Izrada prozirne slike

Prozirnost u tri klika

Brz način da sliku učinite prozirnom u Office jeste da koristite opciju Izbledelo:

 1. Izaberite sliku.

 2. Na kartici Alatke za slike - Oblikovanje na traci sa alatkama izaberite stavku Boja Dugme „Boja“ na kartici „Alatke za slike – Oblikovanje“ na traci u sistemu Office 2010 . U okviru Ponovno bojenje izaberite stavku Izbledelo (četvrta opcija sa leve strane u prvom redu).

Postoje drugi načini da učinite sliku prozirnim koji zahtevaju dodatne korake, ali vam i daju veću kontrolu nad krajnjim rezultatom. Kliknite na naslov procedure u nastavku da biste je razvili i videli detalje.

Na kartici „Alatke za slike - Oblikovanje“ na traci sa alatkama izaberite stavku „Boja“. U okviru „Ponovno bojenje“ izaberite stavku „Izbledelo“.

Fleksibilnije opcije prozirnosti

Nacrtajte oblik, popunite ga slikom, a zatim prilagodite prozirnost slike:

 1. Na kartici Umetanje na traci izaberite stavku Oblici, a zatim iz galerije koja se pojavi izaberite oblik, kao što je pravougaonik.

 2. Nacrtajte oblik u dokumentu.

  Važno je da proporcije oblika budu iste kao proporcije slike koju ćete dodati u njega. Ako se proporcije slike i oblika razlikuju, slika će biti iskošena.

 3. Uklonite obris oblika: kliknite desnim tasterom miša na oblik, a zatim kliknite na dugme Obris koje će iskočiti. U galeriji koja se otvara izaberite stavku Bez obrisa.

 4. Opet kliknite desnim tasterom miša na oblik, a zatim izaberite stavku Oblikuj oblik.

  Otvara se okno Oblikovanje oblika.

 5. U oknu Oblikovanje oblika, u odeljku Popuna izaberite stavku Popuna slikom ili teksturom.

  Dugme „Popuna slikom ili teksturom“ u oknu „Oblikovanje slike“

 6. Kliknite na dugme Datoteka. U dijalogu Umetanje slike pronađite datoteku slike koju želite da umetnete. Izaberite sliku, a zatim kliknite na dugme Umetni.

 7. Pošto se sad slika prikazuje unutar oblika, pomerajte klizač Prozirnost u oknu Oblikovanje oblika da biste prilagodili sliku kako vam odgovara.

  Klizač „Prozirnost“ u oknu „Oblikovanje slike“

Savet: Ako prevlačenjem promenite originalne proporcije veličine oblika, slika koju umetnete u oblik može biti iskrivljena. Pored toga, neke slike se možda neće savršeno uklapati u određene oblike. Možete da prilagodite izgled slike tako što ćete promeniti veličinu oblika ili pomoću postavki Pomak ispod klizača za prozirnost.

Napomena:  Ako koristite PowerPoint, možete da učinite sliku prozirnom i koristite je kao pozadinu slajda.

Jednu boju na slici možete da učinite prozirnom pomoću ugrađene funkcije za prozirnost.

Za razliku od opcije da celu sliku učinite prozirnom, samo jednu boju možete da učinite prozirnom isključivo u objektu koji je umetnut kao slika, a ne unutar oblika. Ako sliku umećete u oblik kao popunu, kao što je opisano iznad, opcija Postavi prozirnu boju nije dostupna.

Važno: Oblasti koje su naizgled jednobojne (na primer, zeleno lišće) mogu se zapravo sastojati od opsega sličnih nijansi jedne boje, pa možda nećete dobiti željeni efekat. Podešavanje prozirne boje najbolje funkcioniše sa jednostavnim slikama sa punim bojama, kao što je clip art.

 1. Kliknite dvaput na sliku, a kada se pojavi kartica Alatke za slike, izaberite stavke Alatke za slike, Oblikovanje > Boja.

  Meni dugmeta „Boja“ otvoren sa kartice „Alatke za slike, Oblikovanje“

 2. Izaberite stavku Postavi prozirnu boju, a kada se pokazivač promeni, izaberite boju koju želite da učinite prozirnom.

  Slika sa pokazivačem koji se pojavljuje kada se izabere stavka „Postavi prozirnu boju“

Na slici ispod, lišće se sastoji od nekoliko nijansi zelene boje, pa je samo deo lišća postao proziran, zbog čega se efekat prozirnosti teško razaznaje. Ponavljanje procesa za drugu boju ukloniće prozirnost sa prve boje. Da biste opozvali promene boje, kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti slike u grupi Prilagođavanje.

Slika sa delom lišća koji je učinjen prozirnim

Napomena:  Kada štampate slike sa prozirnim oblastima, prozirne oblasti imaju jednaku boju kao papir. Na ekranu ili veb sajtu prozirne oblasti su iste boje kao pozadina.

Savet:  Ako imate aplikaciju za uređivanje slika, možete je koristiti da biste sliku učinili prozirnom. Zatim sačuvajte sliku u formatu koji čuva informacije o prozirnosti (na primer u Portable Network Graphics (.png) datoteci) i umetnite datoteku u Office dokument.

Ako imate komentare ili predloge u vezi sa ovim funkcijama, podelite ih na Office User Voice forumu.

Prozirnost u tri klika

Brz način da sliku učinite prozirnom u Office jeste da koristite opciju Izbledelo:

 1. Izaberite sliku.

 2. Na kartici Alatke za slike - Oblikovanje na traci sa alatkama izaberite stavku Boja Ikona „Boja“ na kartici „Alatke za slike – Oblikovanje“ na traci . U okviru Ponovno bojenje izaberite stavku Izbledelo (četvrta opcija sa leve strane u prvom redu).

Postoje drugi načini da učinite sliku prozirnim koji zahtevaju dodatne korake, ali vam i daju veću kontrolu nad krajnjim rezultatom. Kliknite na naslov procedure u nastavku da biste je razvili i videli detalje.

Kliknite na dugme „Boja“, a zatim u okviru „Ponovo oboji“ izaberite stavku „Izbledelo“

Fleksibilnije opcije prozirnosti

Nacrtajte oblik, popunite ga slikom, a zatim prilagodite prozirnost slike:

 1. Na kartici Umetanje na traci izaberite stavku Oblici, a zatim iz galerije koja se pojavi izaberite oblik, kao što je pravougaonik.

 2. Nacrtajte oblik u dokumentu.

  Uverite se da se proporcije slike koju ćete dodati u oblik podudaraju. Ako se proporcije slike i oblika razlikuju, slika će biti iskošena.

 3. Uklanjanje obrisa izabranog oblika: Dok je oblik još izabran, na kartici Alatke za crtanje - Oblikovanje na traci sa alatkama, izaberite stavku Obris oblika, a zatim stavku Bez obrisa.

  Izaberite stavku „Obris oblika“, a zatim u meniju koji se pojavi odaberite stavku „Bez obrisa“
 4. Kliknite desnim tasterom miša na oblik i izaberite stavku Oblikovanje oblika.

  Otvara se dijalog Oblikovanje oblika.

 5. U okviru Popuna, izaberite stavku Popuna slikom ili teksturom, a zatim kliknite na dugme Datoteka.

  Dijalog „Oblikovanje slike“

  Otvara se dijalog Umetanje slike.

 6. U dijalogu Umetanje slike pronađite željenu sliku, izaberite je, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  Dijalog „Umetanje slike“

  Slika se dodaje na slajd, unutar oblika. Možda ćete morati da pomerite dijalog Oblikovanje slike da biste je videli. Držite dijalog otvoren da biste podesili prozirnost.

 7. Pošto se slika sada prikazuje unutar oblika, u dijalogu Oblikovanje slike pomerite klizač Prozirnost blago udesno da biste prilagodili sliku kako vam odgovara.

