Kontrolisanje oblikovanja prilikom lepljenja teksta

Kada isečete ili kopirate tekst, a zatim ga nalepite u dokument, da li želite da tekst izgleda onako kako je prvobitno izgledao ili želite da izgleda kao tekst koji ga okružuje na novoj lokaciji? Ponekad ćete možda želeti jednu opciju, a u drugom slučaju možda drugu.

Na primer, ako umetnete citat sa veb stranice u dokument, možda ćete želeti da citat izgleda tačno onako kako izgleda na veb stranici. S druge strane, ako kopirate tekst iz jednog od svojih dokumenata u drugi, možda želite da kopirani tekst izgleda kao tekst u odredišnom dokumentu.

U programu Word možete da odaberete bilo koju od ovih opcija svaki put kada nalepite tekst. Ako obično želite jednu od opcija, možete da je postavite kao podrazumevanu za nalepljeni tekst. Ovaj članak objašnjava na koji način.

Dugme Opcije lepljenja podrazumevano je uključeno. Ako ne vidite dugme, možda je isključeno. Pratite ove korake da biste ga uključili.

 1. U programu Word 2010, 2013 ili 2016 izaberite stavke Datoteka > Opcije > Više opcija.

  U programu Word 2007 kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavke Word opcije > Više opcija.

 2. U odeljku Sečenje, kopiranje i lepljenje potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži dugme „Opcije lepljenja“ kada se nalepi sadržaj.

 3. Kliknite na dugme U redu.

Na tekst koji pomerate ili kopirate može da bude primenjeno oblikovanje fonta ili neko drugačije oblikovanje, kao što su podebljavanje ili kurziv, koje se razlikuje od dokumenta u koji nalepljujete tekst. Na primer, možete da premestite ili kopirate tekst koji je podebljan, Times New Roman veličine 10 i da ga nalepite pored teksta koji je Calibri Regular veličine 11. Ako želite da nalepljeni tekst bude u fontu Times New Roman umesto Calibri, možete da očuvate njegov izgled.

 1. Izaberite tekst koji želite da premestite ili kopirate, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+X da biste premestili tekst ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C da biste kopirali tekst.

 2. Kliknite na mesto gde želite da nalepite tekst, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V.

 3. Kliknite na dugme Opcije lepljenja Slika dugmeta , koje se pojavljuje kada nalepite tekst.

  Ako ne vidite dugme Opcije lepljenja, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Z da biste opozvali lepljenje, a zatim uključite opciju za njegovo prikazivanje. Procedure potražite u članku Uključivanje dugmeta „Opcije lepljenja“.

 4. Kliknite na dugme Zadrži u izvornom obliku.

  Napomena: Ako nalepite stavke iz liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u dokument koji sadrži listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu, možda nećete videti Zadrži u izvornom obliku kada kliknete na dugme Opcije lepljenja. Više informacija o lepljenju lista potražite u odeljku Nalepljivanje stavki iz liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u ovom članku.

Ako nalepite deo pasusa iz drugog Word dokumenta, pri čemu su stilovi kao što su „Normalan“, „Naslov 1“ i tako dalje definisani drugačije u svakom dokumentu, dugme Opcije lepljenja može da prikaže stavku Zadrži u izvornom obliku kao izabranu, a da nalepljeni tekst ne izgleda kao tekst u originalnom dokumentu. To je zato što oblikovanjem teksta u originalnom dokumentu upravlja njegov stil pasusa. Ako želite da očuvate njegovo originalno oblikovanje, uradite sledeće:

 1. Kada isečete ili kopirate originalni tekst, obavezno uključite oznaku pasusa (¶).

  Da biste prikazali oznaku pasusa, kliknite na dugme Prikaži/sakrij ¶ u grupi Pasus na kartici Početak.

  Slika glavne trake programa Word

 2. Nalepite tekst.

 3. Kliknite na dugme Opcije lepljenja Slika dugmeta , koje se pojavljuje kada nalepite tekst.

  Ako ne vidite dugme Opcije lepljenja, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Z da biste opozvali lepljenje, a zatim uključite opciju za njegovo prikazivanje. Procedure potražite u članku Uključivanje dugmeta „Opcije lepljenja“.

 4. Izbrišite sav neželjeni tekst koji prethodi kraju pasusa.

Na tekst koji pomerate ili kopirate može da bude primenjeno oblikovanje fonta ili neko drugačije oblikovanje (kao što su podebljavanje ili kurziv), koje se razlikuje od dokumenta u koji nalepljujete tekst. Na primer, možete da premestite ili kopirate tekst koji je podebljan, Times New Roman veličine 10 i da ga nalepite pored teksta koji je Calibri Regular veličine 11. Ako želite da nalepljeni tekst bude u fontu Calibri da bi se slagao sa okolnim tekstom, sledite ove korake.

 1. Izaberite tekst koji želite da premestite ili kopirate, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+X da biste premestili tekst ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C da biste kopirali tekst.

 2. Kliknite na mesto gde želite da nalepite tekst, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V.

 3. Kliknite na dugme Opcije lepljenja Slika dugmeta , koje se pojavljuje kada nalepite tekst.

  Ako ne vidite dugme Opcije lepljenja, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Z da biste opozvali lepljenje, a zatim uključite opciju za njegovo prikazivanje. Procedure potražite u članku Uključivanje dugmeta „Opcije lepljenja“.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako tekst u koji lepite uključuje delove oblikovanja koje želite da očuvate, kao što su podebljane reči ili reči napisane kurzivom, kliknite na dugme Uskladi sa odredišnim oblikovanjem.

  • Ako želite da uklonite kompletno originalno oblikovanje iz teksta koji nalepljujete, izaberite Zadrži samo tekst.

Ako vaš izbor uključuje sadržaj koji nije tekst, imajte u vidu da opcija Zadrži samo tekst odbacuje taj sadržaj ili ga konvertuje u tekst. Na primer, ako koristite opciju Zadrži samo tekst kada nalepite sadržaj koji ima slike i tabelu, slike se izostavljaju iz nalepljenog sadržaja, a tabela se konvertuje u niz pasusa.

Ako vaš izbor uključuje listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu

Opcija Zadrži samo tekst može da odbaci znakove za nabrajanje ili numerisanje, u zavisnosti od podrazumevane postavke za lepljenje teksta u programu Word. Da biste očuvali znakove za nabrajanje i numerisanje, možete da konvertujete oblikovanje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u pasuse koji počinju znakovima za nabrajanje ili numerisanje.

 1. U programu Word 2010, 2013 ili 2016 izaberite stavke Datoteka > Opcije > Više opcija.

  U programu Word 2007 kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavku Word opcije.

 2. Pomerite se nadole do odeljka Sečenje, kopiranje i lepljenje.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Zadrži znakove za nabrajanje i numerisanje prilikom lepljenja teksta pomoću opcije „Zadrži samo tekst“.

Ako nalepite stavke iz liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u dokument koji sadrži listu sa znakovima za nabrajanje ili numerisanu listu, možete da nalepite stavke kao deo postojeće liste i da nastavite redosled numerisanja ili možete da nalepite stavke kao novu listu.

Da biste dobili dodatne informacije, kliknite na sledeće naslove.

 1. Izaberite stavke sa liste koje želite da premestite ili kopirate, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+X da biste premestili stavke ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C da biste kopirali stavke.

 2. Kliknite na mesto gde želite da nalepite stavke, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V.

 3. Kliknite na dugme Opcije lepljenjaSlika dugmeta, koje se pojavljuje kada nalepite tekst.

  Ako ne vidite dugme Opcije lepljenja, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Z da biste opozvali lepljenje, a zatim uključite opciju za njegovo prikazivanje. Procedure potražite u članku Uključivanje dugmeta „Opcije lepljenja“.

 4. Kliknite na dugme Objedini sa postojećom listom.

 1. Izaberite stavke sa liste koje želite da premestite ili kopirate, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+X da biste premestili stavke ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C da biste kopirali stavke.

 2. Kliknite na mesto gde želite da nalepite stavke, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V.

 3. Kliknite na dugme Opcije lepljenjaSlika dugmeta, koje se pojavljuje kada nalepite tekst.

  Ako ne vidite dugme Opcije lepljenja, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Z da biste opozvali lepljenje, a zatim uključite opciju za njegovo prikazivanje. Procedure potražite u članku Uključivanje dugmeta „Opcije lepljenja“.

 4. Kliknite na dugme Nalepi kao novu listu ili Nalepi listu bez objedinjavanja.

Želim da nalepim numerisane stavke u numerisanu listu tako da stavke koje nalepim budu numerisane zasebno od okolne liste.

