Izrezivanje slike

Poboljšane alatke za izrezati možete koristiti da biste skratili i efikasno uklonili neželjene delove slika kako biste dobili željeni izgled i da bi se dokumenti brže otvarali. Da biste uklonili pozadinu slike, pogledajte članak Uklanjanje pozadine slike.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Pregled izrezivanja

Izrezivanje slike

Izrezivanje u određeni oblik

Izrezivanje u uobičajeni odnos širina/visina

Izrezivanje za uklapanje ili popunu oblika

Brisanje izrezanih delova slike

Pregled izrezivanja

izrezati uklanja ili maskira delove slika koje ne želite da prikažete tako što smanjuje vertikalne ili horizontalne ivice. Izrezivanje se često koristi za skrivanje ili skraćivanje dela slike radi isticanja ili uklanjanja neželjenih delova.

Funkcija izrezivanja je poboljšana, tako da sada možete lako da izrežete u određeni oblik, izrežete za uklapanje odnosno popunu oblika ili izrežete u uobičajeni odnos širina/visina slike.

Primeri pre i posle izrezivanja

Vrh stranice

Izrezivanje slike

 1. Izaberite sliku koju želite da izrežete.

 2. U okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje, u grupi Veličina kliknite na dugme Izreži.

  Grupa Veličina na kartici Oblikovanje alatki za slike u programu PowerPoint

  Napomena   Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje, uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali i otvorili karticu Oblikovanje.

 3. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste izrezali jednu stranu, prevucite centralni regulator za izrezivanje sa te strane ka unutra.

  • Da biste istovremeno jednako izrezali sa obe strane, pritisnite i držite taster CTRL dok prevlačite centralni regulator za izrezivanje sa bilo koje strane ka unutra.

  • Da biste istovremeno jednako izrezali sa sve četiri strane, pritisnite i držite taster CTRL dok prevlačite regulator za izrezivanje u uglu ka unutra.

 4. Da biste postavili položaj izrezivanja, premestite oblast za izrezivanje (prevlačenjem ivica pravougaonika izrezivanja) ili sliku.

 5. Pritisnite taster ESC kada završite.

  Napomene   

  • Da biste izrezali sliku na tačne dimenzije, kliknite desnim tasterom miša na sliku i u priručni meni izaberite stavku Oblikovanje slike. U oknu Izrezivanje, u okviru Položaj slike u polja Širina i Visina unesite željene brojeve.

  • Da biste proširili okvir ili dodali margina oko slike, prevucite regulatore za izrezivanje izvan centra slike.

Vrh stranice

Izrezivanje u određeni oblik

Brzi način za promenu oblika slike jeste izrezivanje slike u određeni oblik. Prilikom izrezivanja u određeni oblik slika se automatski skraćuje tako da ispuni geometriju oblika, a proporcije slike se održavaju.

 1. Izaberite slike koje želite da izrežete u određeni oblik.

  Ako izrezujete više slika, morate da ih izrežete u isti oblik. Da biste izrezali u različite oblike, izrežite slike pojedinačno.

 2. U okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje, u grupi Veličina kliknite na strelicu ispod dugmeta Izreži.

  Lista posle klika na dugme „Izreži“

  Napomena   Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje, uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali i otvorili karticu Oblikovanje.

 3. Izaberite stavku Izreži u oblik, a zatim kliknite na oblik u koji želite da izrežete.

Savet   Ako želite istu sliku u različitim oblicima, napravite kopije slike i izrežite svaku sliku pojedinačno u željeni oblik.

Vrh stranice

Izrezivanje u uobičajeni odnos širina/visina

Sliku ćete možda želeti da izrežete u uobičajenu fotografiju ili odnos širina/visina kako bi se lako uklopila u okvir slike. Ovo je i dobar način da vidite proporcije slike prilikom izrezivanja.

 1. Izaberite sliku koju želite da izrežete u uobičajeni odnos širina/visina.

 2. U okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje, u grupi Veličina kliknite na strelicu ispod dugmeta Izreži.

  Lista posle klika na dugme „Izreži“

  Napomena   Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje, uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali i otvorili karticu Oblikovanje.

 3. Postavite pokazivač na stavku Odnos širina/visina i izaberite željeni odnos.

 4. Pritisnite taster ESC kada završite.

Vrh stranice

Izrezivanje za uklapanje ili popunu oblika

Da biste uklonili deo slike, ali i dalje popunili oblik što većim delom slike, treba da odaberete opciju Popuni. Kada odaberete ovu opciju, neke ivice slike se možda neće prikazati, ali odnos širina/visina originalne slike se održava. Ako želite da se cela slika uklopi u odabrani oblik, treba da odaberete opciju Uklopi. Odnos širina/visina originalne slike se održava.

 1. Izaberite sliku koju želite da izrežete tako da se uklopi ili popuni oblik.

 2. U okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje, u grupi Veličina kliknite na strelicu ispod dugmeta Izreži.

  Lista posle klika na dugme „Izreži“

  Napomena   Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje, uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali i otvorili karticu Oblikovanje.

 3. Kliknite na dugme Popuni ili Uklopi.

 4. Pritisnite taster ESC kada završite.

Vrh stranice

Brisanje izrezanih delova slike

Čak i kada izrezati delove slike, izrezani delovi ostaju deo datoteke slike. Veličinu datoteke možete da smanjite tako što ćete ukloniti izrezane delove iz datoteke slike. Preporučuje se da ovo uradite i da biste sprečili druge osobe da prikažu uklonjene delove slike.

Važno   Nije moguće opozvati ovu radnju i zato je primenite samo kada ste sigurni da ste izvršili sva željena izrezivanja i promene.

 1. Izaberite slike iz kojih želite da odbacite neželjene informacije.

 2. U okviru Alatke za slike, na kartici Oblikovanje, u grupi Prilagođavanje izaberite stavku Komprimovanje slika.

  Slika trake programa PowerPoint

  Napomena   Ako ne vidite kartice Alatke za slike i Oblikovanje, uverite se da ste izabrali sliku. Možda ćete morati da kliknete dvaput na sliku da biste je izabrali i otvorili karticu Oblikovanje.

 3. U okviru Opcije komprimovanja potvrdite izbor u polju za potvrdu Izbriši izrezane delove slika.

  Da biste uklonili izrezane delove za izabrane slike, a ne za sve slike u datoteci, potvrdite izbor u polju za potvrdu Primeni samo na ovu sliku.

Savet   Više informacija o smanjivanju veličine datoteke slika i komprimovanju slika potražite u članku Smanjenje veličine datoteke slike.

Primenjuje se na: Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010Da li su vam ove informacije koristile?

Da Ne

Kako da je poboljšamo?

255 preostalo znakova

Radi zaštite vaše privatnosti, nemojte uključivati kontakt informacije u svoje povratne informacije. Pregledajte naš smernice za privatnost.

Hvala vam na povratnim informacijama!

Promeni jezik