Izrezivanje slike u oblik

Slike unutar oblika unose privlačnost i život u publikaciju. Razmislite o tome koji će oblik biti najbolji za vašu sliku: kvadratna slika unutar kruga, trouglasta slika unutar ovala ili možda oblik zvezde koji bi privukao pažnju.

Koristite funkcije za uređivanje u programu Publisher da biste promenili veličinu slike, podesili prozirnu oblast, izrezali, rotirali, ponovo obojili sliku i još mnogo toga.

Kolaž sa slikama različitih oblika

Izrezivanje slike u oblik

1. korak: umetanje slike

 1. Otvorite ili kreirajte publikaciju u koju želite da dodate sliku.

 2. Na kartici Početak ili Umetanje kliknite na dugme Slika.

 3. U dijalogu Umetanje slike pronađite fasciklu koja sadrži sliku koju želite da umetnete, izaberite datoteku slike i kliknite na dugme Umetni.

2. korak: odabir oblika

 1. Izaberite sliku.

 2. Na kartici Alatke za slike postavite pokazivač na stavku Oblik slike i izaberite oblik koji ćete primeniti na sliku.

3. korak: promena veličine i položaja slike

Izrezivanje slike

 1. Izaberite sliku i na kartici Alatke za slike kliknite na dugme Izreži.

 2. Postavite regulator za izrezivanje na neku tačku.

  Regulator za izrezivanje

  1. Regulator za izrezivanje

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izrezali jednu stranu, prevucite centralni regulator na tu stranu.

  • Da biste istovremeno jednako izrezali sa obe strane, držite pritisnut taster Ctrl dok prevlačite regulator.

  • Da biste istovremeno jednako izrezali sve četiri strane zadržavajući proporcije slike, držite pritisnutu kombinaciju tastera Ctrl+Shift dok prevlačite ugaoni regulator.

 4. Ponovo kliknite na dugme Izreži, a zatim kliknite desnim tasterom miša na sliku i u priručnom meniju izaberite stavku Sačuvaj kao sliku.

 5. U okviru Sačuvaj kao otkucajte ime datoteke, a zatim izaberite format ili koristite podrazumevani format.

 6. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Pomeranje slike unutar oblika

Sliku takođe možete premestiti unutar oblika tako da se u obliku pojavi drugi deo slike.

 1. Izaberite sliku i na kartici Alatke za slike kliknite na dugme Izreži.

 2. Kliknite na sliku i prevucite je da biste je postavili unutar oblika.

Promena veličine slike

Da biste promenili veličinu slike, izaberite oblik, postavite pokazivač na neku od tačaka, a zatim kliknite na regulator veličine i i prevucite ga.

Promena veličine automatskih oblika

Primenjuje se na: Publisher 2013Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Resursi podrške

Promeni jezik