Konfigurisanje gornje trake sa vezama za navigaciju lokacije

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Gornja traka sa vezama pomaže korisnicima vaše lokacije da se kreću do drugih lokacija u kolekciji lokacija tako što prikazuje red kartica na vrhu stranica na lokaciji. Gornja traka sa vezama se naziva i globalna navigacija zato što može da bude ista na svim lokacijama u kolekciji lokacija. Međutim, podlokacije mogu da se konfigurišu da se ne prikazuju na gornjoj traci sa vezama nadređene lokacije. Opcije koje su vam dostupne za konfigurisanje gornje trake sa vezama razlikovaće se u zavisnosti od toga da li su funkcije objavljivanja omogućene za vašu kolekcija lokacija (kolekciju lokacija).

Sledi primer na gornjoj traci sa vezama iz izmišljeni Contoso lokaciju. Marketing, prodaja i finansije su podlokacije Contoso nadređena lokacija.

Gornja traka sa vezama

Takođe možete podesiti za brzo pokretanje za navigaciju. Da biste saznali kako, pogledajte članak Konfigurisanje trake za brzo pokretanje za navigaciju lokacije.

Ovaj članak sadrži:

Pre nego što počnete

Da li imate neophodne dozvole za konfigurisanje navigacije?

Je objavljivanje omogućeno za vašu lokaciju?

Navigacija sa putanjom

Konfigurisanje nasleđivanja za na gornjoj traci sa vezama

Konfigurisanje nasleđivanja za na gornjoj traci sa vezama na lokaciji koja nije za objavljivanje

Konfigurisanje nasleđivanja za na gornjoj traci sa vezama na lokaciji za objavljivanje

Dodavanje, uređivanje ili uklanjanje veze sa na gornjoj traci sa vezama

Dodavanje, uređivanje ili uklanjanje veza sa na gornjoj traci sa vezama lokacije koja nije za objavljivanje

Dodavanje, uređivanje ili uklanjanje veza sa na gornjoj traci sa vezama lokacije za objavljivanje

Promena redosleda veza na gornjoj traci

Promena redosleda veza na gornjoj traci sa vezama lokacije koja nije za objavljivanje

Ručna promena redosleda veza na gornjoj traci sa vezama lokacije za objavljivanje

Automatsko sortiranje stavki na traci sa vezama na lokaciji za objavljivanje

Prikazivanje ili skrivanje podlokacija i stranica na traci sa vezama

Prikazivanje podlokacija u padajućim menijima na gornjoj traci sa vezama

Pre nego što počnete

Da li imate neophodne dozvole za konfigurisanje navigacije?

Da biste upravljali navigacije za lokaciju morate imati barem dozvole koje se dobijaju prilikom dodavanja na podrazumevanoj SharePoint grupi dizajnera za lokaciju. Imate neophodne dozvole za konfigurisanje navigacije za lokaciju ako je Postavke lokacije opciju na meniju " Radnje na lokaciji " Meni „Radnje na lokaciji“ i na stranici "Postavke lokacije" Vidite komandu za navigaciju u okviru izgled i doživljaj (koja nije za objavljivanje lokacije, videćete komande Za brzo pokretanje i gornju traku sa vezama u okviru izgled i doživljaj umesto navigacije.
Meni „Postavke lokacije“

Da li je objavljivanje omogućeno za vašu lokaciju?

Pre nego što počnete da konfigurišete navigaciju za svoju lokaciju, morate da utvrdite da li su funkcije objavljivanja omogućene za lokacije u vašoj kolekciji lokacija. Važno je znati da li je vaša lokacija za objavljivanje zato što su opcije za konfigurisanje navigacije za lokaciju za objavljivanje opsežnije od onih koje su dostupne na lokaciji koja nije za objavljivanje.

U zavisnosti od tipa lokacije koji imate, videćete različite opcije za navigaciju na stranici „Postavke lokacije“. Evo kako možete brzo da utvrdite sa kojim tipom lokacije radite:

 1. U Meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. Pogledajte listu veza na stranici Postavke lokacije u okviru Izgled i doživljaj.

  • Ako vidite vezu sa nazivom Navigacija, onda radite sa lokacije za objavljivanje i možete da konfigurišete lokaciju pomoću stranice "postavke navigacije".
   Navigaciju

  • Ako vidite veze pod nazivom gornju traku sa vezama i Za brzo pokretanje, onda radite sa lokacije koja nije za objavljivanje i imate ograničenom skupu konfiguracija opcije za navigaciju dostupne.
   Izgled i doživljaj

Navigacija sa putanjom

Nije moguće konfigurisati navigaciji. Sledi primer navigacija sa putanjom.
Putanja

Vrh stranice

Konfigurisanje nasleđivanja za gornju traku sa vezama

Gornju traku sa vezama možete da konfigurišete za neku lokaciju da bi ona koristila istu gornju traku sa vezama kao nadređena lokacija. Drugim rečima, podlokacija nasleđuje gornju traku sa vezama od nadređene lokacije. Isto tako, za lokaciju možete da konfigurišete gornju traku sa vezama tako da ona bude jedinstvena za nju

Opcije i procedure za konfigurisanje nasleđivanja za na gornjoj traci sa vezama razlikuju lokacije za objavljivanje i lokacije koja nije za objavljivanje. Više informacija o tome kako da odredite da li su omogućene funkcije objavljivanja za lokacije u kolekciji lokacija, potražite je objavljivanje omogućeno za vašu lokaciju u ovom članku.

Konfigurisanje nasleđivanja za gornju traku sa vezama na lokaciji koja nije za objavljivanje

Kada kreirate novu lokaciju u kolekciji lokacija za koju funkcije objavljivanja nisu omogućene, možete da odaberete da li ćete lokaciju uključiti u gornju traku sa vezama nadređene lokacije i da li ćete koristiti gornju traku sa vezama sa nadređene lokacije. Ovo vam pruža tri različite opcije za konfigurisanje lokacije:

 • Nasleđena i uključena u nadređenu     Lokacija je uključena kao kartica na gornju traku sa vezama nadređene lokacije i koristi istu gornju traku sa vezama kao nadređena lokacija. Gornja traka sa vezama ne može da se konfiguriše na ovom nivou bez prethodnog prekida nasleđivanja sa nadređene lokacije.

 • Nasleđena i nije uključena u nadređenu     Lokacija koristi istu gornju traku sa vezama kao nadređena lokacija, ali nije uključena kao kartica na gornjoj traci sa vezama nadređene lokacije. Gornja traka sa vezama ne može da se konfiguriše na ovom nivou bez prethodnog prekida nasleđivanja sa nadređene lokacije.

 • Jedinstvena     Lokacija nije uključena kao kartica na gornju traku sa vezama nadređene lokacije i ne koristi istu gornju traku sa vezama kao nadređena lokacija. Gornja traka sa vezama može da se konfiguriše na ovom nivou i potpuno je odvojena od nadređene lokacije.

Ako se lokacija preimenuje na stranici „Naslov, opis i ikona“, ime lokacije se ne ažurira na gornjoj traci sa vezama. Da biste promenili ime koje se pojavljuje na gornjoj traci sa vezama, morate da uredite gornju traku sa vezama.

Kada kreirate podlokacija (podlokaciju), ona se podrazumevano pojavljuje na gornjoj traci sa vezama nadređena lokacija (nadređene lokacije) i ima jedinstvenu gornju traku sa vezama. Ove postavke možete da promenite u bilo kom trenutku. Da biste konfigurisali postavke gornje trake sa vezama za podlokaciju:

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U koloni izgled i doživljaj izaberite stavku gornja traka sa vezama.
  Izgled i doživljaj

 3. Uradite sledeće:

  • Da biste kreirali prilagođene veze za podlokaciju, izaberite stavku Zaustavi nasleđivanje veza. Veze sa gornje trake sa vezama nadređene lokacije ne zadržavaju se kada konfigurišete podlokaciju da zaustavi nasleđivanje veza.

  • Da biste koristili iste veze kao nadređena lokacija, izaberite stavku Koristi veze sa nadređene lokacije. Veze na gornjoj traci sa vezama podlokacije izbrisaće se kada konfigurišete podlokaciju da koristi istu gornju traku sa vezama kao nadređena lokacija.

Konfigurisanje nasleđivanja za gornju traku sa vezama na lokaciji za objavljivanje

Kada kreirate lokaciju za objavljivanje, možete da odaberete da li će se koristiti gornja traka sa vezama sa nadređene lokacije. Ove postavke možete da promenite u bilo kom trenutku pomoću stranice „Postavke navigacije“. Da biste konfigurisali postavke gornje trake sa vezama za podlokaciju:

 1. U Meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U koloni Izgled i doživljaj izaberite stavku Navigacija.

  Navigaciju
  beleške za navigaciju komanda će se pojaviti u okviru izgled i doživljaj samo ako su omogućene funkcije objavljivanja za lokaciju i imate bar dozvole koje se dobijaju prilikom dodavanja na podrazumevanoj SharePoint grupi dizajnera za lokaciju.

 3. U odeljku Globalna navigacija uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali istu gornju traku sa vezama kao nadređena lokacija, izaberite opciju Prikaži iste stavke navigacije kao nadređena lokacija.

  • Da biste prikazali na gornjoj traci sa vezama koja je jedinstvena za trenutnu lokaciju, izaberite stavku Prikaži stavke navigacije ispod trenutne lokacije.

   Postavke globalne navigacije

   Napomena :  Ove opcije neće biti dostupne ako ste na lokaciji najvišeg nivoa u kolekciji lokacija zato što lokacija najvišeg nivoa nema nadređenu lokaciju.

 4. U odeljku Globalna navigacija,

  • Da biste prikazali podlokacije trenutne lokacije na gornjoj traci sa vezama, izaberite stavku Prikaži podlokacije.

  • Da biste prikazali stranice trenutne lokacije na gornjoj traci sa vezama, izaberite stavku Prikaži stranice.

  • Da biste ograničili broj veza ka lokacijama i stranicama koje se automatski prikazuju na gornjoj traci sa vezama, otkucajte broj za Maksimalni broj dinamičkih stavki za prikazivanje u okviru ovog nivoa navigacije.

 5. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Dodavanje, uređivanje ili uklanjanje veze sa gornje trake sa vezama

Koraka koje preduzmete za dodavanje, uređivanje ili uklanjanje veze sa trake sa vezama se razlikuju u zavisnosti od toga da li su omogućene funkcije objavljivanja za kolekciju lokacija. Više informacija o tome kako da odredite da li su omogućene funkcije objavljivanja za lokacije u kolekciji lokacija, potražite je objavljivanje omogućeno za vašu lokaciju u ovom članku.

Dodavanje, uređivanje ili uklanjanje veza sa gornje trake sa vezama lokacije koja nije za objavljivanje

Ako vaša lokacija koristi jedinstvenu gornju traku sa vezama (to jest, to je lokacija najvišeg nivoa ili ne nasleđuje gornju traku sa vezama od nadređene lokacije), možete da konfigurišete veze koje se pojavljuju na gornjoj traci sa vezama za lokaciju. Takođe možete da uključite veze ka drugim lokacijama izvan vaše kolekcije lokacija.

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U koloni Izgled i doživljaj izaberite stavku Gornja traka sa vezama.

 3. Uradite sledeće:

  • Da biste dodali novu vezu, kliknite na dugme Nova veza za navigaciju. Otkucajte URL ADRESU i opis za vezu. URL ADRESU možete povezati važeću putanju fascikle unutar ove lokacije, kao što je deljenje u okviru internoj mreži vaše organizacije ili vezu ka lokaciji na internetu.

   Nova veza navigacije

  • Da biste uredili vezu, kliknite na dugme Uredi pored veze koju želite da uredite Uređivanje i izvršite sve neophodne promene. Možete uređivati samo opis za podrazumevani veze, kao što su početak.

  • Da biste uklonili vezu, kliknite na dugme Uredi pored veze Uređivanje , kliknite na dugme Izbriši, a zatim kliknite na dugme u redu.

   Važno : Kada izbrišete naslov sa gornje trake sa vezama na lokaciji koja nije za objavljivanje, sve veze sadržane pod tim naslovom takođe se brišu.

 4. Kliknite na dugme U redu .

Dodavanje, uređivanje ili uklanjanje veza sa gornje trake sa vezama lokacije za objavljivanje

Odeljak Uređivanje i sortiranje navigacije na stranici „Postavke navigacije“ možete da koristite za dodavanje novog naslova ili veze odnosno za uređivanje postojećeg naslova ili veze na gornjoj traci sa vezama.

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U okviru Izgled i doživljaj izaberite stavku Navigacija.

  Napomena : Komanda Navigacija se pojavljuje u okviru Izgled i doživljaj samo ako su funkcije objavljivanja omogućene za lokaciju i ako imate barem dozvole koje se dobijaju dodavanjem u podrazumevanu SharePoint grupu dizajnera za lokaciju.

 3. U odeljku Uređivanje i sortiranje navigacije izaberite stavku Globalna navigacija da biste izabrali na gornjoj traci sa vezama.

  Globalna navigacija

  Napomena : Ako ne vidite liste veza organizovane ispod naslova „Globalna navigacija“ ili „Trenutna navigacija“, vaša lokacija može da nasledi globalnu navigaciju sa svoje nadređene lokacije. U ovom slučaju ćete biti ograničeni na dodavanje ili uređivanje veza na traci za brzo pokretanje, osim ako ne želite da zaustavite nasleđivanje globalne navigacije sa nadređene lokacije.

 4. Uradite sledeće:

  • Izaberite naslov ili vezu koju želite da uređujete, a nakon toga kliknite na vezu Uredi.

  • Ako želite da dodate novi naslov, kliknite na vezu Dodaj naslov.

  • Ako želite da dodate novu vezu, kliknite na dugme Dodaj vezu.

   Napomena : Ako izaberete naslov, veza će se dodati ispod tog naslova. Ako izaberete vezu, veza koja se kreira biće dodata na isti nivo kao veza koju ste izabrali.

  • Ako želite da uklonite naslov ili vezu, u odeljku Uređivanje i sortiranje navigacije izaberite naslov ili vezu za uklanjanje i kliknite na dugme Izbriši.

   Napomena : Kada izbrišete naslov sa gornje trake sa vezama na lokaciji za objavljivanje, veze sadržane ispod tog naslova se ne brišu i prikazaće se kao naslovi kada se njihov originalni naslov izbriše.

 5. U veb dijalogu koji se pojavi kada dodate ili uredite stavku, konfigurišite sledeće:

  • Naslov  Otkucajte ime naslova ili veze onako kako želite da se pojavi. Ime je obavezno.

  • URL  Otkucajte URL za naslov ili vezu. URL je obavezan za veze, ali je opcionalan za naslove.

   Ako želite da se URL otvori u prozoru veb pregledača koji se razlikuje od onog koji lokacija koristi, izaberite opciju Otvori vezu u novom prozoru.

  • Opis  Otkucajte opis za naslov ili vezu. Opis predstavlja opcionalnu postavku.

  • Korisnika lokacije  Ako želite da ograničite vidljivost, unesite ili potražite publici za naslov ili vezu. Samo korisnici lokacije koje ste uneli možete videti vezu ili naslov (i sve ispod naslova). Ako ne unesete korisnike lokacije, sve grupe korisnika lokacije možete videti vezu. Publika je opcionalna postavku.

   Dijalog „Naslov navigacije“

 6. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Promena redosleda veza na gornjoj traci sa vezama

Koraka koje preduzmete da promenite redosled veza na gornjoj traci se razlikuju u zavisnosti od toga da li su omogućene funkcije objavljivanja za kolekciju lokacija. Više informacija o tome kako da odredite da li su omogućene funkcije objavljivanja za lokacije u kolekciji lokacija, potražite je objavljivanje omogućeno za vašu lokaciju u ovom članku.

Promena redosleda veza na gornjoj traci sa vezama lokacije koja nije za objavljivanje

Možete da promenite redosled kojim se kartice prikazuju na gornjoj traci sa vezama. Sve promene koje izvršite u redosledu stavki na gornjoj traci sa vezama odražavaju se na svim lokacijama koje nasleđuju navigaciju gornje trake sa vezama od vaše lokacije.

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U odeljku Izgled i doživljaj izaberite stavku Gornja traka sa vezama.

 3. Izaberite stavku Promeni redosled.

 4. U koloni Redosled veza izaberite opcije sa listi da biste promenili redosled kojim se veze pojavljuju na gornjoj traci sa vezama.

 5. Kliknite na dugme U redu .

Ručna promena redosleda veza na gornjoj traci sa vezama lokacije za objavljivanje

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U odeljku Izgled i doživljaj izaberite stavku Navigacija.

  Napomena : Komanda Navigacija se pojavljuje u okviru Izgled i doživljaj samo ako su funkcije objavljivanja omogućene za lokaciju i ako imate barem dozvole koje se dobijaju dodavanjem u podrazumevanu SharePoint grupu dizajnera za lokaciju.

 3. U odeljku Uređivanje i sortiranje navigacije, u okviru Globalna navigacija izaberite stavku koju želite da premestite, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste stavku premestili ulevo na gornjoj traci sa vezama, izaberite stavku Premesti nagore

  • Da biste premestili stavku desno na traci sa vezama, izaberite stavku Premesti nadole.

   Premeštanje globalne navigacije

 4. Ponovite 3. korak da biste promenili redosled dodatnih stavki.

 5. Kada završite sa preraspoređivanjem stavki, kliknite na dugme U redu.

Automatsko sortiranje stavki na gornjoj traci sa vezama na lokaciji za objavljivanje

Ako radite na lokaciji za koju omogućene funkcije objavljivanja, možete da konfigurišete stavke navigacije da se automatski sortiraju, na primer po naslovu.

Važno : Postavke sortiranja primenjuju se i na gornju traku sa vezama i na traku za brzo pokretanje. Sve promene koje izvršite primeniće se na oba ova elementa navigacije.

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U odeljku Izgled i doživljaj izaberite stavku Navigacija.

  Napomena : Komanda Navigacija se pojavljuje u okviru Izgled i doživljaj samo ako su funkcije objavljivanja omogućene za lokaciju i ako imate barem dozvole koje se dobijaju dodavanjem u podrazumevanu SharePoint grupu dizajnera za lokaciju.

 3. U odeljku Sortiranje izaberite stavku Sortiraj automatski da biste podlokacije, veze navigacije, liste, biblioteke i stranice sortirali automatski rastućim ili opadajućim abecednim ili numeričkim redosledom na osnovu stavki „Naslovi“, „Datumi kreiranja“ ili „Datumi poslednje izmene“.

  Ako želite ručno da sortirate sve stavke navigacije osim stranica, izaberite stavku Sortiraj ručno, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Sortiraj stranice automatski. Samo stranice će se sortirati u skladu sa postavkama konfigurisanim u odeljku Automatsko sortiranje.

  Sortiranje

  1. U odeljku Automatsko sortiranje, na listi Sortiraj po uradite nešto od sledećeg:

   • Da biste stavke sortirali po naslovu, izaberite Naslov.

   • Da biste stavke sortirali po datumu njihovog kreiranja, izaberite Datum kreiranja.

   • Da biste stavke sortirali po datumu njihove poslednje izmene, izaberite Datum poslednje izmene.

  2. Navedite redosled sortiranja tako što ćete izabrati stavku rastućim redosledom (A,B,C ili 1,2,3) odnosno opadajućim redosledom (C,B,A ili 3,2,1).

  3. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Prikazivanje ili skrivanje podlokacija i stranica na gornjoj traci sa vezama

Ako radite na lokaciji za koju su omogućene funkcije objavljivanja, imate opciju da prikažete ili sakrijete stranice i podlokacije na gornjoj traci sa vezama.

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U odeljku Izgled i doživljaj izaberite stavku Navigacija.

  Napomena : Komanda Navigacija se pojavljuje u okviru Izgled i doživljaj samo ako su funkcije objavljivanja omogućene za lokaciju i ako imate barem dozvole koje se dobijaju dodavanjem u podrazumevanu SharePoint grupu dizajnera za lokaciju.

 3. U odeljku Uređivanje i sortiranje navigacije postupite na neki od sledećih načina:

  • Ako želite da prikažete podlokaciju ili stranicu koja je skrivena, izaberite stavku i kliknite na dugme Prikaži.

  • Ako želite da sakrijete podlokaciju ili stranicu koja je trenutno vidljiva na traci sa vezama, izaberite stavku, a zatim izaberite stavku Sakrij.

   Premeštanje globalne navigacije

   Napomene : 

   • Komande Sakrij i Prikaži dostupne su samo za stavke navigacije koje predstavljaju podlokacije ili stranice. Ne možete da sakrijete naslove ili veze.

   • Kada izaberete stavku koja je trenutno vidljiva na traci za brzo pokretanje, dostupna je samo opcija Sakrij. Kada izaberete stavku koja je trenutno skrivena na traci za brzo pokretanje, dostupna je samo opcija Prikaži.

Vrh stranice

Prikazivanje podlokacija u padajućim menijima na gornjoj traci sa vezama

Ako radite na lokaciji za objavljivanje, možete da navedete da li želite da se podlokacije i stranice vaše lokacije prikazuju automatski na gornjoj traci sa vezama. Na gornjoj traci sa vezama, podlokacije i stranice trenutne lokacije prikazuju se kao nove kartice (pretpostavlja se da lokacija ne nasleđuje navigaciju od nadređene lokacije). Ako odaberete da prikažete podlokacije i/ili stranice za sve lokacije u kolekciji lokacija, podlokacije i stranice ispod podlokacija lokacije najvišeg nivoa prikazuju se kao veze u padajućim menijima sa relevantnih kartica na gornjoj traci sa vezama.

Padajući meni

Napomena : Ako odlučite da prikažete stavke navigacije za podlokacije ili stranice, vaša lokacija može da izgleda pretrpano ako sadrži mnogo podlokacija ili stranica. Ako struktura sveukupne kolekcije lokacija neće biti centralno planirana ili kontrolisana, možete da konfigurišete lokaciju tako da se podlokacije i stranice automatski ne prikazuju.

 1. U meniju Radnje na lokaciji meni Meni „Radnje na lokaciji“ , izaberite stavku Postavke lokacije.

 2. U odeljku Izgled i doživljaj izaberite stavku Navigacija.

  Napomena : Komanda Navigacija se pojavljuje u okviru Izgled i doživljaj samo ako su funkcije objavljivanja omogućene za lokaciju i ako imate barem dozvole koje se dobijaju dodavanjem u podrazumevanu SharePoint grupu dizajnera za lokaciju.

 3. U odeljku Globalna navigacija uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali veze ka podlokacijama na gornjoj traci sa vezama, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži podlokacije.

  • Da biste prikazali veze ka stranicama na gornjoj traci sa vezama, potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži stranice.

  • Da biste sakrili veze ka podlokacijama na gornjoj traci sa vezama, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži podlokacije.

  • Da biste sakrili veze ka stranicama na gornjoj traci sa vezama, opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži stranice.

  • Ako konfigurišete lokaciju da prikazuje podlokacije i stranice, ali je ona podešena da prikazuje globalnu navigaciju (gornja traka sa vezama) za nadređenu lokaciju, nećete videti veze ka ovim podlokacijama i stranicama u navigaciji za trenutnu lokaciju, osim ako navigacija za nadređenu lokaciju nije takođe konfigurisana da prikazuje podlokacije i stranice.

  • Ako konfigurišete navigaciju za lokaciju najvišeg nivoa i želite da se stranice ili podlokacije ispod podlokacija lokacije najvišeg nivoa pojave u padajućim menijima sa gornje trake sa vezama, morate da konfigurišete lokaciju najvišeg nivoa da prikaže podlokacije i stranice, kao i da konfigurišete pojedinačne podlokacije da prikazuju svoje podlokacije i stranice.

  • Ako ne želite sve podlokacije ili stranice da biste prikazali, možete da sakrijete stranice i podlokacije pojedinačno nakon što ste konfigurisali da biste prikazali. Više informacija potražite u članku Prikazivanje ili skrivanje podlokacija i stranica na traci sa vezama u ovom članku.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×