Izračunavanje procenata

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

Recimo da želite da izračunate iznos poreza na promet u različitim državama, ocenu na osnovu rezultata testa ili da utvrdite procenat promene u prodaji između dva fiskalna kvartala. Postoji nekoliko načina za izračunavanje procenata.

Procenti se izračunavaju pomoću sledeće jednačine:

amount/total = percentage

Pri čemu je procenat u decimalnom obliku.

Izaberite neku od sledećih mogućnosti:

Izračunavanje iznosa ukoliko znate ukupnu vrednost i procenat

Izračunavanje procenta ukoliko znate ukupnu vrednost i iznos

Izračunavanje ukupne vrednosti ukoliko znate iznos i procenat

Izražavanje razlike između dva broja u procentima

Detalji funkcije

Uvećavanje i umanjivanje broja za neki procenat

Izračunavanje iznosa ukoliko znate ukupnu vrednost i procenat

Na primer, ako kupujete računar za 800 dolara, a porez na promet iznosi 8,9%, koliko treba da platite za porez na promet? U ovom primeru želite da saznate koliko je 8,9% od 800.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako se kopira primer

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena : Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera iz pomoći

 3. Pritisnite tastere CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 5. Pritisnite tastere CTRL+ ` (kratkouzlazni akcenat) ili na karticiFormule u okviru grupe Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule da biste se sa prikazivanja rezultata prebacili na prikazivanje formula koje daju rezultate, i obratno.

1

2

A

B

Nabavna cena

Porez na promet (u decimalnom obliku)

800

0,089

Formula

Opis (rezultat)

=A2*B2

Množi 800 sa 0,089 da bi pronašao iznos poreza na promet koji treba platiti (71,20 dolara)

Napomena : Da biste broj u obliku procenta konvertovali u decimalni broj, podelite ga sa 100. Na primer, porez na promet u ovom primeru (8,9) podeljen sa 100 iznosi 0,089.

Vrh stranice

Izračunavanje procenta ukoliko znate ukupnu vrednost i iznos

Na primer, ako na testu ostvarite 42 poena od 50, koliki je procenat tačnih odgovora?

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako se kopira primer

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena : Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera iz pomoći

 3. Pritisnite tastere CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 5. Pritisnite tastere CTRL+ ` (kratkouzlazni akcenat) ili na karticiFormule u okviru grupe Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule da biste se sa prikazivanja rezultata prebacili na prikazivanje formula koje daju rezultate, i obratno.

1

2

A

B

Poeni za tačne odgovore

Ukupan mogući broj poena

42

50

Formula

Opis (rezultat)

=A2/B2

Deli 42 sa 50 da bi se pronašao procenat tačnih odgovora (0,84 ili 84%)

Napomena : Broj možete prikazati u obliku procenta. Izaberite ćeliju, a zatim na kartici Početak, u grupi Broj kliknite na dugme Stil procenta Slika dugmeta .

Vrh stranice

Izračunavanje ukupne vrednosti ukoliko znate iznos i procenat

Na primer, prodajna cena košulje je 15 dolara, što iznosi 25% originalne cene. Kolika je originalna cena? U ovom primeru želite da saznate od kog broja 75% iznosi 15.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako se kopira primer

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena : Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera iz pomoći

 3. Pritisnite tastere CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 5. Pritisnite tastere CTRL+ ` (kratkouzlazni akcenat) ili na karticiFormule u okviru grupe Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule da biste se sa prikazivanja rezultata prebacili na prikazivanje formula koje daju rezultate, i obratno.

1

2

A

B

Prodajna cena

100% minus popust (u decimalnom obliku)

15

0,75

Formula

Opis (rezultat)

=A2/B2

Deli 15 sa 0,75 da bi se pronašla originalna cena (20)

Vrh stranice

Izračunavanje razlike između dva broja kao procenat

Na primer, vaša zarada iznosi 2342 dolara u novembru i 2500 dolara u decembru. Koliki je procenat promene u zaradi između ova dva meseca? Da biste izvršili ovaj zadatak, koristite funkciju ABS i operatore oduzimanja (-) i deljenja (/).

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako se kopira primer

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena : Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera iz pomoći

 3. Pritisnite tastere CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 5. Pritisnite tastere CTRL+ ` (kratkouzlazni akcenat) ili na karticiFormule u okviru grupe Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule da biste se sa prikazivanja rezultata prebacili na prikazivanje formula koje daju rezultate, i obratno.

1

2

A

B

Novembarska zarada

Decembarska zarada

2342

2 500

Formula

Opis (rezultat)

=(B2-A2)/ABS(A2)

Deli razliku između drugog i prvog broja sa apsolutnom vrednošću prvog broja da bi se dobio procenat promene (0,06746 ili 6,75%)

Napomena : Broj možete prikazati u obliku procenta. Izaberite ćeliju, a zatim na kartici Početak, u grupi Broj kliknite na dugme Stil procenta Slika dugmeta .

Detalji funkcije

Uvećavanje i umanjivanje broja za neki procenat

Na primer, ako svake sedmice na hranu trošite u proseku 25 dolara i želite da smanjite sedmične troškove hrane za 25%, koliko možete da potrošite? Ili, ako sedmični budžet za hranu koji iznosi 25 dolara želite da uvećate za 25%, koliko iznosi novi sedmični budžet?

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako se kopira primer

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena : Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera iz pomoći

 3. Pritisnite tastere CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 5. Pritisnite tastere CTRL+ ` (kratkouzlazni akcenat) ili na karticiFormule u okviru grupe Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule da biste se sa prikazivanja rezultata prebacili na prikazivanje formula koje daju rezultate, i obratno.

1

2

A

B

Broj...

Procenat

25

25%

Formula

Opis (rezultat)

=A2*(1-B2)

Smanjuje 25 za 25% (18,75)

=A2*(1+B2)

Povećava 25 za 25% (31,75)

=A2*(1+35%)

Povećava 25 za 35% (33,75)

Napomena : Kada otkucate broj posle kog dolazi znak procenta (%), broj se tumači kao stoti deo svoje vrednosti. Na primer, 5% se tumači kao 0,05.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne koja nije na engleskom govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinskog prevesti, mogu da sadrže grešaka u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Deli Facebook Facebook Twitter Twitter E-pošta E-pošta

Da li su vam ove informacije koristile?

Odlično! Imate li još neke povratne informacije?

Kako možemo da je poboljšamo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×