Kako se jednom zauvek rešiti praćenih promena

Ovaj članak sadrži:

Moje promene su prikazane

Razumevanje funkcije „Praćenje promena“

Kako da proverim da li u dokumentu postoje praćene promene i komentari?

Kako da se rešim praćenih promena i komentara?

Kako su te praćene promene i komentari dospeli ovde?

Kako da pronađem skrivene promene i komentare?

Može li i jedno i drugo?

Moje promene su prikazane

Primili ste dokument u e-poruci od kolege. Primljeni dokument predstavlja dobru polaznu tačku za dokument na kojem želite da radite, pa ćete ga sačuvati pod novim imenom i prilagoditi svojim potrebama. Ni u jednom trenutku ne pomišljate da je vaš kolega u dokumentu ostavio komentare, jer u svom primerku ne možete da ih vidite.

Sada ste spremni da dokument prosledite svojim klijentima, ali želite da im pošaljete svoju verziju dokumenta, a ne zbir originalnog dokumenta, koleginih komentara i vaših ispravki.

Druga mogućnost: koristili ste funkciju „Praćenje promena“ u programu Microsoft Office Word 2007 da biste pratili promene koje ste napravili na prijavi za posao. Sada želite da pošaljete pismo mogućem poslodavcu, koji treba da vidi rezultat uređivanja, a ne tok misli kojim ste do njega došli.

U svakom slučaju, potpuno ste zapanjeni kada vas primaoci vašeg dokumenta izveste da ga je teško čitati iz sav taj precrtan, podvučen tekst i balončiće sa strane. Pogledajte! U vašem pismu postoji i pasus u kome su prikazane tri različite stavke oblikovane precrtavanjem – a veština koju ste želeli da naglasite biće prikazana kao podvučeni tekst. Sva je prilika da taj posao nećete dobiti.

Dokument sa praćenim promenama

Ovaj tekst nije bio u dokumentu kada ste ga poslali. Kako je Word pronašao i prikazao ovaj sadržaj? Šta možete da uradite kako bi se Word ponašao kako vi želite?

Vrh stranice

Razumevanje funkcije „Praćenje promena“

Možda toga niste svesni, ali vi radite sa funkcijom „Praćenje promena ili komentara“ u programu Word. Po pravilu, kada Word prati promene, on prikazuje brisanja u balončićima na marginama, a umetanja kao podvučen tekst. Brisanja – kao i komentari (ili „beleške“) – mogu se prikazati i tako da se pojavljuju kao umetnuti.

Postoje razni načini za skrivanje praćenih promena ili komentara – ali sve promene koje su napravljene dok je bila uključena opcija „Praćenje promena“ i svi umetnuti komentari ostaju deo dokumenta sve dok ih ne prihvatite ili odbacite (ili, kad su u pitanju komentari, dok ih ne izbrišete).

Napomena   Skrivanje praćenih promena ne znači i brisanje postojećih praćenih promena ili komentara iz dokumenta. Skrivanje praćenih promena vam, u stvari, omogućava da dokument prikažete tako da ne morate da se hvatate u koštac sa precrtanim tekstom, podvučenim tekstom i balončićima.

Vrh stranice

Kako da proverim da li u dokumentu postoje praćene promene i komentari?

Office Word 2007 nudi opciju pod nazivom „Nadzornik dokumenta“ koja vam omogućava da proverite postoje li u dokumentu praćene promene, komentari, skriveni tekst i druge lične informacije. Da biste proverili dokument:

 1. Otvorite dokument u kome želite da tražite praćene promene i komentare.

 2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta, postavite pokazivač na stavku Priprema, a zatim izaberite stavku Provera dokumenta.

 3. U dijalogu Nadzor dokumenta kliknite na dugme Nadzor.

 4. Redigujte rezultate nadzora. Ako nadzornik dokumenta pronađe komentare i praćene promene, od vas će biti zatraženo da kliknete na dugme Ukloni sve koje se nalazi pored stavke Komentari, revizije, verzije i beleške.

 5. Kliknite na dugme Ponovi nadzor ili Zatvori.

Vrh stranice

Kako da se rešim praćenih promena i komentara?

Da biste se rešili praćenih promena i komentara, potrebno je da prihvatite ili odbacite promene i izbrišete komentare. Evo kako to možete učiniti:

 1. Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje kliknite na strelicu pored Prikazivanje naznaka .

