Izrezivanje slike

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Možete da koristite Office alatke za izrezivanje da biste skratili i uklonili neželjene delove slika. Da biste uklonili pozadinu slike, pogledajte članak Uklanjanje pozadine slike. Pored standardne slike izrezivanje, možete takođe da biste izrezali slike da biste određenih oblika i izrezivanje slika ispunjava unutar oblika u sistemu Office for Mac i Office 2010 i novije verzije.

Napomena : Alatke za izrezivanje nisu dostupne u sistemu Office Online. Ako imate verziju sistema Office, izaberite stavku Otvori u [Ime programa] u programu za stone računare da biste otvorili dokument i koristite alatke za izrezivanje. Ako nemate verzije sistema Office za računare, sada možete da probate ili kupite najnoviju verziju.

Napomena : Alatke za izrezivanje nisu dostupne za oblike, ali u sistemu Office 2010 i novijim verzijama možete promena veličine oblika i koristite alatku za Uređivanje tačaka da biste postigli slično izrezivanje efekta ili da biste prilagodili oblik. Dodatne informacije potražite izrezivanje za uklapanje ili popunu oblika ispod.

 1. U datoteci izaberite sliku koju želite da izrežete.

 2. Kliknite na dugme Alatke za slike > Oblikovanje, i u grupi Veličina kliknite na dugme Izreži.

  Dugme "Izreži" na kartici "Oblikovanje alatki za slike"

  Napomena : Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje , uverite se da ste izabrali sliku (a ne oblika). Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali, a otvorite karticu Oblikovanje .

 3. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste izrezali jednu stranu, prevucite centralni regulator za izrezivanje sa te strane ka unutra.

  • Da biste izrezali susedne obe strane u isto vreme, prevucite ugao ka unutra regulator za izrezivanje.

  • Da biste istovremeno jednako izrezali sa obe strane, pritisnite i držite taster CTRL dok prevlačite centralni regulator za izrezivanje sa bilo koje strane ka unutra.

  • Da biste istovremeno jednako izrezali sa sve četiri strane, pritisnite i držite taster CTRL dok prevlačite regulator za izrezivanje u uglu ka unutra.

 4. Da biste postavili položaj izrezivanja, premestite oblast za izrezivanje (prevlačenjem ivica pravougaonika izrezivanja) ili sliku.

 5. Kada završite, pritisnite taster ESC.

  Napomena : Da biste "" ili dodavanje u margina oko slike, Prevucite regulatore za izrezivanje izvan centra slike.

Napomena : Nakon što ste izrezali slike, izrezane delove ostaju kao deo datoteke slike. Da biste trajno uklonili izrezane deo i smanjite veličinu slike, pogledajte Izbriši izrezane delove slika.

Brz način da promenite oblik slike je da izrežete u određeni oblik. Kada izrežete u određeni oblik, sliku automatski skrati da biste popunili geometrije oblika i proporcije slike se zadržavaju.

 1. Izaberite slike koje želite da izrežete u određeni oblik.

  Ako su izrezivanje više slika, morate da ih izrežete isti oblik. Da biste izrezali u različitim oblicima, pojedinačno izrezivanje slike.

 2. Kliknite na dugme Alatke za slike > Oblikovanje, i u grupi Veličina kliknite na strelicu ispod dugmeta Izreži.

  Dugme „Izreži“ na kartici „Oblikovanje alatki za slike“

  Napomena : Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje , uverite se da ste izabrali sliku (a ne oblika). Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali, a otvorite karticu Oblikovanje .

 3. Kliknite na dugme Izreži u oblik, a zatim kliknite na oblik koji želite da izrežete.

Savet : Ako želite istu sliku u različitim oblicima, napravite kopije slike i izrežite svaku sliku pojedinačno u željeni oblik.

Možda ćete želeti da biste izrezali slike za uobičajene fotografiju veličine ili odnos širina/visina tako da se lako uklopi u okvir standardne slike. To takođe predstavlja dobar način da vidite proporcije slike, kada je za izrezivanje.

 1. Izaberite sliku koju želite da izrežete u uobičajeni odnos širina/visina.

 2. Kliknite na dugme Alatke za slike > Oblikovanje, i u grupi Veličina kliknite na strelicu ispod dugmeta Izreži.

  Dugme „Izreži“ na kartici „Oblikovanje alatki za slike“

  Napomena : Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje , uverite se da ste izabrali sliku (a ne oblika). Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali, a otvorite karticu Oblikovanje .

 3. Postavite pokazivač na stavku Odnos širina/visina i izaberite željeni odnos.

 4. Kada završite, pritisnite taster ESC.

Možete da dodate sliku kao Popuna oblika, i zatim uredite ili izrezivanje oblik.

Dodavanje slike u oblik

 1. Dodavanje oblika u dokumentu (pročitajte članak Dodavanje oblika uputstva za), a zatim kliknite na oblik da biste ga izabrali.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , u grupi Stilovi oblika izaberite stavku Popuna oblika > slike, a zatim izaberite sliku koju želite.

  Dodavanje slike kao popune oblika

Napomena : Ako ne vidite kartice Alatke za crtanje i Oblikovanje , uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali, a otvorite karticu Oblikovanje .

Promena veličine oblika

Da biste promenili u oblik dimenzije a da pritom osnovni formatu, jednostavno izaberite oblik i prevucite bilo koji od regulatora veličine dok se ne oblik veličine i dimenzije koje želite.

Odaberite kako sliku uklopila u oblik

Ako vaša slika se kroz koju prolazi, prekine veza, ili ne popune oblika onako kako želite, koristite alatke za uklapanje i Popunjavanje za fino. Da biste uklonili (ili "Izrezivanje") deo slike, ali je ipak popune ceo oblik, odaberite stavku Popuna. Ako želite da sve slike za uklapanje unutar oblika, odaberite stavku Uklopi. Originalna slika odnos visina / održava, ali možda imate prazan prostor unutar oblika.

 1. Izaberite sliku koju želite unutar oblika.

 2. Kliknite na dugme Alatke za slike > Oblikovanje, i u grupi Veličina kliknite na strelicu ispod dugmeta Izreži.

  Dugme „Izreži“ na kartici „Oblikovanje alatki za slike“

  Napomena : Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje , uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali, a otvorite karticu Oblikovanje .

 3. Kliknite na dugme Popuni ili Uklopi.

  • Popunjavanje postavlja veličinu slike kako bi se podudarala sa oblika visina ili širina, koje god je najbolji. Ovo popunjava oblik sa slikom i uklanja sve izvan oblika.

   Slika sa primenjenim izrezivanjem za popunjavanje oblika

  • Dugme Uklopi postavlja veličinu slike tako da i visina i širina slike odgovaraju ivicama oblika. Tako će se što je moguće veći deo slike uklopiti u oblik. Neki delovi oblika će možda ostati prazni.

   Izrezivanje za uklapanje oblika prikazano na slici

   Možete da prevučete sliku da biste promenili koji deo vidi unutar oblika.

 4. Pritisnite taster ESC kada završite.

Koristite uređivanje tačaka uređivanje ili izrezivanje oblika

Iako alatke za izrezivanje nisu dostupne za oblike, možete da koristite alatku za Uređivanje tačaka za uređivanje oblika ručno:

 1. Izaberite oblik koji želite da promenite.

 2. U okviru Alatke za crtanje, na kartici Oblikovanje , kliknite na dugme Uredi oblik Slika dugmeta „Uredi oblik“ , a zatim kliknite na dugme Uredi tačke.

  Napomena : Ako ne vidite kartice Alatke za crtanje i Oblikovanje , uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali, a otvorite karticu Oblikovanje .

 3. Prevucite vrh tačaka (crna tačke) do oblika izgleda onako kako želite. Možete da dodate ili izbrišete tačke tako što ćete pritisnuti taster Ctrl dok klikćete na obris oblika.

Čak i kad izrezati delove slike, izrezane delove ostaju kao deo datoteke slike. Možete da smanjite veličinu datoteke tako što ćete ukloniti na izrezane delove iz datoteke slike. To takođe sprečava druge osobe prikazivanje delove slike koji ste uklonili.

Važno :  Ako izbrišete izrezane delove i predomislite se, možete kliknuti na dugme Opozovi Slika dugmeta da biste vratili izrezane delove u prethodno stanje. Ali, nakon brisanja izrezanih delova, promene se ne mogu opozvati ako ste sačuvali datoteku. Datoteku bi trebalo sačuvati nakon što budete sigurni da ste izvršili sva željena izrezivanja i promene .

 1. Izaberite sliku ili slike iz kojih želite da izbrišete izrezane.

 2. U okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje, u grupi Prilagođavanje izaberite stavku Komprimovanje slika.

  Dugme "Komprimuj slike" na kartici "Oblikovanje alatki za slike"

  Napomene : Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje , uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali, a otvorite karticu Oblikovanje . Takođe, ako vaš ekran se smanji, mogu samo da vidite ikonu Komprimovanje slika .

  Ikona "Komprimovanje slike" sa bez oznaka

 3. U okviru Opcije komprimovanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbriši izrezane delove slika.

  Da biste uklonili izrezane delove za izabrane slike, a ne za sve slike u datoteci, potvrdite izbor u polju za potvrdu Primeni samo na ovu sliku.

