Izvoz tabele ili upita na SharePoint lokaciju

Izvoz tabele ili upita na SharePoint lokaciju

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ako članovi odeljenju ili radnoj grupi koristi Windows SharePoint Services 2.0 ili noviju verziju da komuniciraju i sarađuju sa drugima, možete naići scenariji gde neke od podataka u Access bazama podataka mora biti dostupni na jednu ili više SharePoint lokacija .

Kada treba da privremeno ili trajno premestite neke Microsoft Office Access 2007 podataka na SharePoint lokaciji, možete da ga izvezete na lokaciju iz Access baze podataka. Kad izvozite podatke, Access će kreirati kopiju izabrane tabele ili upita objekta baze podataka i čuva kopiju kao lista. Važno je da zapamtite da izvezena lista ne odražavaju promene izvršene u izvornoj tabeli ili upitu nakon operacije izvoza.

Ako niste upoznati sa Windows SharePoint Services i želite da biste saznali više, posetite lokaciju Windows SharePoint Services matičnoj stranici. Pratite vezu u odeljku Takođe pogledajte ovog članka.

U ovom članku

Uobičajeni slučajevi izvoza podataka na SharePoint lokaciji

Izvoz tabele ili upita na SharePoint lokaciji

Kako Windows SharePoint Services tipovi podataka mapiraju u Access tipove podataka

Uobičajeni slučajevi izvoza podataka na SharePoint lokaciji

Izvoz tabele ili upita na SharePoint lokaciju za razne razloga, uključujući:

 • Koje su tek počinjete da koristite pomoću programa Windows SharePoint Services i ustanovite da će biti lakši za svakoga ako neki od tabela u bazi podataka postoje i u vidu SharePoint liste. Kada želite da delite podatke sa timom, rad sa SharePoint listama može biti lakše nego u bazi podataka. Liste takođe mogu biti lakši za početnik korisnicima da pregledaju i uređuju. Pored toga, možete da iskoristite nekoliko Windows SharePoint Services 3.0 funkcije, kao što su primanje obaveštenja kada listu izmenjena, dodeljivanje i koordinisanje zadataka povezan sa liste i rad van mreže.

 • Želite da delite podatke između programa Access i SharePoint lokacije na redovnoj osnovi, ali trenutno skladištenja podataka u programu Access. Za prikazivanje i uređivanje najnovije podatke pomoću programa Access ili sa SharePoint lokacije, trebalo bi da prvo izvezete podatke u vidu liste i zatim povežete sa njom iz Access baze podataka.

 • Korišćenje upita u Access bazu podataka da biste generisali dnevno ili Sedmično izveštajima o statusu i želite da objavite rezultate sa jedne od lokacija u redovnim intervalima. Ako imate instaliran Microsoft Office Outlook 2007 , možete da unapredite operaciju izvoza da biste objavili rezultate upita na lokaciju u redovnim intervalima.

Ova tema predstavlja korake za izvoz podataka u Windows SharePoint Services kao lista. Pomoć za povezivanje sa SharePoint listom iz programa Access, pogledajte članak Uvoz ili veza sa SharePoint listom.

Vrh stranice

Izvoz tabele ili upita na SharePoint lokaciju

Najjednostavniji način za izvoz podataka na SharePoint lokaciji je da biste pokrenuli čarobnjak za izvoz. Nakon što pokrenete čarobnjak, možete da sačuvate postavke – informacije koje ste uneli kada ste pokrenuli čarobnjak za – u vidu specifikacije izvoza. Možete ponovo da pokrenete operaciju izvoza bez potrebe da obezbedite Ponovni unos. Koraci u ovom odeljku objašnjavaju kako da pripremite za izvoz, izvoz podataka i sačuvali postavke u vidu specifikacije.

Priprema operacije

 1. Pronađite bazu podataka koja sadrži tabelu ili upit koji želite da izvezete.

  Kada izvezete upit, redovi i kolone u rezultatima upita se izvoze kao stavke i kolone liste. Ne možete da izvezete obrazac ili izveštaj.

  Napomena : Možete da izvezete samo jedan objekat odjednom.

 2. Identifikujte SharePoint lokaciju na kojoj želite da kreirate listu.

  Važeća adresa lokacije počinje sa http://, iza kojeg sledi ime servera i završava se sa putanja do određene lokacije na serveru. Na primer, sledi važeća adresa:

http://adatum/AnalysisTeam

 1. Uverite se da imate neophodne dozvole za kreiranje liste na SharePoint lokaciji. Ako niste sigurni o dozvolama, obratite se administratoru servera.

  Operacije izvoza kreira novu listu koji ima isto ime kao izvorni objekat iz programa Access. Ako na SharePoint lokaciji već postoji lista sa tim imenom, bićete upitani da biste naveli drugačije ime za novu listu.

  Napomena : Možete zameniti ni dodate podatke u postojeću listu.