  Pomerite traku „Prozirnost“ udesno da biste prilagodili sliku u pozadini

 8. Kliknite na dugme Zatvori da biste odbacili dijalog.

Savet: Ako prevlačenjem promenite originalne proporcije veličine oblika, slika koju umetnete u oblik može biti iskrivljena. Pored toga, neke slike se možda neće savršeno uklapati u određene oblike. Izgled slike možete da prilagodite tako što ćete promeniti veličinu oblika ili pomoću postavki Pomak iznad klizača za prozirnost.

Jednu boju na slici možete da učinite prozirnom pomoću ugrađene funkcije za prozirnost.

Za razliku od opcije da celu sliku učinite prozirnom, samo jednu boju možete da učinite prozirnom isključivo u objektu koji je umetnut kao slika, a ne unutar oblika. Ako sliku umećete u oblik kao popunu, kao što je opisano iznad, opcija Postavi prozirnu boju nije dostupna.

Važno: Oblasti koje su naizgled jednobojne (na primer, zeleno lišće) mogu se zapravo sastojati od opsega sličnih nijansi jedne boje, pa možda nećete dobiti željeni efekat. Podešavanje prozirne boje najbolje funkcioniše sa jednostavnim slikama sa punim bojama, kao što je clip art.

 1. Kliknite dvaput na sliku, a kada se pojavi kartica Alatke za slike, izaberite stavke Alatke za slike, Oblikovanje > Boja.

  Meni dugmeta „Boja“ otvoren sa kartice „Alatke za slike, Oblikovanje“

 2. Izaberite stavku Postavi prozirnu boju, a kada se pokazivač promeni, izaberite boju koju želite da učinite prozirnom.

  Slika sa pokazivačem koji se pojavljuje kada se izabere stavka „Postavi prozirnu boju“

Na slici ispod, lišće se sastoji od nekoliko nijansi zelene boje, pa je samo deo lišća postao proziran, zbog čega se efekat prozirnosti teško razaznaje. Ponavljanje procesa za drugu boju ukloniće prozirnost sa prve boje. Da biste opozvali promene boje, kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti slike u grupi Prilagođavanje.

Slika sa delom lišća koji je učinjen prozirnim

Napomena:  Kada štampate slike sa prozirnim oblastima, prozirne oblasti imaju jednaku boju kao papir. Na ekranu ili veb sajtu prozirne oblasti su iste boje kao pozadina.

Savet:  Ako imate aplikaciju za uređivanje slika, možete je koristiti da biste sliku učinili prozirnom. Zatim sačuvajte sliku u formatu koji čuva informacije o prozirnosti (na primer u Portable Network Graphics (.png) datoteci) i umetnite datoteku u Office dokument.

Ako imate komentare ili predloge u vezi sa ovim funkcijama, podelite ih na Office User Voice forumu.

Prozirnost u tri klika

Brz način da sliku učinite prozirnom u Office jeste da koristite opciju Izbledelo:

 1. Izaberite sliku.

 2. Na kartici Alatke za slike - Oblikovanje na traci sa alatkama izaberite stavku Ponovo oboji Dugme „Ponovo oboji“ . U okviru Modeli boja izaberite stavku Izbledelo (treća opcija sa leve strane).

Postoje drugi načini da učinite sliku prozirnim koji zahtevaju dodatne korake, ali vam i daju veću kontrolu nad krajnjim rezultatom. Kliknite na naslov procedure u nastavku da biste je razvili i videli detalje.

Kliknite na dugme „Ponovo oboji“, a zatim u okviru „Modeli boja“ izaberite opciju „Izbledelo“

Fleksibilnije opcije prozirnosti

Umetnite sliku, u okviru oblika, tačno na veličinu koju želite, a zatim prilagodite prozirnost:

 1. Na kartici Umetanje na traci izaberite stavku Oblici, a zatim iz galerije koja se pojavi izaberite oblik, kao što je pravougaonik.

 2. Nacrtajte oblik u dokumentu.

  Uverite se da se proporcije slike koju ćete dodati u oblik podudaraju. Ako se proporcije slike i oblika razlikuju, slika će biti iskošena.

 3. Uklanjanje obrisa izabranog oblika: Na kartici Alatke za crtanje - Oblikovanje na traci sa alatkama, izaberite stavku Obris oblika, a zatim izaberite stavku Bez obrisa.

  Izaberite stavku „Obris oblika“, a zatim u meniju koji se pojavi odaberite stavku „Bez obrisa“
 4. Kliknite desnim tasterom miša na oblik i izaberite stavku Oblikovanje oblika.

  Otvara se dijalog Oblikovanje oblika.

 5. U okviru Popuna, izaberite stavku Popuna slikom ili teksturom, a zatim kliknite na dugme Datoteka.

  Dijalog „Oblikovanje slike“

  Otvara se dijalog Umetanje slike.

 6. U dijalogu Umetanje slike pronađite željenu sliku, izaberite je, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  Dijalog „Umetanje slike“

  Slika se dodaje na slajd, unutar oblika. Možda ćete morati da pomerite dijalog Oblikovanje slike da biste je videli. Držite dijalog otvoren da biste podesili prozirnost.

 7. Pošto se slika sada prikazuje unutar oblika, u dijalogu Oblikovanje slike pomerite klizač Prozirnost blago udesno da biste prilagodili sliku kako vam odgovara.

  Pomerite traku „Prozirnost“ udesno da biste prilagodili sliku u pozadini

 8. Kliknite na dugme Zatvori da biste odbacili dijalog.

Jednu boju na slici možete da učinite prozirnom pomoću ugrađene funkcije za prozirnost.

Važno: Oblasti koje su naizgled jednobojne (na primer, zeleno lišće) mogu se zapravo sastojati od opsega sličnih nijansi jedne boje, pa možda nećete dobiti željeni efekat. Podešavanje prozirne boje najbolje funkcioniše sa jednostavnim slikama sa punim bojama, kao što je clip art.

 1. Kliknite na sliku na kojoj želite da kreirate prozirne oblasti.

 2. U odeljku Alatke za slike, na kartici Oblikovanje, u grupi Prilagođavanje kliknite na dugme Ponovo oboji.

  Kartica „Alatke za slike“

 3. Izaberite stavku Postavi prozirnu boju, a zatim na slici izaberite boju koju želite da učinite prozirnom.

  Napomene: 

  • Opcija Postavi prozirnu boju dostupna je za rasterska slika slike na koje nije primenjena prozirnost i za neke clip art.

  • Prozirnu oblast ne možete da kreirate na animirana GIF datoteka slikama. Međutim, možete da unesete promene prozirnosti u programu za uređivanje animiranih GIF-ova i da zatim ponovo umetnete datoteku u Microsoft Office 2007 dokument.

  • Možete da učinite više boja prozirnim na slici u drugom programu za uređivanje slika, da sačuvate sliku u formatu koji čuva informacije o prozirnosti (kao što je Portable Network Graphics (.png) datoteka) i da zatim umetnete datoteku u Office 2007 izdanje dokument.

Savet:  Ako imate aplikaciju za uređivanje slika, možete je koristiti da biste sliku učinili prozirnom. Zatim sačuvajte sliku u formatu koji čuva informacije o prozirnosti (na primer u Portable Network Graphics (.png) datoteci) i umetnite datoteku u Office dokument.

Ako imate komentare ili predloge u vezi sa ovim funkcijama, podelite ih na Office User Voice forumu.

Takođe pogledajte

Uklanjanje pozadine slike

Promena svetline, kontrasta ili oštrine slike

Promena boje slike

Primena umetničkog efekta na sliku

Korišćenje prelaza „Morf“ u programu PowerPoint

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×