Kako da primenite školu sinhronizovanje podataka pomoću OneRoster CSV datoteke

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Napomena : 

Možete da koristite sa sinhronizacijom školu podataka (SDS) OneRoster vrednosti razdvojene zarezima vrednost (CSV) datoteke za uvoz i sinhronizovanje Student informacije sistema (SIS) učenika, nastavnika, škole, odeljak i spiska informacije sa sistemom Office 365. Da biste primenili SDS pomoću ovog metoda za sinhronizaciju, izvoz CSV datoteke u formatu OneRoster svoju SEKU one pretvaraju u školi podataka sinhronizaciju potrebne format koristeći naše kompleta alatki za, a zatim otpremite datoteke u školi sinhronizovanje podataka i Azure AD.

U ovoj temi:

Pre nego što počnete

Pre nego što počnete da sinhronizujete sa SDS pomoću CSV uvoz, Pročitajte Pregled škola podataka sinhronizacije i Učionicom.

Da biste dovršili ovaj postupak, morate da instalirate Microsoft kompleta alatki sinhronizacije u školi podataka. Ova alatka vam pomaže da konvertujete CSV izvoz, dodavanje i ažuriranje korisnika koji se sinhronizuju između SIS i Office 365, a mogu da se koriste da biste potvrdili CSV datoteku podataka. Za detalje pogledajte instalirate Microsoft kompleta alatki sinhronizacije u školi podataka.

Proverite da li ispunjavate sledeći preduslovi:

 • Na Office 365 za obrazovanje zakupca.

 • Dozvole za globalnog administratora

 • CSV datoteka ne može da sadrži znakove prikazane u ovom listu Nevažeći znakovi.

 • CSV datoteka ne može da sadrži više od 500 000 redova podataka. Ako neki od CSV datoteke premaši maksimalni broj redova 500K, razdvoji dodatne redove u drugi skup 6 CSV datoteke i kreiranje dodatnih sinhronizacije profila da biste otpremili i sinhronizacija te dodatne objekti i atributi.

Ako konfigurišete školu sinhronizovanje podataka zakupca koji se sinhronizuje sa lokalnim Active Directory kroz AADConnect, možda ćete primetiti povećava broj Disconnectors što je prikazano na miisclient. Ovo je rezultat Office 365 grupe koji se ne može da sinhronizuje nazad na AADConnect Metaverse i lokalnim Active Directory. Ova upozorenja ne imati nikakav negativan efekat na trenutni AADConnect primene i samo obezbedite informativna belešku na rezultujući sinhronizaciju otkazivanja. Treba da očekujem ova upozorenja u AADConnect nakon Omogućavanje sinhronizacije u SDS, kao jedna O365 grupa se kreira za svaku klasu sinhronizuje putem SDS.

Napomena : Podatke koje navodite putem sinhronizacije podataka škola može biti dostupne aplikacije nezavisnih dobavljača do svojih aplikacija tako da možete da sinhronizujete samo podatke koje želite da učinite dostupnim ove trećim licima.

Uvoz CSV datoteka da biste kreirali svoj profil

Uverite se da izvezene CSV datoteka u formatu OneRoster i oni su spremni za upotrebu. Zatim sledite ove korake da biste konvertovali datoteke i kreiranje sinhronizacije profila.

 1. Sačuvajte OneRoster CSV datoteke u direktorijumu C:\temp.

 2. Instaliranje alatki školu sinhronizovanje podataka.

 3. Kreiranje potfascikli pod imenom c:\temp\csvs.

 4. Kreiranje potfascikli pod imenom c:\temp\sdslogs.

 5. Pokrenite komandu Konvertuj OneRosterToMicrosoftSDS, koristite sintaksu ispod:

  Convert-OneRosterToMicrosoftSDS -onerosterfolderpath “c:\temp” -sdsfolderpath “c:\temp\csvs” -logpath “c:\temp\logs”
 6. Idite u direktorijumu c:\temp\csvs i Potvrda nove SDS konvertuju datoteke su prisutne.

 7. U Veb pregledaču idite na sds.microsoft.com i prijavite se pomoću akreditiva globalnog administratora za Office 365 Education zakupca.

 8. Ako je ovo prvi put prijavljujete i podešavanje profila, morate da odaberete opciju da omoguće/onemoguće SDS i Microsoft Classroom. Da biste omogućili školu sinhronizovanje podataka i nastavili sa podešavanjem, Uključi/isključi prekidač školu sinhronizovanje podataka na poziciju.

  Snimak ekrana postavke u školi podataka sinhronizacija za sinhronizovanje podataka školu da uključite ili isključite.

  Kada omogućite podešavanje sinhronizacije podataka škole, odaberite stavku Dodavanje profila za kreiranje SDS sinhronizacije profila i početi da se sinhronizuje podatke iz vaše SIS.

