Konvertovanje Excel radne sveske u InfoPath predložak obrasca

Važno: Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Neke organizacije koriste Microsoft Office Excel radne sveske kao obrasce za prikupljanje podataka. Ove radne sveske obično sadrže prazne ćelije za korisnike da biste uneli podatke. Možete da konvertujete radne sveske u programu Microsoft Office InfoPath predložak obrasca pomoću čarobnjaka za uvoz u programu InfoPath. Konvertovati radnu svesku u predložak obrasca, korisnici mogu njegova InfoPath funkcije kao što su provera šeme, dinamičke kontrole kao što su ponavljajuće sekcije i logikom poslovnih kao što je Validacija podataka. Pored toga, možete da vaš predložak obrasca dostupan širu grupu korisnika tako što ćete kreirati predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem. Da biste kreirali predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem, morate da objavite predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem na serveru koji radi pod operativnim sistemom InfoPath Forms Services. Obrasci na osnovu predložaka obrazaca omogućenih za pregledač moguće popuniti pomoću Veb pregledača.

Pošto konvertujete Excel radnu svesku u InfoPath predložak obrasca koristeći podrazumevanu postavku u čarobnjaku za uvoz, rezultirajući predložak obrasca će sadržati raspored Excel radne sveske. Pored toga, ćelije u Excel radnoj svesci koje ispunjavaju određene uslove automatski će biti konvertovane u kontrole okvira za tekst u koje korisnici kasnije mogu da unose podatke. Na primer, u rezultirajućem predlošku obrasca ćelija će se konvertovati u kontrolu okvira za tekst ukoliko je ćelija oblikovana tako da prikazuje ivice na svim stranicama. Prilikom uvoza Excel radne sveske možete odabrati da uključite samo raspored ili da konvertujete samo određene tipove ćelija u kontrole ukoliko odlučite da ne koristite podrazumevanu postavku u čarobnjaku za uvoz.

Ovaj članak sadrži objašnjenja o osnovnom konceptu i proceduri za konvertovanje Excel radne sveske u InfoPath predložak obrasca, uključujući opcije i postavke koje nisu podržane u procesu konvertovanja.

Ovaj članak sadrži:

Osnovne informacije o konvertovanju Excel radne sveske u InfoPath predložak obrasca

Opcije i postavke koje nisu u potpunosti podržane tokom konvertovanja

Konvertovanje Excel radne sveske u InfoPath predložak obrasca

Osnovni podaci o konvertovanju Excel radne sveske u InfoPath predložak obrasca

Kada konvertujete Excel radnu svesku u InfoPath predložak obrasca, radna sveska se koristi kao plan za kreiranje novog predloška obrasca. Struktura tabele radne sveske ponovo će se kreirati kao tabela rasporeda u predlošku obrasca. Kontrole okvira za tekst biće dodate u predložak obrasca u ćelije tabele rasporeda koje odgovaraju lokaciji polja u radnoj svesci ukoliko odaberete da uključite ćelije koje se koriste za prikupljanje podataka prilikom konvertovanja radne sveske. Veličina i položaj podržanih ćelija, ivice i senčenje ćelija, kao i objedinjenost ili razdeljenost ćelija biće očuvani u rezultirajućem predlošku obrasca.

Ako radna sveska sadrži nekoliko radnih listova, podaci i oblikovanje prvog radnog lista biće dodati u podrazumevani prikaz u novom predlošku obrasca, a dodatni radni listovi biće konvertovani u odgovarajuće prikaze u predlošku obrasca. Naslovi svakog dodatnog prikaza podudaraće se sa naslovima radnih listova.

Pretpostavimo da ste agent osiguranja i da imate radnu svesku „Zahtevi.xls“ koja sadrži dva radna lista kako biste bolje razumeli odnos između radne sveske koju konvertujete pomoću InfoPath čarobnjaka za uvoz i rezultirajućeg predloška obrasca. Prvi radni list nazvan je „Kuća“, a drugi „Automobil“. Radni listovi sadrže kolone sa zaglavljima „Tip“, „Opis“, „Iznos kredita“ i „Nabavna cena“. Kolone „Iznos kredita“ i „Nabavna cena“ na oba radna lista oblikovane su tako da koriste tip podataka „Valuta“. Sva zaglavlja kolona oblikovana su u vidu podebljanog teksta plave boje. Radni list „Kuća“ sadrži formule za izračunavanje rata otplate. Pojedinačna ćelija sa oblikovanjem ivice koja je primenjena na svim stranicama koristi se za unošenje imena klijenata.

Kreiraćete predložak obrasca sa nazivom „Zahtevi.xsn“ ukoliko čarobnjaka za uvoz upotrebite da biste datoteku „Zahtevi.xls“ konvertovali u predložak obrasca.

Excel radna sveska pre i nakon njenog konvertovanja u InfoPath predložak obrasca.
Raspored i drugi elementi biće očuvani pošto se Excel radna sveska konvertuje u InfoPath predložak obrasca.

Ovaj novi predložak obrasca sadrži dva prikaza. Podrazumevani prikaz sa nazivom „Kuća“ (podrazumevano) sadrži raspored i oblikovanje radnog lista „Kuća“. Drugi prikaz sa nazivom „Automobil“ sadrži raspored i oblikovanje radnog lista „Automobil“. Oba prikaza sadrže tabelu sa zaglavljima kolona „Tip“, „Opis“, „Iznos kredita“ i „Nabavna cena“ koji su oblikovani u vidu podebljanog teksta plave boje, kao i u originalnoj radnoj svesci. Međutim, u zavisnosti od odabranih postavki u čarobnjaku za uvoz, neke opcije mogu da se razlikuju u rezultirajućem predlošku obrasca:

 • Ako koristite čarobnjak za uvoz da biste datoteku „Zahtevi.xls“ konvertovali u predložak obrasca tako što ćete zadržati samo raspored    Rezultirajući predložak obrasca sadrži tabelu rasporeda koja odgovara tabeli u Excel radnoj svesci. Predložak obrasca ne sadrži kontrole okvira za tekst.

 • Ako koristite čarobnjak za uvoz da biste datoteku „Zahtevi.xls“ uvezli tako što ćete zadržati raspored i ćelije konvertovati u kontrole     Rezultirajući predložak obrasca sadrži ponavljajuću tabelu. Ćelije koje ispunjavaju određene uslove, kao što je ćelija sa oblikovanjem ivice koja je primenjena na svim stranicama i ćelije koje sadrže formulu za izračunavanje rata otplate ili referenciraju na nju, biće konvertovane u kontrole okvira za tekst.

  Napomena: Iako se ćelije koje sadrže formule ili referenciraju na njih konvertuju u kontrole okvira za tekst, formule neće biti očuvane u rezultirajućem predlošku obrasca. Moraćete ponovo da kreirate funkcionalnost koju obezbeđuje formula pomoću odgovarajućih opcija u programu InfoPath.

Vrh stranice

Opcije i postavke koje nisu u potpunosti podržane tokom konvertovanja

Neke postavke i oblikovanje u Excel radnim sveskama InfoPath ne podržava. Kada konvertujete radnu svesku koja sadrži takve postavke, rezultirajući InfoPath predložak obrasca neće sadržati te opcije i postavke. Na primer, ako radna sveska ima zaglavlje koje sadrži sliku, slika neće biti očuvana u rezultirajućem InfoPath predlošku obrasca zato što InfoPath ne podržava slike u zaglavljima i podnožjima.

Sledi lista opcija i postavki koje neće biti očuvane ako Excel radnu svesku konvertujete u InfoPath predložak obrasca:

 • Ćelije sa oblikovanjem „skupi da bi se smestilo“

 • Slike u pozadini ćelije

 • Šare u pozadini ćelije

 • Prelivi u ćeliji

 • Uslovno oblikovanje

 • Validacija podataka

 • Formule

 • Makroi

 • Postavke štampanja (uključujući promenu veličine A4 papira, crno i belo, postavljanje u centar stranice, broj prve stranice, redosled stranica, slike, štampanje koordinatnih linija, kvalitet štampanja, zaglavlja redova i kolona, redovi i kolone na svakoj stranici, podešavanje razmere i podešavanje oblasti štampanja)

 • Vertikalno poravnavanje teksta

 • Redovi koji su uži od podrazumevane visine fonta od 10pt

 • WordArt

Sledeća lista sadrži objašnjenja o opcijama i postavkama koje su delimično podržane prilikom konvertovanja Excel radne sveske u InfoPath predložak obrasca:

Ćelije sa oblikovanjem podataka     Stilovi ili boje primenjene na ćelije sa oblikovanjem podataka se ne konvertuju. Na primer, ako je ćelija oblikovana tako da prikazuje negativne brojeve u vidu teksta crvene boje, vrednost broja biće konvertovana, ali oblikovanje teksta crvene boje neće.

Hiperveze koje upućuju na nepodržane protokole     Sve hiperveze biće konvertovane, ali ako hiperveza ne koristi protokol http:, https:, ftp: ili mailto:, već neki drugi protokol, ona neće funkcionisati kada korisnik klikne na vezu.

Poravnavanje i oblikovanje zaglavlja i podnožja     Zaglavlje ili podnožje u Excel radnoj svesci može da sadrži levi, srednji i desni odeljak. Oni će biti nadovezani jedan na drugi pri uvozu u InfoPath. Na primer, radna sveska u čijem se levom odeljku zaglavlja nalazi ime „Vendi Vukovski“, u srednjem naslov „Izveštaj o statusu“, a u desnom datum „13. oktobar 2007. “ biće konvertovana u InfoPath predložak obrasca koji sadrži jedno zaglavlje sa sledećim tekstom: „Vendi VukovskiIzveštaj o statusu13.oktobar 2007.“. Ako se u samo jednom odeljku u zaglavlju ili podnožju radne sveske nalazi tekst, rezultirajući tekst u predlošku obrasca biće poravnat u skladu sa njim. Na primer, ako se samo u desnom odeljku zaglavlja radne sveske nalazi tekst, onda će odgovarajući tekst u predlošku obrasca biti poravnat sa desne strane. U suprotnom, ceo tekst zaglavlja ili podnožja biće poravnat sa leve strane prilikom uvoza. Postavka fonta primenjena na prvi odeljak zaglavlja ili podnožja u radnoj svesci biće primenjena na celo zaglavlje ili podnožje u rezultirajućem InfoPath predlošku obrasca.

Konvertovanje fonta    Iako InfoPath uvozi fontove iz radne sveske prilikom kreiranja novog predloška obrasca, automatski će biti izabrani alternativni fontovi za predložak obrasca ukoliko fontovi iz radne sveske nisu dostupni na računaru na kom izvršavate uvoz.

Implicitno objedinjene ćelije     Ako u programu Excel upišete više teksta nego što može stati u trenutnu ćeliju, tekst će se prikazati na vrhu narednih ćelija kao da su ćelije objedinjene. InfoPath ne podržava ovu opciju. Ako se u konvertovanoj ćeliji nalazi više teksta nego što širina ćelije to dozvoljava, tekst će se prelomiti u sledeći red u programu InfoPath. Da biste to sprečili, pre nego što uvezete radnu svesku, izaberite polje i onoliko narednih ćelija koliko je neophodno za smeštanje teksta i objedinite ćelije tako da se tekst uklopi u objedinjenu ćeliju.

Izveštaji izvedenih tabela     Izveštaji izvedenih tabela konvertuju se u tabele rasporeda.

Veoma velike tabele     InfoPath podržava tabele koje imaju do 63 kolone i do 999 redova. Ako Excel radna sveska premaši ova ograničenja, samo će prve 63 kolone i 999 redova biti konvertovani.

Napomena: Neke Excel radne sveske nije moguće otvoriti bez lozinke. Ako je ovo slučaj sa radnom sveskom, možda nećete moći da biste uspešno uvezli ga u InfoPath. Da biste rešili problem, pokušajte da uklonite zahtev za lozinku za radnu svesku pre nego što uvezete ga. Pored toga, neke radne sveske su dizajnirani da sprečite korisnike iz premeštanje, brisanje, skrivanje ili promena naziva radnih listova i promene drugih strukturalne elemente u radnoj svesci. Ako je ovo slučaj sa radnog lista, možda nećete moći da biste uspešno uvezli ga u InfoPath. Da biste rešili ovaj problem, pokušajte da uklonite strukturnih ograničenja za radnu svesku uređivanja pre nego što uvezete ga.

Vrh stranice

Konvertovanje Excel radne sveske u InfoPath predložak obrasca

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Uvezi obrazac.

 2. U dijalogu Čarobnjak za uvoz, izaberite stavku InfoPath alat za uvoz Excel radnih svezaka, a zatim kliknite na dugme Dalje.

 3. Kliknite na dugme Potraži.

 4. Pronađite i izaberite Excel radnu svesku koju želite da konvertujete, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 5. Da biste promenili podrazumevano ponašanje pri uvozu, kliknite na dugme Opcije, a zatim izaberite željene opcije.

 6. Kliknite na dugme Završi.

  Napomena: U zavisnosti od rasporeda i složenosti Excel radne sveske, neke elemente rasporeda ili kontrole možda neće izgledati kao što ste očekivali u rezultujućem InfoPath predložak obrasca. Kao rezultat, možda ćete morati da biste prilagodili novog predloška obrasca nakon što ga konvertujete.

Vrh stranice

Napomena: Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×