Izvedeni podaci u izveštaju izvedene tabele ili izvedenog grafikona

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovog članka ovde na engleskom jeziku.

U Microsoft Excel 2010, možete da transponujete podatke u izveštaju izvedene tabele ili izvedenog grafikona tako što ćete promeniti raspored polja podataka. Pomoću liste polja izvedene tabele, možete dodati, prerasporedite ili uklonite polja da biste prikazali podatke u izvedenoj tabeli ili izvedenom grafikonu tačno onako kako želite.

Promene koje izvršite na listi polja izvedene tabele automatski se ažuriraju u rasporedu izveštaja. Da biste poboljšali performanse prilikom pristupa velikoj količini spoljnih podataka, možete privremeno da se prebacite na ručno ažuriranje.

U ovom članku

Rad sa liste polja izvedene tabele

Dodavanje polja izvedene tabele ili izvedenog grafikona

Preraspoređivanje polja u izvedene tabele ili izvedenog grafikona

Uklanjanje polja iz izvedene tabele ili izvedenog grafikona

Prebacivanje između automatske i ručne ažuriranja rasporeda izveštaja

Rad sa listom polja izvedene tabele

Kada kreirate izvedenu tabelu, Excel prikazuje listu polja izvedene tabele tako da možete da dodajete polja u izvedenu tabelu, po potrebi ih preraspoređujete i menjate im položaj ili ih uklonite iz izvedene tabele. Lista polja izvedene tabele podrazumevano prikazuje dva odeljka:

 • Odeljak polja na vrhu za dodavanje polja u izvedenu tabelu i uklanjanje iz nje

 • Odeljak rasporeda na dnu za preraspoređivanje i premeštanje polja

  Lista polja izvedene tabele

Listu polja izvedene tabele možete da usidrite na bilo kojoj strani prozora programa Excel i horizontalno joj promenite veličinu. Takođe možete da odvojite listu polja izvedene tabele i u tom slučaju možete da joj promenite veličinu i vertikalno i horizontalno.

Ako ne vidite listu polja izvedene tabele, uverite se da ste kliknuli bilo gde u izvedenoj tabeli.

Ako zatvorite listu polja izvedene tabele, možete je ponovo prikazati. Kliknite desnim tasterom miša na izvedenu tabelu i izaberite stavku Prikaži listu polja. Takođe možete da kliknete na dugme Lista polja na traci (Alatke za izvedenu tabelu, kartica Opcije, grupa za izvedenu tabelu Prikaz; Alatke za izvedenu tabelu, kartica Analiza, grupa za izvedeni grafikon Prikaz/skrivanje).

Ako ne vidite polja koja želite da koristite u listu polja izvedene tabele, osvežiti izvedene tabele ili izveštaj izvedenog grafikona da biste prikazali nova polja, izračunata polja, mere, izračunate mere ili dimenzije koje ste dodali od poslednje operacije (Alatke za izvedene tabele, kartica Opcije , grupa podataka ).

Način funkcionisanja liste polja izvedene tabele

Važno je razumeti način funkcionisanja liste polja izvedene tabele i načine na koje možete da rasporedite različite tipove polja kako biste postigli željene rezultate kada kreirate raspored polja izveštaja izvedene tabele ili izvedenog grafikona.

Način funkcionisanja liste polja izvedene tabele

1. Spoljni izvor podataka sadrži strukturirane podatke organizovane kao jedno ili više polja (nazivaju se i kolonama) koja su prikazana na listi polja.

2. Premeštanje polja u oblast filtera za izveštaj na listi polja, što istovremeno premešta polje u oblast filtera za izveštaj u izveštaju izvedene tabele.

3. Premeštanje polja u oblast oznaka kolona na listi polja, što istovremeno premešta polje u oblast oznaka kolona u izveštaju izvedene tabele.

4. Premeštanje polja u oblast oznaka redova na listi polja, što istovremeno premešta polje u oblast oznaka redova u izveštaju izvedene tabele.

5. Premeštanje polja u oblast vrednosti na listi polja, što istovremeno premešta polje u oblast vrednosti u izveštaju izvedene tabele.

Uputstva za premeštanje polja na listi polja izvedene tabele

Da biste kreirali raspored polja, koristite sledeća uputstva za premeštanje polja „Vrednost“, „Ime“ i „Dimenzija“ iz odeljka polja u četiri oblasti izveštaja u odeljku rasporeda.

 • Polja za vrednost    Ako potvrdite izbor samo u polju za potvrdu za numeričko polje, ono se podrazumevano premešta u oblast „Vrednosti“.

 • Polja redova i kolona    Polje možete dodati samo jednom u oblast Filter za izveštaj, Oznake redova ili Oznake kolona, bez obzira na to da li su podaci numeričkog ili nenumeričkog tipa. Ako pokušate da dodate isto polje više puta – na primer, u oblasti Oznake redova i Oznake kolona u odeljku rasporeda – polje se automatski uklanja iz originalne oblasti i postavlja se u novu oblast.

 • Mera    U izvoru podataka Online Analytical Processing (OLAP), postoje često mnogo polja (ili mera) organizovane u hijerarhiji različitih dimenzija, hijerarhije i nivoe. Kliknite na dugme Razvij polje plus dugmadi ili skupljanje polje minus dok ne pronađete polja koja želite.

  Samo hijerarhije, atribute i imenovane skupove možete premeštati u oblasti oznaka redova, oznaka kolona i filtera za izveštaj.

  Samo mere, izračunate mere i indikatore ključnih performansi (KPI-ove) možete premeštati u oblast vrednosti.

Promena prikaza liste polja izvedene tabele

Lista polja izvedene tabele ima pet različitih prikaza koji su dizajnirani i optimizovani za različite tipove zadataka izvedene tabele.

 1. Da biste promenili prikaz, kliknite na dugme „Prikazi liste polja“ na vrhu liste polja izvedene tabele.

  Dugme za prikaz liste polja izvedene tabele

 2. Sa liste izaberite jedan od sledećih prikaza:

Odeljak polja i odeljak oblasti naslagano

Ovo je podrazumevani prikaz i dizajniran je za mali broj polja.

Odeljak polja i odeljak oblasti naporedno

Ovaj prikaz je dizajniran za dodavanje i uklanjanje polja kada imate više od četiri polja u svakoj oblasti.

Samo odeljak polja

Ovaj prikaz je dizajniran samo za dodavanje i uklanjanje velikog broja polja.

Samo odeljak oblasti (2 sa 2)

Ovaj prikaz je dizajniran samo za preraspoređivanje velikog broja polja.

Samo odeljak oblasti (1 sa 4)

Ovaj prikaz je dizajniran samo za preraspoređivanje velikog broja polja.

Savet    U odeljak polja i oblasti odeljak naslagana i odeljka polja i oblasti odeljak-uporedne prikaze, možete podesiti širinu i visinu svakog odeljka kada pokazivač zadržite na odeljak razdelnika dok se pokazivač promeni u vertikalnu dvostruka strelica Vertikalna dvostruka strelica ili horizontalni dvostruka strelica Horizontalna dvostruka strelica , tako što ćete prevući dvostruka strelica nagore ili nadole ili nalevo ili nadesno na mesto gde želite da ga , a zatim izabrati stavku dvostruka strelica ili pritisnuti taster ENTER.

Vrh stranice

Dodavanje polja u izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon

Kada kreirate izveštaj izvedene tabele ili izveštaj izvedenog grafikona, spremni ste za dodavanje polja sa podacima koje želite da prikažete u izveštaju. Obično treba da izaberete jedno polje za svaku oblast u odeljku rasporeda. Međutim, da biste videli različite vrednosti za određeno polje, možete da dodate i više kopija polja u oblast Vrednosti.

Ako je izveštaj izvedene tabele povezan sa spoljnim izvorom podataka koji sadrži mnogo podataka, možete da filtrirate neka polja pre dodavanja polja u izveštaj, što vam može pomoći da skratite vreme potrebno za ažuriranje izveštaja.

Dodavanje polja koja želite da prikažete

Na listi polja izvedene tabele polja možete da dodate u izvedenu tabelu ili izvedeni grafikon tako što ćete uraditi sledeće:

 • Da biste postavili polje u namenjenu oblast odeljka rasporeda, u polju Izbor polja za dodavanje u izveštaj potvrdite izbor u polju za potvrdu za željeno polje. Polja možete prerasporediti kasnije ako želite.

  Napomena    Podrazumevano, polja koja nisu numerička se dodaju u oblast Oznake redova , numerička polja se dodaju u oblast vrednosti i Online Analytical Processing (OLAP) datum i vreme hijerarhije se dodaju u oblast Oznake kolona .

 • Da biste postavili polje u određenu oblast odeljka rasporeda, u polju Izbor polja za dodavanje u izveštaj kliknite desnim tasterom miša na ime polja i izaberite stavku Dodaj u filter za izveštaj, Dodaj u oznaku kolone, Dodaj u oznaku reda ili Dodaj u vrednosti.

 • Da biste prevukli polje u odeljak rasporeda, u polju Izbor polja za dodavanje u izveštaj kliknite i držite polje, a zatim ga prevucite iz odeljka polja u željeni odeljak rasporeda.

Dodavanje više kopija polja u oblast vrednosti

U izveštaju izvedene tabele koji je zasnovan na podatke u Excel radni list ili spoljne podatke iz izvora podataka koji nisu na mreži analitičke obrade podataka OLAP, možda ćete želeti da biste dodali više puta isto polje u oblast vrednosti . Možete da učinite da li je tip podataka numeričke ili koje nije numeričko. Na primer, možda ćete želeti da uporedite izračunavanja tako što ćete zajedno, kao što su bruto i za neto profita, minimum i maksimum prodaje, ili računa kupca i procenat ukupne klijenata.

 1. Na listi polja izvedene tabele, u polju Izbor polja za dodavanje u izveštaj kliknite i držite polje, a zatim ga prevucite u oblast Vrednosti u odeljku rasporeda.

 2. Ponovite 1. korak da biste kreirali onoliko kopija tog polja koliko želite da prikažete u oblasti Vrednost.

 3. U izvedenoj tabeli, promenite funkciju za rezimiranje ili prilagođeno izračunavanje na željeni način u svakoj kopiji polja.

  Savet    U izvedenoj tabeli po potrebi možete da promenite i imena kopiranih polja.

Napomene    

 • Kada u oblast vrednosti dodate dva ili više polja, bez obzira na to da li su u pitanju kopije istog polja ili različita polja, lista polja automatski dodaje oznaku Kolona vrednosti u oblast Vrednosti. Ovo polje možete da koristite da biste premestili pozicije polja nagore i nadole u oblasti vrednosti. Čak možete premestiti oznaku kolone vrednosti u oblast Oznake kolona ili u oblast Oznake redova. Međutim, nije moguće premestiti oznaku kolone vrednosti u oblast Filteri za izveštaje.

 • Polje možete dodati samo jednom u oblast Filter za izveštaj, Oznake redova ili Oznake kolona, bez obzira na to da li su podaci numeričkog ili nenumeričkog tipa. Ako pokušate da dodate isto polje više puta – na primer, u oblasti Oznake redova i Oznake kolona u odeljku rasporeda – polje se automatski uklanja iz originalne oblasti i postavlja se u novu oblast.

 • Drugi način dodavanja istog polja u oblast Vrednosti jeste korišćenje formule (koja se naziva i izračunatom kolonom) koja koristi to isto polje u okviru formule.

Filtriranje podataka pre dodavanja polja

 • Na listi polja izvedene tabele, u polju Izbor polja za dodavanje u izveštaj zadržite pokazivač na imenu polja, a zatim kliknite na strelicu padajuće liste filtera pored imena polja.

  U meniju Filtriranje izaberite željene opcije filtriranja.

Vrh stranice

Preraspoređivanje polja u izvedenoj tabeli ili izvedenom grafikonu

Na listi polja izvedene tabele možete da prerasporedite ili premestite postojeća polja pomoću jedne od četiri oblasti na dnu odeljka rasporeda:

Izvedena tabela

Opis

Vrednosti

Koristi se za prikazivanje rezimea numeričkih podataka.

Oznake redova

Koristi se za prikazivanje rezimea numeričkih podataka.

Oznake kolona

Koristi se za prikazivanje polja kao kolona na vrhu izveštaja. Kolona niže pozicije biće ugnežđena unutar druge kolone neposredno iznad nje.

Filter za izveštaj

Koristi se za filtriranje celog izveštaja zasnovanog na izabranoj stavci u filteru za izveštaj.

Izvedeni grafikon

Opis

Vrednosti

Koristi se za prikazivanje rezimea numeričkih podataka.

Polje osa (kategorije)

Koristi se za prikazivanje polja kao osa na grafikonu.

Polja legende (grupe)

Koristi se za prikazivanje polja na legendi grafikona.

Filter za izveštaj

Koristi se za filtriranje celog izveštaja zasnovanog na izabranoj stavci u filteru za izveštaj.

Da biste prerasporedili polja u izveštaju izvedene tabele, kliknite na ime polja u jednoj od oblasti, a zatim izaberite jednu od sledećih komandi:

Premesti nagore

Premešta polje za jednu poziciju iznad u oblasti.

Premesti nadole

Premešta polje za jednu poziciju ispod u oblasti.

Premesti na početak

Premešta polje na početak oblasti.

Premesti na kraj

Premešta polje na kraj oblasti.

Premesti u filter za izveštaj

Premešta polje u oblast filtera za izveštaj.

Premesti u oznake redova

Premešta polje u oblast oznaka redova

Premesti u oznake kolona

Premešta polje u oblast oznaka kolona

Premesti u vrednosti

Premešta polje u oblast vrednosti

Postavke polja za vrednost, Postavke polja

Prikazuje dijaloge Postavke polja ili Postavke polja za vrednost . Za više informacija o svakoj postavci, kliknite na dugme pomoć Slika dugmeta na vrhu dijaloga.

Savet    Takođe možete da kliknete i držite ime polja, a zatim prevučete polje između odeljaka polja i rasporeda, kao i između različitih oblasti.

Vrh stranice

Uklanjanje polja iz izvedene tabele ili izvedenog grafikona

Da biste uklonili polje, na listi polja izvedene tabele uradite nešto od sledećeg:

 • U polju Izbor polja za dodavanje u izveštaj opozovite izbor u polju za potvrdu za polje koje želite da uklonite.

  Napomena    Opoziv izbora u polju za potvrdu uklanja sve instance polja iz izveštaja.

 • U oblasti rasporeda izaberite polje koje želite da uklonite i kliknite na dugme Ukloni polje.

 • U oblasti rasporeda kliknite i držite polje koje želite da uklonite, a zatim ga prevucite izvan liste polja izvedene tabele.

Vrh stranice

Prebacivanje između automatskog i ručnog ažuriranja rasporeda izveštaja

Promene koje izvršite na listi polja izvedene tabele automatski se ažuriraju u rasporedu izveštaja. Da biste poboljšali performanse prilikom pristupa velikoj količini spoljnih podataka, možete privremeno da se prebacite na režim ručnog ažuriranja. Režim ručnog ažuriranja dozvoljava vam da brzo dodajete, premeštate i uklanjate polja na listi polja izvedene tabele. Međutim, izveštaj nije moguće koristiti dok se ponovo ne prebacite na režim automatskog ažuriranja.

 1. Da biste omogućili ručno ažuriranje izveštaja izvedene tabele, na dnu liste polja izvedene tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu Odloži ažuriranje rasporeda.

  Oprez    Kada postavite raspored izveštaja na ručno ažuriranje, zatvaranje liste polja izvedene tabele, promena na prikaz Samo polja ili napuštanje programa Excel bez potvrde odbacuje sve promene rasporeda koje ste izvršili u izveštaju izvedene tabele.

 2. Na listi polja izvedene tabele izvršite promene rasporeda i kliknite na dugme Ažuriraj da biste ručno ažurirali raspored u izveštaju izvedene tabele.

 3. Da biste se vratili na automatsko ažuriranje kada završite sa promenom rasporeda izveštaja na listi polja, opozovite izbor u polju za potvrdu Odloži ažuriranje rasporedi.

Napomena    Izveštaj izvedene tabele će započeti automatsko ažuriranje svaki put kada otvorite radnu svesku.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft pruža ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. Članak bio mašinskog preveli, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×