  Snimak ekrana dodavanje profila opcija u meniju školu sinhronizovanje podataka.
 9. Otkucajte ime profila u polju Unesite ime za profil .

  Snimak ekrana unesite ime za profil, tokom dodavanje profila u školi podataka sinhronizacije
 10. U odeljku Izdvajanje podataka izaberite CSV datoteke u padajućem meniju Izaberite izvor podataka .

  Opcije izdvajanje snimak podataka, tokom dodavanje profila u školi podataka sinhronizacije
 11. U odeljku Izdvajanje podataka , izaberite stavku Kreiranje novim korisnicima ili postojećim korisnicima sinhronizacije.

  Snimak ekrana opcija za profil da biste kreirali i sinhronizovanje nove podatke uers ili sinhronizovanje podataka za postojeće korisnike, tokom dodavanje profila u školi podataka sinhronizacije
  • Kreiranje nove korisnike Izaberite ovu opciju ako ne se sinhronizuje identitetima iz aktivnog direktorijuma na lokalnom ili korisnika u opseg za sinhronizaciju su već kreirani u okviru Microsoft Azure Active Directory. Ova opcija će kreirati nove korisničke naloge za korisnike u okviru studenta i nastavnika CSV datoteke.

  • Sinhronizacija postojećim korisnicima Izaberite ovu opciju ako su sinhronizaciju identitetima iz aktivnog direktorijuma na lokalnom ili korisnika u opseg za sinhronizaciju su već kreirani u Azure AD. Ova opcija neće kreirati nove korisničke naloge za korisnike u okviru studenta i nastavnika CSV datoteke.

 12. Ako ste izabrali opciju Kreiraj novi korisnici , preskočite ovaj korak. . Ako ste izabrali opciju Sinhronizacija postojećim korisnicima , izaberite odgovarajuće identiteta koje se podudaraju sa opcije dostupne padajuće menije. Ovo je gde ćete definisati kako da se podudara sa studente i nastavnika iz CSV datoteke da biste im korisničkim nalozima u usluzi Office 365. Pogledajte Identiteta koji se podudaraju video za dodatne informacije o tome kako da biste izabrali odgovarajući izvor, sufiks i ciljni vrednosti i ispravno konfigurisanje identiteta koje se podudaraju sa postavke navedene ispod.

  Identitet koje se podudaraju sa opcije – studenata i nastavnika

  Snimak ekrana tri postavke da biste sinhronizovali studente u školi podataka sinhronizacije, uključujući svojstvo izvor, sufiks i ciljne svojstvo.

  Snimak ekrana tri postavke da biste sinhronizovali nastavnici u školi podataka sinhronizacije, uključujući svojstvo izvor, sufiks i ciljne svojstvo.

  Izaberite svojstvo izvor Ovaj padajući meni omogućava vam da izaberete svojstvo izvor iz CSV datoteke, će se koristiti za identitet koji se podudaraju.

  • Sekundarni e-pošte Sekundarni atribut e-pošte u CSV datoteka (ex: JohnSmith@contoso.com)

  • Broj učenika Broj atribut učenika u CSV datoteka (ex: 1234567)

  • Korisničko ime Korisničko ime atributa u CSV datoteka (ex: JohnSmith ili JohnSmith@contoso.com)

  Izaberite sufiks Ovaj padajući meni vam omogućava da dodate domen sufiks u svojstvo izvor izabrana. Sve domene dodate za zakupac će biti naveden.

  Izaberite ciljni svojstvo Ovaj padajući meni omogućava vam da izaberete ciljne svojstvo u usluzi Office 365, da biste dovršili podudaranja između izvora i cilja.

  • UserPrincipalName Ime za prijavljivanje korisnika (npr. JohnSmith@contoso.com)

  • Pošta PrimarySmtpAddress korisnika (npr. JohnSmith@contoso.com)

  • mailNickname Exchange pseudonim korisnika (npr. 1234567)

 13. Nakon što ime profila, opcije za izdvajanje podataka i opcije koje se podudaraju sa identitet podešene na mestu, kliknite na dugme sledeće.

 14. Na stranici sa opcijama kataloga izaberite odgovarajući domen za svaku padajuće liste dostupne. Ako ste izabrali opciju za postojeće korisnike sinhronizacije u koraku 11, samo moraćete da izaberite odgovarajući domen za obrazovanje i odeljke jer sve postojeće studente i nastavnike već imate domeni povezan sa njihove odgovarajuće korisničke naloge. Ovaj domen će se koristiti kao Sufiks domena za Office 365 grupa kreirati za svaki odeljak, osim ako se smernice na mestu da biste zanemarili ovu postavku domena. Učionicom licence da svi korisnici unutar opsega sinhronizacije, može da dodelite i potvrđivanjem izbora u polju za potvrdu Dodeli Učionicom Microsoft licence . Ako želite da dozvolite SDS za kontrolu imena za prikaz odeljka ili grupe u usluzi O365, izaberite opciju sinhronizacije za grupu ime prikazuje odeljak polja za potvrdu. Ako biste radije da SDS kreiranje prikazuje ime grupe na osnovu Početna SDS sinhronizacije, ali dozvoli nastavnici za zameniti i održavanje prilagođeno ime prikaz kada prva sinhronizacija dovrši, potvrdite izbor u drugom polju za potvrdu.

  Snimak ekrana izbora domena za sinhronizaciju profila i poljima za potvrdu da biste dodelili Microsoft Classroom licenci i ime za prikaz odeljak grupe u školi podataka sinhronizacije

  Ako ste izabrali opciju za Kreiranje nove korisnike u koraku 11, moraćete da izaberite odgovarajući domen za obrazovanje i odeljke, pored domena za nastavnike i domen za studente, kao što je prikazano ispod. Ovaj domen će se koristiti kao Sufiks domena za korisnički nalog koji je kreirao SDS, za svakog korisnika uključeni u studenta i nastavnika csv datoteke.

  Samo jedan domen možete da se unesu za nastavnike i jedan domen za studente unutar jedne sinhronizacije profila. Ako imate objekata tipova koji moraju da se prostire preko više domena, moraćete da kreirate poseban profil za svaki skup korisnika (jedan sinhronizacije profila po domena).

  Snimak ekrana izbora domena za škole/odeljke, nastavnike i studente u školi podataka sinhronizacije
 15. Ako ste izabrali opciju za Kreiranje nove korisnike u koraku 11, takođe morate da izaberete odgovarajući SKU da biste dodelili svaku od novokreirani profesore i studente pomoću padajućeg menija što je prikazano ispod. Svaki dostupne SKU u zakupcu Office 365 će biti prisutno u listi. Takođe možete odabrati da svaka od tih korisnika licence za Učionicom, potvrđivanjem izbora u polju za potvrdu što je prikazano ispod. Kada dovršite ovaj odeljak u čarobnjaku za podešavanje, kliknite na dugme sledeće.

  Snimak ekrana SKU i licenca izbora za nove korisnike u školi podataka sinhronizacije
 16. Na stranici izaberite stavku Svojstva da biste sinhronizovali izabrala svaka od atributa koje planirate da sinhronizujete (obavezne i opcionalne) za svaku CSV datoteku. Svaki atribut izabran na ovoj stranici trebalo bi da se odnose na svako polje zaglavlja atribut uključene u CSV datoteke. CSV datoteke za sinhronizovanje podataka školu detalje potrebne atribute (u sivo) i opcionalno atributi dostupni za sinhronizaciju i oblikovanja zahtevi za svaku CSV datoteku. Kad su izabrani svi odgovarajući atributa na ovoj stranici, kliknite na dugme sledeće.

  Snimak ekrana kategorije svojstava za sinhronizaciju u školi podataka sinhronizacije profila
 17. Na stranici Rezime , odaberite stavku Prosledi da biste kreirali profil.

 18. U odeljku Profila kolekcije SDS portala izaberite profil koji ste upravo kreirali.

 19. Odaberite stavku Otpremi datoteka tako da možete da odaberete i otpremite CSV datoteke.

 20. Odaberite stavku Dodaj datoteke da biste izabrali CSV datoteke za otpremanje, a zatim odaberite stavku Otpremi.

  Snimak ekrana dijaloga da biste otpremili izabrane datoteke u sinhronizacije profila.

  Tokom procesa otpremanje će biti Validacija CSV datoteke. Ako postoje greške, one će biti navedene tako da možete da ih ispravite i pokušajte ponovo.

 21. Kada se otpremaju datoteke kliknite na dugme Započni sinhronizaciju opciju da biste započeli sinhronizaciju CSV podataka da biste Azure AD

  Snimak ekrana dovršenom profil opcija na kontrolnoj tabli u školi podataka sinhronizacije, uključujući opciju da biste započeli sinhronizaciju

Video: Kako da se podudara sa izvora i cilja atribute za sinhronizaciju

Za razne primere koje se podudaraju sa logike uspeha i neuspeha za sinhronizaciju, pogledajte identitet podudarni video.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Takođe pogledajte

Pregled podataka školu sinhronizacije i Učionicom

CSV datoteka za školu sinhronizovanje podataka

Sinhronizovanje podataka školu obavezno atribute za PowerSchool sinhronizacije

Kako da primenite školu sinhronizovanje podataka pomoću CSV datoteke

Kako da primenite školu sinhronizovanje podataka pomoću PowerSchool sinhronizacije

Kako da primenite školu sinhronizovanje podataka pomoću pametno sinhronizacija

Greške pri sinhronizaciji podataka škola i rešavanje problema

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×