Kalendar I: osnove Outlook kalendara

Pregled

Slike za sastanak, periodični događaj, zvono

Upoznajte se sa osnovnim tipovimaMicrosoft Office Outlook 2007 stavki kalendara. Efikasno zavedite aktivnosti u svoj kalendar. Budite u toku sa važnim datumima sa ponavljanjem i podsetnicima.

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

 • Koristite pravi tip stavke kalendara za svaku priliku.

 • Koristite podsetnike da bi vam kalendar pomogao da sigurno zapamtite aktivnosti.

 • Koristite ponavljanje da biste brzo planirali aktivnosti koje se dešavaju više puta.

 • Koristite boje i indikatore za slobodno/zauzeto vreme da biste prikazali stavke kalendara u skladu sa svojim potrebama.

Ovaj kurs obuhvata:

 • Dve lekcije kojima sami određujete tempo i dve vežbe za sticanje praktičnog iskustva. Vežbe zahtevaju Outlook 2007.

 • Kratak test na kraju svake lekcije. Testovi se ne ocenjuju.

 • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete da ponesete sa kursa.

olCalI_OvAudio_ZA010100074.wma

Kada zapisujete nešto u štampani kalendar, nemate mnogo izbora kada je reč o načinu na koji se to radi. Uzećete olovku - ili pero, ako ste hrabri - i to zapisati. Jednostavno.

U programu Outlook postoje izbori: između sastanaka i zakazanih obaveza, na primer, ili između dešavanja jednom ili više puta. Možete da označite planirano vreme kao zauzeto, slobodno ili uslovno. Ako odaberete tu opciju, Outlook će vas podsetiti kada je vreme da krenete na sastanak.

Da biste saznali više o ovom kursu, pročitajte tekst u člancima Ciljevi i Osnovni podaci o ovom kursu ili pogledajte sadržaj. Zatim kliknite na dugme Dalje da biste započeli prvu lekciju.

Postignite najbolji rezultat u kalendaru

Slike za zakazanu obavezu, sastanak, celodnevni događaj i zadatak.

Četiri različita izbora za stavke kalendara.

olCalI_1_1_ZA010100075.wma

Aktivnosti u Outlook kalendaru možete planirati kao zakazane obaveze, sastanke, događaje ili zadatke. Izbor vrste stavke zavisi od drugih osoba koje su uključene i načina na koji želite da se stavka pojavi. Pravilnim izborom stavki u kalendaru na prvi pogled ćete znati šta se dešava, kada i sa kim.

Pogledajte kalendar

Kalendar u prikazu „Sedmica“

olCalI1_2_audio_ZA010100081.wma

Prvo najvažnije. Da biste videli šta se nalazi u kalendaru, morate znati kako da to pronađete. Evo dva brza načina da vidite kalendar:

 • Kliknite na dugme Kalendar u oknu za navigaciju.

 • Kliknite na datum u navigatoru datuma (koji možete pronaći na vrhu trake sa zaduženjima).

  Navigator datuma sa markiranim čitavim mesecom

Kada budete gledali u kalendar, možete koristiti dugmad na vrhu prozora da biste se kretali, kao i da biste prikazali ili sakrili detalje:

1. Kliknite na dugme Dan, Sedmica ili Mesec da biste se brzo prebacili sa jednog prikaza na drugi.

2. Dugmad Napred i Nazad dozvoljavaju vam da se lako krećete kroz kalendar.

3. Više dugmadi vam dozvoljava da prikažete ili sakrijete dane ili detalje u zavisnosti od prikaza.

Budite upoznati sa izborima

Stavke u kalendaru

Dan u kalendaru u kome se svaka vrsta stavke pojavljuje jednom.

olCalI1_3_audio_ZA010100083.wma

Pošto sada vidite kalendar, možete početi sa planiranjem. Odabraćete neku od četiri vrste stavki. Ako ste upoznati sa različitim vrstama, možete biti efikasniji prilikom planiranja aktivnosti.

1. Zakazana obaveza: zakazana obaveza predstavlja aktivnost koja uključuje samo vas, u planirano vreme.

2. Sastanak: sastanak se događa u planirano vreme, poput zakazane obaveze. Razlika je u tome što vi pozivate druge osobe pomoću zahteva za organizovanje sastanka koji se šalje e-poštom.