Na primer, ako želite da stavke koje nalepite budu numerisane 1–3, kao podstavke broja 2 u postojećoj listi, uradite sledeće:

 1. Kliknite ispred stavke ili pasusa koji slede iza stavke 2, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 2. Kliknite na dugme Opcije lepljenjaSlika dugmeta, a zatim izaberite stavku Nalepi listu bez objedinjavanja.

  Napomena: Ako nalepljujete iz jedne liste u drugu u istom dokumentu i koristite komandu Nalepi listu bez objedinjavanja, možda ćete morati ponovo da započnete numerisanje jedne od svojih lista. Da biste ponovo započeli numerisanje, kliknite desnim tasterom miša na stavku za koju želite da bude prva, a zatim kliknite na stavku Ponovo počni od 1 u priručnom meniju.

 3. Izaberite numerisane stavke koje ste nalepili, a zatim u grupi Pasus na kartici Početak kliknite na stavku Povećaj uvlačenje.

  Slika glavne trake programa Word

 1. Izaberite stavke sa liste koje želite da premestite ili kopirate, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+X da biste premestili stavke ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C da biste kopirali stavke.

 2. Kliknite na mesto gde želite da nalepite stavke, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V.

 3. Kliknite na dugme Opcije lepljenjaSlika dugmeta, koje se pojavljuje kada nalepite tekst.

  Ako ne vidite dugme Opcije lepljenja, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Z da biste opozvali lepljenje, a zatim uključite opciju za njegovo prikazivanje. Procedure potražite u članku Uključivanje dugmeta „Opcije lepljenja“.

 4. Ako želite da se stavke sa znakovima za nabrajanje konvertuju u numerisane stavke na listi, kliknite na dugme Objedini sa postojećom listom. Ako želite da stavke sa znakovima za nabrajanje budu lista sa znakovima za nabrajanje u okviru numerisane liste, kliknite na dugme Nalepi listu bez objedinjavanja.

Želim da nalepim stavke sa znakovima za nabrajanje tako da naprave listu sa znakovima za nabrajanje kao deo stavke na numerisanoj listi.

Na primer, ako želite da stavke koje nalepite budu podstavke sa znakovima za nabrajanje broja 2 na postojećoj listi, uradite sledeće:

 1. Izaberite stavke liste koje želite da nalepite kao podstavke u numerisanoj listi, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+X da biste premestili stavke ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C da biste kopirali stavke.

 2. Kliknite ispred stavke ili pasusa koji slede iza stavke 2, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 3. Kliknite na dugme Opcije lepljenjaSlika dugmeta, a zatim izaberite stavku Nalepi listu bez objedinjavanja.

 4. Ako treba da uvučete stavke sa znakovima za nabrajanje koje ste nalepili, izaberite stavke, a zatim u grupi Pasus na kartici Početak kliknite na stavku Povećaj uvlačenje.

  Slika glavne trake programa Word

 1. Izaberite stavke sa liste koje želite da premestite ili kopirate, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+X da biste premestili stavke ili pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C da biste kopirali stavke.

 2. Kliknite na mesto gde želite da nalepite stavke, a zatim pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+V.

 3. Kliknite na dugme Opcije lepljenjaSlika dugmeta, koje se pojavljuje kada nalepite tekst.

  Ako ne vidite dugme Opcije lepljenja, pritisnite kombinaciju tastera CTRL+Z da biste opozvali lepljenje, a zatim uključite opciju za njegovo prikazivanje. Procedure potražite u članku Uključivanje dugmeta „Opcije lepljenja“.

 4. Ako želite da se numerisane stavke konvertuju u stavke sa znakovima za nabrajanje na listi, kliknite na dugme Objedini sa postojećom listom. Ako želite da numerisane stavke budu numerisana lista u okviru liste sa znakovima za nabrajanje, kliknite na dugme Nalepi listu bez objedinjavanja.

Želim da nalepim numerisane stavke tako da naprave numerisanu listu kao deo stavke na toj listi sa znakovima za nabrajanje.

Na primer, ako želite da stavke koje nalepite budu numerisane 1–3, kao podstavke stavke sa znakovima za nabrajanje u postojećoj listi, uradite sledeće:

 1. Postavite kursor na mesto ispred stavke ili pasusa koji slede iza stavke gde želite da napravite novu numerisanu listu, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 2. Kliknite na dugme Opcije lepljenjaSlika dugmeta, a zatim izaberite stavku Nalepi listu bez objedinjavanja.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na stavku za koju želite da bude prva na novoj listi, a zatim kliknite na stavku Ponovo počni od 1 u priručnom meniju.

 4. Izaberite numerisane stavke koje ste nalepili, a zatim u grupi Pasus na kartici Početak kliknite na stavku Povećaj uvlačenje.

  Slika glavne trake programa Word

Ako često koristite jednu opciju lepljenja, možete da konfigurišete Word tako da automatski koristi tu opciju za lepljenje. Na taj način ne morate da navodite koja opcija se koristi svaki put kada nalepite tekst. Podrazumevano ponašanje možete da zaobiđete svaki put kada nalepite tekst tako što ćete odabrati drugu opciju u meniju Opcije lepljenja.

 1. U programu Word 2010, 2013 ili 2016 izaberite stavke Datoteka > Opcije > Više opcija.

  U programu Word 2007 kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , a zatim izaberite stavke Word opcije > Više opcija.

 2. Pomerite se nadole do odeljka Sečenje, kopiranje i lepljenje.

 3. Potvrdite izbor u poljima za potvrdu da biste izabrali željene postavke.

  • Lepljenje unutar istog dokumenta

  • Lepljenje iz jednog dokumenta u drugi

  • Lepljenje iz jednog dokumenta u drugi kada su definicije stilova neusaglašene

  • Lepljenje iz drugih programa

  Više informacija o ovim opcijama potražite u članku Opcije za lepljenje unutar dokumenta i iz jednog dokumenta u drugi, kao i iz drugih programa.

 4. Da biste koristili postavke za opciju pametnog isecanja i lepljenja, potvrdite izbor u polju za potvrdu Koristi pametno isecanje i lepljenje, kliknite na stavku Postavke, a zatim izaberite željene postavke. Više informacija potražite u članku Podešavanje opcija za pametno isecanje i lepljenje.

 5. Kliknite na dugme U redu.

Opcije za lepljenje unutar dokumenta i iz jednog dokumenta u drugi, kao i iz drugih programa

Pošto oblikovanje može da bude uskladišteno u definicijama stila pasusa, možete precizno da podesite način na koji Word lepi tekst iz različitih izvora.

Lepljenje unutar istog dokumenta

Kada nalepite sadržaj u isti dokument iz kojeg ste kopirali sadržaj, možete da navedete sledeće podrazumevano ponašanje.

 • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano)      Ova opcija zadržava stilove znakova i direktno oblikovanje koji su primenjeni na kopirani tekst. Direktno oblikovanje obuhvata karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje koje nije obuhvaćeno stilom pasusa.

 • Uskladi sa odredišnim oblikovanjem     Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova u tekstu koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova u tekstu koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Lepljenje iz jednog dokumenta u drugi

Kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog Word dokumenta, možete da navedete sledeće podrazumevano ponašanje.

 • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano)     Ova opcija zadržava oblikovanje koje je primenjeno na kopirani tekst. Definicije stila povezane sa kopiranim tekstom kopiraju se u odredišni dokument.

 • Uskladi sa odredišnim oblikovanjem     Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova u tekstu koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova u tekstu koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Lepljenje iz jednog dokumenta u drugi kada su definicije stilova neusaglašene

Kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog Word dokumenta, a stil koji je dodeljen kopiranom tekstu definisan je drugačije u dokumentu u koji se nalepljuje tekst, možete da navedete sledeće podrazumevano ponašanje.

 • Zadrži u izvornom obliku     Ova opcija zadržava izgled kopiranog teksta tako što nalepljenom tekstu dodeljuje stil „Normalan“ i primenjuje direktno oblikovanje. Direktno oblikovanje obuhvata karakteristike kao što su veličina fonta, kurziv ili drugo oblikovanje radi podražavanja definicije stila kopiranog teksta.

 • Koristi odredišne stilove (podrazumevano)     Ova opcija zadržava ime stila koji je povezan sa kopiranim tekstom, ali koristi definiciju stila dokumenta u koji se tekst nalepljuje. Recimo da iz jednog dokumenta u drugi kopirate tekst na koji je primenjen stil „Naslov 1“. U jednom dokumentu, stil „Naslov 1“ definisan je kao podebljani Arial veličine 14, dok je u drugom dokumentu, u koji se tekst lepi, „Naslov 1“ definisan kao podebljana Cambria veličine 16. Kada koristite opciju Koristi odredišne stilove, nalepljeni tekst koristi stil „Naslov 1“ – podebljani font Cambria veličine 16.

 • Uskladi sa odredišnim oblikovanjem     Ova opcija odbacuje definiciju stila i većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima definiciju stila u dokumentu gde se tekst nalepljuje.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova u tekstu koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Lepljenje iz drugih programa

Kada nalepite sadržaj koji je kopiran iz drugog programa, možete da navedete sledeće podrazumevano ponašanje.

 • Zadrži u izvornom obliku (podrazumevano)     Ova opcija zadržava oblikovanje kopiranog teksta.

 • Uskladi sa odredišnim oblikovanjem     Ova opcija odbacuje većinu oblikovanja koje je primenjeno direktno na kopirani tekst, ali zadržava oblikovanje koje se smatra naglašavanjem, kao što su podebljavanje i kurziv, kada se primeni samo na deo izbora. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa sa mesta na koje se nalepljuje. Tekst takođe preuzima karakteristike direktnog oblikovanja teksta koji neposredno prethodi kursoru kada se tekst nalepi.

 • Zadrži samo tekst     Ova opcija odbacuje kompletno oblikovanje i elemente koji nisu tekst, kao što su slike ili tabele. Tekst preuzima karakteristike stila pasusa u koji se nalepi, kao i direktno oblikovanje ili svojstva stila znakova u tekstu koji direktno prethodi kursoru kada se tekst nalepi. Grafički elementi se odbacuju, a tabele se konvertuju u grupe pasusa.

Povratak na odeljak „Podešavanje podrazumevanih vrednosti programa Word za lepljenje teksta“

Opcija pametnog isecanja i lepljenja pomaže vam da automatski prilagodite oblikovanje dok nalepljujete tekst.

U dijalogu Postavke navedite podrazumevano ponašanje prilikom objedinjavanja, isecanja i lepljenja teksta. Podrazumevano ponašanje možete zameniti pomoću dugmeta Opcije lepljenja, koje se pojavljuje kada nalepite sadržaj iz ostave u dokument. Ovo dugme je dostupno samo kada je uključena opcija Koristi pametno isecanje i lepljenje.

 • Koristi podrazumevane opcije za     Kliknite na stavku sa liste da biste unapred izabrali konfiguraciju opcija u dijalogu. Da biste izabrali sopstvenu konfiguraciju opcija, kliknite na stavku Prilagođeno na ovoj listi.

 • Automatski podesi razmak između rečenica i između reči     Izaberite ovu opciju da biste uklonili dodatne razmake prilikom brisanja teksta ili dodali potrebne razmake prilikom lepljenja teksta iz ostave.

 • Podesi prored između pasusa pri lepljenju     Izaberite ovu opciju da biste sprečili kreiranje praznih pasusa i nedosledan prored između pasusa.

 • Podesi oblikovanje tabele i poravnavanje pri lepljenju     Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali oblikovanje i poravnavanje tabela. Kada je ova opcija uključena, pojedinačne ćelije se nalepljuju kao tekst, delovi tabele se nalepljuju kao redovi u postojeću tabelu (a ne kao ugnežđene tabele), a tabele dodate u postojeću tabelu prilagođavaju se tako da se podudaraju sa postojećom tabelom.

 • Pametno ponašanje stila     Izbor ove opcije nema nikakav efekat. Da biste precizno podesili ponašanje stilova prilikom lepljenja sadržaja, koristite opcije za Lepljenje u odeljku Sečenje, kopiranje i lepljenje u opcijama odeljka Više opcija.

 • Objedini oblikovanje pri lepljenju iz programa Microsoft Office PowerPoint     Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali rezultate kada nalepite sadržaj iz PowerPoint prezentacije. Kada je ova opcija uključena, na nalepljeni tekst se primenjuje oblikovanje okolnog teksta ili tabele, na nalepljenu listu se primenjuje najskorije korišćeni znak za nabrajanje, broj ili stil liste, a izgled stavki kao što su tabele, hiperveze, slike, OLE objekti i oblici zadržava se iz izvora u programu PowerPoint.

 • Prilagodi oblikovanje pri lepljenju iz programa Microsoft Office Excel     Izaberite ovu opciju da biste kontrolisali rezultate prilikom lepljenja podataka iz programa Excel. Kada je ova opcija uključena, nalepljeni podaci se stavljaju u tabelu, a grafikoni se nalepljuju kao slike, a ne Word objekti.

 • Objedini nalepljene liste sa okolnim listama     Izaberite ovu opciju da biste prilikom lepljenja stavki u listu oblikovali stavke sa liste tako da budu usklađene sa ostatkom liste.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×