Kalendar u programu Outlook na Vebu za preduzeća

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Dodajte sastanke, zakazane obaveze i druge događaje u kalendar u usluzi Outlook Web App i pratite ih i delite sa drugima.

Kalendar u usluzi Outlook Web App vam omogućava da napravite i pratite zakazane obaveze i sastanke. Možete da napravite više kalendara, povežete se sa kalendarima drugih osoba, a čak i da delite svoj kalendar sa drugim osobama iz organizacije.

Ovaj članak sadrži

Šta ćete videti u kalendaru

Pravljenje kalendarske stavke

Izmena ili brisanje događaja iz kalendara

Deljenje kalendara

Korišćenje programa Outlook Web App na mobilnom uređaju

Šta ako želim da saznam više?

Šta ćete videti u kalendaru

Posle prijemnog poštanskog sandučeta, kalendar je verovatno mesto u kome provodite najviše vremena pri korišćenju programa Outlook Web App. Kalendar možete prikazati na četiri različita načina: Dan, Radna sedmica, Sedmica i Mesec.

Brzi prikaz detalja događaja

Bilo koji događaj u kalendaru možete da odaberete da biste videli brzi prikaz tog događaja.

Događaj koji ste napravili prikazuje vas kao autora i sadrži vezu za uređivanje ili brisanje događaja.

brzi prikaz događaja

Sastanak na koji ste pozvani pokazuje organizatora i uključuje veze za odgovor na poziv. Ako organizator uključi poziv za sastanak na mreži, videćete vezu za priključivanje sastanku.

brzi prikaz sastanka

Dnevni prikaz

Dnevni prikaz je najkorisniji ako imate pretrpan raspored, odnosno ako želite da vidite naporedo više rasporeda. Kontrole ostaju iste, samo se prikaz menja.

Sedmični prikaz

Sedmica je podrazumevani prikaz kada prvi put posetite kalendar u programu Outlook Web App. Podrazumevani prikaz možete da promenite u Dan, Radna sedmica ili Mesec pomoću opcija u gornjem desnom uglu.

Prikaz sedmica kalendara

 1. Novi događaj. Događaj može da bude zakazana obaveza, sastanak ili celodnevni događaj. Odaberite stavku Novi događaj da biste napravili novi događaj.

 2. Kalendar. Koristite kalendar u oknu sa fasciklama sa leve strane da biste išli sa datuma na datum. Senčenje pokazuje period koji trenutno pregledate, a tamnije senčenje označava trenutni datum.

  Savet : Strelicu nalevo ili nadesno možete da koristite da biste skupili Dvostruka strelica nalevo na vrhu ekrana ili da biste razvili dvostruka strelica nadesno blizu sredine prozora sa leve strane listu fascikli koja je u levom oknu.

 3. Moji kalendari. Moguće je pregledati više od jednog kalendara u isto vreme. U okviru „Moji kalendar“ možete da napravite druge kalendare, kao što je kalendar koji se koristi samo za određeni projekat ili za praćenje ličnih zakazanih obaveza. Možete i da dodate kalendare drugih osoba i izaberete koji će se prikazivati. Ako izaberete više kalendara za prikazivanje, oni se objedinjuju u jedan prikaz i svaki kalendar se daje u drugoj boji.

 4. Traka za navigaciju „Dan“. Ovu oblast možete da koristite da biste išli sa jednog dana na drugi. Odaberite bilo koji datum da biste otišli na njega. Odnosno, koristite strelice na bilo kom kraju da biste videli datume pre ili posle onih koji su prikazani.

 5. Glavno okno. Kalendari su prikazani u glavnom oknu. Kliknite dvaput na otvoreni vremenski interval željenog dana da biste napravili novu zakazanu obavezu.

 6. Opcije prikaza. Odaberite željeni prikaz i delite ili odštampajte kalendar.

Mesečni prikaz

Mesečni prikaz može izgledati vrlo pretrpan. Da bi vam bio od veće koristi, postoji dnevni red prikazan za svaki izabrani dan:

Mesečni prikaz kalendara

 1. Trenutni datum. Trenutni datum je tamnije osenčen.

 2. Mesec. Svetlije senčenje pokazuje izabrani mesec.

 3. Dan. Senčenje pokazuje izabrani dan, a broj u donjem desnom uglu pokazuje koliko neprikazanih stavki ima za svaki dan. Kliknite dvaput na stavku ili je dodirnite dvaput da biste je otvorili. Novi događaj za bilo koji datum možete da napravite tako što ćete kliknuti dvaput na otvoreni vremenski interval tog datuma ili ga dodirnuti dvaput.

 4. Celodnevni događaj. Osenčena stavka ističe celodnevni događaj.

 5. Dnevni red. Dnevni red za izabrani dan. Novu stavku za trenutni datum možete da napravite tako što ćete kliknuti dvaput na otvoreni vremenski interval u dnevnom redu ili ga dodirnuti dvaput.

Vrh stranice

Pravljenje kalendarske stavke

Da biste napravili novu zakazanu obavezu ili poziv za sastanak u bilom prikazu, odaberite stavku Novi događaj ili kliknite dvaput na (ili dodirnite dvaput) otvoreni vremenski interval željenog dana.

Pravljenje zakazane obaveze

 1. Odaberite stavku Novi događaj i dodajte naslov i lokaciju.
  novi zahtev za sastanak sa označenom lokacijom koraka za proceduru

 2. Odaberite vreme početka i trajanje i prilagodite vreme obaveštenja podsetnika ako je neophodno.

 3. Sa liste Prikaži kao odaberite kako želite da zakazana obaveza izgleda u kalendaru: Slobodno, Rad na nekom drugom mestu, Uslovno, Zauzeto ili Van kancelarije.

 4. (Opcionalno) Od ovoga možete da napravite periodičnu zakazanu obavezu i da zakazanu obavezu označite kao privatnu.

 5. Odaberite stavku Sačuvaj kada završite.

Vrh stranice

Pravljenje poziva za sastanak

Sastanak je kalendarski događaj koji šaljete drugim osobama. Sastanak kreirate isto kao zakazanu obavezu, ali pozivate učesnike i možete dodati resurs kao što je konferencijska sala.

 1. Odaberite stavku Novi događaj i dodajte naslov i lokaciju. Odaberite vreme početka i trajanje i prilagodite vreme obaveštenja podsetnika ako je neophodno.
  Novi zahtev za sastanak sa brojevimakoji se podudaraju sa koracima za proceduru

 2. Odaberite stavku Dodaj učesnike novo i odaberite osobe koje želite da pozovete sa spiska kontakata.

  Savet : Pomoćnik za planiranje možete da koristite ako želite da se uverite da su svi slobodni u vreme koje odaberete. Pomoćnik za planiranje možete da koristite i za rezervisanje sobe za konferencije ili drugog resursa, ako organizacija to podržava.

 3. (Opcionalno) Od toga možete da napravite periodični sastanak tako što ćete odabrati opciju sa liste Ponavljanje.

 4. Ako organizacija ima Lync, izaberite stavku Sastanak na mreži da biste umetnuli vezu ka sastanku i druge detalje na mreži.

 5. Dodajte poruku za učesnike sastanka, a zatim odaberite stavku Pošalji da biste poslali poziv.

Vrh stranice

Izmena ili brisanje događaja iz kalendara

Izmena ili brisanje sastanaka ili zakazanih obaveza obavljaju se na sličan način.

Izmena događaja iz kalendara
 1. Izaberite događaj iz kalendara kako biste otvorili oblačić događaja i izaberite stavku Uredi.

  brzi prikaz događaja

  Napomena : Da biste uredili poziv za sastanak, morate biti osoba koja je podesila sastanak.

 2. Za zakazanu obavezu događaj izmenite na stranici „Detalji“, a zatim odaberite stavku Sačuvaj. Za poziv za sastanak odaberite stavku Pošalji.

  .

Brisanje događaja iz kalendara
 1. Izaberite događaj iz kalendara kako biste otvorili oblačić događaja i izaberite stavku Izbriši.

  • Za zakazanu obavezu izaberite stavku Izbriši u poruci o potvrdi koja se pojavi.

  • Za sastanak koji ste podesili kliknite desnim tasterom miša na stavku i izaberite stavku Otkaži. Ako poruci o otkazivanju koja se šalje učesnicima želite dodate belešku, izaberite stavku Uredi otkazivanje pre slanja. Izaberite stavku Pošalji otkazivanje sada da biste samo otkazali sastanak.

   Otkaži sastanak
  • Za sastanak na koji ste pozvani, kliknite desnim tasterom miša na stavku, izaberite stavku Izbriši, a zatim izaberite odgovarajuću opciju u zavisnosti od toga da li želite da uključite poruku uz odbijanje sastanka, pošaljete odgovor bez poruke ili da uopšte ne pošaljete odgovor.

   Izbriši sastanak

Deljenje kalendara

Kalendar možete lako da delite sa drugim osobama iz organizacije. Počnite tako što ćete odabrati stavku Deli na vrhu prozora kalendara.
Dugme „Deli“ u vrhu prikaza kalendara

Pratite ove korake kako biste dovršili poziv za deljenje:

 1. Deljenje sa. Otkucajte ime osobe sa kojom želite da delite kalendar u polju Deli sa. Outlook Web App će automatski tražiti ime koje ste otkucali u adresaru.
  Deljenje kalendara u aplikaciji Office Web App

 2. Kontakt. Kada se osoba pronađe, ona se automatski dodaje na listu osoba sa kojima se deli kalendar. Možete da dodate koliko god osoba želite.

 3. Opcije deljenja pristupa. Odaberite koliko informacija želite da delite. Opcija Potpuni detalji omogućava osobi da vidi sve informacije o događajima iz vašeg kalendara osim događaja koje ste označili kao privatne. Opcija Ograničeni detalji prikazuje temu i lokaciju. Opcija Samo dostupnost prikazuje samo da imate događaj u određeno vreme, ali ne i ostale detalje. Privatni događaji se uvek prikazuju kao „zauzeto“.

  Osobama unutar organizacije možete da date dozvolu za uređivanje kalendara tako što ćete izabrati stavku Urednik. Izaberite stavku Delegat da biste nekome dali dozvolu da šalje zahteve za sastanke i da odgovara na njih u vaše ime.

 4. Tema. Temu možete da uredite ako želite.

 5. Kalendar. Ako imate više kalendara, odaberite koji želite da delite. Većina ljudi deli podrazumevani kalendar (koji se zove „Kalendar“), ali možete da delite bilo koji kalendar koji je u sklopu poštanskog sandučeta.

 6. Kada dodate sve osobe sa kojima želite da delite, kao i nivo pristupa koji želite da imaju, odaberite stavku pošalji Pošalji da biste delili poziv ili stavku odbaci Odbaci da biste otkazali.

Dodatne informacije o deljenju kalendara potražite u člancima Deljenje kalendara i Delegiranje kalendara u programu Outlook Web App.

Vrh stranice

Korišćenje usluge Outlook Web App na mobilnom uređaju

Ako Outlook Web App koristite na mobilnom uređaju kao što je tablet ili pametni telefon, poštansko sanduče, kalendar i druge funkcije mogu da izgledaju drugačije nego na stonom ili laptop računaru.

Kalendar

Većina funkcija radi isto kao i kada Outlook Web App koristite na stonom ili laptop računaru, ali neke stvari funkcionišu drugačije.

Dodirnite stavku Idi na Navigacija u donjem uglu da biste se prebacivali između stavki Pošta, Kalendar i Osobe.

Dodirnite stavke Dan Dnevni prikaz , Radna sedmica Prikaz radne sedmice , Sedmica Sedmični prikaz ili Mesec Mesečni prikaz da biste promenili prikaz kalendara. Dodirnite stavku Pređi na današnji dan da biste prešli na današnji dan. Dodirnite stavku Još Još opcija da biste videli dodatne opcije.

Napomena : Ako koristite pametni telefon, dostupni su samo prikazi „Dan“ i „Mesec“.

Da biste napravili nove stavke, dodirnite stavku Novo Novo . Dodirnite ikone ševrona Ševron nagore Ševron nadole da biste razvili ili skupili deo ekrana na kome se pojavljuju.

Da biste otvorili odeljak „Opcije“ dok koristite mobilni uređaj, dodirnite stavke Još Još opcija > Opcija. Dodatne informacije potražite u članku Opcije na mobilnom uređaju.

Šta ako želim da saznam više?

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Jer u članku mašinskog prevesti mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksu i gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×