3. Događaj: događaj predstavlja aktivnost koja traje čitavog dana. Za razliku od zakazane obaveze ili sastanka, događaj ne blokira vreme u kalendaru. Uz događaj se u vašem rasporedu obaveza mogu nalaziti i druge stavke za taj dan.

4. Zadatak: zadatak predstavlja aktivnost koja uključuje samo vas i za njega nije potrebno planirano vreme. Novina u programu Outlook 2007 je oblast u prikazima „Dan“ i „Sedmica“ u okviru kalendara u kojoj su prikazani zadaci.

Samo vi? Koristite zakazanu obavezu

Koraci za kreiranje nove zakazane obaveze klikom miša

olCalI1_4_audio_ZA010100086.wma

Koristite zakazanu obavezu kada znate da ćete biti zauzeti i kada nisu uključene druge osobe. Zakazanu obavezu možete uneti da biste blokirali vreme u kalendaru zbog istraživanja za projekat, pisanja izveštaja ili nabavke na putu od posla do kuće.

Brz način da započnete zakazanu obavezu (ili stavku kalendara uopšte) jeste da postavite pokazivač na željeno vreme u prikazu „Dan“, kliknete i otkucate detalje. Na slici su prikazani koraci za izvršavanje ove radnje:

1. Postavite pokazivač na željeno vreme u kalendaru i kliknite.

2. Otkucajte detalje.

3. Potrebno vam je više vremena za zakazanu obavezu? Jednostavno prevucite regulator da bi zakazana obaveza postala duža.

Priliku da kreirate zakazane obaveze (kao i sastanke, događaje i zadatke) dobićete u okviru vežbe na kraju ove lekcije.

Kada su uključene druge osobe, u pitanju je sastanak

Sastanak u kalendaru sa navedenom lokacijom i organizatorom

olCalI1_5_audio_ZA010100096.wma

Do sastanka dolazi u planirano vreme, a on uključuje druge ljude i lokaciju sastanka. Sastanak u kalendaru možete podesiti vi ili u pitanju može biti sastanak na koji vas je pozvala neka osoba. Sastanci su prikazani u vašem kalendaru i kalendarima drugih ljudi koji su uključeni.

U kalendaru možete razlikovati sastanak i zakazanu obavezu na osnovu informacija u okviru stavke sastanka. U slučaju sastanka videćete sledeće:

1. lokaciju sastanka

2. ime organizatora sastanka

Sastanak se u programu Outlook podešava pomoću zahteva za organizovanje sastanka koji se učesnicima sastanka dostavlja putem e-pošte.

Upotpunite dan događajem

Celodnevni događaj „Konferencija preduzeća Contoso“ koji traje tri dana i rođendan koji traje jedan dan

olCalI1_6_audio_ZA010100103.wma

Događaj vam dozvoljava da zabeležite aktivnosti koje traju čitavog dana. Događaji ne zauzimaju planirano vreme u kalendaru, već su prikazani u okviru natpisa na vrhu datuma koji navedete. Na primer, konferencija preduzeća Contoso na slici predstavlja događaj koji traje tri dana, a rođendan je događaj koji traje jedan dan.

Koristite događaj kada želite da unesete aktivnost za određeni dan, a da taj događaj ne ispuni sva polja za unos u kalendaru. Evo nekih aktivnosti za koje možete koristiti događaj:

 • Konferencije, poslovna putovanja ili odmori koji traju jedan dan ili duže

 • Rođendani i godišnjice

 • Praznici

Napomena     Događaji poput rođendana ponavljaju se svake godine. U sledećoj lekciji pokazaćemo vam kako da podesite ponavljanje.

Pratite zadatke

Oblast „Zadaci“ u kalendaru sa jednim zadatkom koji je dovršen i precrtan na listi

olCalI1_7_audio_ZA010100105.wma

Izađite iz svog prijemnog poštanskog sandučeta sa programom Outlook 2007.

Zadatak je stavka za bilo koju aktivnost koju želite da vidite u kalendaru, ali koja se ne mora planirati za određeno vreme niti uključivati čitav dan. Oblast „Zadaci“ videćete kada pogledate kalendar u prikazu „Dan“ ili „Sedmica“.

Na primer, ako imate izvestan broj poslova koje treba da obavite, unesite svaki posao kao zadatak. Kada dovršite zadatak, označite ga. Dovršeni zadatak će se nalaziti u okviru dana dovršavanja, a pregledna lista zadataka dovršenih u toku tog dana biće vam na dohvat ruke. Ovo je prikazano na slici: dovršeni zadatak je precrtan i ima potvrdni znak.

Možete uneti zadatak sa planiranim datumom početka i krajnjim rokom. Ako ne dovršite zadatak do krajnjeg roka, on će automatski biti premešten unapred i biti prikazan u okviru trenutnog dana dok ga ponovo ne isplanirate ili označite.

Savet     Da biste brzo ponovo planirali zadatak, koristite prikaz „Sedmica“ i prevucite zadatak iz jednog dana u drugi.

Za više informacija o načinu kreiranja i korišćenja zadataka pogledajte temu Izađite iz svog prijemnog poštanskog sandučeta sa programom Outlook 2007.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu Outlook“ da bi se otvorio prozor programa Outlook i prozor sa uputstvima za vežbu Vežba u programu Outlook

olCalI1_8Ppage_audio_ZA010100109.wma

Saznali ste više o četiri različite vrste stavki. Sada ćete iskusiti razlike kreiranjem i korišćenjem jedne od svakih u svom programu Outlook.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Da biste se prebacili na kalendar, morate zatvoriti i ponovo pokrenuti Outlook.

Tačno

Ne, srećom nije tako. U programu Outlook je jednako lako videti kalendar kao i poštu: kliknite na dugme „Kalendar“ u oknu za navigaciju ili kliknite na određeni dan u navigatoru datuma na traci sa zaduženjima.

Netačno

Netačno je ispravan odgovor. Postoji mnogo načina za prebacivanje na kalendar. Ponovno pokretanje programa Outlook nije jedan od njih.

Koja od sledećih stavki je najprikladnija za unos u kalendar kao događaj?

Zabava koja se odigrava od 16:00 do 18:00

Netačno. Nešto što se odigrava u određeno vreme treba planirati kao zakazanu obavezu ili sastanak. Ako želite da pozovete ljude, to biste planirali kao sastanak. Koja jedinica vremena definiše događaj? Pokušajte ponovo.

Rođendan.

Da, to je tačan odgovor. Vaš ili rođendan neke druge osobe traje čitavog dana i to se unosi kao događaj. Prednost korišćenja događaja jeste da ga možete prikazati na vrhu tog dana u kalendaru. Vi ćete to zapamtiti, a vreme u kalendaru vam stoji na raspolaganju za planiranje.

Poseta zubaru.

Zbog vas se nadamo da nije tako. Poseta zubaru ne bi trebalo da traje koliko i događaj. Koji vam se odgovor čini verovatnijim? Pokušajte ponovo.

Koju vrstu stavke kalendara bi trebalo da koristite ako su u događaj uključene vaše kolege?

Sastanak.

Da, to je tačan odgovor. Sastanak je stavka koju treba koristiti kada su uključene druge osobe.

Zakazana obaveza.

Ne. Zakazana obaveza se odnosi samo na vas.

Događaj.

Ne, to nije to. Koji vam se odgovor čini verovatnijim? Pokušajte ponovo.

Šta se događa sa zadatkom kada ga označite kao dovršen?

Briše se iz programa Outlook.

Ne, to nije to. Dešava se nešto drugo što vam omogućava da pratite svoje dovršene zadatke. Koji vam se odgovor čini verovatnijim?

Premešta se na traku sa zaduženjima.

U stvari, dešava se suprotno. Zadatak se premešta sa trake sa zaduženjima zato što više ne predstavlja „zaduženje“.

Precrtava se i vezan je za dan dovršavanja.

Da, to je tačan odgovor. Dovršeni zadaci se pojavljuju u oblasti „Zadaci“ u okviru dana njihovog dovršavanja. To predstavlja sjajan način za praćenje dovršenih zadataka. Zadaci ne predstavljaju samo budućnost, oni su i istorija.

Korak dalje od osnovnog

Slike iz funkcija kalendara: podsetnici, ponavljanje, kategorije i slobodno/zauzeto vreme

Outlook kalendar može da vam uštedi vreme, da vas podseti na vreme, da vam pomogne da uradite više za manje vremena i da prikaže vaše vreme drugima.

olCalI2_1_audio_ZA010100111.wma

Zapisivanje jedne stavke u štampani kalendar veoma je lako. Međutim, šta ako se nešto dešava prvog dana svakog meseca sledeće godine? Morali biste da zapišete istu informaciju 12 puta. To više nije lako, zar ne? Možda biste je radije uneli samo jednom i pustili Outlook da je primenjuje dalje.

Kad već govorimo o vremenu, da li ste znali da Outlook može da vas podseti na važne sastanke i datume tako da uvek izvršavate obaveze na vreme? Pomoću sistema obeležavanja bojama u programu Outlook moći ćete brže da organizujete zadatke i zakazane obaveze. Outlook vam takođe omogućava da kontrolišete način na koji se vreme u vašem kalendaru prikazuje drugima tako da mogu da vide kada ste dostupni, a kada niste.

Jednom nije dovoljno: ponavljanje

Periodična zakazana obaveza sa ikonom ponavljanja u centru pažnje

olCalI2_2_audio_ZA010100123.wma

Određena stavka se može stalno ponavljati, ali to ne znači da morate da je stalno unosite. Da biste rekli programu Outlook da se zakazana obaveza, sastanak ili događaj odvija iznova, iznova i iznova, koristite funkciju Ponavljanje. Učestalost radnje naziva se obrazac ponavljanja.

Kao što možete videti u slučaju zakazane obaveze „Vežba“ na slici, periodična zakazana obaveza stalno se pojavljuje i prikazuje se ikona ponavljanja Slika dugmeta .

Da biste podesili obrazac ponavljanja, otvorite zakazanu obavezu i kliknite na dugme Ponavljanje u grupi Opcije na kartici Zakazana obaveza.

Slika Outlook trake

Kroz sve korake podešavanja ponavljanja imaćete priliku da prođete u sesiji za vežbanje na kraju ove lekcije.

Otvaranje periodične stavke

Periodična zakazana obaveza u kalendaru, dijalog koji se pojavljuje kada se otvori periodična zakazana obaveza

olCalI2_3_audio_ZA010100122.wma

Kliknućete dvaput na periodičnu stavku kalendara da biste videli njene detalje ili da biste je promenili. Kada ovo uradite, videćete poruku nalik onoj na slici, koja vam daje dve opcije:

Otvori ovo ponavljanje      Odaberite ovu opciju kada želite da vidite ili promenite jednu instancu, a ne celu grupu. Na primer, možda ćete nekog određenog dana želeti da vežbate sat vremena kasnije nego obično, bez promene uobičajenog vremena.

Otvori grupu      Odaberite ovu opciju kada želite da vidite ili promenite celu grupu - ako, na primer, odlučite da odložite sve instance zakazane obaveze „Vežba“ za pola sata.

Kada se grupa otvori, kliknite na dugme Ponavljanje na kartici Zakazana obaveza da biste promenili obrazac ponavljanja.

Slika Outlook trake

Saveti    Kada radite sa periodičnim stavkama, vodite računa o sledećim stvarima:

 • Nemojte izbrisati periodičnu stavku. Umesto toga promenite vreme „Ukini nakon“. To vam ostavlja zapis starih ponavljanja.

 • Možda ćete morati da kreirate nekoliko različitih periodičnih stavki kalendara da biste postigli željeni obrazac za jednu aktivnost. Na primer, ako želite da podesite događaj isplate plata koji se dešava 15. dana u mesecu, kao i poslednjeg dana u mesecu, za to ćete morati da podesite dva periodična događaja.

Podsećanje putem podsetnika

Zakazana obaveza u kalendaru, pogled izbliza na padajući meni „Podsetnik“ u zakazanoj obavezi koja je otvorena za uređivanje, dijalog „Podsetnik“

olCalI2_4_audio_ZA010100121.wma

Kada kreirate bilo koji tip stavke kalendara, podsetnik se automatski postavlja. Outlook će vas obavestiti o zakazanim obavezama i sastancima 15 minuta pre njihovog početka. Na slici su prikazani koraci za promenu vremena podsetnika za bilo koju stavku kalendara putem otvaranja stavke i prilagođavanja postavki u polju Podsetnik na kartici Zakazana obaveza.

1. Kliknite dvaput na zakazanu obavezu da biste je otvorili.

2. Odaberite vreme podsetnika.

3. U navedeno vreme pojavljuje se podsetnik.

Pokazaćemo vam gde i kada možete da promenite automatske postavke za podsetnike za zakazane obaveze i sastanke u vežbi na kraju ove lekcije.

Pitate se kako funkcionišu podsetnici za događaje? Outlook će vas obavestiti o događajima 18 sati pre njihovog početka. Ne možete da promenite ovu automatsku postavku, ali možete da primenite iste korake koje smo prikazali na slici da biste promenili podsetnike za pojedinačne događaje.

Organizacija pomoću obojenih kategorija

Kalendar pre i posle korišćenja kategorija

olCalI2_5_audio_ZA010100120.wma

Izađite iz svog prijemnog poštanskog sandučeta sa programom Outlook 2007.

Napomena     Ako ste u programu Outlook 2003 koristili oznake da biste bojom označili stavke u kalendaru, možda ćete se pitati da li morate pojedinačno da uredite svaku stavku kalendara da biste koristili novi sistem? Srećom, odgovor je negativan. Kada nadogradite na Outlook 2007, oznake u kalendaru automatski će biti ažurirane u kategorije boja. Za više informacija o ovome pogledajte karticu sa kratkim uputstvima na kraju ovog kursa.

Želite da vam rođendani privuku pažnju i da se lične zakazane obaveze razlikuju od poslovnih? Outlook može to da vam omogući tako što uvodi… obojene kategorije! Obojene kategorije omogućavaju vam da date imena bojama (i da promenite imena kada želite). Koristite boje da biste učinili da se neke stavke ističu na prvi pogled.

Prikazaćemo vam kako da označite bojom stavke kalendara u vežbi na kraju ove lekcije. Ako želite da saznate više o označavanju e-pošte bojom koristeći isti sistem, pogledajte članak Izađite iz svog prijemnog poštanskog sandučeta sa programom Outlook 2007.

Napomena     Ako ste u programu Outlook 2003 koristili oznake da biste bojom označili stavke u kalendaru, možda ćete se pitati da li morate pojedinačno da uredite svaku stavku kalendara da biste koristili novi sistem? Srećom, odgovor je negativan. Kada nadogradite na Outlook 2007, oznake u kalendaru automatski će biti ažurirane u kategorije boja. Za više informacija o ovome pogledajte karticu sa kratkim uputstvima na kraju ovog kursa.

Da li je vreme ručka prilagodljivo? Prikažite ga

Koraci za izmenu vremena

olCalI2_6_audio_ZA010100119.wma

Kada planirate sastanak, želećete da odaberete vreme kada ljudi mogu da mu prisustvuju. Outlook omogućava vama i vašim kolegama da saopštite jedni drugima ko je zauzet, ko je odsutan iz kancelarije, ko je slobodan - i kada.

Boja ivice stavke kalendara ukazuje na to da li je vreme planirano kao slobodno, uslovno ili kao odsustvovanje iz kancelarije. Videćete boju ivice u svom kalendaru i moći ćete da je promenite.

Nove zakazane obaveze i sastanci automatski se unose kao zauzeti, a događaji se automatski unose kao slobodni. Ako održavate ove informacije ažurnim i tačnim, imaćete koristi od funkcija koje vam omogućavaju da delite svoj raspored obaveza sa drugima.

Napomene    

 • Ako promenite postavku vremena za događaj tako da ne bude slobodno već nešto drugo, ceo dan za taj događaj biće prikazan osenčeno.

 • Ako promenite postavku vremena za sastanak koji niste kreirali, promena će biti zamenjena ako organizator sastanka ažurira vreme sastanka.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu Outlook“ da bi se otvorio prozor programa Outlook i prozor sa uputstvima za vežbu Vežba u programu Outlook

olCalI2_7Ppage_audio_ZA010100118.wma

Sada ćete imati priliku da isprobate upotrebu ponavljanja, podsetnika i kategorija u svom programu Outlook. Takođe ćete videti kako se menja način prikaza vremena i videćete način na koji možete da delite svoj raspored obaveza.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Vreme automatskog podsetnika za sastanke i zakazane obaveze jeste 15 minuta. Međutim, moguće je promeniti automatsku postavku u nešto drugo.

Tačno.

Da, to je tačan odgovor. U praktičnoj vežbi ste videli kako se ovo radi. Korake smo takođe uključili na karticu sa kratkim uputstvima na kraju ovog kursa.

Netačno.

Zapravo, odgovor je tačan. Da li ste uradili vežbu? Ako želite da se podsetite, korake smo uključili na karticu sa kratkim uputstvima na kraju ovog kursa.

Kliknuli ste dvaput na periodičnu zakazanu obavezu da biste je promenili. U dijalogu koji se otvara videćete dve opcije. Koja opcija vam omogućava da promenite detalje za sve instance zakazane obaveze?

Otvori ovo ponavljanje.

Ne, to nije to. Ova opcija će vam omogućiti da promenite detalje samo za otvorenu instancu zakazane obaveze. Pokušajte ponovo.

Otvori sve zakazane obaveze.

Ovo deluje logično, ali nažalost ne postoji takva opcija. Koji vam se odgovor čini verovatnijim?

Otvori grupu.

Da, to je tačan odgovor. Ako želite da promenite sve instance zakazane obaveze, potrebno je da izaberete opciju „Otvori grupu“.

Imate redovan sastanak koji se održava prvog dana svakog meseca. Sastanak će se održavati svakog meseca tokom cele godine. Koliko puta je potrebno da otkucate detalje sastanka?

Jednom.

Tačno. Unesite sastanak jednom i postavite ponavljanje na mesečno, prvog dana u mesecu, sa završetkom nakon godinu dana. Zatim otkucajte detalje, samo jednom. Međutim, pošto ste ga podesili kao periodični sastanak, on će biti unet u kalendar 12 puta.

Dvanaest puta.

Ne baš. U slučaju periodične stavke, ne morate da kucate detalje toliko puta. Pokušajte ponovo.

Trista šezdeset pet puta.

Ne, otišli ste predaleko. Možda bi trebalo da ponovo pregledate lekciju. Koji vam se odgovor čini verovatnijim?

Potrebno je da krenete kod zubara sat vremena ranije. Kako možete da se setite da ovo uradite, ali da se stvarno vreme početka zakazane obaveze i dalje tačno prikazuje u kalendaru?

Planiraćete zakazanu obavezu tako da počne sat vremena ranije u kalendaru.

Verovatno biste stigli tamo na vreme, ali vreme u kalendaru ne bi prikazivalo stvarno vreme početka. Koji vam se odgovor čini verovatnijim?

Planiraćete zakazanu obavezu za stvarno vreme početka i postaviti podsetnik na sat vremena pre početka zakazane obaveze.

Da, to je tačan odgovor. Možete čak da postavite podsetnik na sat vremena i 15 minuta pre zakazane obaveze tako da imate dodatnih 15 minuta da se spremite.

Zavešćete zakazanu obavezu kao događaj za taj dan.

Nadamo se da ne morate da provedete ceo dan kod zubara. Međutim, čak i ako morate, prilično smo sigurni da postoji određeno vreme početka i završetka (koje ne postoji u slučaju događaja). Pokušajte ponovo.

Obojene kategorije možete da koristite da biste stavke kalendara označili bojom.

Tačno

Da, to je tačan odgovor. Kao i e-poštu. Ako želite da saznate više o tome, možete da pohađate kurs o organizovanju e-pošte (vezu smo uključili na karticu sa kratkim uputstvima na kraju ovog kursa).

Netačno

Ne baš. Izjava je tačna. Obojene kategorije mogu da se koriste za stavke kalendara, kao i za e-poruke i kontakte. To znači da možete da kreirate jedan sistem za organizovanje i da ga koristite svuda u programu Outlook.

Isprekidana ivica zakazane obaveze znači da je vreme postavljeno na:

Zauzeto

Ne, oznaka zauzeto je automatska za sastanke i zakazane obaveze tako da ne postoji posebna ivica za prikazivanje vremena na taj način. Isprekidana plava ivica označava nešto drugo. Pokušajte ponovo.

Odsutan iz kancelarije

Ne, to nije to. Vreme odsutnosti iz kancelarije prikazuje se sa tamnoljubičastom ivicom. Koji vam se odgovor čini verovatnijim?

Uslovno

Da, to je tačan odgovor. Ako želite da blokirate vreme, ali želite da ljudi znaju da je to vreme prilagodljivo (možete da promenite plan ako postoji dobar razlog), označite vreme kao uslovno.

Povratne informacije

Kartica sa kratkim uputstvima

Takođe pogledajte

Poznavanje izbora tipova stavki

Stavke u kalendaru

1. Zakazana obaveza Zakazana obaveza predstavlja aktivnost koja uključuje samo vas, u planirano vreme.

2. Sastanak Na sastanak pozivate druge ljude pomoću zahteva za organizovanje sastanka koji se šalje e-poštom.

3. Događaj Događaj predstavlja aktivnost koja traje čitavog dana.

4. Zadatak Zadatak predstavlja aktivnost koja uključuje samo vas i za njega nije potrebno planirano vreme.

Promena podrazumevanog vremena podsetnika

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Opcije.

 2. Na kartici Poželjne postavke, u okviru Kalendar videćete polje za potvrdu Podrazumevani podsetnik i polje u kojem piše „15 minuta“ (osim ukoliko neko pre vas nije bio ovde).

 3. Da biste promenili automatsko vreme podsetnika, kliknite na strelicu pored stavke „15 minuta“, a zatim izaberite vreme koje želite.

 4. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Opcije .

Promena podsetnika za jednu stavku

 1. Kliknite dvaput na stavku da biste je otvorili.

 2. Na kartici Zakazana obaveza obratite pažnju na komandu Podsetnik.

 3. Da biste promenili podsetnik, kliknite na strelicu i izaberite vreme koje želite.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Kreiranje periodične stavke

 1. Kreirajte novu stavku ili kliknite dvaput da biste otvorili postojeću.

 2. Na kartici Zakazana obaveza kliknite na dugme Ponavljanje.

  Recurrence button in open appointment

 3. U dijalogu Ponavljanje zakazane obaveze u okviru Obrazac ponavljanja postavite obrazac ponavljanja.

 4. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Organizovanje pomoću boja

 • Kliknite desnim tasterom miša na stavku kalendara, postavite pokazivač na stavku Kategorisanje i kliknite na boju.

 • Ako je ovo prvi put da se koristi ta boja, videćete dijalog sa pitanjem da li želite da promenite ime kategorije. U polju Ime otkucajte ime za kategoriju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Ažuriranje oznaka Outlook 2003 kalendara u obojene kategorije

 • Ako ste u starijim verzijama programa Outlook koristili oznake da biste bojom označili kalendar, oznake za kalendare na podrazumevanoj lokaciji automatski će biti ažurirane da koriste nove obojene kategorije.

 • Ako imate druge kalendare (na primer, u datoteci „Lične fascikle“ ili u fascikli „Fascikle arhive“), sledite ove korake da biste ažurirali sve stavke u tim kalendarima:

  1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na fasciklu najvišeg nivoa i izaberite stavku Svojstva za Ime fascikle (ime fascikle najverovatnije će biti „Lične fascikle“ ili „Fascikle arhive“).

   Komanda u priručnom meniju za fasciklu „Fascikle arhive“

  2. Na kartici Opšte postavke kliknite na dugme Nadogradi u kategorije boja i kliknite na dugme Da ako budete upitani želite li da nadogradite.

   Napomena     Ova nadogradnja takođe će nadograditi obojene zastavice za poruke u kategorije boja.

  3. Kliknite na dugme U redu.

Promena prikaza vremena za vas i za druge

 1. Kliknite dvaput na stavku da biste je otvorili.

 2. Pored stavke Prikaži kao kliknite na strelicu pored polja i sa liste izaberite željenu dostupnost.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Savet    Takođe možete da kliknete desnim tasterom miša na stavku kalendara i da izaberete stavku Prikaži kao da biste promenili način na koji je vreme prikazano.

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×