Konvertovanje teksta slajda u SmartArt grafiku

Prezentacije često sadrže slajdove koji obuhvataju liste sa znakovima za nabrajanje. Pomoću programa Microsoft Office PowerPoint 2007 možete da konvertujete tekst liste sa znakovima za nabrajanje u SmartArt grafiku, koja poruku izražava vizuelno, a možete u potpunosti da je prilagodite.

Ovaj članak sadrži

Pregled konvertovanja teksta slajda u SmartArt grafiku

Konvertovanje teksta slajda u SmartArt grafiku

Menjanje boja cele SmartArt grafike

Primena SmartArt stila na celu SmartArt grafiku

Vrh stranice

Pregled konvertovanja teksta slajda u SmartArt grafiku

Konvertovanje teksta slajda u SmartArt grafiku omogućava brzo konvertovanje postojećih slajdova u profesionalno dizajnirane ilustracije. Na primer, slajd „Dnevni red“ možete da konvertujete u SmartArt grafiku tako što ćete samo jednom kliknuti tasterom miša. Za delotvorno prenošenje poruka i ideja na raspolaganju su vam mnogi ugrađeni rasporedi. Postavite pokazivač iznad sličice da biste videli kako dati raspored SmartArt grafike prikazuje listu sa znakovima za nabrajanje.

Konvertovani PowerPoint slajd sa dnevnim redom

Nakon što izaberete raspored za određenu SmartArt grafiku, tekst slajdova biva automatski smešten u oblike i raspoređen prema odabranom rasporedu. Zatim tu SmartArt grafiku možete da prilagodite menjanjem bojei primenom SmartArt stila.

Vrh stranice

Konvertovanje teksta slajda u SmartArt grafiku

 1. Kliknite na čuvari mesta koji sadrži tekst slajda koji želite da konvertujete.

 2. Na kartici Početak, u grupi Pasus, kliknite na dugme Konvertuj u SmartArt grafiku Slika dugmeta .

 3. U galeriji, izaberite željeni raspored za SmartArt grafiku.

  Galerija sadrži rasporede za SmartArt grafike koje su najprikladnije za liste sa znakovima za nabrajanje. Da biste prikazali ceo skup rasporeda, kliknite na dugme Još SmartArt grafika.

Napomena : 

 • Ukoliko želite da imate slajd sa tekstom i slajd sa SmartArt grafikom koja je kreirana od istog teksta, napravite kopiju slajda pre nego što ga konvertujete u SmartArt grafiku.

 • Konverziju u SmartArt grafiku možete da opozovete tako što ćete kliknuti na dugme Opozovi Slika dugmeta , koje se nalazi na traci sa alatkama za brzi pristup, ako prezentaciju niste zatvarali i ponovo otvarali.

  Ako zatvorite prezentaciju, nećete moći da koristite dugme Opozovi, ali iz okna za tekst možete da kopirate sav tekst i da ga nalepite u slajd. Izgubićete svo oblikovanje, ali ćete zadržati informacije.

 • Slajd možete da konvertujete u SmartArt grafiku i tako što ćete desnim tasterom miša kliknuti na čuvara mesta koji sadrži tekst slajda koji želite da konvertujete, a zatim da izaberete stavku Konvertuj u SmartArt.

 • Izgubićete neka prilagođavanja teksta, kao što su izmene boje ili veličine fonta teksta, kojima ste podvrgli tekst slajda prilikom konvertovanja u SmartArt grafiku.

Vrh stranice

Menjanje boja cele SmartArt grafike

Možete promeniti boje koje se primenjuju na oblike unutar SmartArt grafike. Sve te različite kombinacije boja izvedene su iz boje teme prezentacije.

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi kliknite na dugme Promeni boje.

  Slika grupe SmartArt stilovi

 3. Izaberite željenu varijantu boje.

Vrh stranice

Primena SmartArt stila na celu SmartArt grafiku

SmartArt stil je kombinacija jedinstvenih i profesionalno dizajniranih efekata, kao što su stil linije, kosina ili 3-D, koje možete primeniti na SmartArt grafiku.

 1. Izaberite SmartArt grafiku.

 2. Na kontekstualnoj kartici SmartArt alatke, na kartici Dizajn, u grupi SmartArt stilovi izaberite željeni SmartArt stil.

  Kliknite na dugme Još Slika dugmeta da biste videli dodatne SmartArt stilove.

Vrh stranice

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×