Kačenje grafikona, slika i objekata za koordinatnu mrežu kako biste ih poravnali ili oblikovali

Vodič za dodir Vodič za dodir

Neka slike, dijagrami ili drugi objekti budu poravnati na stranici ili jedni u odnosu na druge korišćenjem komandi „prikači za“.

Koji Office program koristite?

Excel

Uključivanje opcija za kačenje

Isključivanje opcija za kačenje

PowerPoint

Uključivanje opcija za kačenje

Isključivanje opcija za kačenje

Word

Uključivanje opcija za kačenje

Isključivanje opcija za kačenje

Excel

Uključivanje opcija za kačenje

 1. Kliknite na grafikon, sliku ili objekat na radnom listu.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste oblike ili objekte postavili na položaj najbližeg preseka koordinatne mreže kliknite na Oblikovanje > Poravnaj > Prikači za koordinatnu mrežu.

  • Da bi se oblik ili objekat poravnao sa drugim oblicima ili objektima kliknite na Oblikovanje > Poravnaj > Prikači za oblik.

Savet   Da biste privremeno zamenili opcije kačenja držite pritisnut taster ALT dok prevlačite grafikon, sliku ili objekat.

Isključivanje opcija za kačenje

 1. Kliknite na grafikon, sliku ili objekat na radnom listu.

 2. Kliknite na Oblikovanje > Poravnaj i u zavisnosti od opcije kliknite na Prikači za koordinatnu mrežu ili Prikači za oblik da biste onemogućili tu opciju.

PowerPoint

Uključivanje opcija za kačenje

 1. Kliknite na Prikaz pa u grupi Prikaži kliknite na pokretanje dijaloga.
  Pokretanje dijaloga u grupi „Prikaži“

 2. Da biste postavili oblike iliobjekat na položaj najbližeg preseka koordinatne mreže, u okviru Prikači za potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikači objekte za koordinatnu mrežu. Ako želite da vidite koordinatnu mrežu na ekranu, u okviru Postavke koordinatne mreže potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži koordinatnu mrežu na ekranu.
  Dijalog „Koordinatna mreža i vođice“ u programu PowerPoint

  Napomene   

  • Da biste privremeno zamenili opcije kačenja držite pritisnut taster ALT dok prevlačite grafikon, sliku ili objekat.

  • Da biste na ekranu prikazali vođice za crtanje, u okviru Postavke vođica potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži vođice za crtanje na ekranu. Kada su vođice za crtanje uključene, objekti će se kačiti za te linije kada ih privučete unutar granične vrednosti od nekoliko piksela:

  • Ako želite da trenutne postavke u dijalogu Koordinatna mreža i vođice budu podrazumevane postavke za sve prezentacije, kliknite na Postavi kao podrazumevano.

  • Ako je potvrđen izbor u polju za potvrdu Prikači objekte za koordinatnu mrežu možete da povlačite ravne linije kada crtate slobodni oblik Slika dugmeta.

Isključivanje opcija za kačenje

 1. Kliknite na Prikaz i u grupi Prikaži kliknite na pokretanje dijaloga Slika dugmeta. Pojavljuje se okvir Koordinatna mreža i vođice.

 2. Opozovite izbor u polju za potvrdu Prikači objekte za koordinatnu mrežu .

  Napomena   Ako želite da trenutne postavke u dijalogu Koordinatna mreža i vođice budu podrazumevane postavke za sve prezentacije, kliknite na Postavi kao podrazumevano.

Word

Uključivanje opcija za kačenje

 1. Kliknite na grafikon, sliku ili objekat u dokumentu.

 2. Kliknite na Oblikovanje > Poravnaj > Postavke koordinatne mreže. Pojavljuje se okvir Koordinatna mreža i vođice.
  Dijalog „Koordinatna mreža i vođice“

 3. Uradite jedno ili oboje od sledećeg:

  • Da biste postavili grafikone, slike ili objekte na položaj najbližeg preseka koordinatne mreže čak i kada koordinatna mreža nije vidljiva, u okviru Prikaži koordinatnu mrežu potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikači objekte za koordinatnu mrežu kada nisu prikazane linije koordinatne mreže.

  • Da bi se oblik ili objekat poravnao sa drugim oblicima ili objektima, u okviru Kačenje objekta potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikači objekte za druge objekte.

   Napomene   

   • Da biste privremeno zamenili opcije kačenja držite pritisnut taster ALT dok prevlačite grafikon, sliku ili objekat.

   • Ako želite da trenutne postavke u dijalogu Koordinatna mreža i vođice budu podrazumevane postavke za sve dokumente, kliknite na Postavi kao podrazumevano.

   • Oblici i drugi objekti podrazumevano će se kačiti za najbliži presek linija koordinatne mreže samo ako je koordinatna mreža vidljiva. To možete da promenite tako da potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikači objekte za koordinatnu mrežu kada nisu prikazane linije koordinatne mreže.

Isključivanje opcija za kačenje

 1. Kliknite na grafikon, sliku ili objekat u dokumentu.

 2. Kliknite na Oblikovanje > Poravnaj > Postavke koordinatne mreže. Pojavljuje se okvir Koordinatna mreža i vođice.

 3. Da biste isključili postavke Prikači objekte za koordinatnu mrežu kada nisu prikazane linije koordinatne mreže ili Prikači objekte za druge objekte, opozovite izbor u odgovarajućim poljima za potvrdu.

  Napomena   Ako želite da trenutne postavke u dijalogu Koordinatna mreža i vođice budu podrazumevane postavke za sve dokumente, kliknite na Postavi kao podrazumevano.Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik