanja dodirnite padajuću listu Položaj. Čujete „Padajuća lista, (trenutna selekcija), za položaj, dvaput dodirnite da biste promenili“. Dvaput dodirnite da biste otvorili listu, a zatim dodirnite i dvaput dodirnite stavku Uspravno ili Položeno da biste je izabrali.

Postavljanje opsega stranica za štampanje

U razvijenom meniju Opcije štampanja dodirnite padajuću listu Stranice. Čujete „Padajuća lista, (trenutna selekcija), za stranice, dvaput dodirnite da biste promenili“. Dvaput dodirnite, a zatim dodirnite i dvaput dodirnite stavku Sve da biste odštampali sve stranice. Dodirnite i dvaput dodirnite stavku Opseg da biste uneli opseg stranica u polje za uređivanje. Otkucajte koje stranice želite da štampate.

Napomena : Stranice koje se štampaju možete da promenite i u dijalogu Štampanje. U dijalogu dodirnite sliku stranice. Čujete „Potvrđen je (ili opozvan) izbor u polju za potvrdu za X od Y stranica, dvaput dodirnite da biste uključili ili isključili“. Dvaput dodirnite pojedinačne stranice da biste potvrdili ili opozvali izbor za njih. Stranice za koje je potvrđen izbor štampaju se, dok se one za koje izbor nije potvrđen ne štampaju.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje tabele na Excel radni list

Koristite čitač ekrana za sortiranje ili filtriranje tabele u programu Excel

Osnovni zadaci pomoću čitača ekrana u programu Excel

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u aplikaciji Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Excel 2016 uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, odnosno uz Job Access With Speech (JAWS) za Windows kako biste odštampali Excel radnu svesku.

Napomene : 

U ovoj temi

Štampanje radne sveske

 1. Izaberite podatke koje želite da odštampate, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+P.

 2. Otvara se okvir Štampanje. Excel postavlja fokus na dugme Odštampaj i čujete „Prikaz ’Backstage’, okvir za grupisanje „Štampanje“, dugme ’Odštampaj’“. (U Naratoru čujete samo „Dugme ’Odštampaj’“.)

 3. Da biste naveli željeni broj kopija za štampanje, pritisnite taster Tab kako biste se premestili na okvir sa mogućim vrednostima Kopije ili pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster N. Čujete „Kopije dvotačka okvir sa mogućim vrednostima za uređivanje“. (U Naratoru čujete „Kopije, uređivanje 1“). U okviru sa mogućim vrednostima Kopije otkucajte broj kopija koje želite da odštampate ili koristite strelicu nagore da biste promenili broj kopija. Pritisnite taster Enter da biste potvrdili izbor.

 4. Da biste izabrali štampač, pritisnite taster Tab da biste prešli na kontrolu Štampač ili kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster I. Čujete ime izabranog štampača. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se kretali kroz listu štampača. (U Naratoru čujete „Izaberite ime štampača“, broj izabranog štampača i ukupan broj štampača koji su dostupni.)

 5. Ako ne čujete ime štampača koji želite da koristite, pritiskajte strelicu nadole da biste kružili kroz sve navedene opcije štampača. Posle liste opcija štampača, stižete na vezu Dodaj štampač, a zatim na opciju Odštampaj u datoteku.

 6. Pritisnite taster Enter kada čujete „Dodaj štampač“ da biste otvorili dijalog Pronađi štampače i koristite taster Tab da biste se kretali. Pritisnite razmaknicu kada čujete „Odštampaj u datoteku“ da biste izabrali tu opciju. Kada kliknete na dugme Odštampaj, otvara se dijalog istraživača datoteka koji traži da navedete ime datoteke.

 7. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na grupu Postavke. Izaberite željene postavke. Sledeći odeljak ove teme pruža više detalja za svaku opciju.

 8. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na dugme Odštampaj ili pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster P. Dodirnite dugme Odštampaj da biste odštampali radnu svesku.

Postavke štampanja

U grupi Postavke, možete na navedete postavke za nekoliko opcija prilikom štampanja:

Postavljanje onoga što će se štampati

Da biste odabrali između štampanja samo aktivnih listova u radnoj svesci, cele radne sveske ili trenutne selekcije, pritiskajte taster Tab da biste se kretali po kombinovanom okviru Šta odštampati ili pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster A. Čujete „Šta odštampati, (izabrana opcija), kombinovani okvir koji je moguće uređivati“. Pritisnite taster Enter, a zatim koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali šta želite da odštampate.

Da biste zanemarili unapred definisanu oblast štampanja u radnoj svesci, koristite strelicu nadole da biste se pomerali kroz opcije stavke Šta odštampati dok ne čujete „Zanemari oblast štampanja, opozvan je izbor u polju za potvrdu stavke menija“. Pritisnite razmaknicu da biste potvrdili izbor u polju za potvrdu stavke menija Zanemari oblast štampanja.

Postavljanje opsega stranica

Da biste postavili opseg stranica za štampanje, pritisnite taster Tab da biste se prebacili na okvir sa mogućim vrednostima Stranice. Umesto toga pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster H za okvir sa mogućim vrednostima prve stranice ili kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster J za okvir sa mogućim vrednostima poslednje stranice. Čujete „Stranice, uređivanje“.

 • U okviru prve stranice otkucajte broj stranice prve stranice koju želite da odštampate ili koristite strelicu nagore da biste odabrali broj stranice.

 • U okviru poslednje stranice otkucajte broj stranice poslednje stranice koju želite da odštampate ili koristite strelicu nagore da biste odabrali broj stranice.

Podešavanje jednostranog ili dvostranog štampanja

Da biste podesili jednostrano ili dvostrano štampanje, pritisnite tastere Alt+P, D. Čućete „Odštampaj jednostrano, 1 od 3“. Na listi Odštampaj jednostrano izaberite željenu opciju. (Ova opcija je dostupna samo ako vaš štampač podržava dvostrano štampanje.) Ako izaberete dvostrano štampanje, čujete „Odštampaj na obe strane“.

Podešavanje upoređivanja i povezivanja

Opciju upoređivanja vidite samo ako je štampač podržava. Da biste podesili uparivanje, pritisnite taster Tab da biste se premestili na kombinovani okvir Upoređivanje ili pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster C. Pritisnite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali stavku „Upareno“ (čujete „Upareno, 1 od 2“) ili „Neupareno“ (čujete „Neupareno“), a zatim pritisnite taster Enter.

Opciju povezivanja takođe vidite samo ako štampač podržava povezivanje. Da biste podesili povezivanje, pritisnite taster Tab da biste se premestili na kombinovani okvir Povezivanje i pritisnite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste izabrali neku od opcija za stavke „Bez povezivanja“, „Jedno povezivanje“ ili „Dva povezivanja“.

Podešavanje položaja stranice

Da biste postavili položaj stranice, pritisnite taster Tab da biste se kretali po kombinovanom okviru Položaj ili pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster O. Čujete „Položaj“. Pritisnite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali neku od opcija „Uspravni položaj“ (čujete „Uspravni položaj“) i „Položeni položaj“ (čujete „Položeni položaj“).

Postavljanje veličine stranice

Da biste postavili veličinu stranice, pritisnite taster Tab da biste se premestili na kombinovani okvir Veličina stranice ili pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster L. Čujete „Veličina stranice“. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali željenu veličinu stranice. Čujete dimenzije stranice ili veličinu papira za svaku veličinu dostupnu na listi.

Izaberite vezu Još veličina papira sa dna liste da biste otvorili dijalog Podešavanje stranice kako biste dobili dodatne veličine papira ili postavili prilagođenu veličinu stranice.

Postavljanje margina stranice

Da biste postavili margine stranice, pritisnite taster Tab da biste se premestili na kombinovani okvir Margine ili pritisnite kombinaciju tastera Alt+P. Da biste postavili prilagođenu veličinu margina, pritiskajte strelicu nadole za sve opcije margine. Posle liste margina, stižete na vezu Prilagođene margine. Da biste izabrali vezu, pritisnite taster Enter.

M. Čujete „Margine“. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali stavku „Normalne margine“ (čujete „Normalne margine“), „Uske margine“ (čujete „Uske margine“) ili „Široke margine“ (čujete Široke margine“).

Postavljanje razmere stranice

Da biste postavili razmeru stranice, pritisnite taster Tab da biste se premestili na kombinovani okvir Podešavanje razmere radi uklapanja ili pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, a zatim taster S. Čujete „Podešavanje razmere radi uklapanja“. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali željenu razmeru stranice.

Da biste postavili prilagođenu razmeru stranice, pritiskajte strelicu nadole za sve opcije Podešavanje razmere radi uklapanja. Posle liste stižete do veze Opcije prilagođenog podešavanja razmere. Da biste izabrali vezu, pritisnite taster Enter.

Podešavanje stranice

Da biste promenili dodatne postavke stavki „Stranica“, „Margine“, „Zaglavlje/podnožje“ i „List“, pritisnite taster Tab da biste se prebacili na vezu Podešavanje stranice na dnu okvira Štampanje. Čujete „Hiperveza ’Podešavanje stranice’“. Pritisnite taster Enter da biste otvorili dijalog Podešavanje stranice.

Takođe pogledajte

Prvi koraci u korišćenju čitača ekrana uz Excel Mobile u operativnom sistemu Windows 10

Korišćenje tasterskih prečica na spoljnoj tastaturi u programu Excel Mobile za Windows 10

Saznajte kako da se krećete u programu Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Excel Online uz čitač ekrana kao što su JAWS ili Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste odštampali Excel radnu svesku.

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi Excel Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Kada koristite Excel Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Excel Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za Excel Online.

U ovoj temi

Štampanje radne sveske

 1. Pritisnite kombinaciju tastera Alt + Windows taster da biste otkrili traku. Čujete „Izabrano, stavka kartice ’Početak’“. Pritisnite taster F, zatim taster P, a zatim ponovo taster P da biste otvorili dijalog Postavke štampanja usluge Excel Online. Čujete „Dijalog ’Postavke štampanja’, fokus na izabranoj stavci, aktivni list, radio dugme“.

 2. Odaberite željene postavke štampanja u usluzi Excel Online, kao što je detaljno objašnjeno u odeljku ispod, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Odštampaj’“. Pritisnite taster Enter da biste dodirnuli dugme Odštampaj i otvorite dijalog Štampanje pregledača Edge. Čujete „Dijalog ’Štampanje’, štampač“, a zatim ime trenutno izabranog štampača.

 3. Odaberite željene postavke štampanja u pregledaču Edge, kao što je detaljno objašnjeno u trećem odeljku na ovoj stranici, a zatim pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Odštampaj’“. Pritisnite taster Enter da biste dodirnuli dugme Odštampaj i odštampali radnu svesku.

Postavke štampanja

Izbor onoga što će se štampati

Kada otvorite dijalog Postavke štampanja usluge Excel Online, čujete „Dijalog ’Postavke štampanja’, fokus na izabranoj stavci, aktivni list, radio dugme“. Da biste odštampali aktivni list, ostavite izabranu stavku Aktivni list. Koristite tastere sa strelicama da biste promenili radio dugme na opciju Cela radna sveska ili Trenutna selekcija. Za svako radio dugme čujete „Izabrano“, aktivni list, „Cela radna sveska“ ili „Trenutna selekcija“, „Radio dugme“. Pritisnite taster Tab da biste se premestili na druge postavke ili na dugme Odštampaj.

Podešavanje položaja stranice

U dijalogu Postavke štampanja usluge Excel Online pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Izabrano, položeno, radio dugme“. Koristite tastere sa strelicama da biste uključili ili isključili postavku Položaj stranice između radio dugmadi Uspravno i Položeno.

Izbor veličine papira

U dijalogu Postavke štampanja usluge Excel Online pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Izabrano“, a zatim ime i opis podrazumevane ili prethodno izabrane veličine papira. Na primer, možete da čujete „Izaberi, Letter, 8,5 x 11, kombinovani okvir koji može da se uređuje“. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se pomerali kroz dostupne veličine papira dok ne čujete željenu veličinu. Pritisnite taster Tab da biste otišli na druge postavke ili na dugme Odštampaj.

Postavljanje razmere stranice

U dijalogu Postavke štampanja usluge Excel Online pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Bez podešavanja razmere, bez podešavanja razmere, kombinovani okvir koji može da se uređuje“. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali neku od stavki Bez podešavanja razmere, Uklopi list na jednu stranicu, Uklopi sve kolone na jednu stranicu i Uklopi sve redove na jednu stranicu. Čitač ekrana navodi svaku od stavki na listi dok ih markirate. Kada izaberete željenu razmeru, pritiskajte taster Tab da biste se premeštali na druga polja u dijalogu Postavke štampanja.

Postavljanje postavki štampanja pregledača Microsoft Edge

Dođite do dijaloga Štampanje pregledača Edge tako što ćete dodirnuti dugme Odštampaj u dijalogu Postavke štampanja u usluzi Excel Online ili pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + P u Excel Online radnoj svesci da biste došli direktno na dijalog Štampanje pregledača Edge.

Napomena : Postavke štampanja prikazane u dijalogu Štampanje pregledača Edge, kao i one dostupne putem hiperveze Još postavki, zavise od trenutno izabranog štampača. U zavisnosti od modela štampača, neke od dolenavedenih postavki možda nisu dostupne.

Izbor štampača

Kada prvi put stignete do dijaloga Štampanje pregledača Edge, čujete „Dijalog ’Štampanje’, štampač“, a zatim trenutno izabrani štampač. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste promenili izabrani štampač. Čujete ime svakog štampača dok se pomerate kroz listu, a druge postavke dostupne u dijalogu Štampanje pregledača Edge menjaju se za svaki izabrani štampač.

Podešavanje položaja stranice

Pritisnite taster Tab da biste se premestili na padajuću listu Položaj. Čujete „Položaj, uspravno, kombinovani okvir“. Pritisnite strelicu nadole da biste to promenili u Položeno. Čujete „Položeno“. Pritiskajte taster Tab da biste se premeštali na druga polja u dijalogu.

Napomena : Stavka Položaj može da se postavi i u dijalogu Postavke štampanja usluge Excel Online, kao što je detaljno opisano u gorenavedenom odeljku „Postavljanje postavki štampanja u usluzi Excel Online. Stavka Položaj može da bude dostupna kao postavka i kada izaberete hipervezu Još postavki u dijalogu Štampanje pregledača Edge.

Postavljanje broja kopija za štampanje

Pritisnite taster Tab da biste se premestili na polje Kopije. Čujete „Kopije, uređivanje, 1“. Otkucajte broj kopija koji želite da odštampate. Možete i da pritiskate taster Tab dok ne čujete „Dugme ’Povećaj broj kopija’“. Pritisnite taster Enter da biste povećali broj kopija za jedan. Kada je izabrano dve ili više kopija, dugme Smanji broj kopija omogućava da smanjite broj kopija za jedan.

Izbor stranica za štampanje

Pritisnite taster Tab da biste se premestili na kombinovani okvir Stranice. Čujete „Stranice, ’trenutna selekcija’, kombinovani okvir“. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste odabrali neku od stavki Sve, Trenutna stranica i Opseg stranica. Ako izaberete stavku Opseg stranica, pojavljuje se polje Opseg. Pritisnite taster Tab. Čujete „Opseg stranica, uređivanje“. Otkucajte opseg stranica koji želite da odštampate.

Postavljanje razmere stranice

Pritisnite taster Tab da biste se premestili na kombinovani okvir Razmera. Čujete „Razmera, ’trenutna selekcija’, kombinovani okvir“. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste odabrali stavku Skupi da bi se smestilo ili procenat podešavanja razmere.

Postavljanje margina

Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Margine, ’trenutna selekcija’, kombinovani okvir“. Pomerajte se između stavki Normalno, Usko, Umereno i Široko pomoću tastera sa strelicama nagore i nadole kako biste postavili margine. Čujete ime svake postavke kako se ona izabere.

Štampanje zaglavlja i podnožja

Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Zaglavlja i podnožja, ’trenutna selekcija’, kombinovani okvir“. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole kako biste izabrali opciju Isključi da ne biste štampali zaglavlja i podnožja ili opciju Uključi da biste ih štampali. Čujete „Isključeno“ ili „Uključeno“ kako se pomerite na svaku od tih opcija.

Još postavki

Pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Veza ’Još postavki’“ i pritisnite razmaknicu da biste ušli u dijalog Još postavki. Postavke dostupne u tom dijalogu zavise od izabranog štampača. Potencijalne postavke obuhvataju Upoređivanje, Povezivanje, Stranica po listu, Tip papira, Režim boje i Ležište za papir. Mogu da se pojave i postavke kao što su Položaj i Veličina papira, koje mogu da se urede u dijalogu Postavke štampanja usluge Excel Online ili dijalogu Štampanje pregledača Edge. Pritiskajte taster Tab da biste se premeštali sa postavke na postavku i koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste se pomerali kroz opcije u svakom kombinovanom okviru. Kada završite sa prilagođavanjem postavki, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Dugme ’U redu’“. Pritisnite taster Enter da biste se vratili na glavni dijalog Štampanje pregledača Edge.

Takođe pogledajte

Kreiranje tabele u programu Excel Online prilikom korišćenja čitača ekrana

Dodavanje komentara u Excel Online radni list pomoću čitača ekrana

Tasterske prečice u usluzi Excel Online

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Excel

Saznajte kako da se krećete u programu Excel pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×