Izvršavanje migracije e-pošte po fazama u Office 365

Sadržaj poštanskih sandučića vremenom možete da migrirate iz Exchange 2003 ili Exchange 2007 sistema e-pošte u uslugu Office 365 pomoću migracije po fazama.

Ovaj članak vas vodi kroz zadatke u vezi sa migracijom e-pošte po fazama. Članak Šta treba da znate o migraciji e-pošte po fazama u Office 365 pruža pregled procesa migracije. Kada se dobro upoznate sa sadržajem tog članka, koristite ovaj da biste započeli migriranje poštanskih sandučića iz jednog sistema e-pošte u drugi.

Za Windows PowerShell korake pogledajte članak Korišćenje alatke PowerShell za postepenu migraciju u Office 365.

Zadaci migracije

Evo zadataka koje treba da izvršite kada budete spremni da započnete migraciju po fazama.

 1. Priprema za migraciju po fazama

 2. Potvrda vlasništva nad domenom

 3. Korišćenje sinhronizacije direktorijuma za pravljenje korisnika u usluzi Office 365

 4. Pravljenje liste poštanskih sandučića za migriranje

 5. Povezivanje usluge Office 365 sa sistemom e-pošte

 6. Migriranje poštanskih sandučića

 7. Pokretanje paketa za migraciju po fazama

 8. Konverzija lokalnih poštanskih sandučića u korisnike pošte

 9. Usmeravanje e-pošte direktno u Office 365

 10. Brisanje paketa za migraciju po fazama

 11. Dovršavanje naknadnih zadataka migracije

Priprema za migraciju po fazama

Pre nego što migrirate poštanske sandučiće u Office 365 pomoću migracije po fazama, postoji nekoliko promena koje prvo morate da izvršite u Exchange Server okruženju.

Da biste se pripremili za migraciju po fazama

 1. Konfigurisanje programa Outlook Anywhere na lokalnom serveru Exchange Server    Usluga migracije e-pošte koristi Outlook Anywhere (poznat i kao RPC putem HTTP-a) za povezivanje sa lokalnim sistemom Exchange Server. Podatke o podešavanju programa Outlook Anywhere za Exchange 2007 i Exchange 2003 potražite u sledećim člancima:

  Važno: Za Outlook Anywhere konfiguraciju morate da koristite certifikat koji je izdao pouzdani autoritet za certifikaciju (CA). Outlook Anywhere se ne može konfigurisati pomoću samopotpisanog certifikata. Više podataka potražite u članku Konfigurisanje SSL-a za Outlook Anywhere.

 2. Opcionalno: Potvrda da možete da se povežete sa Exchange organizacijom pomoću programa Outlook Anywhere    Probajte neki od sledećih metoda da biste testirali postavke veze.

 3. Postavljanje dozvola    Lokalni korisnički nalog koji koristite za povezivanje sa lokalnom Exchange organizacijom (zove se i administrator migracije) mora da ima neophodne dozvole za pristup lokalnim poštanskim sandučićima koje želite da migrirate u Office 365. Ovaj korisnički nalog će se koristiti kada budete izvršili Povezivanje usluge Office 365 sa sistemom za e-poštu kasnije u ovoj proceduri.

 4. Kako bi migrirao poštanske sandučiće, administrator mora da ima neki od sledećih skupova dozvola:

  • da mu je dodeljena dozvola FullAccess za svako lokalno poštansko sanduče i da mu je dodeljena dozvola WriteProperty za promenu svojstva TargetAddress na lokalnim korisničkim nalozima.

   ili

  • da mu je dodeljena dozvola Receive As za svaku lokalnu bazu podataka poštanskih sandučića koja skladišti poštanske sandučiće korisnika i dozvola WriteProperty za izmenu svojstva TargetAddress na lokalnim korisničkim nalozima.

  Uputstva o postavljanju ovih dozvola potražite u članku Dodeljivanje Exchange dozvola za migriranje poštanskih sandučića u Office 365.

 5. Onemogućavanje objedinjene razmene poruka (UM)    Ako je objedinjena razmena poruka uključena za lokalne poštanske sandučiće koje migrirate, isključite je pre migracije. Uključite objedinjenu razmenu poruka za poštanske sandučiće pošto se migracija dovrši. Uputstva potražite u članku Onemogućavanje objedinjene razmene poruka.

Potvrda vlasništva nad domenom

Tokom migracije Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) adresa svih lokalnih poštanskih sandučića koristi se za pravljenje e-adrese za novo Office 365 poštansko sanduče. Da biste pokrenuli migraciju po fazama, lokalni domen mora da bude verifikovan kao domen koji posedujete u Office 365 organizaciji.

Korišćenje čarobnjaka za domene da biste potvrdili da ste vlasnik lokalnog domena

 1. Napomena: Morate biti globalni administrator u usluzi Office 365 da biste dovršili ove korake.

  Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 2. Odaberite Podešavanje > Domeni.

 3. Na stranici upravljanje domenima kliknite na dugme Dodaj domen Ikona „Dodaj“ da biste pokrenuli čarobnjak za domene.

 4. Na stranici Dodavanje domena u Office 365 odaberite stavku Navedite ime domena i potvrdite vlasništvo.

 5. Otkucajte ime domena (na primer, Contoso.com) koje koristite za lokalnu Exchange organizaciju, a zatim odaberite stavku Dalje.

 6. Na stranici potvrdite da ste vlasnik domena <ime domena> izaberite dobavljača usluga Domain Name System (DNS) hostinga sa liste ili izaberite stavku Opšta uputstva, ako je primenljivo.

 7. Pratite uputstva navedena za svog dobavljača usluga DNS hostinga. Za potvrdu vlasništva nad domenom obično se bira TXT zapis.

  TXT ili MX vrednost specifičnu za Office 365 zakupac možete da pronađete i tako što ćete pratiti uputstva u članku Prikupljanje podataka potrebnih za pravljenje Office 365 DNS zapisa.

  Kada dodate TXT ili MX zapis, sačekajte oko 15 minuta pre nego što pređete na sledeći korak.

 8. U Office 365 čarobnjaku za domene odaberite stavku gotovo, verifikuj odmah i trebalo bi da vidite stranicu za verifikaciju. Odaberite stavku Završi.

  Ako ne vidite stranicu za verifikaciju, sačekajte neko vreme i pokušajte opet.

  Nemojte prelaziti na sledeći korak u čarobnjaku za domene. Sada ste potvrdili da posedujete lokalni Exchange domen organizacije i spremni ste da nastavite migraciju e-pošte.

Korišćenje sinhronizacije direktorijuma za pravljenje korisnika u usluzi Office 365

Sinhronizaciju direktorijuma koristite za pravljenje svih lokalnih korisnika u Office 365 organizaciji.

Korisnike ćete morati da licencirate posle pravljenja. Imate 30 dana da dodate licence posle pravljenja korisnika. Korake za dodavanje licenci potražite u odeljku Dovršavanje zadataka nakon migracije.

Da biste napravili nove korisnike

 • Možete da koristite alatku za sinhronizaciju Microsoft Azure Active Directory direktorijuma ili Microsoft Azure Active Directory usluge za sinhronizaciju (AAD Sync) da biste sinhronizovali i napravili lokalne korisnike u usluzi Office 365. Kada se poštanski sandučići migriraju u Office 365, korisničkim nalozima ćete upravljati u lokalnoj organizaciji i oni se sinhronizuju sa Office 365 organizacijom. Dodatne informacije potražite u članku Integracija direktorijuma .

Pravljenje liste poštanskih sandučića za migriranje

Kada identifikujete korisnike čije lokalne poštanske sandučiće želite da migrirate u Office 365, koristićete datoteku sa vrednostima razdvojenim zarezima (CSV) za pravljenje paketa za migraciju. Svaki red u CSV datoteci – koji Office 365 koristi za pokretanje migracije – sadrži podatke o jednom lokalnom poštanskom sandučetu.

Napomena: Ne postoji ograničenje broja poštanskih sandučića koje možete da migrirate u Office 365 putem migracije po fazama. CSV datoteka za paket migracije može da sadrži najviše 2000 redova. Da biste migrirali više od 2000 poštanskih sandučića, napravite dodatnu CSV datoteku i koristite svaku datoteku za pravljenje novog paketa za migraciju.

Podržani atributi

CSV datoteka za migraciju po fazama podržava sledeća tri atributa. Svaki red u CSV datoteci odgovara poštanskom sandučetu i mora da sadrži vrednost za svaki od ovih atributa.

Atribut

Opis

Da li je potreban?

E-adresa

Navodi primarnu SMTP e-adresu, na primer pilarp@contoso.com, za lokalne poštanske sandučiće.

Koristite primarnu SMTP adresu za lokalne poštanske sandučiće, a ne korisničke ID-ove iz usluge Office 365. Na primer, ako se lokalni domen zove contoso.com, a domen Office 365 e-pošte service.contoso.com, koristili biste ime domena contoso.com za e-adrese u CSV datoteci.

Potreban

Lozinka

Lozinka koja će se podesiti za novo Office 365 poštansko sanduče. Sva ograničenja lozinke koja važe za Office 365 organizaciju, važe i za lozinke uključene u CSV datoteku.

Opcionalno

ForceChangePassword

Određuje da li korisnik mora da promeni lozinku kada se prvi put prijavi u novo Office 365 poštansko sanduče. Koristite True ili False za vrednost ovog parametra.

Napomena: Ako ste primenili rešenje za jedinstveno prijavljivanje primenom usluge Active Directory usluge za ujedinjavanje (ADFS) 2.0 (AD FS 2.0) ili novije verzije u lokalnoj organizaciji, morate da koristite False za vrednost atributa ForceChangePassword.

Opcionalno

Format CSV datoteke

Evo primera formata CSV datoteke. U ovom primer, tri lokalna poštanska sandučeta se migriraju u Office 365.

Prvi red ili red zaglavlja CSV datoteke navodi imena atributa odnosno polja navedenih u redovima koji slede. Imena atributa razdvojena su zarezima.

EmailAddress,Password,ForceChangePassword 
pilarp@contoso.com,Pa$$w0rd,False
tobyn@contoso.com,Pa$$w0rd,False
briant@contoso.com,Pa$$w0rd,False

Svaki red ispod reda zaglavlja predstavlja jednog korisnika i pruža informacije koje će se koristiti za migriranje poštanskih sandučića korisnika. Vrednosti atributa u svakom redu moraju da budu istog redosleda kao imena atributa u redu zaglavlja.

Koristite bilo koji uređivač ili aplikaciju kao što je Excel da biste napravili CSV datoteku. Sačuvajte datoteku kao .csv ili .txt datoteku.

Napomena: Ako CSV datoteka sadrži znakove koji nisu ASCII tipa ili specijalne znakove, sačuvajte CSV datoteku sa UTF-8 ili drugim Unikod kodiranjem. U zavisnosti od aplikacije, čuvanje CSV datoteke sa UTF-8 ili drugim Unikod kodiranjem može da bude lakše kada se lokalni standard sistema podudara sa jezikom koji se koristi u CSV datoteci.

Povezivanje usluge Office 365 sa sistemom za e-poštu

Krajnja tačka migracije sadrži postavke i akreditive neophodne za povezivanje sa lokalnim serverom koji hostuje poštanske sandučiće koje migrirate pomoću usluge Office 365. Za migraciju po fazama možete da napravite Outlook Anywhere krajnju tačku migracije. Pravi se jedna krajnja tačka migracije koju koriste svi paketi za migraciju.

Pravljenje krajnje tačke migracije

 1. Idite u Exchange centar administracije.

 2. U okviru Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija.

 3. Odaberite stavke Još Ikona „Još“ > Krajnje tačke migracije.

  Izaberite krajnju tačku migracije.
 4. Na stranici Krajnje tačke migracije odaberite stavku Novo Nova ikona .

 5. Na stranici Izbor tipa krajnje tačke migracije odaberite stavke Outlook Anywhere > Dalje.

 6. Na stranici Unos akreditiva lokalnog naloga unesite sledeće podatke:

  • E-adresa Otkucajte e-adresu bilo kog korisnika u lokalnoj Exchange organizaciji koja će biti migrirana. Office 365 će testirati povezivanje sa poštanskim sandučetom tog korisnika.

  • Nalog sa privilegijama Otkucajte korisničko ime (u formatu domen\korisničko ime ili u vidu e-adrese) za nalog koji ima potrebne administratorske dozvole u lokalnoj organizaciji. Office 365 će koristiti taj nalog za otkrivanje krajnje tačke migracije i testiranje dozvola dodeljenih ovom nalogu tako što će pokušati da pristupi poštanskom sandučetu sa navedenom e-adresom.

  • Lozinka naloga sa privilegijama Otkucajte lozinku za nalog sa privilegijama koji je administratorski nalog.

 7. Odaberite stavku Dalje, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Ako se Office 365 uspešno poveže sa izvornim serverom, prikazuju se postavke veze. Odaberite stavku Dalje.

   Potvrđena veza za Outlook Anywhere krajnju tačku.
  • Ako probna veza sa izvornim serverom ne uspe, unesite sledeće informacije:

   • Exchange server Otkucajte potpuno određeno ime domena (FQDN) za lokalni Exchange Server. Ovo je ime hosta za server poštanskog sandučeta. Na primer, EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC proxy server Otkucajte FQDN za RPC proxy server za Outlook Anywhere. Proxy server je obično isti kao Outlook Web App URL. Na primer, mail.contoso.com, što je ujedno i URL za proxy server koji Outlook koristi za povezivanje sa sistemom Exchange Server

 8. Na stranici Unos opštih informacija otkucajte Ime krajnje tačke migracije, na primer Test5-krajnjatačka. Druga dva polja ostavite prazna da biste koristili podrazumevane vrednosti.

  Ime krajnje tačke migracije.
 9. Odaberite stavku Novo da biste napravili krajnju tačku migracije.

  Da biste proverili da li je Exchange Online povezan sa lokalnim serverom, možete da pokrenete komandu u primeru 4 Test MigrationServerAvailability.

Migriranje poštanskih sandučića

Napravite i zatim pokrenite paket za migraciju da biste migrirali poštanske sandučiće u Office 365.

Pravljenje paketa za migraciju po fazama

Za migraciju po fazama migrirate poštanske sandučiće u paketima – jedan paket za svaku CSV datoteku koju ste napravili.

Da biste napravili paket za migraciju po fazama

 1. U okviru Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija.

 2. Odaberite stavke Novo Nova ikona > Migriraj u Exchange Online.

  Izaberite opciju „Migriraj u Exchange Online“
 3. Na stranici Izbor tipa migracije odaberite stavke Migracija po fazama > dalje.

 4. Na stranici Izbor korisnika odaberite stavku Potraži i izaberite CSV datoteku za korišćenje sa ovim paketom za migraciju.

  Kada izaberete CSV datoteku, Office 365 je proverava kako bi potvrdio:

  • Da nije prazna.

  • Da koristi oblikovanje vrednosti razdvojenih zarezima.

  • Da ne sadrži više od 2000 redova.

  • Da sadrži potrebnu EmailAddresskolonu u redu zaglavlja.

  • Da svi redovi imaju isti broj kolona kao red zaglavlja.

  Ako bilo koja od ovih provera ne uspe, dobićete grešku koja opisuje razlog neuspeha. Sada morate da ispravite sve greške u CSV datoteci i da je ponovo prosledite kako biste napravili paket za migraciju. Kada se proveri valjanost CSV datoteke, broj korisnika naveden u CSV datoteci se prikazuje kao broj poštanskih sandučića za migriranje.