 2. Proverite da li se potvrdni znak pojavljuje pored svake od sledećih stavki:

  • Komentari

  • Beleške napisane perom

  • Umetanja i brisanja

  • Oblikovanje

  • Redaktori (postavite pokazivač na stavku Redaktori i proverite da li je potvrđen izbor Svi redaktori.)

   Ako se potvrdni znak ne pojavljuje pored stavke, kliknite na stavku da biste potvrdili izbor.

 3. Na kartici Redigovanje, u grupi Promene izaberite stavku Sledeće ili Prethodno.

  Slika trake u programu Word

 4. Postupite na neki od sledećih načina:

  • U grupi Promene izaberite stavku Prihvati.

  • U grupi Promene izaberite stavku Odbaci.

  • U grupi Komentari izaberite stavku Izbriši.

 5. Ponavljajte 3. i 4. korak sve dok ne sve praćene promene u dokumentu ne budu prihvaćene ili odbačene, a svi komentari izbrisani.

Napomena   

 • Ako ste sigurni da želite da prihvatite sve promene, kliknite na dugme Prihvati, a zatim izaberite stavku Prihvati sve promene u dokumentu.

 • Ako ste sigurni da želite da odbacite sve promene, kliknite na dugme Odbaci, a zatim izaberite stavku Odbaci sve promene u dokumentu.

 • Ukoliko želite da uklonite sve komentare, morate da ih izbrišete. U grupi Komentari kliknite na strelicu pored dugmeta Izbriši, a zatim izaberite stavku Izbriši sve komentare u dokumentu.

Vrh stranice

Kako su te praćene promene i komentari dospeli ovde?

Možda ste pomislili da ste uklonili komentare ili praćene promene ili ste primili dokument ne znajući da sadrži komentare ili praćene promene. Kako ih to Word skladišti, a da vi njih niste svesni?

Postoji mogućnost da ste vi ili osoba koja vam je poslala dokument sakrili praćene promene ili komentare kako bi dokument bio čitljiviji. Međutim, skrivanje praćenih promena ne znači i njihovo uklanjanje. One će u dokumentu ostati sve dok ne preduzmete određenu radnju. U zavisnosti od verzije programa Word i postavki koje koristite, moguće je da će se praćene promene ili komentari ponovo pojaviti kada vi ili neko drugi otvori dokument.

Ako ne želite da drugi vide praćene promene i komentare, prihvatite, odnosno odbacite praćene promene i izbrišite komentare pre deljenja dokumenta sa drugima.

Vrh stranice

Kako da pronađem skrivene promene i komentare?

Postoji nekoliko načina da sakrijete praćene promene ili komentare, zbog čega možete pomisliti da oni u dokumentu i ne postoje. Na primer:

 • Padajuća lista „Prikaži radi redigovanja“    Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje, padajuća lista Prikaži radi redigovanja prikazuje režim prikazivanja u kome se nalazite. Ona pruža i dodatne opcije za prikazivanje dokumenta. Ako izaberete stavku Završno ili Originalno, praćene promene i komentari biće skriveni. Da biste ih prikazali, izaberite stavku Završno sa naznakama ili Originalno sa naznakama.

 • Prikaži naznake    Na kartici Redigovanje, u grupi Praćenje možete da koristite listu Prikaži naznake da biste sakrili komentare i praćene promene. Prikazaće se stavke koje su u listi Prikaži naznake označene znakom za potvrdu; stavke koje nisu označene znakom za potvrdu biće skrivene. Da biste prikazali neku stavku, npr. Umetanja i brisanja, izaberite je u listi Prikaži naznake.

Zašto Microsoft Office Word podrazumevano prikazuje praćene promene i komentare?

Da bi vas sprečio da nenamerno isporučite dokumente koji sadrže praćene promene i komentare, Word će ih podrazumevano prikazati. Opcija Završno sa naznakama predstavlja podrazumevanu opciju u padajućoj listi Prikaži radi redigovanja.

Vrh stranice

Može li i jedno i drugo?

Ako želite da očuvate praćene promene ili komentare u dokumentu i da ga delite, ali tako da ih drugi ne vide, najbolje rešenje je da imate odvojene kopije dokumenta. Kreirajte javnu kopiju namenjenu za distribuciju, a privatnu kopiju zadržite za sebe. U javnoj verziji dokumenta prihvatite ili odbacite sve praćene promene i izbrišite sve komentare na način opisan u članku. U privatnoj verziji dokumenta možete da ostavite praćene promene i komentare tamo gde su.

Vrh stranice

Primenjuje se na: Word 2007Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik