Konvertovanje Word dokumenta u InfoPath predložak obrasca

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Iako je tačno da Microsoft Office Word možete koristiti za kreiranje dokumenta koji izgleda kao obrazac, Word najbolje funkcioniše kao program za obradu teksta, a ne kao program za dizajniranje obrazaca. Nasuprot tome, Microsoft Office InfoPath kreiran je specijalno za dizajniranje i popunjavanje elektronskih obrazaca. Ako želite da konvertujete postojeće Word dokumente u InfoPath predloške obrasca, možete da koristite čarobnjak za uvoz u programu InfoPath da biste to uradili. Nakon toga možete iskoristiti InfoPath opcije namenjene za dizajniranje, objavljivanje i popunjavanje obrazaca. Na primer, u predlošku obrasca za izveštaj o prodaji, uslovno oblikovanje možete da koristite da biste automatski primenili crvenu boju pozadine kada cifre ne dostignu planiranu prodaju. U istom predlošku obrasca možete koristiti pravilo da biste omogućili da se obrasci zasnovani na predlošku obrasca prosleđuju kao prilog u e-poruci kada neko klikne na dugme za prosleđivanje. Pored toga, predložak obrasca možete učiniti dostupnim za širu grupu korisnika tako što ćete kreirati predložak obrasca koji podržava pregledač.

Kada Word dokument konvertujete u InfoPath predložak obrasca, rezultirajući predložak obrasca biće gotovo jednak rasporedu Word dokumenta. Pored toga, stavke u Word dokumentu koje ispunjavaju određene uslove konvertovaće se automatski u odgovarajuće kontrole u koje korisnici mogu da unose podatke. Na primer, ako Word dokument sadrži zagrade između kojih se nalazi više razmaka, InfoPath pretpostavlja da ste oblast između zagrada koristili kao polje za unos teksta i konvertuje je u kontrolu okvira za tekst u rezultirajućem predlošku obrasca. Word polja obrasca konvertuju se u odgovarajuće kontrole u programu InfoPath.

Postavke u dijalogu Opcije uvoza možete da koristite da biste promenili opcije za konvertovanje Word dokumenta u InfoPath predložak obrasca.

Ovaj članak sadrži objašnjenja o osnovnom konceptu i proceduri za konvertovanje Word dokumenta u InfoPath predložak obrasca, uključujući opcije i postavke koje nisu podržane u procesu konvertovanja.

Ovaj članak sadrži:

Osnovni podaci o konvertovanju Word dokumenta u InfoPath predložak obrasca

Word opcije i postavke koje nisu u potpunosti podržane tokom konvertovanja

Konvertovanje Word dokumenta u InfoPath predložak obrasca

Menjanje tabele rasporeda u ponavljajuću tabelu

Pretvaranje polja za potvrdu u grupu dugmadi opcije

Redigovanje problema sa konvertovanjem u oknu zadataka „Kontrolor dizajna“

Osnovni podaci o konvertovanju Word dokumenta u InfoPath predložak obrasca

Kada konvertujete Word dokument u InfoPath predložak obrasca, dokument se koristi kao plan za kreiranje novog predloška obrasca. Osnovna struktura dokumenta ponovo se kreira u predlošku obrasca tako da bude što sličnija originalu. „Polje obrasca“ u Word dokumentu predstavlja lokaciju na kojoj se skladišti određeni tip podataka, kao što je ime ili adresa. Ako prilikom konvertovanja dokumenta odaberete da obuhvatite Word polja obrasca, u InfoPath predložak obrasca biće dodate kontrole okvira za tekst, polja za potvrdu i okvira padajuće liste na onu lokaciju koja odgovara lokaciji polja u Word dokumentu. Pored toga, InfoPath automatski otkriva delove Word dokumenta koji bi mogli dobro da funkcionišu kao ponavljajuće tabele i okviri za obogaćeni tekst i konvertuje ih u odgovarajuće kontrole. Na primer, ako dokument izveštaja o troškovima obuhvata praznu podvučenu oblast u koju korisnici mogu upisivati beleške o određenom trošku, InfoPath će konvertovati tu oblast u okvir za obogaćeni tekst. Korisnici će nakon toga moći da upisuju više redova teksta u okvir za obogaćeni tekst i da ga oblikuju na odgovarajući način.

Da biste bolje razumeli odnos između Word dokumenta koji konvertujete pomoću InfoPath čarobnjaka za uvoz i dobijeni InfoPath predložak obrasca, zamislite da je u poslednjih nekoliko godina vaša organizacija koristi Word dokument IzveštajOTroškovima.doc za prikupljanje podataka iz izveštaja o troškovima sa zaposlenima. IT sektor želi da biste konvertovali dokument u InfoPath predložak obrasca tako da podatke obrasca možete proslediti kao Extensible Markup Language (XML) u sistem dugovanja.

InfoPath će kreirati predložak obrasca nazvan „IzveštajOTroškovima.xsn“ pošto upotrebite čarobnjaka za uvoz da biste konvertovali „IzveštajOTroškovima.doc“ u predložak obrasca. U sledećem primeru, tabela „Detalji troškova“ u Word dokumentu konvertovana je u ponavljajuću tabelu u rezultirajućem InfoPath predlošku obrasca. Ponavljajuća tabela omogućava korisnicima da po potrebi umetnu ili uklone troškove tako što će izabrati odgovarajuće komande u priručnom meniju.

Word tabela koja je konvertovana u InfoPath ponavljajuću tabelu

Raspored i drugi elementi biće očuvani pošto se Word dokument konvertuje u InfoPath predložak obrasca. Broj praznih redova u InfoPath ponavljajućoj tabeli podrazumevano se podudara sa brojem praznih redova u Word tabeli. Međutim, možete da uštedite prostor u predlošku obrasca ako podrazumevano prikažete samo jedan ili dva reda.

Ovaj novi predložak obrasca sadrži elemente koji su slični onima koji se nalaze u Word dokumentu, kao što je tabela za prikupljanje informacija o troškovima. Međutim, u zavisnosti od odabranih postavki u čarobnjaku za uvoz, neke opcije mogu da se razlikuju u rezultirajućem predlošku obrasca:

 • Ako koristite čarobnjak za uvoz da biste Word dokument uvezli tako što ćete zadržati samo raspored    Rezultirajući predložak obrasca sadrži ponavljajuću tabelu za unos stavki u izveštaj o troškovima. Međutim, sva polja obrasca iz originalnog dokumenta, kao što su okvir za tekst „Ime“, padajuća lista „Odeljenje“ i polja za potvrdu „Podela“ biće odbačena iz rezultirajućeg predloška obrasca.

 • Ako koristite čarobnjak za uvoz da biste uvezli Word dokument tako što ćete zadržati raspored i Word polja obrasca konvertovati u kontrole (podrazumevano)    Rezultirajući predložak obrasca sadrži ponavljajuću tabelu za unos stavki u izveštaj o troškovima. Sva polja obrasca iz originalnog dokumenta, kao što su okvir za tekst „Ime“, padajuća lista „Odeljenje“ i polja za potvrdu „Podela“ biće konvertovana u odgovarajuće InfoPath kontrole.

 • Ako koristite čarobnjak za uvoz da biste uvezli Word dokument tako što ćete zadržati raspored i polja obrasca konvertovati u kontrole (prilagođeno)    Možete tačno odlučiti koja polja će biti konvertovana kada uvezete izveštaj o troškovima. Na primer, možete onemogućiti opciju za konvertovanje praznih ćelija tabele iz dokumenta u okvire za tekst u rezultirajućem predlošku obrasca.

Vrh stranice

Word opcije i postavke koje nisu u potpunosti podržane tokom konvertovanja

Neke postavke i oblikovanje u Word dokumentima nisu podržane u InfoPath predlošcima obrasca. Kada konvertujete Word dokument koji sadrži takve postavke, rezultirajući predložak obrasca neće obuhvatati te opcije i postavke. Na primer, ako Word dokument ima oznake revizije, one neće biti odbačene u rezultirajućem predlošku obrasca zato što InfoPath ne podržava ovu opciju.

Okno zadataka Kontrolor dizajna možete da koristite u režim dizajna da biste otkrili probleme sa konvertovanjem. Nakon toga možete da preduzmete odgovarajuće radnje da biste ispravili ove probleme.

Sledi lista opcija i postavki koje neće biti očuvane kada konvertujete Word dokument u InfoPath predložak obrasca. U nekim slučajevima oblikovanje se odbacuje, ali osnovni tekst se čuva. Na primer, ako imate kolone sa stilom biltena, InfoPath će odbaciti kolone, ali će uvesti tekst koji se nalazi u tim kolonama.

 • Obeleživači

 • Animirani tekst

 • Teme

 • Vodeni žigovi

 • Numerisanje redova

 • Ivice stranica

 • Fusnote i endnote

 • Rasporedi kolone sa stilom biltena

 • Prilozi datoteke

 • Povezani ili ugrađeni objekti kao što su Microsoft Office Excel radni listovi i Microsoft Office Visio crteži

 • Crteži (uključujući automatske oblike, krive, linije i WordArt)

 • Razmak između znakova (uključujući podešavanje razmere, razmaknute ili zbijene razmake, uzdignuto ili spušteno postavljanje teksta i podešavanje međuslovnog razmaka)

 • ActiveX kontrole

 • Komentari i praćene promene (uključujući umetanja, brisanja i oblikovanje promena)

 • Neke funkcije koje su specifične za Microsoft Office Word 2007 (uključujući sastavnih blokova i kontrole sadržaja)

 • Neke postavke štampanja (uključujući mešovito oblikovanje znakova u zaglavljima i podnožjima, različita parna i neparna zaglavlja i podnožja, različita zaglavlja i podnožja za prvu stranicu, postavke knjigovezačkih margina, negativne vrednosti za gornje i donje margine, različite položaje stranica i postavke pojedinačnih odeljaka)

Napomena : Nije moguće izmeniti neke Word dokumenata bez lozinke. Ako je ovo slučaj sa dokumenta, možda nećete moći da biste uspešno uvezli ga u InfoPath. Da biste rešili problem, pokušajte da uklonite zaštitu lozinkom iz dokumenta pre nego što uvezete ga. Pored toga, neki dokumenti ograničite korisnike na određene tipove radnje, kao što je Unošenje podataka u poljima obrasca za uređivanje. Ako je ovo slučaj sa dokumenta, možda nećete moći da biste uspešno uvezli ga u InfoPath. Da biste rešili ovaj problem, pokušajte da uklonite ograničenja uređivanja dokumenta pre nego što uvezete ga.

Sledeća lista sadrži objašnjenja o opcijama i postavkama koje su delimično podržane prilikom konvertovanja Word dokumenta u InfoPath predložak obrasca:

Vertikalan tekst    InfoPath zadržava oblikovanje vertikalnog teksta u Word dokumentu ukoliko se vertikalni tekst nalazi u ćeliji tabele. InfoPath odbacuje oblikovanje vertikalnog teksta prilikom konvertovanja Word dokumenta ako se vertikalni tekst nalazi izvan ćelije tabele, u drugom delu Word dokumenta.

Okviri za tekst     Okviri za tekst u Word dokumentima predstavljaju nosioce teksta čiji položaj na stranici, kao i veličina mogu da se promene. Ako se u Word dokumentu nalazi okvir za tekst, on će biti konvertovan u ćeliju tabele u rezultirajućem predlošku obrasca. Svaki tekst u okviru za tekst prikazaće se u ćeliji tabele u rezultirajućem predlošku obrasca.

Podvučeni tekst    Podvlačenje je podržano u InfoPath predlošcima obrazaca. Međutim, svako dekorativno ili dvostruko podvlačenje u Word dokumentu biće konvertovana u jednostruko podvlačenje u rezultirajućem predlošku obrasca.

Hiperveze koje upućuju na nepodržane protokole     Sve hiperveze biće konvertovane, ali ako hiperveza ne koristi protokol HTTP, HTTPS, FILE, FTP ili MAILTO, već neki drugi protokol, ona neće funkcionisati kada korisnik klikne na vezu u rezultirajućem predlošku obrasca.

Stilovi znakova i efekti za tekst    Eksponentni tekst, indeksni tekst i stilovi oblikovanja jednostrukim precrtavanjem biće očuvani tokom procesa konvertovanja. Drugi stilovi oblikovanja i efekti, uključujući oivičeni tekst, skriveni tekst i oblikovanje senke biće odbačeni tokom procesa konvertovanja. Reljefni ili ugravirani tekst biće konvertovan u sivi tekst u rezultirajućem predlošku obrasca.

Postavke odeljka    U programu Word, odeljci se koriste za menjanje rasporeda dokumenta na jednoj ili više stranica. InfoPath ne podržava ove tipove odeljaka koji se odbacuju tokom procesa konvertovanja. Sve postavke koje se primenjuju na prvi odeljak u Word dokumentu primeniće se na rezultirajući InfoPath predložak obrasca.

Oblikovanje zaglavlja i podnožja    Tekst zaglavlja i podnožja u Word dokumentu biće konvertovan u tekst zaglavlja i podnožja u rezultirajućem InfoPath predlošku obrasca. Neko oblikovanje znakova može biti odbačeno tokom procesa konvertovanja. Na primer, ako ste koristili oblikovanje podebljavanjem i kurzivom u zaglavlju Word dokumenta, InfoPath će u rezultirajućem predlošku obrasca koristiti prvi stil oblikovanja na koji naiđe i odbaciće preostalo oblikovanje. Na sličan način, sve postavke primenjene na prvi odeljak zaglavlja ili podnožja u Word dokumentu primenjuju se na rezultirajući tekst zaglavlja ili podnožja u InfoPath predlošku obrasca.

Konvertovanje fonta    Iako InfoPath uvozi fontove iz Word dokumenta kada kreira novi predložak obrasca, automatski će biti izabrani alternativni fontovi za predložak obrasca ukoliko fontovi iz dokumenta nisu dostupni na računaru na kom izvršavate uvoz.

Negativne margine stranica    Negativne gornje i donje margine biće uvezene kao vrednost 0.

Postavke negativnih margina, unutrašnjih margina i uvlačenja pasusa    Postavke negativnih margina, unutrašnjih margina i uvlačenja pasusa biće uvezene kao vrednost 0.

Vrh stranice

Konvertovanje Word dokumenta u InfoPath predložak obrasca

 1. Ako je Word dokument koji želite da uvezete otvoren, zatvorite ga.

 2. U režimu za dizajniranje, u meniju Datoteka izaberite stavku Uvezi obrazac.

 3. U čarobnjaku za uvoz izaberite stavku InfoPath alat za uvoz Word dokumenata, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 4. Kliknite na dugme Potraži.

 5. Pronađite i izaberite Word dokument koji želite da konvertujete, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Napomena : Ako uvozite Word dokument sa ograničenom dozvolom, morate imati pristup dokumentu sa potpunom kontrolom. Ukoliko imate samo pristup za čitanje ili menjanje dokumenta, pojaviće se poruka o grešci kada pokušate da ga uvezete.

 6. Da biste promenili podrazumevano ponašanje pri uvozu, kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite željene opcije.

 7. Kliknite na dugme Završi.

Vrh stranice

Menjanje tabele rasporeda u ponavljajuću tabelu

Ako Word dokument sadrži tabelu, InfoPath je može konvertovati u tabela rasporeda ili ponavljajuću tabelu u rezultirajućem predlošku obrasca. Odabrani tip tabele zavisi od odluka koje ste doneli u vezi sa dizajniranjem Word dokumenta. Sledeću proceduru možete da koristite da biste brzo promenili konvertovanu tabelu rasporeda u ponavljajuću tabelu.

Možete da koristite ponavljajuće tabele da nude korisnici dodatni stepen fleksibilnosti kada popunjavanje obrazaca. Kada koristite ponavljajuće tabele, vaš predložak obrasca ne mora da biste prikazali brojne praznih redova kada korisnik prvi put otvori. Umesto toga, korisnici obično vidite samo jedan red i dodajte još samo kada i da li su potrebne. Ovo štedi prostor u obrascu i korisnicima nudi dodatni stepen personalizacije.

 1. U predlošku obrasca, kliknite desnim tasterom miša bilo gde unutar tabele rasporeda koji želite da konvertujete.

 2. U priručnom meniju postavite pokazivač Promeni ui zatim kliknite na dugme Ponavljajuća tabela.

 3. U dijalogu Promena da biste ponavljajuća tabela uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste naveli redova zaglavlja za ponavljajuću tabelu, unesite vrednost u polju broj redova za zadržavanje kao zaglavlja tabele . Red zaglavlja se najčešće koristi za naslove kolona.

  • Da biste naveli podnožje redove za ponavljajuće tabele, unesite vrednost u polju broj redova za zadržavanje kao tabele podnožje . Više tabela nemojte uključivati podnožje redova.

  • Da biste naveli broj redova podataka koje želite da koristite, unesite vrednost u polje broj koje se ponavljaju redove da biste uključili prilikom popunjavanja obrasca . Red sa podacima je red koji mogu "ponavljanje" u obrascu onoliko puta koliko je potrebno

 4. U meniju Umetanje izaberite stavku Još kontrolaili pritisnite tastere ALT + I, C.

 5. Umetanje kontrole koje želite u ćelije tabele.

Vrh stranice

Pretvaranje polja za potvrdu u grupu dugmadi opcije

Ako ste koristili više polja za potvrdu u Word dokumentu, InfoPath ih uvozi kao polja za potvrdu u rezultirajući InfoPath predložak obrasca. Ukoliko biste radije koristili grupu dugmadi opcije, sledite niženavedene korake kako biste polja za potvrdu konvertovali u dugmad opcije u predlošku obrasca.

Kada želite da korisnici mogu da se samo jedan izbor iz ograničenog skupa opcija, možete da koristite grupu dugmadi opcije u programu Microsoft Office InfoPath predložak obrasca.

 1. Kliknite na jednu od polja za potvrdu koje želite da konvertujete, a zatim držite pritisnut taster CTRL i kliknite na svaki dodatni za potvrdu koje želite da konvertujete u predlošku obrasca.

 2. U meniju Uređivanje postavite pokazivač Promeni u, a zatim kliknite na Dugme opcije.

  Grupu dugmadi opcije sada se pojavljuje umesto u poljima za potvrdu u predlošku obrasca. Svako dugme opcije je povezana sa istog polja u izvoru podataka. Kada korisnik klikne na dugme opcije, vrednost koja je povezana sa tim dugmetom opcije je uskladištena u polju.

Vrh stranice

Redigovanje problema pri konvertovanju u oknu zadataka „Kontrolor dizajna“

Ponekad se elementi iz originalnog Word dokumenta ne prikazuju na očekivani način u rezultirajućem InfoPath predlošku obrasca ili se uklanjaju tokom procesa konvertovanja. Na primer, InfoPath ne podržava opciju programa Word WordArt i WordArt objekte zamenjuje slikama čuvara mesta u rezultirajućem predlošku obrasca.

Okno zadataka Kontrolor dizajna automatski će se otvoriti pošto zatvorite čarobnjak za uvoz ukoliko InfoPath otkrije probleme tokom procesa konvertovanja. U oknu zadataka možete redigovati listu problema i preduzeti neophodne koraka da biste ih popravili.

 1. Ako okno zadataka Kontrolor dizajna nije vidljivo, u meniju Alatke izaberite stavku Kontrolor dizajna.

  U oknu zadataka ćete videti poruke ako postoje problemi sa predloškom obrasca.

 2. U oknu zadataka Kontrolor dizajna izaberite tekst poruke koji želite da redigujete.

  Dijalog prikazuje dodatne informacije o problemu.

  Napomena : Ako se u Word dokumentu nalazi objekat koji InfoPath ne podržava, kao što je Word crtež, onda InfoPath dodaje sliku čuvara mesta u rezultirajući predložak obrasca koja ukazuje na to gde se objekat prvobitno nalazio u Word dokumentu. Da biste saznali više o objektu, kliknite desnim tasterom miša na sliku čuvara mesta u predlošku obrasca, a zatim u priručnom meniju izaberite stavku Više detalja.

 3. Ako je neophodno, rešite probleme u predlošku obrasca. Na primer, možda ćete poželeti da izbrišete slike čuvara mesta koji se neće koristiti u dovršenom predlošku obrasca.

Napomena : Primetićete da okno zadataka Kontrolor dizajna sadrži dugme Osveži . Poruke koje se pojavljuju kao rezultat uvoz Word dokumenta u InfoPath neće ažurirati tako što ćete kliknuti na dugme Osveži . Ako želite da uklonite Uvoz poruka iz okna zadataka Kontrolora dizajna , morate da biste otvorili dijalog Datoteke resursa ("Alatke "), a zatim uklonite datoteku pod imenom ImportErrors.xml. Ove datoteke se automatski kreira kada uvozite Word dokumenta u InfoPath. Kada uklonite ImportErrors.xml datoteku, u oknu zadataka Kontrolora dizajna da biste trajno izbrisali poruke uvoz kliknite na dugme Osveži . ImportErrors.xml datoteke nije potreban za predložak obrasca u ispravno funkcionisati. Zapravo, iz bezbednosnih razloga, je preporučuje da uklonite ovu datoteku pre nego što objavite predložak obrasca.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×