 2. Pregledajte polja u izvornoj tabeli ili upitu.

  Sledeća tabela objašnjava kako se uvoze određene elemente i da li treba da preduzmete dodatne radnje u određenim slučajevima.

Element

Rešenje

Polja i zapisa

Sva polja i zapisi u tabeli ili upitu se izvoze, uključujući polja koja su skrivena u listu sa podacima. Postavke filtera će biti zanemarene tokom operacije izvoza.

Prilozi

Ako je izvorni objekat ima više od jedne kolone prilog, morate da uklonite sve kolonu priloga. To je zato što SharePoint lista može da podrži samo jednu kolonu priloga. Ako izvorni objekat sadrži više od jedne takve kolone, Access prikazuje poruku koja vas obaveštava da biste uklonili sve kolonu priloga pre nego što pokrenete operaciju. Da biste zaobišli ovo, možete kopirati neke dodatne prilog kolone za druge objekte Access, i zatim ih izvezete u druge SharePoint liste.

Polja za pronalaženje koje imate jednu ili više vrednosti

Prikaz vrednosti u polja za pronalaženje sa jednom vrednošću se izvoze kao padajući meni izbor polja u SharePoint listu. Ako izvorno polje podržava više vrednosti, polje "izbor" koja omogućava više izbora se kreira u SharePoint listu.

Napomena : Polje "izbor" u SharePoint listi može da se sastoji od više od jedne kolone. Ako polje za pronalaženje izvora sadrži više kolona, vrednosti iz svih kolona će biti unete u jednu kolonu.

Izračunata polja upita

Rezultati u izračunatim kolonama se kopiraju u polje čiji tip podataka zavisi od tipa podataka izračunatog rezultata. Izraz za rezultate ne kopiraju.

OLE objekat polja

OLE objekat polja će biti zanemarene tokom operacije izvoza.

 1. Ako je izvorna baza podataka nije otvorena, otvorite je i zatim pređite na sledeći skup koraka.

Izvoz podataka

 1. Na kartici Spoljni podaci , u grupi Izvoz kliknite na dugme SharePoint lista. Slika dugmeta

  Pokreće se čarobnjak za izvoz.

 2. U okviru Navedite SharePoint lokacije , unesite adresu odredišne lokacije.

 3. U okviru Navedite ime za novu SharePoint listu , unesite ime za novu listu.

  Ako izvornog objekta u bazi podataka već ima isto ime kao lista na SharePoint lokaciji, navedite drugačije ime.

 4. Opcionalno, u polje Opis unesite opis za novu listu, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Otvorite listu kada završite sa .

 5. Kliknite na dugme u redu da biste započeli proces izvoza.

 6. Access kreira listu na SharePoint lokaciji, a zatim prikazuje status operacije na poslednjoj stranici čarobnjaka. Kada se završi operaciju izvoza, možete da zatvorite čarobnjak ili da sačuvate korake izvoza u vidu specifikacije.

  Takođe, tokom operacije, Windows SharePoint Services bira odgovarajući tip podataka za svaku kolonu na osnovu odgovarajućeg izvornog polja. Da biste videli listu kako tipovi podataka u programu Access i Windows SharePoint Services mapiranje međusobno Kada izvezete podatke i koje postavke polja se izvoze za svaki tip podataka potražite u odeljku kako Windows SharePoint Services tipovi podataka mapiraju u Access tipove podataka, kasnije u Ovaj članak.

Čuvanje specifikacije

 1. Na poslednjoj stranici čarobnjaka, potvrdite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj korake za izvoz .

  Pojavljuje se skup dodatnih kontrola.

 2. U okviru Sačuvaj kao otkucajte ime za specifikacije izvoza.

  Opcionalno, otkucajte opis u polje Opis .

 3. Ako želite da izvršite operaciju u određenim intervalima, kao što su sedmične ili mesečne, potvrdite izbor u polju za potvrdu Kreiraj Outlook zadatak .

  Ovo kreira zadatak za Office Outlook 2007 koji vam omogućava da pokrenete specifikaciju kasnije.

 4. Kliknite na dugme Sačuvaj izvoz.

Konfiguracija Outlook zadataka

Ako ste izabrali u polju za potvrdu Kreiraj Outlook zadatak u prethodnom postupku, Access pokreće Outlook i prikazuje novi zadatak. Koristite sledeće korake da biste konfigurisali zadatak.

Napomena : Ako Outlook nije instaliran, Access prikazuje poruku o grešci. Ako Outlook nije ispravno podešen, čarobnjak za pokretanje programa Outlook počinje. Sledite uputstva u čarobnjaku za konfigurisanje programa Outlook.

 1. U prozoru Izvoz – ime – zadatak u programu Outlook Redigujte i izmenite postavke zadatka, kao što su krajnji rok i Podsetnik.

  Da bi se zadatak ponavljao, kliknite na dugme Ponavljanje. Sledeća slika prikazuje Planer zadataka sa nekim tipične postavke:

  Planer zadataka u programu Outlook

  Više informacija o planiranju Outlook zadataka, potražite u članku Planiranje operacije uvoza ili izvoza.

 2. Kada završite sa postavkama kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

Pokretanje sačuvanog zadatka

 1. U oknu za navigaciju programa Outlook odaberite stavku Zadaci, a zatim dvaput kliknite na zadatak koji želite da pokrenete.

 2. Na kartici zadatak , u grupi Microsoft Office Access kliknite na dugme Pokreni izvoz Slika dugmeta .

 3. Idite na SharePoint lokaciju, a zatim otvorite listu novokreirani.

  Uverite se da su sva polja i zapisi uspešno izvezeni i da nije bilo grešaka.

  Windows SharePoint Services bira odgovarajući tip podataka za svaku kolonu na osnovu odgovarajućeg izvornog polja. Da biste videli listu kako tipovi podataka u programu Access i Windows SharePoint Services mapiranje međusobno Kada izvezete podatke i koje postavke polja se izvoze za svaki tip podataka, pogledajte sledeći odeljak.

Vrh stranice

Kako Windows SharePoint Services tipovi podataka mapiraju u Access tipove podataka

Sledeća tabela prikazuje kako Access identifikuje tipa podataka kolone na listi izvezene Kada izvezete u tabeli ili upitu.

Tip podataka programa Access

Windows SharePoint Services tip podataka

Podrazumevane postavke svojstava polja

Napomene

Tekst

Jedan red teksta

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Maksimalan broj znakova     Odražava postavku Veličina polja u programu Access.

Podrazumevana vrednost     Odražava postavku Podrazumevana vrednost u programu Access ako nije izraz. U suprotnom, prazne.

Dodavanje u podrazumevani prikaz     Da

Memorandum

Više redova teksta

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Broj redova za prikaz    5

Dodavanje u podrazumevani prikaz     Da

Broj

Broj

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Min     Prazan

Max     Prazan

Sledeća tabela ilustruje kako je broj decimalnih mesta svojstvo postavljeno prema postavku decimalnih mesta u programu Access.

Access postavka   

Windows SharePoint Services postavka   

Automatsko

Automatski

0-5

0-5

6-15

5

Podrazumevana vrednost     Odražava postavku Podrazumevana vrednost u programu Access ako nije izraz. U suprotnom, prazne.

Dodavanje u podrazumevani prikaz     Da

Prikazivanje u vidu procenta     Da, ako svojstvo " Format " postavljeno na procenat.

Datum/vreme

Datum ili vreme

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access

Formata datuma i vremena     Postavite na Datum samo ako svojstvo " Format " postavljeno na Kratki format datuma. U suprotnom, postavite datum i vreme.

Tip kalendara     Postavite na Hidžra ako je izabrana opcija koristi Hidžra . U suprotnom, postavite na gregorijanski kalendar.

Sledeća tabela ilustruje kako svojstvo Podrazumevana vrednost je postaviti u skladu sa postavku Podrazumevana vrednost u programu Access.

Access postavka   

Windows SharePoint Services postavka   

=Date()

Današnji datum

Polje postavljeno na određeni datum

Polje postavljeno na određeni datum

Dodavanje u podrazumevani prikaz     Da

Valuta

Valuta

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Min     Prazan

Max     Prazan

Sledeća tabela ilustruje kako je broj decimalnih mesta svojstvo postavljeno prema postavku decimalnih mesta u programu Access.

Access postavka   

Windows SharePoint Services postavka   

Automatsko

Automatski

0-5

0-5

6-15

5

Podrazumevana vrednost     Odražava postavku Podrazumevana vrednost u programu Access ako nije izraz. U suprotnom, prazne.

Dodavanje u podrazumevani prikaz     Da

Tip valute     Odražava postavku " Oblikovanje " u programu Access.

Automatsko numerisanje

Broj

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Min     Prazan

Max     Prazan

Broj decimalnih mesta     Automatsko

Dodavanje u podrazumevani prikaz     Da

Automatsko numerisanje kojima je svojstvo Veličina polja postavljeno na ID replikacije

Jedan red teksta

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Maksimalan broj znakova    38

Podrazumevana vrednost     Prazan

Dodavanje u podrazumevani prikaz     Da

Da/ne

Da/ne

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Podrazumevana vrednost     Odražava postavku Podrazumevana vrednost u programu Access ako nije izraz. U suprotnom, prazne.

Dodavanje u podrazumevani prikaz     Da

OLE objekat

Polje neće biti izvezen

Hiperveza

Hiperveza

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Oblikovanje URL ADRESE kao     Hiperveza

Dodavanje u podrazumevani prikaz     Da

Prilog

Prilog

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Dodavanje u podrazumevani prikaz     Da

Polja sa više vrednosti

Izbor

Ime kolone     Odražava postavku Ime polja u programu Access.

Opis     Odražava Opis postavka u programu Access.

Obavezno     Odražava obavezno postavku u programu Access.

Dodavanje u podrazumevani prikaz     Da

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×