Savet : Više informacija o smanjivanju veličine datoteke slika i komprimovanju slika potražite u članku Smanjenje veličine datoteke slike.

Izrezivanje slike

 1. U datoteci izaberite sliku koju želite da izrežete.

 2. Kliknite na dugme Alatke za slike > Oblikovanje, i u grupi Veličina kliknite na dugme Izreži.

  Dugme "Izreži" na kartici "Oblikovanje alatki za slike"

  Napomena : Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje , uverite se da ste izabrali sliku (a ne oblika). Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali, a otvorite karticu Oblikovanje .

 3. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste izrezali jednu stranu, prevucite centralni regulator za izrezivanje sa te strane ka unutra.

  • Da biste izrezali susedne obe strane u isto vreme, prevucite ugao ka unutra regulator za izrezivanje.

   Napomena : Da biste "" ili dodavanje u margina oko slike, Prevucite regulatore za izrezivanje izvan centra slike.

Napomena : Odnosi se na Word, PowerPoint i Excel

 1. U datoteci izaberite sliku koju želite da izrežete.

 2. Na kartici " Oblikovanje slike ", kliknite na strelicu pored dugmeta Izreži.

  Dugme "Izreži" na kartici "Oblikovanje slike"

  Napomena : Ako ne vidite karticu Oblikovanje slike , uverite se da ste izabrali sliku (a ne oblika).

 3. Kliknite na dugme Izreži.

  PPT za meni "Izrezivanje" Mac
 4. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste izrezali jednu stranu, prevucite centralni regulator za izrezivanje sa te strane ka unutra.

  • Da biste jednako izrezali sa obe strane u isto vreme, pritisnite i držite na SHIFT + tasteri OPCIJA dok prevlačite centar za izrezivanje regulator na bilo koje strane ka unutra.

  • Da biste jednako izrezali sve četiri strane u isto vreme, pritisnite i držite na SHIFT + za opciju tasteri dok prevlačite izrezivanje u uglu ka unutra.

 5. Kliknite izvan slike da biste videli izrezane slike.

Napomena : Nakon što ste izrezali slike, izrezane delove ostaju kao deo datoteke slike. Da biste trajno uklonili izrezane deo i smanjite veličinu slike, pogledajte Izbriši izrezane delove slika.

Napomena : Odnosi se na Word, PowerPoint i Excel

 1. U datoteci izaberite sliku koju želite da izrežete.

 2. Na kartici " Oblikovanje slike ", kliknite na strelicu pored dugmeta Izreži.

  Dugme "Izreži" na kartici "Oblikovanje slike"

  Napomena : Ako ne vidite karticu Oblikovanje slike , uverite se da ste izabrali sliku (a ne oblika).

 3. Postavite da izrežete oblik i kliknite na oblik koji želite da izrežete.

  PPT za meni "Izrezivanje" Mac

Napomena : Odnosi se na Word, PowerPoint i Excel

Kad ste he dodali slike u oblik, možete da odaberete kako sliku uklapa u obliku pomoću alatke za uklapanje i popunite za fino. Da biste uklonili (ili "Izrezivanje") deo slike, ali je ipak popune ceo oblik, odaberite stavku Popuna. Ako želite da sve slike za uklapanje unutar oblika, odaberite stavku Uklopi. Originalna slika odnos visina / održava, ali možda imate prazan prostor unutar oblika.

 1. U datoteci izaberite sliku koju želite unutar oblika.

 2. Na kartici " Oblikovanje slike ", kliknite na strelicu pored dugmeta Izreži.

  Dugme "Izreži" na kartici "Oblikovanje slike"

  Napomena : Ako ne vidite karticu Oblikovanje slike , uverite se da ste izabrali sliku (a ne oblika).

 3. Kliknite na dugme Popuni ili Uklopi, a zatim kliknite izvan slike.

  PPT za meni "Izrezivanje" Mac

Napomena : Odnosi se na Word, PowerPoint i Excel

Čak i kad izrezati delove slike, izrezane delove ostaju kao deo datoteke slike. Možete da smanjite veličinu datoteke tako što ćete ukloniti na izrezane delove iz datoteke slike. To takođe sprečava druge osobe prikazivanje delove slike koji ste uklonili.

Važno : Izbrisati izrezane delove slika nije moguće opozvati. Stoga, koje bi trebalo da uradite ovo samo kada ste sigurni da ste izvršili polja i promene koje želite.

 1. Kliknite na sliku ili slike iz kojih želite da izbrišete izrezane.

 2. Na kartici " Oblikovanje slike ", u grupi Prilagodi kliknite na dugme Komprimuj slike Dugme „Komprimuj slike“ .

  Napomena : Ako ne vidite karticu Oblikovanje slike , uverite se da ste izabrali sliku.

 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbriši izrezane delove slika .

  Da biste uklonili izrezane delove za izabranu sliku ili samo slike, a ne za sve slike u datoteci, izaberite samo izabrane slike.

Napomena : Odnosi se na Word, PowerPoint i Excel

 1. U datoteci izaberite sliku koju želite da izrežete.

 2. Izaberite karticu Oblikovanje slike .

  Napomena : Ako ne vidite karticu Oblikovanje slike , uverite se da ste izabrali sliku (a ne oblika).

 3. U okviru Prilagođavanje, kliknite na dugme Izreži, Prevucite regulatore za izrezivanje da gde želite da ih, a zatim kliknite izvan slike.

  Oblikovanje slike karticu, grupa "Prilagođavanje"

  Savet : Možete da postavite Izreži tako što ćete premestiti oblast za izrezivanje (prevlačenjem ivica pravougaonika izrezivanja) ili sliku.

Napomena : Nakon što ste izrezali slike, izrezane delove ostaju kao deo datoteke slike. Da biste trajno uklonili izrezane deo i smanjite veličinu slike, pogledajte Izbriši izrezane delove slika.

Napomena : Odnosi se na Word, PowerPoint i Excel

Brz način da promenite oblik slike je da izrežete u određeni oblik. Kada izrežete u određeni oblik, sliku je automatski odsečene da biste popunili geometrije oblika. Proporcije slike se održavaju.

 1. U datoteci izaberite sliku koju želite da izrežete u određeni oblik.

 2. Izaberite karticu Oblikovanje slike .

  Napomena : Ako ne vidite karticu Oblikovanje slike , uverite se da ste izabrali sliku (a ne oblika).

 3. U okviru Prilagođavanje, kliknite na strelicu pored izrezivanje, postavite pokazivač maske oblik, postavite pokazivač tip oblika i kliknite na oblik koji želite da izrežete sliku.

  Oblikovanje slike karticu, grupa "Prilagođavanje"

 4. Kada završite, kliknite izvan slike.

Napomena : Odnosi se na Word, PowerPoint i Excel

Kad ste he dodali slike u oblik, možete da odaberete kako sliku uklapa u obliku pomoću alatke za izrezivanje za uklapanje i izrezivanje za popunjavanje za fino. Da biste uklonili (ili "Izrezivanje") deo slike, ali je ipak popune ceo oblik, odaberite izrežete popune. Ako želite da sve slike za uklapanje unutar oblika, odaberite stavku izrezivanje za uklapanje. Originalna slika odnos visina / održava, ali možda imate prazan prostor unutar oblika.

 1. Izaberite sliku koju želite unutar oblika.

 2. Izaberite karticu Oblikovanje slike .

  Napomena : Ako ne vidite karticu Oblikovanje slike , uverite se da ste izabrali sliku.

 3. U okviru Prilagođavanje, kliknite na strelicu pored izrezivanje, kliknite na dugme Izreži popunu ili izrezivanje za uklapanjei zatim kliknite izvan slike.

 4. Pritisnite taster ESC kada završite.

Napomena : Odnosi se na Word, PowerPoint i Excel

Čak i kad izrezati delove slike, izrezane delove ostaju kao deo datoteke slike. Možete da smanjite veličinu datoteke tako što ćete ukloniti na izrezane delove iz datoteke slike. To takođe sprečava druge osobe prikazivanje delove slike koji ste uklonili.

Važno : Izbrisati izrezane delove slika nije moguće opozvati. Stoga, koje bi trebalo da uradite ovo samo kada ste sigurni da ste izvršili polja i promene koje želite.

 1. Kliknite na sliku ili slike iz kojih želite da izbrišete izrezane.

 2. Izaberite karticu Oblikovanje slike .

  Napomena : Ako ne vidite karticu Oblikovanje slike , uverite se da ste izabrali sliku.

 3. U okviru Prilagođavanje, kliknite na dugme Komprimuj, a zatim potvrdite izbor u polju Ukloni izrezane oblasti slike .

Takođe pogledajte

Umetanje slika

Smanjenje veličine datoteke slike

Promena veličine slike, oblika, okvira za tekst ili WordArt objekta

Rotiranje okvira za tekst, oblika, WordArt objekta ili slike

Koristite Word opcije rasporeda da biste premestili slike

Prelamanje teksta oko slike u programu Word

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×