Kategorija „Aktuelna baza podataka“ (Access opcije)

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Napomena : Opcije sa ove kartice primenjuju se samo na aktuelnu (otvorenu) bazu podataka.

Opcije za aplikaciju

 • Naslov aplikacije    Upišite ime baze podataka. Ime će se pojaviti na naslovnoj traci operativnog sistema Windows.

 • Ikona aplikacije    Upišite ime datoteke sa rasterskim slikama (.bmp) ili ikonama (.ico). Slika će se pojaviti na naslovnoj traci operativnog sistema Windows. Kliknite na dugme Potraži da biste prikazali dijalog Pregledač ikona i pronašli datoteku slike.

 • Upotrebi kao ikonu za obrazac i izveštaj    Ovom opcijom se izabrana ikona aplikacije postavlja na kartice na vrhu obrazaca i izveštaja trenutno otvorene baze podataka. Ikona se neće pojaviti na drugom mestu ako se kartice dokumenta isključe.

 • Prikaži obrazac    Postavlja, menja ili uklanja obrazac koji se automatski otvara pri pokretanju baze podataka. Ako ne želite da se obrazac otvori, izaberite stavku (nijedan). Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

 • Prikaži statusnu traku    Prikazuje ili skriva statusnu traku na dnu radnog prostora programa Access. Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

 • Opcije prozora dokumenta   

  • Preklopni prozori    Dozvoljava otvaranje i prikazivanje više ekrana u programu Microsoft Office Access 2007. Skrivanjem okna za navigaciju i izborom ove opcije dobija se prikaz koji je najsličniji „klasičnom“ prikazu programa Access. Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

  • Dokumenti sa karticama    Dozvoljava upotrebu interfejsa za jedan dokument, kao i prikazivanje jednog objekta u datom trenutku. Ova opcija je podrazumevana. Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

 • Prikaži kartice dokumenata    Uključuje i isključuje kartice koje se pojavljuju na vrhu svakog otvorenog objekta baze podataka. Ova postavka isključuje samo kartice, ali ne zatvara same objekte na karticama niti omogućava „klasičan“ prikaz. Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

 • Koristi posebne tastere programa Access    Omogućava ili onemogućava sledeće tasterske prečice:

Tasteri

Rezultat

F11

Prikazuje i skriva okno za navigaciju

CTRL+G

Prikazuje neposredan prozor u programu Visual Basic Editor

ALT+F11

Pokreće Visual Basic Editor

CTRL+BREAK

Pritiskanjem ove kombinacije tastera prilikom rada na Office Access 2007 projektu zaustavlja se preuzimanje zapisa sa servera

 • Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

 • Sažmi prilikom zatvaranja    Automatski sažima i popravlja baze podataka prilikom njihovog zatvaranja. Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

 • Ukloni lične podatke iz svojstava datoteke pri čuvanju    Lični podaci iz svojstava datoteke automatski se uklanjaju prilikom čuvanja datoteke. Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

 • Na obrascima koristi kontrole koje imaju Windows teme    Koristi Windows teme na kontrolama obrazaca i izveštaja. Ova postavka se primenjuje samo kada se koriste Windows teme koje nisu standardne.

 • Omogući prikaz rasporeda za ovu bazu podataka    Prikazuje ili skriva dugme Prikaz rasporeda na statusnoj traci programa Access i u priručnim menijima koji se pojavljuju kada se klikne desnim tasterom miša na karticu objekta. Imajte u vidu da se prikaz rasporeda može onemogućiti za pojedine objekte baze podataka, pa se može desiti da prikaz nije dostupan iako je ova opcija omogućena.

 • Omogući promene na dizajnu za tabele u prikazu baze podataka    Dozvoljava promenu dizajna tabela tokom rada u prikazu lista sa podacima.

 • Kontrola odsečenih polja sa brojem    Kada je ova opcija omogućena, brojevi u koloni koja je suviše uska da prikaže celu vrednost prikazuju se kao „#####". Ukoliko ova opcija nije omogućena, u koloni će se videti samo deo vrednosti.

 • Format za skladištenje svojstava slike   

  • Očuvaj format izvorne slike (manja veličina datoteke)    Kada je ova opcija izabrana, Access će skladištiti slike u originalnom formatu. Izaberite ovu opciju da biste smanjili veličinu baze podataka.

  • Konvertuj sve podatke o slici na rasterske slike (kompatibilno sa programom Access 2003 i prethodnim verzijama)    Kada je ova opcija izabrana, Access će kreirati kopiju originalne datoteke slika u formatu Windows Bitmap ili Device Independent Bitmap. Ovu opciju izaberite da biste videli slike koje su kreirane u programu Office Access 2003 i ranijim verzijama.

Navigacija

 • Prikaži okno za navigaciju    Prikazuje ili skriva okno za navigaciju. Ako okno slučajno sakrijete, pritisnite taster F11 da biste ga prikazali. Access podrazumevano više ne obezbeđuje prozor baze podataka. Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

 • Opcije za navigaciju    Prikazuje dijalog Opcije za navigaciju. Za promenu kategorija i grupa koje se pojavljuju u oknu za navigaciju koristite ovaj dijalog.

