Kopiranje i menjanje izvora podataka

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Postoje određene situacije u kojima možda želite ili treba da biste kopirali vezu sa izvorom podataka pre nego što izmenite, uključujući:

 • Kada radite sa Microsoft SharePoint liste i biblioteke, a želite da kreirate prilagođene upita.

  Veze za izvor podataka za SharePoint liste i biblioteke prikazuje podatke iz podrazumevanog upita koji ne može izmeniti. Međutim, ako kopirate vezu sa izvorom podataka SharePoint liste ili biblioteke, onda možete da kreirate prilagođene upita.

 • Kada radite sa bazom podataka i želite da kreirate nekoliko upiti izvor podataka koji su zasnovani na istim izvornim podacima.

Takođe možete da kopirate i izmenite druge veze sa izvorom podataka u biblioteci izvora podataka. Kada kliknete na dugme Kopiraj "i" Izmeni, možete da kreirate kopiju vezu sa izvorom podataka. Zatim možete da izmenite kopiju pomoću opcija u dijalogu Svojstva izvora podataka .

Možete da izmenite upit za izvore podataka na osnovu SQL, kao što je SharePoint listama i bibliotekama i baze podataka za povezivanje. Za druge veze sa izvorom podataka, postoji bez upita da biste izmenili. Međutim, možete da izmenite druga svojstva za te veze sa izvorom podataka.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Kopiranje i menjanje SharePoint liste ili biblioteke

Kopiranje i menjanje baze podataka za povezivanje

Kopiranje i menjanje XML datoteke

Kopiranje i menjanje Serverske skripte

Kopiranje i menjanje u XML Web usluzi

Kopiranje i menjanje izvora povezanih podataka

Kopiranje i menjanje SharePoint liste ili biblioteke

SharePoint liste i biblioteke koje se pojavljuju u biblioteci izvora podataka su veze sa originalne podatke i prikazati rezultate upita na te podatke. Za razliku od sa upitima za druge izvore podataka u biblioteci izvor podataka, ne možete da izmenite upite za izvore podataka koji se automatski kreiraju za SharePoint liste i biblioteke. Međutim, možete da kopirate veze u SharePoint listu ili biblioteku i kreirajte prilagođene upit da biste primenili na listu ili biblioteku da biste prikazali tačno one podatke koje želite.

Sledeći koraci vam pokazati kako da kopirate vezu sa izvorom podataka, a zatim promenite ime, opis i ključne reči za tom izvoru podataka. Više informacija o tome kako da izmenite upit za izvor podataka potražite u članku Kreiranje upita za izvor podataka.

 1. Ako Biblioteka izvora podataka nije vidljivo, u meniju Okna zadataka izaberite stavku Biblioteka izvora podataka.

 2. U oknu zadatka Biblioteci izvor podataka , kliknite na SharePoint listu ili biblioteku koju želite da kopirate, a zatim da izmenite, a zatim kliknite na dugme Kopiraj "i" Izmeni.

  Pojavljuje se dijalog Svojstva izvora podataka .

 3. Na kartici Opšte postavke , u polju ime otkucajte ime za novi izvor podataka.

  Napomena : Ako ne otkucajte novo ime za kopiju u izvoru podataka, ime će biti isti kao izvor podataka, ali sa _copy(1) dodaje. Na primer, ako kopirate objave veze za izvor podataka, ali ne otkucajte novo ime, ime za novi izvor podataka će biti Announcements_copy(1).

 4. U polju Opis otkucajte opis za novi izvor podataka.

 5. U okviru ključne reči otkucajte sve ključne reči koje želite.

Sada možete da navedete upita za novu listu ili biblioteku. Više informacija o kreiranju upita potražite u članku Kreiranje upita za izvor podataka.

Vrh stranice

Kopiranje i menjanje baze podataka za povezivanje

Brzo i lako možete da izmenite upit za bazu podataka za povezivanje. Međutim, ako imate nekoliko upita, koji traju koristite redovno, možda će vam odgovara da biste sačuvali svake pojedinačne upita kao izvora podataka u zasebnom.

Na primer, Northwind Traders, dobro hrane preduzeća, prati njihovih proizvoda u SQL bazi podataka. Podrazumevani upit u bazi podataka prikazuje sve proizvoda koje Northwind Traders su ikada. Član tima predlaže da drugom upitu biti kreirana da biste prikazali samo one proizvode koji imaju obustavljena. Ovaj rezultat može da se lako postigne kopiranjem prvi upit izvora podataka, izmena upita tako da prikazuje samo obustavljene stavki i zatim čuvanja izmenjena upit pod novim imenom kao zasebnu bazu podataka za povezivanje u biblioteci izvora podataka.

Sledeći koraci vam pokazati kako da kopirate u izvoru podataka, a zatim promenite ime, opis i ključne reči za tom izvoru podataka. Više informacija o tome kako da izmenite upit za izvor podataka potražite u članku Kreiranje upita za izvor podataka.

 1. Ako Biblioteka izvora podataka nije vidljivo, u meniju Okna zadataka izaberite stavku Biblioteka izvora podataka.

 2. U oknu zadatka Biblioteci izvor podataka , izaberite bazu podataka za povezivanje koje želite da kopirate, a zatim izmenite, a zatim kliknite na dugme Kopiraj "i" Izmeni.

  Pojavljuje se dijalog Svojstva izvora podataka .

 3. Na kartici Opšte postavke , u polju ime otkucajte ime za novi izvor podataka.

  Napomena : Ako ne otkucajte novo ime za izvor podataka, ime će biti isti kao u prethodnom stavke sa _copy(1) dodaju na njega. Na primer, ako kopirate proizvodi bazu podataka, ali ne otkucajte novo ime, ime za novi izvor podataka će biti Products_copy(1).

 4. U polju Opis otkucajte opis za novi izvor podataka.

 5. U okviru ključne reči otkucajte sve ključne reči koje želite.

Sada možete da navedete upita za novu vezu baze podataka. Više informacija o kreiranju upita potražite u članku Kreiranje upita za izvor podataka.

Vrh stranice

Kopiranje i menjanje XML datoteke

Kao i sa SharePoint listama i bibliotekama, možete da izmenite veze sa izvorom podataka koji se automatski kreiraju za lokalne XML datoteke. Međutim, možete da kopirate i izmena lokalne XML datoteke kako biste izmenili ime izvora podataka, dodajte opis ili dodaju ključne reči. Ime, opis i ključne reči za spoljne XML datoteke možete da izmenite bez prvog kopiranja izvora podataka.

 1. Ako Biblioteka izvora podataka nije vidljivo, u meniju Okna zadataka izaberite stavku Biblioteka izvora podataka.

 2. U oknu zadatka Biblioteci izvor podataka , kliknite na XML datoteku koju želite da kopirate, a zatim izmenite i zatim kliknite na dugme Kopiraj "i" Izmeni.

  Pojavljuje se dijalog Svojstva izvora podataka .

 3. Na kartici Opšte postavke , u polju ime otkucajte ime za novi izvor podataka.

  Napomena : Ako ne otkucajte novo ime za izvor podataka, ime će biti isti kao u prethodnom stavke sa _copy(1) dodaju na njega. Na primer, ako kopirate proizvodi XML datoteku, ali ne otkucajte novo ime, ime za novi izvor podataka će biti Products_copy(1).

 4. U polju Opis otkucajte opis za novi izvor podataka.

 5. U okviru ključne reči otkucajte sve ključne reči koje želite.

Vrh stranice

Kopiranje i menjanje Serverske skripte

Kopiranje i menjanje vezu sa Serverske skripte može biti korisno ako je potrebno da se povežete sa istom servera scenario ali sa drugom parametar vrednosti.

 1. Ako Biblioteka izvora podataka nije vidljivo, u meniju Okna zadataka izaberite stavku Biblioteka izvora podataka.

 2. U oknu zadatka Biblioteci izvor podataka , kliknite na XML datoteku koju želite da kopirate, a zatim izmenite i zatim kliknite na dugme Kopiraj "i" Izmeni.

  Pojavljuje se dijalog Svojstva izvora podataka .

 3. Na kartici Opšte postavke , u polju ime otkucajte ime za novi izvor podataka.

  Napomena : Ako ne otkucajte novo ime za izvor podataka, ime će biti isti kao u prethodnom stavke sa _copy(1) dodaju na njega. Na primer, ako kopirate datoteku Rss.aspx na www.gotdotnet.com Serverske skripte, ali ne otkucajte novo ime, ime za novi izvor podataka će biti Rss.aspx na www.gotdotnet.com_copy (1).

 4. U polju Opis otkucajte opis za novi izvor podataka.

 5. U okviru ključne reči otkucajte sve ključne reči koje želite.

 6. Na kartici " izvor ", u okviru Dodavanje ili menjanje parametara uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na dugme Dodaj.

  • Izaberite parametar koji želite da izmenite, a zatim kliknite na dugme Izmeni.

 7. U polju parametra u polju ime otkucajte ime za nove ili izmenjene parametra.

 8. U okviru Podrazumevana vrednost otkucajte podrazumevanu vrednost za nove ili izmenjene parametra.

  Napomena : Ako na strani servera skripte koristi parametar koji je unesen korisnik koji je posete lokaciji, potvrdite izbor vrednost ovaj parametar može se podesiti putem veze .

Vrh stranice

Kopiranje i menjanje u XML Web usluzi

Kopiranje i menjanje u XML Web usluzi može biti korisno ako je potrebno da se povežete sa istom Veb usluge, ali želite da koristite različite metode ili drugi parametar vrednosti.

 1. Ako Biblioteka izvora podataka nije vidljivo, u meniju Okna zadataka izaberite stavku Biblioteka izvora podataka.

 2. U oknu zadatka Biblioteci izvor podataka , kliknite na XML datoteku koju želite da kopirate, a zatim izmenite i zatim kliknite na dugme Kopiraj "i" Izmeni.

  Pojavljuje se dijalog Svojstva izvora podataka .

 3. Na kartici Opšte postavke , u polju ime otkucajte ime za novi izvor podataka.

  Napomena : Ako ne otkucajte novo ime za izvor podataka, ime će biti isti kao u prethodnom stavke sa _copy(1) dodaju na njega. Na primer, ako kopirate Web na Northwind Veb usluge, ali ne otkucajte novo ime, ime za novi izvor podataka će biti mreže na Northwind_copy(1).

 4. U polju Opis otkucajte opis za novi izvor podataka.

 5. U okviru ključne reči otkucajte sve ključne reči koje želite.

 6. Na kartici " izvor ", u okviru parametara izaberite parametar koji želite da promenite i izaberite stavku Izmeni.

 7. U polju parametar otkucajte parametra koji želite da koristite.

  Napomena : Ako Veb usluge koristi parametar koji je unesen korisnik koji je posete lokaciji, potvrdite izbor vrednost ovaj parametar može se podesiti putem veze .

Vrh stranice

Kopiranje i menjanje izvora povezanih podataka

Kopiranje i menjanje izvora povezanih podataka mogu biti korisne ako izvor povezanih podataka se sastoji od veze između baza podataka i želite da kreirate kopiju prvu vezu povezane baze podataka kako biste izmenili upit.

Sledeći koraci vam pokazati kako da kopirate u izvoru podataka, a zatim promenite ime, opis i ključne reči za tom izvoru podataka. Više informacija o tome kako da izmenite upit za izvor podataka potražite u članku Kreiranje upita za izvor podataka.

 1. Ako Biblioteka izvora podataka nije vidljivo, u meniju Okna zadataka izaberite stavku Biblioteka izvora podataka.

 2. U oknu zadatka Biblioteci izvor podataka , izaberite izvor povezane podatke koje želite da kopirate, a zatim izmenite, a zatim kliknite na dugme Kopiraj "i" Izmeni.

  Pojavljuje se dijalog Svojstva izvora podataka .

 3. Na kartici Opšte postavke , u polju ime otkucajte ime za novi izvor podataka.

  Napomena : Za razliku od drugih veze sa izvorom podataka, ako vam ne otkucajte novo ime za izvor podataka, ime će biti isti kao na prethodnu stavku.

 4. U polju Opis otkucajte opis za novi izvor podataka.

 5. U okviru ključne reči otkucajte sve ključne reči koje želite.

Sada možete da navedete upita za novu vezu baze podataka. Više informacija o kreiranju upita potražite u članku Kreiranje upita za izvor podataka.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne engleskom jeziku govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinsko prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×