 5. Odaberite stavku dalje.

 6. Na stranici Potvrda krajnje tačke migracije potvrdite navedene podatke o krajnjoj tački migracije i odaberite stavku dalje.

  Novi paket za migraciju sa potvrđenom krajnjom tačkom.
 7. Na stranici Premeštanje konfiguracije otkucajte ime (bez razmaka ili specijalnih znakova) paketa za migraciju, a zatim odaberite stavku dalje. To ime se prikazuje na listi paketa za migraciju na stranici Migracija kada napravite paket za migraciju.

 8. Na stranici Pokretanje paketa odaberite nešto od sledećeg:

  • Automatsko pokretanje paketa Paket za migraciju se pokreće čim sačuvate novi paket za migraciju. Paket se pokreće sa statusom Sinhronizovanje.

  • Kasnije ručno pokretanje paketa Paket za migraciju je napravljen, ali nije pokrenut. Status paketa je postavljen na opciju Napravljeno. Da biste pokrenuli paket za migraciju, izaberite ga na kontrolnoj tabli migracije, a zatim odaberite stavku Pokreni.

 9. Odaberite stavku novo da biste napravili paket za migraciju.

  Novi paket za migraciju prikazuje se na kontrolnoj tabli migracije.

Pokretanje paketa za migraciju po fazama

Ako ste napravili paket za migraciju i konfigurisali ga za ručno pokretanje, možete da ga pokrenete pomoću Exchange centra administracije.

Da biste pokrenuli paket za migraciju po fazama

 1. U okviru Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija.

 2. Na kontrolnoj tabli migracije izaberite paket, a zatim odaberite stavku Pokreni.

 3. Ako paket za migraciju bude uspešno pokrenut, njegov status na kontrolnoj tabli migracije se menja u Sinhronizovanje.

  Paket za migraciju se sinhronizuje

Potvrda da je uspeo korak migracije

Status sinhronizacije ćete moći da pratite na kontrolnoj tabli migracije. Ako postoji problem, možete da vidite datoteku evidencije koja pruža više podataka o greškama.

Možete da potvrdite i da se korisnici prave u usluzi Office 365 administrativni centar tokom migracije.

Konverzija lokalnih poštanskih sandučića u korisnike pošte kako bi migrirani korisnici mogli da pristupe e-pošti

Kada uspešno migrirate paket poštanskih sandučića, potreban vam je neki način da korisnicima omogućite da pristupe pošti. Korisnik čije je poštansko sanduče sada migrirano ima i lokalno poštansko sanduče i ono u usluzi Office 365. Korisnici koji imaju poštansko sanduče u usluzi Office 365 prestaće da primaju novu poštu u lokalnom poštanskom sandučetu.

Još niste spremni da usmerite sve korisnike u uslugu Office 365 da bi dobili e-poštu jer niste završili migracije. Pa šta da uradite za osobe koje imaju oba poštanska sandučeta? Možete da promenite lokalne poštanske sandučiće koje ste već migrirali u korisnike pošte. Kada poštansko sanduče promenite u korisnika pošte možete da usmerite korisnika u uslugu Office 365 umesto na lokalno poštansko sanduče da bi dobio e-poštu.

Drugi važan razlog za konvertovanje lokalnih poštanskih sandučića u korisnike pošte je zadržavanje proxy adresa iz Exchange Online poštanskih sandučića tako što ćete ih kopirati u korisnike pošte. To vam omogućava da upravljate korisnicima zasnovanim na tehnologiji oblaka iz lokalne organizacije pomoću usluge Active Directory. Takođe, ako odlučite da prestanete da koristite lokalnu Exchange organizaciju kada se svi poštanski sandučići migriraju u uslugu Exchange Online, proxy adrese koje ste kopirali u korisnike pošte ostaće u lokalnoj usluzi Active Directory.

Dodatne informacije i preuzimanje skripti koje možete da pokrenete kako biste konvertovali poštanske sandučiće u korisnike pošte potražite u sledećim člancima:

Opcionalno: Ponavljanje koraka migracije

Pakete možete da pokrenete istovremeno ili jedan po jedan. Uradite ono što je u skladu sa vašim rasporedom i mogućnošću da pomognete ljudima dok završavaju migraciju. Zapamtite da svaki paket za migraciju ima ograničenje od 2000 poštanskih sandučića.

Kada završite migraciju svih osoba u uslugu Office 365, spremni ste da počnete da šaljete e-poštu direktno u uslugu Office 365 i da prestanete da koristite stari sistem e-pošte.

Opcionalno: Smanjivanje kašnjenja e-pošte

Ne morate da izvršite ovaj zadatak, ali ako ga preskočite, možda će morati da prođe više vremena dok se e-pošta ne prikaže u novim Office 365 poštanskim sandučićima.

Kada vam osobe izvan organizacije pošalju e-poruku, njihovi sistemi za e-poštu ne proveravaju baš svaki put gde da pošalju tu e-poruku. Umesto toga, njihovi sistemi čuvaju lokaciju vašeg sistema za e-poštu na osnovu postavke u DNS serveru koja se zove „vreme života“ (TTL). Ako promenite lokaciju sistema za e-poštu pre isteka TTL-a, oni će prvo pokušati da pošalju e-poruku na staru lokaciju pre nego što shvate da je lokacija promenjena. To može dovesti do kašnjenja u isporuci pošte. Jedan od načina da to izbegnete jeste da smanjite TTL koji DNS server daje serverima izvan organizacije. Time će se drugim organizacijama češće osvežavati lokacija vašeg sistema za e-poštu.

Korišćenje kratkog intervala, kao što je 3600 sekundi (jedan čas) ili manje, znači da će većina sistema za e-poštu tražiti ažuriranu lokaciju svakog sata. Preporučujemo vam da pre započinjanja migracije e-pošte postavite interval na najmanje ovoliko nisku vrednost. To svim sistemima koji vam šalju e-poštu pruža dovoljno vremena da obrade promenu. Zatim, kada konačno pređete na Office 365, možete da vratite TTL na duži interval.

Promenu TTL postavke možete da obavite u svom sistemu e-pošte, u zapisu o razmeni pošte koji se naziva i MX zapis. On se nalazi na javnom DNS sistemu. Ako imate više MX zapisa, morate da promenite vrednost u svim zapisima na 3600 ili manje.

Ako vam je potrebna pomoć pri konfigurisanju DNS postavki, idite naVodič kroz Office 365 DNS.

Usmeravanje e-pošte direktno u Office 365

Sistemi e-pošte koriste DNS zapis koji se naziva MX zapis da bi otkrili gde treba da isporučuju e-poštu. Tokom procesa migracije e-pošte MX zapis je upućivao na lokalni sistem za e-poštu. Sada kada je migracija e-pošte u Office 365 završena za sve korisnike, vreme je da uputite MX zapis na Office 365. Tako ćete obezbediti da se dolazna e-pošta isporučuje u Office 365 poštanske sandučiće. Premeštanje MX zapisa će vam omogućiti i da isključite stari sistem e-pošte kada budete spremni.

Imamo određena uputstva za promenu MX zapisaza mnoge dobavljače usluga DNS hostinga. Ako dobavljač usluga DNS hostinga nije uključen ili ako želite da steknete uvid u opšta uputstva, obezbedili smo i opšta uputstva za MX zapise.

Dok sistemi za e-poštu klijenata i partnera ne prepoznaju promenjeni MX zapis, može da protekne i do 72 časa. Sačekajte najmanje 72 časa pre nego što pređete na sledeći zadatak.

Brisanje paketa za migraciju po fazama

Kada promenite MX zapis i potvrdite da je sva e-pošta usmerena u Office 365 poštanske sandučiće, možete da izbrišete pakete za migraciju po fazama. Proverite sledeće pre nego što izbrišete paket za migraciju:

 • Svi korisnici iz paketa koriste Office 365 poštanske sandučiće. Posle brisanja paketa, pošta poslata u poštanske sandučiće u lokalnom sistemu Exchange Server ne kopira se u odgovarajuće Office 365 poštanske sandučiće.

 • Office 365 poštanski sandučići su bili sinhronizovani makar jednom pošto je pošta počela da se šalje direktno u njih. Da biste to uradili, uverite se da je vrednost u polju Vreme poslednjeg sinhronizovanja za paket za migraciju novija od momenta kada je pošta počela direktno da se usmerava u Office 365 poštanske sandučiće.

Kada izbrišete paket za migraciju po fazama, usluga migracije briše sve zapise povezane sa paketom za migraciju, a zatim briše paket za migraciju. Paket se uklanja sa liste paketa za migraciju na kontrolnoj tabli migracije.

Da biste izbrisali paket za migraciju po fazama

 1. U okviru Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija.

 2. Na kontrolnoj tabli migracije izaberite paket, a zatim odaberite stavku Izbriši.

  Brisanje paketa može da potraje nekoliko minuta.

 3. U okviru Exchange centar administracije izaberite stavke Primaoci > Migracija.

 4. Potvrdite da paket za migraciju više nije naveden na kontrolnoj tabli migracije.

Dovršavanje zadataka nakon migracije

Nakon migriranja poštanskih sandučića u Office 365, postoje naknadni zadaci migracije koji moraju da budu dovršeni.

Dovršavanje naknadnih zadataka migracije

 1. Aktivirajte Office 365 korisničke naloge za migrirane naloge pomoću dodeljivanja licenci.    Ako ne dodelite licencu, poštansko sanduče će biti onemogućeno nakon završetka grejs perioda (od 30 dana). Da biste dodelili licencu u Office 365 administrativni centar, pogledajte članak Dodeljivanje licenci korisnicima u usluzi Office 365 za preduzeća.

 2. Pravljenje DNS zapisa automatskog otkrivanja tako da korisnici mogu lako da dođu do poštanskih sandučića.    Nakon migriranja svih lokalnih poštanskih sandučića u Office 365, možete da konfigurišete DNS zapis automatskog otkrivanja za Office 365 organizaciju da biste omogućili korisnicima da lako povežu nove Office 365 poštanske sandučiće sa programom Outlook i mobilnim klijentima. Ovaj novi DNS zapis automatskog otkrivanja mora da koristi isti prostor za ime koji koristite za Office 365 organizaciju. Na primer, ako je prostor za ime zasnovan na tehnologiji oblaka cloud.contoso.com, DNS zapis automatskog otkrivanja koji treba da napravite je autodiscover.cloud.contoso.com.

  Office 365 koristi CNAME zapis za primenu usluge automatskog otkrivanja za Outlook i mobilne klijente. CNAME zapis automatskog otkrivanja mora da sadrži sledeće podatke:

  • Pseudonim:automatsko otkrivanje

  • Cilj:autodiscover.outlook.com

  Dodatne informacije potražite u članku Pravljenje DNS zapisa za Office 365 kad sami upravljate DNS zapisima.

 3. Prestanak korišćenja lokalnih Exchange servera.    Kada potvrdite da je sva e-pošta usmerena direktno u Office 365 poštanske sandučiće, da je migracija završena i da više ne treba da održavate lokalnu organizaciju e-pošte, možete da deinstalirate Exchange.

  Dodatne informacije potražite u sledećim člancima:

  Napomena: Otkazivanje sistema Exchange može imati neželjenih posledica. Pre nego što otkažete lokalnu Exchange organizaciju, preporučujemo da se obratite Microsoft podršci.

Takođe pogledajte

Šta treba da znate o migraciji e-pošte po fazama u Office 365

Načini za migriranje e-pošte u Office 365

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×