  Više informacija o korišćenju dijaloga " Opcije za navigaciju ", potražite u članku Vodič za okno za navigaciju.

Opcije glavne trake i trake sa alatkama

 • Ime glavne trake    Na listi izaberite ime prilagođene grupe na glavnoj traci. Morate zatvoriti i ponovo otvoriti trenutnu bazu podataka da bi navedena opcija imala efekta.

  Napomena : Glavna traka je deo interfejsa Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent.

 • Traka menija sa prečicama    Postavlja ili menja podrazumevanu traku sa menijima za priručne menije. Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

 • Dozvoli cele menije    Kada je opozvan izbor u njemu, sve kartice na traci podrazumevano su skrivene izuzev karticu " Početak ". Pored toga, samo Zatvori bazu podataka i Izađi iz programa Access komande su dostupne kada kliknete na Dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta .

  Napomena : 

  • Morate zatvoriti i ponovo otvoriti trenutnu bazu podataka da bi navedena postavka imala efekta.

  • Da biste privremeno vratili komande Slika Office dugmeta podrazumevane traka i Dugme "Microsoft Office", zatvorite bazu podataka, a zatim ponovo otvorite bazu podataka dok držite pritisnut taster SHIFT. Kada koristite ovaj metod da biste otvorili bazu podataka, možete da trajno vratite komande Slika Office dugmeta podrazumevane traka i Dugme Microsoft Officetako što ćete vraćanje u dijalogu Access opcije, a zatim u okviru Trenutne baze podataka, u okviru trake i Opcije trake sa alatkama, u polju za potvrdu Dozvoli cele menije .

   Napomena : 

 • Dozvoli podrazumevane menije sa prečicama    Uključuje ili isključuje priručne (iskačuće) menije koji se pojavljuju kada se desnim tasterom miša klikne na objekat baze podataka u oknu za navigaciju ili na kontrolu obrasca ili izveštaja. Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

Opcije za automatsko ispravljanje imena

 • Prati informacije o automatskom ispravljanju imena    Informacije koje su potrebne za ispravljanje grešaka u imenovanju skladište se u programu Access. Međutim, Access ne popravlja greške ukoliko nije potvrđen izbor Obavi automatsko ispravljanje imena. Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

 • Obavi automatsko ispravljanje imena    Access popravlja greške koje nastaju prilikom imenovanja. Ako potvrdite izbor Prati informacije o automatskom ispravljanju imena, a ne potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, Access će sve podatke o greškama skladišti dok ne potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu. Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

 • Evidentiraj promene nastale automatskim ispravljanjem imena    Access evidentira promene koje su nastale u bazi podataka prilikom popravke grešaka nastalih prilikom imenovanja. Podaci se čuvaju u tabeli „AutoCorrect.log“. Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

Opcija za pronalaženje filtera za ime baze podataka baze podataka

Opcije u ovom odeljku kontrolišu nekoliko funkcija:

 • Veličinu liste vrednosti koja se pojavljuje u datom polju u prozoru Filtriranje po obrascu,

 • Prikazivanje, odnosno neprikazivanje vrednosti za indeksirana i neindeksirana polja u trenutno otvorenoj bazi podataka, kao i za povezanu tabelu u spoljnoj datoteci,

 • Pojavljivanje, odnosno nepojavljivanje liste vrednosti u kontrolama obrasca prilikom filtriranja po obrascu.

Što se više opcija izaberete, to će se više tipova vrednosti koristiti u operacijama filtriranja. Ove opcije se primenjuju isključivo na trenutno otvorenu bazu podataka.

 • Prikaz liste sa vrednostima u   

  • Lokalna indeksirana polja    Vrednosti iz lokalnih indeksiranih polja uključuje u liste vrednosti koje se pojavljuju u prozoru Filtriranje po obrascu. Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

  • Lokalna neindeksirana polja    Vrednosti iz lokalno neindeksiranih polja uključuje u liste vrednosti koje se pojavljuju u prozoru Filtriranje po obrascu. Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

  • ODBC polja    Uključuje vrednosti iz tabela sa kojima se povezujete posredstvom ODBC veze. Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

 • Nemoj da prikazuješ liste gde više od ovog broja zapisa sadrže    Unesite maksimalan broj zapisa koje želite da Access pročita prilikom izrade liste vrednosti za operaciju filtriranja po obrascima. Lista vrednosti se neće pojaviti ako je broj zapisa koji se zahtevaju za dovršavanje liste veći od preciziranog broja. Sve liste vrednosti će sadržati samo jedinstvene vrednosti, čak i ako polja nisu indeksirana. Podrazumevana vrednost je 1000. Morate da zatvorite i ponovo otvorite aktuelnu bazu podataka kako bi precizirana opcija imala efekta.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×