Konfigurisanje trake za brzo pokretanje za navigaciju na lokaciji

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Traka za brzo pokretanje sadrži veze da biste izabrali liste i biblioteke na trenutnu lokaciju i može da opcionalno sadrže veze ka podlokacija i stranica trenutne lokacije. Koristite traku za brzo pokretanje za kretanje između različitih oblasti lokacije, kao što su između liste i biblioteke ili sa nadređene lokacije da biste podlokacije.

Napomena : Takođe možete da podesite na gornjoj traci sa vezama za navigaciju. Više informacija potražite u članku Podešavanje na gornjoj traci sa vezama za navigaciju lokacije.

Ovaj članak sadrži:

Pre nego što počnete

Saznajte više o za brzo pokretanje

Da li imate neophodne dozvole za konfigurisanje navigacije?

Je objavljivanje omogućeno za vašu lokaciju?

Konfigurisanje nasleđivanja za brzo pokretanje

Konfigurisanje nasleđivanja za brzo pokretanje na lokaciji za objavljivanje

Prikazivanje ili skrivanje trake za brzo pokretanje

Dodavanje, uređivanje ili brisanje naslova "brzo pokretanje"

Dodavanje, uređivanje ili brisanje naslova "brzo pokretanje" na lokaciji koja nije za objavljivanje

Dodavanje, uređivanje ili brisanje naslova "brzo pokretanje" na lokaciji za objavljivanje

Dodavanje ili uklanjanje liste ili biblioteke na traci za brzo pokretanje

Dodavanje ili uklanjanje liste ili biblioteke na traci za brzo pokretanje pomoću postavke liste ili biblioteke

Uklanjanje liste ili biblioteke na traci za brzo pokretanje pomoću postavki lokacije za lokacije koja nije za objavljivanje

Uklanjanje liste ili biblioteke na traci za brzo pokretanje pomoću postavki lokacije za objavljivanje

Dodavanje veze za brzo pokretanje

Dodavanje veze za brzo pokretanje na lokaciji koja nije za objavljivanje

Dodavanje veze za brzo pokretanje na lokaciji za objavljivanje

Uređivanje, premeštanje ili brisanje veze "brzo pokretanje"

Uređivanje, premeštanje ili brisanje veze "brzo pokretanje" na lokaciji koja nije za objavljivanje

Uređivanje, premeštanje ili brisanje veze "brzo pokretanje" na lokaciji za objavljivanje

Promena redosleda stavki na traci za brzo pokretanje

Promena redosleda stavki za brzo pokretanje na lokaciji koja nije za objavljivanje

Promena redosleda stavki za brzo pokretanje na lokaciji za objavljivanje

Skrivanje ili prikazivanje pojedinačne podlokacija ili stranica na lokaciji za objavljivanje

Automatsko sortiranje stavki na traci za brzo pokretanje

Pre nego što počnete

Saznajte više o za brzo pokretanje

Možete urediti tako što ćete dodati, brisanje ili Promena redosleda veza traci za brzo pokretanje. Možete prikazati ili sakrili veze ka podlokacija i stranica na traci za brzo pokretanje, dodali veze ka stranicama izvan lokacije i čak i sakrili traku za brzo pokretanje. Traka za brzo pokretanje prikazuje se sa strane većine stranica lokacije.

Traka za brzo pokretanje takođe se naziva aktuelna navigacija, jer je primarno koristite za kretanje između funkcije trenutne lokacije. Opcije dostupne za konfigurisanje trake za brzo pokretanje će se razlikovati u zavisnosti od toga da li su omogućene funkcije objavljivanja za vaše kolekcija lokacija.

Više informacija o tome kako da odredite da li su omogućene funkcije objavljivanja za lokacije u kolekciji lokacija, potražite je objavljivanje omogućeno za vašu lokaciju u ovom članku.

Sledi primer traci za brzo pokretanje.

Brzo pokretanje

Da li imate neophodne dozvole za konfigurisanje navigacije?

Da biste upravljali navigacije za lokaciju morate imati barem dozvole koje se dobijaju prilikom dodavanja na podrazumevanoj SharePoint grupi dizajnera za lokaciju. Imate neophodne dozvole za konfigurisanje navigacije za lokaciju ako je Postavke lokacije opciju na meniju " Radnje na lokaciji " Meni „Radnje na lokaciji“ i na stranici "Postavke lokacije" Vidite komandu za navigaciju u okviru izgled i doživljaj (na lokacijama za objavljivanje, videćete komande Za brzo pokretanje i gornju traku sa vezama u okviru izgled i doživljaj umesto za navigaciju).
Meni „Postavke lokacije“

Da li je objavljivanje omogućeno za vašu lokaciju?

Pre nego što počnete da konfigurišete navigaciju za svoju lokaciju, morate da utvrdite da li su funkcije objavljivanja omogućene za lokacije u vašoj kolekciji lokacija. Važno je znati da li je vaša lokacija za objavljivanje zato što su opcije za konfigurisanje navigacije za lokaciju za objavljivanje opsežnije od onih koje su dostupne na lokaciji koja nije za objavljivanje.

U zavisnosti od tipa lokacije koji imate, videćete različite opcije za navigaciju na stranici „Postavke lokacije“. Evo kako možete brzo da utvrdite sa kojim tipom lokacije radite:

 1. U Meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. Pogledajte listu veza na stranici Postavke lokacije u okviru Izgled i doživljaj.

  • Ako vidite vezu sa nazivom Navigacija, onda radite sa lokacije za objavljivanje i možete da konfigurišete lokaciju pomoću stranice "postavke navigacije".
   Navigaciju

  • Ako vidite veze pod nazivom gornju traku sa vezama i Za brzo pokretanje, onda radite sa lokacije koja nije za objavljivanje i imate više ograničeni skup konfiguracije opcije za navigaciju dostupne.
   Izgled i doživljaj

Vrh stranice

Konfigurisanje nasleđivanja za brzo pokretanje

Možete da konfigurišete traci za brzo pokretanje za objavljivanje podlokacija da koristite isti brzo pokretanje kao nadređena lokacija. Podlokacije nasleđuje traci za brzo pokretanje sa nadređene lokacije. Alternativno, možete da konfigurišete traci za brzo pokretanje za objavljivanje podlokacije da bude jedinstvena za tu lokaciju.

Nije moguće konfigurisati koja nije za objavljivanje podlokacije naslediti trake za brzo pokretanje na nadređenoj lokaciji. Koja nije za objavljivanje podlokacije će imati jedinstvene brzo pokretanje. Više informacija o tome kako da odredite da li su omogućene funkcije objavljivanja za lokacije u kolekciji lokacija, potražite je objavljivanje omogućeno za vašu lokaciju u ovom članku.

Konfigurisanje nasleđivanja za brzo pokretanje na lokaciji za objavljivanje

Kada kreirate objavljivanje omogućeno podlokacije, ne možete da konfigurišete podlokacije za nasleđuju trake za brzo pokretanje na nadređenoj lokaciji. Međutim, pošto ste kreirali podlokacije, možete da konfigurišete nasleđivanje opcije na traci za brzo pokretanje na stranici Postavke pretrage.

 1. U Meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. Na stranici " Postavke lokacije ", u okviru izgled i doživljajizaberite stavku Navigacija.

  Komanda " Navigacija " se pojavljuje u okviru izgled i doživljaj samo ako su omogućene funkcije objavljivanja za lokaciju i imate bar dozvole koje se dobijaju prilikom dodavanja na podrazumevanoj SharePoint grupi dizajnera za lokaciju.

 3. U odeljku Aktuelna navigacija , uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da obezbedite posetioce lokacije sa jednostavan način da biste došli do drugih lokacija u kolekciji lokacija i ako želite ovu lokaciju da imaju dosledan izgled i doživljaj sa drugih lokacija u kolekciji lokacija, kliknite na dugme Prikaži iste stavke navigacije kao nadređena lokacija.

  • Ako želite posetiocima lokacije da biste mogli da koristite traku za brzo pokretanje da biste došli do stavke ispod trenutne lokacije i da biste došli do srodni podlokacije unutar kolekcije lokacija, izaberite stavku Prikaži za trenutnu lokaciju stavke navigacije ispod trenutne lokacije, i sestre za trenutnu lokaciju.

  • Ako želite da brzo pokretanje da biste prikazali samo stavke ispod trenutne lokacije, kliknite na dugme Prikaži samo stavke navigacije ispod trenutne lokacije.

   Aktuelna navigacija

 4. U odeljku Aktuelna navigacija :

  • Da biste prikazali podlokacije trenutne lokacije na traci za brzo pokretanje, izaberite stavku Prikaži podlokacije.

  • Da biste prikazali stranice trenutne lokacije na traci za brzo pokretanje, izaberite stavku Prikaži stranice.

  • Da biste ograničili broj veza do lokacije i stranice prikazane na traci za brzo pokretanje, otkucajte broj za Maksimalan broj dinamičke stavke da biste prikazali unutar ovaj nivo navigacije.

 5. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Prikazivanje ili skrivanje trake za brzo pokretanje

Traka za brzo pokretanje je konfigurisan tako da podrazumevano prikazivanje kada kreirate većinu lokacija. Možete odabrati da prikažete ili sakrijete traci za brzo pokretanje, prema specifičnim potrebama vaše lokacije. Na primer, možete da prikažete traku za brzo pokretanje na lokaciji najvišeg nivoa ili da ih sakrijete na podlokacijama. Možete da promenite ovu postavku u bilo kom trenutku. Procedura za promene ove postavke je isti za lokacije koja nije za objavljivanje i objavljivanje.

 1. U Meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. Na stranici " Postavke lokacije ", u okviru izgled i doživljajizaberite stavku prikaz stabla.

  Napomena : Prikaz stabla komanda se pojavljuje u okviru izgled i doživljaj samo ako imate bar dozvole koje se dobijaju prilikom dodavanja na podrazumevanoj SharePoint grupi dizajnera za lokaciju.

 3. Uradite sledeće:

  • Da biste prikazali traku za brzo pokretanje, izaberite stavku Omogući za brzo pokretanje.

  • Da biste sakrili traku za brzo pokretanje, opozovite izbor Omogući za brzo pokretanje.

   Prikazivanje ili skrivanje trake za brzo pokretanje

 4. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Dodavanje, uređivanje ili brisanje naslova "brzo pokretanje"

Naslovi obezbeđuju način za vas grupu veze u traci za brzo pokretanje lokacije, kao što su podrazumevane naslova liste i biblioteke. Ove grupe olakšavaju korisnicima lokacije da biste pronašli informacije traže.

Opcije za konfigurisanje trake za brzo pokretanje razlikuju od lokacije za objavljivanje i lokacije koja nije za objavljivanje. Informacije o tome kako da odredite da li su omogućene funkcije objavljivanja za lokacije u vaš kolekcija lokacijapotražite u članku je objavljivanje omogućeno za vašu lokaciju u ovom članku.

Dodavanje, uređivanje ili brisanje naslova "brzo pokretanje" na lokaciji koja nije za objavljivanje

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U odeljku izgled i doživljaj izaberite stavku za brzo pokretanje.

Napomena : Komanda " Brzo pokretanje " se pojavljuje u okviru izgled i doživljaj samo ako su omogućene funkcije objavljivanja za lokaciju i imate bar dozvole koje se dobijaju prilikom dodavanja na podrazumevanoj SharePoint grupi dizajnera za lokaciju.

 1. Uradite sledeće:

  • Da biste dodali novi naslov, kliknite na dugme Novi naslov, otkucajte URL ADRESU i opis za naslov i zatim kliknite na dugme u redu. URL ADRESU možete povezati važeću putanju fascikle unutar ove lokacije, kao što je deljenje u okviru internoj mreži vaše organizacije ili vezu ka lokaciji na internetu. URL ADRESA je opcionalna za naslove.

  • Da biste uredili naslov, kliknite na Uredi dugme Uređivanje pored naslova. Izvršite sve neophodne promene na URL ADRESU i opis, a zatim kliknite na dugme u redu.

  • Da biste izbrisali naslov, kliknite na Uređivanje dugme Uređivanje pored naslova, kliknite na dugme Izbrišii zatim kliknite na dugme u redu.

   Važno : Kada izbrišete naslov sa trake za brzo pokretanje na lokaciji koja nije za objavljivanje, sve veze sadržane pod tim naslovom se brišu.

Dodavanje, uređivanje ili brisanje naslova "brzo pokretanje" na lokaciji za objavljivanje

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U odeljku Izgled i doživljaj izaberite stavku Navigacija.

  Napomena : Komanda Navigacija se pojavljuje u okviru Izgled i doživljaj samo ako su funkcije objavljivanja omogućene za lokaciju i ako imate barem dozvole koje se dobijaju dodavanjem u podrazumevanu SharePoint grupu dizajnera za lokaciju.

 3. U odeljku Uređivanje i sortiranje navigacije , kliknite na željeni naslov u okviru Trenutne navigacijei uradite nešto od sledećeg:

  • Ako želite da dodate naslov, kliknite na dugme Dodaj naslov.

  • Ako želite da uredite naslov, izaberite naslov i zatim kliknite na dugme Uredi.

  • Ako želite da izbrišete naslov, kliknite na dugme Izbriši.

   Aktuelna navigacija

   Napomena : Kada izbrišete naslov sa trake za brzo pokretanje na lokaciji za objavljivanje, veze sadržane pod tim naslovom se ne brišu i oni će prikazati kao naslove kada njihove originalne naslov se briše.

 4. U veb dijalogu koji se pojavi kada dodate ili uredite stavku, konfigurišite sledeće:

  • Naslov. Otkucajte naslov stavke navigacije onako kako želite da se pojavi. Potreban je naslov.

  • URL ADRESA. Otkucajte URL ADRESU za naslov ili vezu. URL ADRESA je opcionalna za naslove.

   Ako želite da se URL otvori u prozoru veb pregledača koji se razlikuje od onog koji lokacija koristi, izaberite opciju Otvori vezu u novom prozoru.

  • Opis. Otkucajte opis za naslov. Opis je opcionalan.

  • Publika. Ako želite da ograničite vidljivost, unesite ili potražite publike za naslov. Samo korisnici lokacije koje unesete mogu videti vezu naslova i sve ispod naslova. Ako ne unesete korisnike lokacije, sve grupe korisnika lokacije možete videti vezu. Publika je opcionalna.

   Dijalog „Naslov navigacije“

 5. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Dodavanje ili uklanjanje liste ili biblioteke na traci za brzo pokretanje

Kada kreirate listu ili biblioteku možete da konfigurišete listu ili biblioteku tako da vezu do nje se automatski dodaje na traku za brzo pokretanje. Možete da promenite ovu opciju kasnije, tako što ćete urediti postavke za listu ili biblioteku, ili tako što ćete urediti postavke lokacije.

Opcije za konfigurisanje trake za brzo pokretanje razlikuju od lokacije za objavljivanje i lokacije koja nije za objavljivanje. Informacije o tome kako da odredite da li su omogućene funkcije objavljivanja za lokacije u vaš kolekcija lokacijapotražite u članku je objavljivanje omogućeno za vašu lokaciju u ovom članku.

Dodavanje ili uklanjanje liste ili biblioteke na traci za brzo pokretanje pomoću postavke liste ili biblioteke

Sledeća procedura odnosi se na objavljivanje i koja nije za objavljivanje lokacije.

 1. Na traci za brzo pokretanje izaberite stavku Sav sadržaj lokacije.

 2. Kliknite na ime liste ili biblioteke.

 3. Na traci izaberite karticu Lista ili Biblioteka , a zatim kliknite na dugme Postavke liste ili Postavke biblioteke.
  Postavke liste

  Ime kartice mogu se razlikovati u zavisnosti od tipa liste ili biblioteke. Na primer, listu kalendara ima karticu Kalendar .

 4. Na stranici "Postavke liste ili postavke biblioteke", u odeljku Opšte postavke izaberite stavku naslov, opis i navigacija.

 5. Na stranici Opšte postavke, u odeljku Navigacija uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali stavku traci za brzo pokretanje, kliknite na dugme da.

  • Da biste uklonili stavku traci za brzo pokretanje, kliknite na dugme ne.

 6. Prikazivanje liste na traci za brzo pokretanje

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Uklanjanje liste ili biblioteke na traci za brzo pokretanje pomoću postavki lokacije za lokacije koja nije za objavljivanje

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U odeljku izgled i doživljaj izaberite stavku za brzo pokretanje.

 3. Kliknite na dugme Uredi pored veze Uređivanje , kliknite na dugme Izbrišii zatim kliknite na dugme u redu.

  Napomena : Kada izbrišete vezu, kao što su naslov, na traci za brzo pokretanje, sve veze sadržane ispod te veze se brišu.

Uklanjanje liste ili biblioteke na traci za brzo pokretanje pomoću postavki lokacije za objavljivanje

Ako su omogućene funkcije objavljivanja za vašu lokaciju, možete da koristite postavke navigacije stranice da biste brzo uklonili liste ili biblioteke na traci za brzo pokretanje.

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U odeljku Izgled i doživljaj izaberite stavku Navigacija.

  Napomena : Komanda Navigacija se pojavljuje u okviru Izgled i doživljaj samo ako su funkcije objavljivanja omogućene za lokaciju i ako imate barem dozvole koje se dobijaju dodavanjem u podrazumevanu SharePoint grupu dizajnera za lokaciju.

 3. U odeljku Uređivanje i sortiranje navigacije izaberite stavku u okviru Trenutne navigacije koji želite da uklonite, a zatim izaberite stavku Izbriši.

  Aktuelna navigacija

  Napomena : Ako u odeljku Uređivanje i sortiranje navigacije prikazuje lista za globalnu navigaciju i trenutne navigacije, morate da izaberete stavke u okviru trenutnog za navigaciju da biste uklonili stavke sa trake za brzo pokretanje.

 4. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Dodavanje veze za brzo pokretanje

Pored uključujući veze ka listama i bibliotekama na lokaciji, možete da dodate prilagođene veze na traci za brzo pokretanje. Na primer, možete da uključite vezu ka informacijama koje vi ili članovi vaše organizacije koristite često, kao što je dokument, događaja iz kalendara, neke druge lokacije ili vezu ka internet lokacije.

Opcije za konfigurisanje trake za brzo pokretanje razlikuju od lokacije za objavljivanje i lokacije koja nije za objavljivanje. Informacije o tome kako da odredite da li su omogućene funkcije objavljivanja za lokacije u vaš kolekcija lokacijapotražite u članku je objavljivanje omogućeno za vašu lokaciju u ovom članku.

Dodavanje veze za brzo pokretanje na lokaciji koja nije za objavljivanje

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U odeljku izgled i doživljaj izaberite stavku za brzo pokretanje.

  Napomena : Komanda " Brzo pokretanje " se pojavljuje u okviru izgled i doživljaj samo ako su omogućene funkcije objavljivanja za lokaciju i imate bar dozvole koje se dobijaju prilikom dodavanja na podrazumevanoj SharePoint grupi dizajnera za lokaciju.

 3. Kliknite na dugme Nova veza za navigaciju.

 4. Otkucajte URL ADRESU, kao što su http://contoso/reports i opis za vezu.

 5. U odeljku naslov , izaberite naslov pod kojim želite da se veza pojavi.

  Nova veza navigacije

 6. Kliknite na dugme U redu .

Dodavanje veze za brzo pokretanje na lokaciji za objavljivanje

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U odeljku Izgled i doživljaj izaberite stavku Navigacija.

  Napomena : Komanda Navigacija se pojavljuje u okviru Izgled i doživljaj samo ako su funkcije objavljivanja omogućene za lokaciju i ako imate barem dozvole koje se dobijaju dodavanjem u podrazumevanu SharePoint grupu dizajnera za lokaciju.

 3. U odeljku Uređivanje i sortiranje navigacije izaberite stavku Aktuelna navigacija da biste konfigurisali traci za brzo pokretanje.

  Aktuelna navigacija

 4. Kliknite na dugme Dodaj vezu.

  Ako izaberete naslov, veza će biti dodat pod tim naslovom. Ako izaberete stavku, veza će biti dodat na istom nivou kao izabrane stavke.

 5. U dijalogu veza navigacije:

  • Naslov Otkucajte naslov veze onako kako želite da se pojavi. Potreban je naslov.

  • URL ADRESA Otkucajte URL ADRESU za vezu. URL ADRESA je neophodna.

   Ako želite URL adresu da biste otvorili u prozoru pregledača Veb razlikuje se od koji koristi lokacija, izaberite stavku Otvori vezu u novom prozoru.

  • Opis. Otkucajte opis za vezu. Opis je opcionalan.

  • Publika. Ako želite da ograničite vidljivost, unesite ili potražite publici za vezu. Samo korisnici lokacije koje unesete mogu da vide vezu. Ako ne unesete korisnike lokacije, sve grupe korisnika lokacije možete videti vezu. Publika je opcionalna.

   Dijalog „Veza navigacije“

 6. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Uređivanje, premeštanje ili brisanje veze "brzo pokretanje"

Opcije za konfigurisanje trake za brzo pokretanje razlikuju od lokacije za objavljivanje i lokacije koja nije za objavljivanje. Informacije o tome kako da odredite da li su omogućene funkcije objavljivanja za lokacije u vaš kolekcija lokacija, potražite je objavljivanje omogućeno za vašu lokaciju u ovom članku

Uređivanje, premeštanje ili brisanje veze "brzo pokretanje" na lokaciji koja nije za objavljivanje

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U odeljku izgled i doživljaj izaberite stavku "Brzo pokretanje".

