Konfigurisanje SharePoint lokacije za mobilne uređaje

Kao administrator SharePoint lokacije, možete navesti kako se SharePoint lokacija prikazuje u pregledaču na mobilnom uređaju. Pročitajte ovaj članak da biste saznali o prikazu mobilnog pregledača, kako da konfigurišete lokaciju da se ispravno prikazuje na više uređaja i kako da postavite automatsko obaveštavanje. Ako tražite informacije o tome kako da prikažete SharePoint lokaciju na mobilnim uređajima, pogledajte članak Korišćenje mobilnog uređaja za rad sa SharePoint Online lokacijama.

U ovom članku

Mobilni prikaz i prikaz za računar

Aktiviranje prikaza mobilnog pregledača

Postavljanje lokacije tako da se prikazuje u više prikaza korišćenjem kanala uređaja

Postavljanje obaveštenja koja vas obaveštavaju o promenama

Postavljanje slanja obaveštenja za Windows Phone

Mobilni prikaz i prikaz za računar

Osobe koje koriste mobilne uređaje mogu da biraju između dve vrste prikaza – mobilnog prikaza i prikaza za računar – za neke vrste SharePoint lokacija i OneDrive for Business biblioteku. U prikazu za računar korisnici vide veze za navigaciju duž vrha stranice. U mobilnom prikazu korisnici vide lokaciju oblikovanu tako da se lepo prikazuje na uređaju.

Da biste isprobali mobilni prikaz na uređaju, primenite sledeću proceduru:

 1. Otvorite SharePoint lokaciju na uređaju.

 2. U gornjem desnom uglu lokacije dodirnite stavku Postavke Dugme „Postavke“, a zatim stavku Postavke lokacije.

 3. U okviru Radnje na lokaciji izaberite stavku Upravljaj funkcijama lokacije.

 4. Postavite opciju Prikaz mobilnog pregledača na Aktivno. (Podrazumevana postavka je Aktivno.)

Da biste se vratili u mobilni prikaz, dodirnite stavku Postavke Dugme „Postavke“ , a zatim stavku Mobilni prikaz .

Neke lokacije se automatski konfigurišu kako bi ponudile opciju mobilnog prikaza. Za druge lokacije morate da aktivirate funkciju prikaza mobilnog pregledača.

Aktiviranje prikaza mobilnog pregledača

SharePoint lokaciju možete konfigurisati tako da se na pametnim telefonima vizuelizuje korišćenjem optimizovanog pregledača za mobilne uređaje. To možete uraditi tako da za lokaciju aktivirate funkciju mobilnog pregledača. Kad je aktiviran, prikaz mobilnog pregledača proverava pregledač na uređaju kako bi utvrdio da li podržava HTML5. Ako podržava, lokacija se prikazuje korišćenjem mobilnog prikaza. Ako ne podržava, lokacija se prikazuje korišćenjem klasičnog prikaza koji podseća na ono što bi korisnik video na računaru.

Ne morate da uključujete prikaz mobilnog pregledača za sve SharePoint lokacije. Ova funkcija je podrazumevano već uključena kad se lokacije kreiraju korišćenjem nekog od sledećih predložaka lokacije:

 • Predlošci za saradnju Lokacija tima, Prazna lokacija, Radni prostor dokumenta, Blog, Lokacija za timski rad, Visio spremište procesa

 • Predlošci za sastanke Osnovni radni prostor za sastanak, Prazan radni prostor za sastanak, Radni prostor operativnog sastanka, Radni prostor za društvene sastanke, Radni prostor za više sastanaka

 • Predlošci za preduzeća Centar za dokumente, Centar za izveštaje, Centar za poslovno obaveštavanje, Host mog portala, Osnovni centar za pretragu, Centar za FAST pretragu

Svi ostali predlošci lokacija zahtevaju izričito aktiviranje ove funkcije. Možete aktivirati ili deaktivirati funkciju „Prikaz mobilnog pregledača“ ako izaberete stavku „Postavke lokacije“ u okviru „Radnje na lokaciji“ i „Upravljanje funkcijama lokacije“.

Više detalja o prikazima mobilnog pregledača možete pronaći u članku Plan za prikaze za mobilne uređaje u sistemu SharePoint 2013. Listu podržanih mobilnih uređaja potražite u članku Podržani pregledači mobilnih uređaja u sistemu SharePoint 2013.

