Korišćenje čitača ekrana za čitanje stranica u programu OneNote

Korišćenje čitača ekrana za čitanje stranica u programu OneNote

Čitanje simbola naglas sa sadržajem oznake čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranice podrške za Office.

Koristite OneNote 2016 uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste čitali OneNote 2016 stranice. Pomoću čitača ekrana možete lako da prepoznate liste i naslove. Možete da proverite opise grafike u alternativnom tekstu (ako je dostupno).

Napomene : 

U ovoj temi

Čitanje stranice u programu OneNote 2016

Čitač ekrana čita naglas stranicu u programu OneNote 2016, najavljujući slike, liste i stavke liste, tabele i njihov sadržaj, naslove i hiperveze.

 1. Pritisnite taster F11 da biste se prebacili u režim celog ekrana radi lakše navigacije.

 2. Idite na stranicu koju želite da čitate. Zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Uz narator, ako ne čujete: „Blok sadržaja, uređivanje” kada otvorite beležnicu, pritisnite taster sa strelicom nadole dok radite. Zatim pritisnite Caps Lock+M. Narator počinje da čita bez prekida sa vaše trenutne lokacije. Alternativno, pritisnite tastere sa strelicama za premeštanje na sledeći ili prethodni red, na primer, u naslov OneNote 2016 stranice.

  • U funkciji JAWS, pritisnite kombinaciju tastera Insert+taster sa strelicom nadole da biste čuli celu stranicu. Druga mogućnost je da koristite tastere sa strelicama da biste prelazili na čitljive elemente jedan po jedan. Druge JAWS komande za čitanje potražite u članku JAWS komande za čitanje.

 3. Da biste zaustavili kontinuirano čitanje u bilo kom trenutku, držite pritisnut taster Ctrl ili zadajte neku drugu komandu.

Čitanje alternativnog teksta slika

Ako vaša OneNote 2016 stranica ima slike sa naslovima i opisima alternativnog teksta (alt tekst), narator čita opis kada odete na sliku sa tasterima sa strelicama. U režimu za neprekidno čitanje, narator najavljuje objekat slike, ali ne i naslov ili opis. JAWS najavljuje samo objekat slike i naslov, ali ne čita alternativni tekst.

 1. Idite na grafiku i pritisnite kombinaciju tastera Shift+F10. Otvara se kontekstualni meni.

 2. U meniju pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „Alternativni tekst“. Zatim pritisnite Enter. Čućete: „Alternativni tekst, prilagođeni naslov, uređivanje, < tekst naslova >”.

  U čitaču ekrana JAWS čućete: “Napuštanje menija, alternativni tekst, <tekst naslova>, naslov, uređivanje.“

 3. Da biste premestili opis alternativnog teksta, pritisnite taster sa strelicom nadole. Čućete: „< tekst opisa >”.

  U čitaču ekrana JAWS čućete: „Opis, uređivanje, < tekst opisa >”.

 4. Da biste izašli iz prozora Alternativni tekst, pritisnite taster Tab dok ne čujete: „dugme ’U redu’“. Zatim pritisnite Enter.

Korišćenje režima skeniranja

Ako OneNote 2016 ne podržava komande u oblasti koja je u fokusu, Narator kaže: „Nije tekst koji se može istraživati“. U tom slučaju možete da koristite režim skeniranja Naratora za kretanje i čitanje teksta.

Da biste uključili režim skeniranja, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+razmaknica. Za više informacija o režimu skeniranja pogledajte Korišćenje režima skeniranja.

Prilagođavanje nivoa rečitosti ekrana

Možete da promenite nivo detalja koje čitač ekrana pruža za karakteristike teksta OneNote 2016 stranice.

U funkciji Narator možete da odaberete između šest različitih nivoa, od slušanja samo teksta do slušanja detaljnih informacija o oblikovanju. Za više informacija o nivoima rečitosti naratora pogledajte Čitanje teksta.

Da biste prilagodili rečitost naratora, pritisnite tastere Caps Lock+A dok ne čujete željeni nivo.

Da biste prilagodili JAWS rečitost, pritisnite Insert+V. Zatim pritisnite taster sa strelicom nadole da biste došli do postavki rečitosti.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za organizovanje beležnica, odeljaka i stranica u programu OneNote 2016

Tasterske prečice u programu OneNote 2016 za Windows

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote za Mac uz tastaturu i VoiceOver, ugrađeni Mac OS čitač ekrana, da biste lakše čitali stranice. Pomoću čitača ekrana možete lako da prepoznate liste, hiperveze i naslove. Možete da proverite opise grafike u i priložene datoteke u alternativnom tekstu (ako je dostupno).

Napomene : 

U ovoj temi

Čitanje stranice

Čitač ekrana čita naglas stranice u programu OneNote za Mac, najavljujući tekst, slike i njihove opise alternativnog teksta (ako je dostupno), tabele i njihov sadržaj, stavke liste, naslove i hiperveze. Takođe možete da čujete ako postoje priložene datoteke na stranici i njihove opise alternativnog teksta (ako je dostupno).

 1. Da biste se prebacili u režim podloge za crtanje radi lakše navigacije, pritisnite F6 dok ne čujete: „Dugme ’Opoziv radnje’“. Zatim pritiskajte tastere Control+Option+taster sa strelicom nadesno ili nalevo dok ne čujete: „Dugme za ulaz u pun režim podloge za crtanje“ i pritisnite tastere Control+Option+Razmaknica. Okna odeljaka i stranica su sada skrivena.

 2. Idite na stranicu koju želite da pročitate kao što je navedeno u članku Navigacija u okviru beležnice i na stranici uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste pročitali celu stranicu, počevši od vaše trenutne lokacije, pritisnite Control+Option+A.

  • Da biste pročitali sledeći red ili stavku, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+taster sa strelicom nadole.

  • Da biste pročitali prethodni red ili stavku, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+taster sa strelicom nadole.

  • Da biste pročitali sledeću reč, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+taster sa strelicom nadesno.

  • Da biste pročitali prethodnu reč, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+taster sa strelicom nalevo.

   Savet : Da biste pročitali sav vidljiv sadržaj u prozoru, na primer sve elemente i kontejnere, pritisnite Control+Option+Shift+W.

 3. Da biste zaustavili kontinuirano čitanje u bilo kom trenutku, držite pritisnut taster Control ili zadajte neku drugu komandu.

Prilagođavanje nivoa rečitosti ekrana

Možete da promenite nivo detalja koje čitač ekrana pruža za karakteristike teksta OneNote za Mac stranice. U usluzi VoiceOver možete da odaberete između tri različita nivoa, od slušanja samo teksta do slušanja detaljnih informacija o oblikovanju.

Da biste prilagodili VoiceOver rečitost, pritisnite Control+ Option+V. Čućete: „Prilagođavanje nivoa rečitosti govora”. Pritiskajte tastere sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete nivo rečitosti koji želite da koristite. Da biste izabrali neku opciju, pritisnite kombinaciju tastera Control+Option+razmaknica.

Opis opcija rečitosti potražite u članku Prilagođavanje usluge VoiceOver.

Takođe pogledajte

Zumiranje stranice u programu OneNote 2016 for Mac

Tasterske prečice u programu OneNote 2016 za Mac

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u usluzi Office 365

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote za Windows 10 uz Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste lakše čitali stranice. Pomoću čitača ekrana možete lako da prepoznate liste i naslove. Možete da proverite opise grafike u alternativnom tekstu (ako je dostupno).

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Čitanje stranice

Čitač ekrana čita naglas stranicu u programu OneNote za Windows 10, najavljujući slike, liste i naslove.

Napomena : Ako se niste odjavili iz aplikacije OneNote za Windows 10 prilikom poslednjeg korišćenja, ona će se otvoriti bez zahteva za prijavljivanjem.

 1. Idite na stranicu koju želite da čitate. Zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Uz narator, ako ne čujete: „Blok sadržaja, uređivanje” kada otvorite beležnicu, pritisnite taster sa strelicom nadole dok radite. Zatim pritisnite Caps Lock+M. Narator počinje da čita bez prekida sa vaše trenutne lokacije. Druga mogućnost je da pritisnete tastere sa strelicom nadole ili nagore za premeštanje na sledeći ili prethodni red.

   Napomena : Ako OneNote za Windows 10 ne podržava komande u oblasti koja je u fokusu, Narator kaže: „Nije tekst koji se može istraživati“. U tom slučaju možete da koristite režim skeniranja Naratora za kretanje i čitanje teksta. Da biste uključili režim skeniranja, pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+razmaknica.

  • U funkciji JAWS, pritisnite kombinaciju tastera Insert+taster sa strelicom nadole da biste čuli celu stranicu. Druga mogućnost je da koristite tastere sa strelicama da biste prelazili na čitljive elemente jedan po jedan. Druge JAWS komande za čitanje potražite u članku JAWS komande za čitanje.

 2. Da biste zaustavili kontinuirano čitanje u bilo kom trenutku, držite pritisnut taster Ctrl ili zadajte neku drugu komandu.

Čitanje alternativnog teksta slika

Ako vaša OneNote za Windows 10 stranica ima slike sa naslovima i opisima alternativnog teksta (alt tekst), narator čita naslov i opis kada odete na sliku sa tasterima sa strelicama ili kada koristite režim neprekidnog čitanja.

JAWS čita naslov i opis kada odete na sliku, ali će preskočiti slike u režimu neprekidnog čitanja.

Prilagođavanje nivoa rečitosti čitača ekrana

Možete da promenite nivo detalja koje čitač ekrana pruža za karakteristike teksta OneNote za Windows 10 stranice.

U funkciji Narator možete da odaberete između šest različitih nivoa, od slušanja samo teksta do slušanja detaljnih informacija o oblikovanju. Za više informacija o nivoima rečitosti naratora pogledajte Čitanje teksta.

Da biste prilagodili rečitost naratora, pritisnite tastere Caps Lock+A dok ne čujete željeni nivo.

Da biste prilagodili JAWS rečitost, pritisnite Insert+V. Zatim pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete: „Rečitost korisnika”, praćeno trenutnim nivoom i pritisnite taster RAZMAKNICA dok ne čujete nivo koji želite. Pritisnite taster Enter da biste zatvorili meni Brze postavke.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za deljenje i saradnju na beležnicama u programu OneNote

Tasterske prečice u programu OneNote za Windows 10

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite OneNote Online uz tastaturu i Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste čitali OneNote Online stranice. Pomoću čitača ekrana možete lako da prepoznate liste i naslove. Možete da proverite opise grafike u alternativnom tekstu (ako je dostupno).

Napomene : 

 • Nove funkcije usluge Office 365 izdaju se postepeno pretplatnicima na Office 365, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, posetite stranicu Kada dobijam najnovije funkcije u sistemu Office 2016 za Office 365?.

 • Tasterske prečice potražite u članku Tasterske prečice u usluzi OneNote Online.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Prvi koraci uz narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kad koristite OneNote Online, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se OneNote Online pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl + F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za OneNote Online.

U ovoj temi

Čitanje stranice

Čitač ekrana čita naglas stranicu u programu OneNote Online, najavljujući slike, liste i naslove.

 1. Idite na stranicu koju želite da čitate. Kada otvorite stranicu, čujete ime beležnice, iza kojeg sledi „Uređivanje oblasti, uređivanje, glavni orijentir, naslov”. To vam govori da je fokus na oblasti naslova.

 2. Pritisnite taster Tab da biste prešli na glavni tekst. Narator čita prvi red teksta.

 3. Pritisnite kombinaciju tastera Caps Lock+M da bi narator započeo neprekidno čitanje sa vaše trenutne lokacije. Druga mogućnost je da pritisnete tastere sa strelicom nadole ili nagore za premeštanje na sledeći ili prethodni red.

 4. Da biste zaustavili kontinuirano čitanje u bilo kom trenutku, držite pritisnut taster Ctrl ili zadajte neku drugu komandu.

Čitanje alternativnog teksta slika

Ako vaša OneNote Online stranica ima slike sa opisima alternativnog teksta (alt tekst), narator čita opis i izgovara „Slika“ kada odete na sliku sa tasterima sa strelicama ili kada koristite režim neprekidnog čitanja.

Napomena : U programima OneNote 2016 i OneNote za Windows 10 možete da dodate dve vrste alternativnog teksta: naslov i opis. U programu OneNote Online, svaki alternativni tekst koji dodate je uvek opis. Narator ne može da čita sve naslove alternativnog teksta u programu OneNote Online.

Čitanje lista i naslova

Ako vaša OneNote Online stranica ima liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste ili naslove, narator najavljuje listu ili nivo naslova kada odete u stavku liste ili naslov pomoću tastera sa strelicama. Takođe najavljuje naslove kada koristite režim neprekidnog čitanja.

Takođe pogledajte

Uvećavanje i umanjivanje beležaka u aplikaciji OneNote Online

Tasterske prečice u programu OneNote Online

Korišćenje čitača ekrana za obavljanje osnovnih zadataka u programu OneNote

Saznajte kako da se krećete u programu OneNote pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×