  Napomena : Komanda " Brzo pokretanje " se pojavljuje u okviru izgled i doživljaj samo ako su omogućene funkcije objavljivanja za lokaciju i imate bar dozvole koje se dobijaju prilikom dodavanja na podrazumevanoj SharePoint grupi dizajnera za lokaciju.

 3. Kliknite na Uredi dugme Uređivanje za vezu koju želite da uredite ili izbrišete, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uredili vezu, izvršite sve neophodne promene, a zatim kliknite na dugme u redu.

  • Da biste premestili vezu na drugu lokaciju na traci za brzo pokretanje, na listi naslova , izaberite novi naslov pod kojim želite da se veza pojavi, a zatim kliknite na dugme u redu.

  • Da biste izbrisali vezu, kliknite na dugme Izbriši, a zatim kliknite na dugme u redu.

Uređivanje, premeštanje ili brisanje veze "brzo pokretanje" na lokaciji za objavljivanje

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U okviru Izgled i doživljaj izaberite stavku Navigacija.

  Napomena : Komanda Navigacija se pojavljuje u okviru Izgled i doživljaj samo ako su funkcije objavljivanja omogućene za lokaciju i ako imate barem dozvole koje se dobijaju dodavanjem u podrazumevanu SharePoint grupu dizajnera za lokaciju.

 3. U odeljku Uređivanje i sortiranje navigacije , u okviru Trenutne navigacijeizaberite vezu koju želite da promenite i uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uredili vezu, kliknite na dugme Uredi, izvršite sve neophodne promene i zatim kliknite na dugme u redu.

  • Da biste premestili vezu na drugu lokaciju na traci za brzo pokretanje, kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.

  • Da biste izbrisali vezu, kliknite na dugme Izbriši.

   Aktuelna navigacija

 4. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Promena redosleda stavki na traci za brzo pokretanje

Možete da promenite redosled kojim naslovi i veze pojavljuju na traci za brzo pokretanje. Koraka koje preduzmete da biste to uradili se razlikuju u zavisnosti od toga da li su omogućene funkcije objavljivanja za lokaciju. Informacije o tome kako da odredite da li su omogućene funkcije objavljivanja za lokacije u vaš kolekcija lokacijapotražite u članku je objavljivanje omogućeno za vašu lokaciju u ovom članku.

Promena redosleda stavki za brzo pokretanje na lokaciji koja nije za objavljivanje

Na lokaciji koja nije za objavljivanje, možete da promenite redosled veza samo ispod određenog naslova. Na primer, možete da imate naslov "liste" koji sadrži veze za kalendar i zadatke. Možete da premestite na listama naslova na drugu lokaciju na traci za brzo pokretanje, ali možete da promenite redosled kalendara i zadataka samo u okviru liste naslova. Da biste premestili kalendara ili zadataka drugog naslova, prvo morate da uredite vezu i dodelite je drugom naslovu.

 1. U Meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. Na stranici " Postavke lokacije ", u okviru izgled i doživljaj, kliknite na dugme "Brzo pokretanje".

  Napomena : Komanda "Brzo pokretanje" se pojavljuje u okviru izgled i doživljaj samo ako imate bar dozvole koje se dobijaju prilikom dodavanja na podrazumevanoj SharePoint grupi dizajnera za lokaciju.

 3. Izaberite stavku Promeni redosled.

 4. Izaberite željene opcije da biste promenili redosled kojim se prikazuju naslovi i veze.

  Promeni redosled

 5. Kliknite na dugme U redu .

Promena redosleda stavki za brzo pokretanje na lokaciji za objavljivanje

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U odeljku Izgled i doživljaj izaberite stavku Navigacija.

  Napomena : Komanda Navigacija se pojavljuje u okviru Izgled i doživljaj samo ako su funkcije objavljivanja omogućene za lokaciju i ako imate barem dozvole koje se dobijaju dodavanjem u podrazumevanu SharePoint grupu dizajnera za lokaciju.

 3. U odeljku Uređivanje i sortiranje navigacije izaberite stavku koju želite da premestite, a zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole dok ne premeštene su stavku kojoj želite.