Postavljanje lokacije tako da se prikazuje u više prikaza korišćenjem kanala uređaja

Funkcija kanala uređaja idealna je za složenije SharePoint lokacije na kojima kreirate jednu lokaciju i sadržaj te lokacije, ali mapirate sadržaj tako da koristi različite master stranice i opise stilova koji su karakteristični za jedan uređaj ili grupu uređaja. Pomoću funkcije kanala uređaja možete odabrati da prikažete različiti sadržaj različitim kanalima uređaja koristeći istu stranicu i raspored na stranici. Taj zadatak obično obavlja veb projektant ili dizajner. Kanali uređaja dostupni su samo za lokacije za objavljivanje.

Više informacija o tome šta su kanali uređaja i kako se koriste na lokacijama potražite u člancima Pregled mobilnih uređaja i sistema SharePoint 2013 i Pregled modela stranice za sistem SharePoint 2013.

Postavljanje obaveštenja koja vas obaveštavaju o promenama

Kada niste u kancelariji, ne morate gubiti na produktivnosti. I dalje možete dobijati obaveštenja o promenama koje se vrše na lokaciji ili u njenom sadržaju tako što ćete postaviti obaveštenja koja pružaju uvid u promene na SharePoint listi ili u stavci.

Da biste koristili ovu proceduru na mobilnom uređaju, izaberite opciju Prebacivanje ne prikaz računara u meniju Postavke Dugme „Postavke“.

 1. Na listi ili u biblioteci u kojoj želite da kreirate obaveštenje, na traci izaberite karticu Biblioteka ili Lista.

 2. U grupi Deljenje i praćenje kliknite na dugmeObaveštavaj me i izaberite stavku Postavi obaveštenje za ovu biblioteku. (Na listi će komanda glasiti Postavi obaveštenje za ovu listu.)

 3. Na stranici „Novo obaveštenje“, u odeljku Naslov obaveštenja promenite naslov za obaveštenje ako želite.

 4. U odeljku Slanje obaveštenja unesite korisnička imena ili e-adresu osobe kojoj želite da pošaljete obaveštenja.

 5. U odeljku Način isporuke odaberite stavku E-pošta ili Tekstualna poruka (SMS).
  NAPOMENA: Ako koristite SharePoint Online (kao deo sistema Office 365), odaberite E-pošta. Opcija „SMS“ nije dostupna za Office 365.

 6. Ako je odeljak Tip promene dostupan, odaberite tipove promena o kojima želite da dobijate obaveštenja.

 7. U odeljku Slanje obaveštenja samo za ove promene navedite da li želite da dobijate obaveštenja o svim tipovima promena ili samo o određenim promenama.

 8. U odeljku Vreme slanja obaveštenja odaberite učestalost primanja obaveštenja, na primer odmah ili u dnevnom odnosno sedmičnom rezimeu, kao i kog dana ili u koje vreme.

 9. Kliknite na dugme U redu.

Postavljanje slanja obaveštenja za Windows Phone

Primajte obaveštenja na svom Windows Phone uređaju kada na lokaciji dođe do određenih događaja, na primer kada korisnik doda stavku na listu ili ažurira stavku. Da biste postavljali obaveštenja, aplikacija za mobilni uređaj mora biti registrovana na SharePoint lokaciji. Usluga Microsoft Push obaveštenja za Windows Phone uređaje ne podrazumeva samo postavljanje obaveštenja; usluga za obaveštenja nudi nezavisnim programerima stabilan, namenski i postojan kanal pomoću koga na efikasan način mogu slati podatke Windows Phone aplikaciji sa veb usluge. Podešavanje usluge za slanje obaveštenja obično obavlja veb projektant i ta usluga je dizajnirana za lokacije većih preduzeća.

Više detalja o tome kako da podesite uslugu slanja obaveštenja na SharePoint lokaciji potražite u člancima Pregled slanja obaveštenje za Windows Phone i Način izvršavanja: Konfigurisanje i upotreba slanja obaveštenja u aplikacijama sistema SharePoint 2013 za Windows Phone uređaje.

Primenjuje se na: SharePoint OnlineDa li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik