Izvedena tabela I: prvi koraci sa izveštajima izvedene tabele u programu Excel 2007

Pregled

Likovno rešenje pregleda kursa

Razumite podatke. Saznajte više o izveštajima izvedene tabele u programu Microsoft Office Excel 2007, brzom i moćnom načinu za analizu podataka i pronađite odgovore na pitanja u vezi sa time.

Kada završite ovaj kurs, moći ćete da:

 • Koristite izveštaj izvedene tabele da biste analizirali i rezimirali podatke.

Ovaj kurs obuhvata:

 • Jedna lekcija kojoj sami određujete tempo i vežba za sticanje praktičnog iskustva. Vežba zahteva Excel 2007.

 • Kratak test na kraju lekcije. Testovi se ne ocenjuju.

 • Karticu sa kratkim uputstvima koju možete da ponesete sa kursa.

Na radnom listu nalazi se veliki broj podataka, ali ne znate šta brojevi označavaju? Da li ti podaci odgovaraju na sva vaša pitanja? Izveštaji izvedene tabele mogu vam pomoći da analizirate numeričke podatke i da odgovorite na pitanja u vezi sa njima.

Za nekoliko sekundi možete da vidite ko je ostvario najveću prodaju i gde. Pogledajte u kojim kvartalima su prihodi bili najveći i koji se proizvod najbolje prodavao. Postavljajte pitanja, pogledajte odgovore.

Pomoću izveštaja izvedene tabele, iste informacije možete da pogledate na različite načine pomoću svega nekoliko klikova mišem. Podaci se raspoređuju, pružaju odgovore na pitanja i objašnjavaju značenje podataka.

U ovom kratkom kursu saznaćete kako funkcionišu izveštaji izvedene tabele i napravićete izveštaj izvedene tabele u programu Excel 2007.

Da biste saznali više o ovom kursu, pročitajte tekst u člancima Ciljevi i Osnovni podaci o ovom kursu ili pogledajte sadržaj. Zatim kliknite na dugme Dalje da biste započeli prvu lekciju.

Iskoristite podatke na najbolji način

Konceptualni prikaz izvornih podataka u programu Excel i izveštaj izvedene tabele

Redovi i redovi podataka rezimirani u izveštaju izvedene tabele.

Zamislite Excel radni list sa ciframa prodaje sa stotinama ili hiljadama redova podataka. Na radnom listu raspoređeni su svi podaci o prodavcima u dve zemlje i njihova prodaja tokom pojedinačnih dana. Međutim, to je velika količina podataka sa kojima treba raditi – navedena u nizu redova i podeljena na više kolona. Kako možete da dobijete informacije sa radnog lista? Kako možete da shvatite sve te podatke?

Čija je ukupna prodaja najveća? Ko je ostvario najveću prodaju po kvartalu ili na godišnjem nivou? U kojoj zemlji je prodaja najveća? Odgovore na sva ova pitanja možete dobiti pomoću izveštaja izvedene tabele – to je nalik pretvaranju gomile ljudi u vojni orkestar. Izveštaj izvedene tabele sve te podatke pretvara u male, sažete izveštaje koji vam govore upravo ono što želite da saznate.

Pregled izvornih podataka

Excel radni list sa naslovima kolona, bez praznih kolona i bez praznih redova

Uredan Excel radni list.

Pre nego što počnete da radite sa izveštajem izvedene tabele, pogledajte Excel radni list da biste se uverili da je dobro pripremljen za pravljenje izveštaja.

Kada kreirate izveštaj izvedene tabele, svaka kolona izvornih podataka postaje polje koje možete da koristite u izveštaju. Polja rezimiraju više redova sa informacijama iz izvornih podataka.

Imena polja za izveštaj potiču od naslova kolona u izvornim podacima. Uverite se da svaka kolona u prvom redu radnog lista u izvornim podacima ima ime.

Na slici iznad, naslovi kolona „Zemlja“, „Prodavac“, „Naručena količina“, „Datum narudžbine“ i „ID narudžbine“ postaće imena polja. Kada kreirate izveštaj, što ćete uraditi u vežbi na kraju lekcije, saznaćete, na primer, da polje „Prodavac“ predstavlja podatke o prodavcu sa radnog lista.

Preostali redovi ispod naslova trebalo bi da sadrže slične stavke u istoj koloni. Na primer, tekst bi trebalo da se nalazi u jednoj koloni, brojevi u drugoj, a datumi u trećoj koloni. Drugim rečima, kolona koja sadrži brojeve ne bi trebalo da sadrži tekst i tako dalje.

Konačno, u okviru podataka koje koristite za izveštaj izvedene tabele ne bi trebalo da bude praznih kolona. Takođe preporučujemo da ne bude ni praznih redova. Na primer, trebalo bi ukloniti prazne redove koji se koriste za razdvajanje blokova podataka.

Napomena     Takođe možete da koristite i podatke iz spoljnih izvora, što nije pokriveno ovim kursom. Više informacija o izvorima podataka nalazi se na kartici sa kratkim uputstvima na kraju ovog kursa.

Prvi koraci

Klik na dugme „Izvedena tabela“ na kartici „Umetanje“ na glavnoj traci da bi se otvorio dijalog „Izvedena tabela“

Dijalog Kreiranje izvedene tabele.

Kada pripremite podatke, postavite kursor na bilo koje mesto u okviru podataka. Tako ćete uključiti sve podatke radnog lista u izveštaj. Možete i da izaberete samo podatke koje želite da koristite u izveštaju. Na kartici Umetanje, u grupi Tabele kliknite na dugme Izvedena tabela, a zatim izaberite stavku Izvedena tabela. Otvoriće se dijalog Kreiranje izvedene tabele.

Opcija Izbor tabele ili opsega već je izabrana. Polje Tabela/opseg prikazuje opseg izabranih podataka. Stavka Novi radni list takođe je izabrana kao mesto na koje će biti postavljen izveštaj (možete da izaberete stavku Postojeći radni list ako ne želite da izveštaj bude postavljen u novi radni list).

Osnove izveštaja izvedene tabele

Oblast rasporeda u izveštaju izvedene tabele i lista polja izvedene tabele

1. Oblast rasporeda za izveštaj izvedene tabele.

2. Lista polja izvedene tabele.

Kada zatvorite dijalog Kreiranje izvedene tabele, na novom radnom listu videćete sledeće.

Sa jedne strane nalazi se oblast rasporeda spremna za izveštaj izvedene tabele, a sa druge strane nalazi se Lista polja izvedene tabele. Ova lista prikazuje naslove kolona iz izvornih podataka. Kao što je ranije pomenuto, svaki naslov predstavlja polje: „Zemlja“, „Prodavac“ i tako dalje.

Izveštaj izvedene tabele kreirate premeštanjem nekog od polja u oblast rasporeda za izveštaj izvedene tabele. Ovo možete da uradite tako što ćete potvrditi izbor u polju za potvrdu pored imena polja ili tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na ime polja i izabrati lokaciju na koju ćete premestiti polje.

Ako ste ranije radili sa izveštajima izvedene tabele, možda ćete se pitati da li i dalje možete da prevlačite polja da biste kreirali izveštaj. To je i dalje moguće, a saznaćete kako na kraju lekcije.

Savet     Ako kliknete izvan oblasti rasporeda (u izveštaju izvedene tabele), lista polja izvedene tabele će nestati. Da biste vratili listu polja, kliknite unutar oblasti rasporeda u izvedenoj tabeli ili unutar izveštaja.

Pravljenje izveštaja izvedene tabele

[Untitled] Potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored polja koja želite da koristite da biste napravili izveštaj izvedene tabele

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli kako se pravi izveštaj izvedene tabele.

Sada ste spremni da napravite izveštaj izvedene tabele. Polja koja ćete izabrati za izveštaj zavise od informacija koje želite da saznate.

Prvo ćemo saznati koliku je prodaju ostvario svaki prodavac. Da biste dobili odgovor, potrebni su vam podaci o prodavcima. Na listi polja izvedene tabele potvrdite izbor u polju za potvrdu pored polja Prodavac. Takođe su vam potrebni podaci o prodaji koju su ostvarili i zato potvrdite izbor u polju za potvrdu pored polja Naručena količina. Obratite pažnju na to da ne morate da koristite sva polja sa liste polja da biste napravili izveštaj.

Kada izaberete polje, Excel ga postavlja u podrazumevanu oblast rasporeda. Ako želite, možete da premestite polje u drugu oblast, na primer, ako želite da se polje nalazi u oblasti kolona, a ne u oblasti redova. U vežbi ćete saznati na koji način to možete da uradite.

Podaci u polju Prodavac (imena prodavaca), koje ne sadrži brojeve, automatski se prikazuju kao redovi sa leve strane izveštaja. Podaci u polju Naručena količina, koje sadrži brojeve, ispravno se prikazuju u oblasti sa desne strane.

Naslov iznad polja sa podacima o prodavcu glasi „Oznake redova“. Naslov iznad naručenih količina glasi „Ukupna naručena količina“. Reč „ukupna“ nalazi se naslovu zato što Excel koristi funkciju sabiranja da bi sabrao polja sa brojevima.

Imajte na umu da nije bitno da li ćete potvrditi izbor u polju za potvrdu pored polja Prodavac pre ili posle polja Naručena količina. Excel će ih svaki put automatski postaviti na odgovarajuće mesto. Polja bez brojeva naći će se sa leve, a polja sa brojevima sa desne strane, bez obzira na redosled kojim ste ih izabrali.

To je sve. Pomoću svega dva klika mišem saznaćete koliku je prodaju ostvario svaki prodavac. Pri tome, možete da se zaustavite na odgovoru na samo jedno pitanje. Izveštaj izvedene tabele možete da koristite kao brz način da dobijete odgovor na samo jedno ili dva pitanja. Izveštaj ne mora da bude složen da bi bio koristan.

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli kako se pravi izveštaj izvedene tabele.

Savet     Ne brinite o tome da nećete ispravno napraviti izveštaj. Excel olakšava isprobavanje stvari da biste mogli da vidite kako podaci izgledaju u različitim oblastima izveštaja. Ako izveštaj ne bude onakav kakav ste želeli, možete brzo da rasporedite podatke na drugi način, da premeštate delove dok ne budete zadovoljni ili čak da počnete od početka ako želite.

Pregled prodaje po zemljama

[Untitled] Kliknite desnim tasterom miša na listu polja izvedene tabele, a zatim izaberite stavku „Dodaj u filter izveštaja“

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli kako se dodaje polje kao filter izveštaja.

Sada znate koliku je prodaju ostvario svaki prodavac. Međutim, u izvornim podacima podaci o prodavcima raspoređeni su na dve zemlje, Crnu Goru (CG) i Srbiju (SRB). Na osnovu toga možete postaviti drugo pitanje: koliko je svaki prodavac prodao po zemljama?

Da biste dobili odgovor, u izveštaj izvedene tabele možete da dodate polje Zemlja kao filter izveštaja. Filter izveštaja koristite da biste se usredsredili na podskup podataka u izveštaju, najčešće na liniju proizvoda, vremenski period ili geografski region.

Korišćenjem polja Zemlja kao filtera izveštaja, možete da vidite poseban izveštaj za Crnu Goru i Srbiju ili možete da vidite prodaju za obe zemlje zajedno.

Da biste dodali ovo polje kao filter izveštaja, na listi polja izvedene tabele kliknite desnim tasterom miša na polje Zemlja, a zatim izaberite stavku Dodaj u filter izveštaja. Novi filter izveštaja Zemlja dodaje se na vrhu izveštaja. Strelica pored polja Zemlja prikazuje stavku (Sve) i prikazani su podaci za obe zemlje. Da biste videli podatke samo za Crnu Goru ili Srbiju, kliknite na strelicu i izaberite zemlju. Da biste ponovo videli podatke za obe zemlje, kliknite na strelicu i izaberite stavku (Sve).

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli kako se dodaje polje kao filter izveštaja.

Savet     Da biste uklonili polje iz izveštaja, na listi polja izvedene tabele opozovite izbor u polju za potvrdu pored imena polja. Da biste uklonili sva polja iz izveštaja da biste počeli od početka, na kartici Opcije na glavnoj na traci, u grupi Radnje kliknite na strelicu pored dugmeta Obriši, a zatim izaberite stavku Obriši sve.

Pregled prodaje po datumu

[Untitled] Prodaja po datumu

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli kako se dodaje polje „Datum narudžbine“, a zatim kako se grupiše polje.

U originalnim izvornim podacima nalazi se kolona sa informacijama o datumu narudžbine tako da se na listi polja izvedene tabele nalazi polje Datum narudžbine. To znači da možete da dobijete odgovor na još jedno pitanje: koliku je prodaju ostvario svaki prodavac po datumu? Da biste dobili odgovor, potvrdite izbor u polju za potvrdu pored polja Datum narudžbine da biste dodali polje u izveštaj.

Polje Datum narudžbine automatski se dodaje sa leve strane, u položaju oznake reda. Do toga dolazi zato što polje ne sadrži brojeve (datumi mogu izgledati kao brojevi, ali su oblikovani kao datumi, a ne kao brojevi). Budući da je polje Datum narudžbine drugo polje koje ne sadrži brojeve koje se dodaje u izveštaj, ono je ugnežđeno unutar polja Prodavac i uvučeno sa desne strane.

Izveštaj sada prikazuje prodaju za svakog prodavca po pojedinačnim datumima, ali je istovremeno prikazano mnogo podataka. Ove podatke možete lako da prikažete na prikladniji način tako što ćete dnevne podatke grupisati u mesece, kvartale ili godine.

Da biste grupisali datume, kliknite na datum u izveštaju. Zatim na kartici Opcije u grupi Grupa kliknite na dugme Grupiši polje. U dijalogu Grupisanje izaberite stavku Kvartali koja deluje kao dobro rešenje za ovaj primer, a zatim kliknite na dugme U redu.

Sada su podaci o prodaji grupisani u četiri kvartala za svakog prodavca.

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli kako se dodaje polje „Datum narudžbine“, a zatim kako se grupiše polje.

Okretanje izveštaja

[Untitled] Okretanje izveštaja

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli kako se okreće izveštaj.

Iako je izveštaj izvedene tabele odgovorio na vaša pitanja, potrebno je malo rada da bi se pročitao čitav izveštaj. Morate da se pomerate nadole na stranici da biste videli sve podatke.

Možete da okrenete izveštaj da biste dobili drugačiji prikaz. Da biste to uradili, premestite polje iz oblasti „Oznake redova“ u oblast kolona u izveštaju (koja se naziva „Oznake kolona“), oblast u rasporedu koju ranije niste koristili. Kada okrećete izveštaj, premeštate vertikalni ili horizontalni prikaz polja, premeštajući redove u oblast kolona ili premeštajući kolone u oblast redova. To se lako može uraditi.

Da biste okrenuli ovaj izveštaj, kliknite desnim tasterom miša na neki od redova kvartala, postavite pokazivač na stavku Premesti, a zatim izaberite stavku Premesti polje „Datum narudžbine“ u kolone. Ovo će premestiti čitavo polje Datum narudžbine iz oblasti „Oznaka redova“ u oblast „Oznaka kolona“ u izveštaju.

Sada su imena prodavaca grupisana, a iznad prvog kvartala podataka o prodaji koji se sada nalaze u kolonama u izveštaju napisano je „Oznake kolona“. Takođe, ukupni zbirovi za svaki kvartal prikazani su na dnu svake kolone. Umesto pomeranja nadole na stranici da biste videli podatke, sada sve možete da vidite jednim pogledom.

Ako želite da izveštaj okrenete u originalni prikaz, kliknite desnim tasterom miša na neki od naslova kvartala, a zatim izaberite stavku Premesti polje „Datum narudžbine“ u redove. To će premestiti polje Datum narudžbine nazad u oblast redova u izveštaju.

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli kako se okreće izveštaj.

Šta se desilo sa metodom „prevuci i otpusti“?

[Untitled] Korišćenje metoda „prevuci i otpusti“ za kreiranje izveštaja izvedene tabele

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli kako se prevlače polja da bi se napravio izveštaj izvedene tabele.

Kao što je pomenuto ranije u lekciji, ako više volite da pravite izveštaj izvedene tabele korišćenjem metoda „prevuci i otpusti“, kao što ste mogli u starijim verzijama programa Excel, i dalje postoji način na koji to možete da uradite.

Na dnu liste polja izvedene tabele postoje četiri okvira. Ti okviri se nazivaju Filter izveštaja, Oznake redova, Oznake kolona i Vrednosti. Možete da prevučete polja u ovu oblast.

U programu Excel 2007, polja obično dodajete u raspored u izveštaju sa liste polja potvrđivanjem izbora u poljima za potvrdu pored imena polja ili klikom desnim tasterom miša na polje i izborom lokacije u meniju. Kada to uradite, polja se automatski postavljaju u raspored i istovremeno se postavljaju u odgovarajući okvir na dnu liste.

Na primer, kada se polje Prodavac postavi u oblast „Oznake redova“ u rasporedu u izveštaju, ime polja Prodavac takođe se prikazuje u okviru Oznake redova na dnu liste polja.

Međutim, ako vam više odgovara metod „prevuci i otpusti“, možete jednostavno da prevučete polja sa vrha liste polja u okvire na dnu liste polja. Oznaka na vrhu svakog okvira govori vam u koju oblast izveštaja treba da postavite polje. Na primer, ako polje Naručena količina prevučete u okvir Vrednosti, to polje će se naći u oblasti „Vrednosti“ u izveštaju. Takođe možete da prevlačite polja između okvira da biste promenili lokacije u oblasti rasporeda u izveštaju, a možete i da prevlačite polja izvan okvira da biste ih uklonili iz izveštaja.

Kliknite na dugme Reprodukuj da biste videli kako se prevlače polja da bi se napravio izveštaj izvedene tabele.

Vežba

Klik na dugme „Vežba u programu Excel“ da bi se otvorio prozor programa Excel i prozor uputstava za vežbanje

Veličina preuzimanja: 38 kB (<1 min @ 56 kb/s)

Vežba u programu Excel

Vreme je da počnete da radite i da vežbate ono što ste naučili u lekciji. Takođe ćete isprobati neke nove stvari koje nisu bile objašnjene u lekciji.

Dovršite sledeći test kako biste bili sigurni da ste razumeli materijal. Privatnost vaših odgovora je zaštićena, a rezultati testa se ne boduju.

Kada napravite izveštaj izvedene tabele, ne možete da promenite raspored.

Tačno.

Ne, to nije tačno. Kao što ste saznali u vežbi, možete da kliknete desnim tasterom miša na polje i da izaberete opciju da premestite polje na drugu lokaciju. Možete i da opozovete izbor u polju za potvrdu na listi polja izvedene tabele da biste obrisali polje iz rasporeda.

Netačno.

Tako je. Možete da unosite izmene tokom rada ili da jednostavno počnete iznova.

Šta su polja izvedene tabele?

Kolone iz izvornih podataka.

Upravo tako. Naslovi kolona iz izvornih podataka postaju imena polja koja možete da koristite da biste napravili izveštaj izvedene tabele. Svako polje predstavlja rezime više redova sa informacijama iz izvornih podataka.

Oblast u kojoj okrećete podatke.

Dobar pokušaj, ali odgovor nije tačan. Polja su stavke od kojih pravite izveštaj i koje možete da okrećete, a ne oblast u kojoj ih okrećete. Pokušajte ponovo.

Oblast rasporeda u izveštaju izvedene tabele.

Ne, nije tačno. Oblast rasporeda je mesto na kojem pravite izveštaj korišćenjem polja. Pokušajte ponovo.

Na listi polja izvedene tabele označeno je koja su polja već prikazana u izveštaju.

Tačno.

Da, tako je. Pored polja koja su upotrebljena u izveštaju nalazi se oznaka potvrde, a njihova imena su podebljana.

Netačno.

Ne, to nije tačno. Možete znati koja su polja upotrebljena u izveštaju po oznaci potvrde pored imena polja i po tome što su imena polja podebljana.

Kako se uklanja polje iz izveštaja izvedene tabele?

U oblasti Prevlačenje polja između oblasti ispod na listi polja izvedene tabele kliknućete na strelicu pored imena polja, a zatim ćete izabrati stavku Ukloni polje.

Da, ali postoji više načina za uklanjanje polja. Pokušajte ponovo.

Kliknućete desnim tasterom miša na polje koje želite da uklonite, a zatim ćete u priručnom meniju izabrati stavku Ukloni polje „Ime polja“.

Da, ali postoji i drugi način za uklanjanje polja. Pokušajte ponovo.

Na listi polja izvedene tabele ćete opozvati izbor u polju za potvrdu pored imena polja.

Da, ali to nije jedini način za uklanjanje imena polja iz izveštaja.

Sve što je navedeno.

Tačno. Sve ovo su načini na koje možete da uklonite polje iz izveštaja izvedene tabele, što ste saznali u vežbi.

Prvo polje koje dodate u izvedenu tabelu koje ne sadrži brojeve automatski će biti dodato u deo izveštaja .

Oznake kolona.

Ne, ovo je oznaka koju vidite iznad vrednosti koja ih prelama po kolonama umesto po redovima.

Filter izveštaja.

Ne, polje dodajete kao filter izveštaja samo kada želite da filtrirate ceo izveštaj. Pokušajte ponovo.

Oznake redova.

Tačno. Polja koja ne sadrže brojeve automatski se postavljaju u položaj oznaka redova sa leve strane izveštaja. Kada budete dodali više polja koja ne sadrže brojeve, Excel će ih postaviti unutar polja koja se već nalaze u izveštaju izvedene tabele, gradeći hijerarhiju.

Kao što ste saznali u vežbi, kada vidite znak plus (+) pored polja, u izveštaju postoji više detalja o tom polju.

Tačno.

Da, kada vidite znak plus, kliknite na njega da biste proširili polje kako biste videli više detalja. Kliknite na znak minus (-) da biste skupili polje.

Netačno.

Ne, ova izjava je tačna. Kada vidite znak plus, kliknite na njega da biste proširili polje kako biste videli više detalja. Kliknite na znak minus (-) da biste skupili polje.

Povratne informacije

Kartica sa kratkim uputstvima

Takođe pogledajte

Priprema izvornih podataka

Slede preporuke za podešavanje Microsoft® Office Excel® 2007 radnog lista za Excel 2007 PivotTable® izveštaj:

 • Uverite se da svaka kolona ima naslov. Ovi naslovi kolona koriste se za imenovanje polja u izveštaju izvedene tabele (polje rezimira više redova sa informacijama iz izvornih podataka).

 • Postavite slične podatke u svaku kolonu, na primer, tekstualne stavke u jednu kolonu, brojeve u drugu, a datume u treću kolonu.

 • Uklonite sve prazne redove ili kolone.

Napomena     Ako ste u programu Excel 2007 otvorili Excel radnu svesku koja je kreirana u starijoj verziji od programa Excel 2007 i kreirate Excel 2007 izveštaj izvedene tabele, oblast rasporeda biće u rasporedu klasične izvedene tabele, a ne u Excel 2007 rasporedu. Da biste to izbegli, sledite ove korake:

 1. Sačuvajte podatke kao Excel 2007 datoteku.

 2. Zatvorite radnu svesku.

 3. Ponovo je otvorite.

 4. Kreirajte izveštaj izvedene tabele.

Ako ovo uradite pre kreiranja izveštaja izvedene tabele, oblast rasporeda biće u Excel 2007 rasporedu.

Kreiranje izveštaja izvedene tabele

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija.

 2. Izaberite karticu Umetanje. U grupi Tabele kliknite na strelicu pored dugmeta Izvedena tabela i u meniju izaberite stavku Izvedena tabela.

  Otvoriće se dijalog Kreiranje izvedene tabele.

 3. Opcija Izbor tabele ili opsega već je izabrana. Polje Tabela/opseg prikazuje opseg izabranih podataka.

 4. Stavka Novi radni list takođe je izabrana kao mesto na koje će biti postavljen izveštaj (možete da izaberete stavku Postojeći radni list ako ne želite da izveštaj bude postavljen u novi radni list). Kliknite na dugme U redu.

  Sa leve strane nalazi se oblast rasporeda spremna za izveštaj izvedene tabele, a sa desne strane nalazi se lista polja izvedene tabele. Ova lista prikazuje naslove kolona iz izvornih podataka: svaki naslov predstavlja polje na listi.

 5. Na listi polja potvrdite izbor u poljima za potvrdu pored polja koja želite da dodate u izveštaj.

  Polja se automatski dodaju u izveštaj. Polja u kojima se ne nalaze brojevi dodaju se u oblast „Oznake redova“ u izveštaju. Kada budete dodali više polja koja ne sadrže brojeve, Excel će ih postaviti unutar polja koja se već nalaze u izveštaju izvedene tabele, gradeći hijerarhiju. Numerička polja dodaju se sa desne strane.

  • Da biste uklonili polje iz izveštaja, na listi polja opozovite izbor u polju za potvrdu pored imena polja.

  • Da biste uklonili sva polja iz izveštaja da biste počeli rad od početka, na glavnoj traci u okviru Alatke izvedene tabele izaberite karticu Opcije. U grupi Radnje kliknite na strelicu pored dugmeta Obriši, a zatim izaberite stavku Obriši sve.

  • Da biste izbrisali kompletan izveštaj, izaberite karticu Opcije. U grupi Radnje kliknite na strelicu pored dugmeta Izaberi. Izaberite stavku Kompletna tabela. Zatim pritisnite taster DELETE.

Sortiranje polja

 • Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju u polju koje želite da sortirate. Postavite pokazivač na stavku Sortiraj, a zatim izaberite opciju. Na primer, izaberite opciju Sortiraj od najvećeg do najmanjeg ili Više opcija sortiranja.

Grupisanje polja

Podatke koji sadrže datume ili vremena možete da grupišete tako što ćete slediti ove korake. Da biste ručno grupisali izabrane stavke, pogledajte temu pomoći o grupisanju u okviru odeljka Takođe pogledajte navedenog iznad.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ćeliju u polju koje želite da grupišete, a zatim izaberite stavku Grupiši. U dijalogu Grupisanje izaberite opciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

 2. Da biste razgrupisali polje, kliknite na grupisano polje, kliknite desnim tasterom miša, a zatim izaberite stavku Razgrupiši.

Dodavanje filtera izveštaja

Koristite filter izveštaja da biste se usredsredili na podskup podataka u izveštaju, najčešće na liniju proizvoda, vremenski period ili geografski region.

 • Na listi polja izvedene tabele kliknite desnim tasterom miša na ime polja, a zatim izaberite stavku Dodaj u filter izveštaja.

Okretanje izveštaja

Kada okrećete izveštaj izvedene tabele, premeštate vertikalni ili horizontalni prikaz polja, premeštajući redove u oblast kolona ili premeštajući kolone u oblast redova.

 • Kliknite desnim tasterom miša na polje koje želite da okrenete. Postavite pokazivač na stavku Premesti, a zatim izaberite stavku Premeti polje „ime polja“ u kolone ili izaberite stavku Premesti polje „ime polja“ u redove.

Premeštanje izveštaja izvedene tabele na drugu lokaciju

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

 2. Na glavnoj traci u okviru Alatke izvedene tabele izaberite karticu Opcije. U grupi Radnje kliknite na dugme Premesti izvedenu tabelu.

  Otvoriće se dijalog Premeštanje izvedene tabele.

 3. U okviru Odaberite gde želite da postavite izveštaj izvedene tabele izaberite stavku Novi radni list ili u okviru Lokacija za Postojeći radni list otkucajte prvu ćeliju u opsegu ćelija u koji želite da premestite izveštaj izvedene tabele. Zatim kliknite na dugme U redu.

Štampanje izveštaja izvedene tabele

Da biste podesili opcije štampanja, kliknite na izveštaj izvedene tabele. Na glavnoj traci u okviru Alatke izvedene tabele izaberite karticu Opcije. U grupi Izvedena tabela kliknite na dugme Opcije. U dijalogu Opcije izvedene tabele na kartici Štampanje izaberite željene opcije.

Da li su vam ove informacije koristile?

Kako da je poboljšamo?

Kako da je poboljšamo?

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!