  Aktuelna navigacija

  Napomena : Ako u odeljku Uređivanje i sortiranje navigacije prikazuje lista za globalnu navigaciju i trenutne navigacije, morate da izaberete stavke u okviru trenutnog za navigaciju da biste promenili redosled stavki na traci za brzo pokretanje.

 4. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Skrivanje ili prikazivanje pojedinačne podlokacija ili stranica na lokaciji za objavljivanje

Ako radite na lokaciji za objavljivanje, možete da sakrijete podlokacija i stranica da biste sprečili da ih prikazuje na traci za brzo pokretanje. Prednost skrivanje stavki iz navigacije je da možete da sprečite ih prikazivanja korisnicima dok su i dalje da biste prikazali u hijerarhiji navigacije koju koristite za upravljanje na lokaciju na stranici Postavke pretrage. Ako želite da prikažete stavku ponovo, možete ga izabrali i kliknite na dugme Prikaži da vratite u prethodno stanje da biste navigacije lokacije. Informacije o tome kako da odredite da li su omogućene funkcije objavljivanja na vašoj lokaciji, potražite je objavljivanje omogućeno za vašu lokaciju u ovom članku.

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U okviru Izgled i doživljaj izaberite stavku Navigacija.

  Napomena : Komanda Navigacija se pojavljuje u okviru Izgled i doživljaj samo ako su funkcije objavljivanja omogućene za lokaciju i ako imate barem dozvole koje se dobijaju dodavanjem u podrazumevanu SharePoint grupu dizajnera za lokaciju.

 3. U odeljku Uređivanje i sortiranje navigacije , u okviru Trenutnog za navigacijuizaberite stavku podlokaciju ili stranicu koju želite da biste sakrili ili prikazali.

 4. Uradite sledeće:

  • Da biste sakrili stavke izaberite stavku Sakrij.

  • Da biste prikazali stavke koji je bio skriven, izaberite stavku Prikaži.

   Sakrij

   Napomene : 

   • Sakrivanje i Prikaz komande dostupni su samo za stavke za navigaciju koje su podlokacije ili stranice. Ne možete da sakrijete liste, biblioteke ili veze.

   • Kada izaberete stavku koja je trenutno vidljiva na traci za brzo pokretanje, dostupna je samo opcija Sakrij. Kada izaberete stavku koja je trenutno skrivena na traci za brzo pokretanje, dostupna je samo opcija Prikaži.

 5. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Automatsko sortiranje stavki na traci za brzo pokretanje

Ako radite na lokaciji za koju su omogućene funkcije objavljivanja, možete da konfigurišete stavke navigacije da se automatski sortiraju, na primer po naslovu. Informacije o tome kako da odredite da li su omogućene funkcije objavljivanja na vašoj lokaciji, potražite je objavljivanje omogućeno za vašu lokaciju u ovom članku.

Važno : Sortiranje postavke se primenjuju na traci za brzo pokretanje i na gornjoj traci sa vezama. Sve promene koje napravite se primenjuju na oba od ovih elemenata za navigaciju.

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U okviru Izgled i doživljaj izaberite stavku Navigacija.

  Napomena : Komanda Navigacija se pojavljuje u okviru Izgled i doživljaj samo ako su funkcije objavljivanja omogućene za lokaciju i ako imate barem dozvole koje se dobijaju dodavanjem u podrazumevanu SharePoint grupu dizajnera za lokaciju.

 3. U odeljku Sortiranje , izaberite stavku automatski Sortiraj da biste sortirali podlokacije, veze za navigaciju, liste, biblioteke i stranice automatski u rastućem ili opadajućem redosledu po abecednom ili numeričkom redosledu na osnovu stavke naslovi, kreirali datuma ili datuma poslednje izmene.

  Napomena : Ako želite ručno da sortirate sve stavke navigacije osim stranica, izaberite stavku Sortiraj ručno, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Sortiraj stranice automatski. Samo stranice će se sortirati u skladu sa postavkama konfigurisanim u odeljku Automatsko sortiranje.

  Sortiranje

  1. U odeljku Automatsko sortiranje , na listi Sortiraj po izaberite stavku - naslov, datum kreiranja ili datum poslednje izmene – koji želite da sortirate.

  2. Navedite redosled sortiranja tako što ćete izabrati stavku rastućim redosledom (A,B,C ili 1,2,3) odnosno opadajućim redosledom (C,B,A ili 3,2,1).

  3. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×