Izračunavanje vrednosti u izveštaju izvedene tabele

Izračunavanje vrednosti u izveštaju izvedene tabele

Važno : Ovaj članak je mašinski prevesti potražite u članku Odricanje odgovornosti. O referencu pronaći verzija ovaj članak ovde na engleskom jeziku.

U izveštajima izvedene tabele, možete da koristite funkcije za rezimiranje u poljima za vrednosti za kombinovanje vrednosti od osnovnih izvorni podaci. Ako funkcije za rezimiranje i prilagođena izračunavanja ne obezbeđuju rezultate koje želite, možete da kreirate svoju formulu u izračunata polja i izračunate stavke. Na primer, možete da dodate izračunatu stavku sa formulom za izračunavanje provizije prodaje, koja može da bude drugačiji za svaku oblast. Izveštaj izvedene tabele bi onda automatski uključio komisija u međuvrednosti i sveukupne vrednosti.

Izveštaji izvedene tabele obezbeđuju načina za izračunavanje podataka. Saznajte više o izračunavanju metode koje su dostupne kako izračunavanja javlja se za tip izvora podataka i kako da koristite formule u izveštajima izvedene tabele i izvedenog grafikona.

Raspoloživih metoda obračuna

Da biste izračunali vrednosti u izveštaju izvedene tabele, možete da koristite neke ili sve od sledećih tipova metoda izračunavanja:

 • Funkcije za rezimiranje u polja za vrednost    Podaci u oblasti vrednosti rezimiraju izvorne podatke u izveštaju izvedene tabele. Na primer, sledeći izvorni podaci:

  Primer izvornih podataka izvedene tabele

 • Daje sledeći izveštaji izvedene tabele i izvedenog grafikona. Ako kreirate izveštaj izvedenog grafikona od podataka u izveštaju izvedene tabele, vrednosti u taj izveštaj izvedenog grafikona odražavaju izračunavanja u pridruženi izveštaj izvedene tabele.

  Primer izveštaja izvedene tabele

  Primer izveštaja izvedenog grafikona

 • U izveštaju izvedene tabele, polje kolone pruža stavke mart i April. Polje reda pruža stavke Severna"," južnoj"," istok"i" zapad. Vrednost u preseku April kolona i red Severna je ukupan prihod od prodaje od zapisa u izvornim podacima koji imaju mesec vrednosti April i oblasti vrednosti za Severnu.

 • U izveštaju izvedenog grafikona, polje " Region " možda polje kategorije koja prikazuje sever, jug, istoki zapad kao kategorije. Polje " mesec " može biti polje grupe koji prikazuje stavke martu, Aprili Možda kao grupe predstavljene u legendi. Vrednosti polje pod imenom Ukupna prodaja može da sadrži označivače podataka koji predstavljaju ukupan prihod u svim oblastima i mesecima. Na primer, jedan označivač podataka bi predstavljaju, tako što ćete svoj položaj na vertikalnoj osi (vrednost) osu ukupnu prodaju za April u severnoj oblasti.

 • Da biste izračunali vrednosti polja, sledeće funkcije za rezimiranje dostupni su za sve tipove izvora podataka osim Online Analytical Processing (OLAP) izvora podataka.

Funkcija

Rezimira

Sum

Zbir vrednosti. Ovo je podrazumevana funkcija za numeričke podatke.

Count

Broj vrednosti podataka. Funkcija za rezimiranje Count radi na isti način kao funkcija COUNTA. Count je podrazumevana funkcija za podatke koji nisu brojevi.

Average

Prosečna vrednost.

Max

Najveću vrednost.

Min

Najmanju vrednost.

Product

Proizvod vrednosti.

Brojanje brojeva

Broj vrednosti podataka koji su brojevi. Funkciju za rezimiranje Brojanje brojeva radi na isti način kao Funkcija COUNT.

StDev

Procenu standardne devijacije populacije, pri čemu je uzorak podskup ukupne populacije.

StDevp

Standardnu devijaciju populacije, pri čemu populaciju čine svi podaci koje treba rezimirati.

Var

Procenu varijanse populacije, pri čemu je uzorak podskup cele populacije.

Varp

Varijansu populacije, pri čemu populaciju čine svi podaci koje treba rezimirati.

 • Prilagođena izračunavanja    prilagođeno izračunavanje prikazuje vrednosti zasnovane na drugim stavkama ili ćelijama u oblasti podataka. Na primer, možete da prikažete vrednosti u polju Ukupna prodaja podataka kao procenat prodaje u martu ili kao rastući zbir stavki u polja " mesec ".

  Sledeće funkcije su dostupne za prilagođena izračunavanja u poljima za vrednosti.

Funkcija

Rezultat

Bez izračunavanja

Prikazuje vrednost koja je uneta u polje.

% sveukupne vrednosti

Prikazuje vrednosti kao procenat ukupnog zbira svih tačaka vrednosti ili podatke u izveštaju.

% ukupne vrednosti kolone

Prikazuje sve vrednosti u svakoj koloni ili grupi kao procenat ukupne vrednosti za kolonu ili grupu.

% ukupne vrednosti reda

Prikazuje vrednost u svakom redu ili kategoriji kao procenat ukupne vrednosti za red ili kategoriju.

% od

Prikazuje vrednosti kao procenat vrednosti Osnovna stavka u osnovnom polju.

% ukupne vrednosti u nadređenom redu

Izračunava vrednosti na sledeći način:

(vrednost za stavku) / (vrednost za nadređenu stavku na redovima)

% ukupne vrednosti u nadređenoj koloni

Izračunava vrednosti na sledeći način:

(vrednost za stavku) / (vrednost za nadređenu stavku na kolonama)

% nadređenog zbira

Izračunava vrednosti na sledeći način:

(vrednost za stavku) / (vrednost za nadređenu stavku izabranog osnovnom polju)

Razlika u odnosu na

Prikazuje vrednosti kao razlika u odnosu na vrednost Osnovna stavka u osnovnom polju.

% razlike u odnosu na

Prikazuje vrednosti kao Procentualna razlika u odnosu na vrednost Osnovna stavka u osnovnom polju.

Rastući zbir

Prikazuje vrednost za uzastopne stavke u Osnovno polje kao rastući zbir.

% rastućeg zbira

Izračunava vrednost za uzastopne stavke u Osnovno polje koje su prikazane kao rastući zbir kao procenat.

Rangiranje od najmanjeg do najvećeg

Prikazuje rang izabranih vrednosti u određenom polju gde se najmanja stavka u polju navodi kao 1 i svaka veća vrednost vrednošću višeg ranga.

Rangiranje od najvećeg do najmanjeg

Prikazuje rang izabranih vrednosti u određenom polju gde se najveća stavka u polju navodi kao 1 i svaka najmanjom vrednošću vrednošću višeg ranga.

Indeks

Izračunava vrednosti na sledeći način:

((VALUE in Cell) x (sveukupna sveukupnih vrednosti)) / ((Grand Row Total) x (sveukupna vrednost kolone))

 • Formula    Ako funkcije za rezimiranje i prilagođena izračunavanja ne obezbeđuju rezultate koje želite, možete da kreirate svoju formulu u izračunata polja i izračunate stavke. Na primer, možete da dodate izračunatu stavku sa formulom za izračunavanje provizije prodaje, koja može da bude drugačija za svaku oblast. U izveštaju bi onda automatski uključio komisija u međuvrednosti i sveukupne vrednosti.

Kako tip izvora podataka utiče na izračunavanja

Izračunavanja i opcije koje su dostupne u izveštaju zavise od toga da li izvorni podaci potiču iz OLAP baze podataka ili izvora podataka koji nije OLAP.

 • OLAP izvor podataka na osnovu izračunavanja    Za izveštaje izvedene tabele kreirane od OLAP kocki, rezimirane vrednosti se ponovo računaju na OLAP servera pre nego što Excel prikazuje rezultate. Ne možete da promenite kako se izračunavaju ove precalculated vrednosti u izveštaju izvedene tabele. Na primer, ne možete da promenite funkcije za rezimiranje koji se koristi za izračunavanje polja podataka ili podzbirove ili dodati izračunata polja ili izračunate stavke.

  Takođe, ako OLAP servera predstavlja izračunata polja, poznat kao izračunati članovi, videćete ova polja na listi polja izvedene tabele. Takođe, videćete sva izračunata polja i izračunate stavke koje su kreirane pomoću makroa koje su napisane u programu Visual Basic for Applications (VBA) i uskladištenih u radnoj svesci, ali nećete moći da promenite ova polja ili stavki. Ako vam je potrebna dodatni tipovi računanja, obratite se administratoru OLAP baze podataka.

  OLAP izvor podataka, možete da uključite ili izuzmete vrednosti za skrivene stavke kada se vrši izračunavanje međuvrednosti i sveukupne vrednosti.

 • Izračunavanja zasnovana na izvor podataka koji nije OLAP    U izveštajima izvedene tabele koji su zasnovani na drugim tipovima spoljnih podataka ili na podacima radnog lista, Excel koristi funkciju za rezimiranje: Sum za izračunavanje vrednosti polja koja sadrže numeričke podatke i Count za izračunavanje podataka polja koja sadrže tekst. Možete da odaberete na drugu funkciju za rezimiranje, kao što su, Average, Max ili Min, da biste dodatno analizu i prilagođavanje podataka. Takođe možete da kreirate sopstvene formule koje koriste elemente izveštaja ili druge podatke radnog lista tako što ćete kreirati izračunato polje ili izračunate stavke unutar polja.

Korišćenje formula u izveštajima izvedene tabele

Formule možete da kreirate samo u izveštajima koji su zasnovani na koji nije OLAP izvor podataka. Ne možete da koristite formule u izveštajima koji su zasnovani na OLAP baze podataka. Kada koristite formule u izveštajima izvedene tabele, treba da znate o sledeća pravila sintaksu formule i formule ponašanje:

 • Elementi formule izvedene tabele    U formulama koje ste kreirali za izračunata polja i izračunate stavke, možete da koristite operatore i izraze kao i u drugim formulama radnog lista. Možete da koristite konstante i reference na podatke iz izveštaja, ali ne možete da koristite reference ćelija ili definisana imena. Ne možete da koristite funkcije radnog lista koje zahtevaju reference na ćelije ili definisana imena kao argumente, a ne možete da koristite funkcije niza.

 • Imena polja i stavke    Excel koristi imena polja i stavke da biste identifikovali te elemente izveštaja u formulama. U sledećem primeru, podaci u opsegu C3:C9 koristi ime polja Mlečni proizvodi. Izračunate stavke u polje " tip " koja izračunava procenu prodaje novog proizvoda na osnovu prodaje Mlečni proizvodi mogli da koristite formulu kao što su = Mlečni proizvodi * 115%.

  Primer izveštaja izvedene tabele

  Napomena : U izveštaju izvedenog grafikona imena polja se prikazuju na listi polja izvedene tabele, a imena stavki mogu da vide u svakom polje padajuće liste. Nemojte da mešate ova imena sa onima koje vidite u saveti za grafikone, koja predstavljaju imena grupa i podataka zareza umesto toga.

 • Formule rade sa ukupnim zbirovima, ne sa pojedinačnim zapisima.    Formule za izračunata polja koriste zbir osnovnih podataka za sva polja u formuli. Na primer, formule izračunatog polja = Prodaja * 1.2 množi zbir prodaje za sve tipove i oblasti sa 1.2. To ne sa pojedinačnim sa 1,2, a zatim sabira zapisima.

  Formule za izračunate stavke rade sa pojedinačnim zapisima. Na primer, formula izračunate stavke = Mlečni proizvodi * 115% množi pojedinačnim Mlečni proizvodi 115%, nakon čega se pomnoženi sabiraju u oblast vrednosti.

 • Razmaci, brojevi i simboli u imenima.    U ime koje sadrži više od jednog polja, polja može biti u bilo kom redosledu. U gorenavedenom primeru, ćelije C6: D6 mogu biti "April sever" ili "Sever April". Koristite jednostruke navodnike oko imena koja su više od jedne reči ili koji sadrži brojeve ili simbole.

 • Ukupne vrednosti    Formule ne mogu da upućuju na ukupne vrednosti (na primer, Ukupan mart, Aprili Sveukupne vrednosti u primeru).

 • Imena polja u referencama na stavke    Ime polja možete da uključite u referencu na stavku. Ime stavke mora biti u uglaste zagrade – na primer, oblast [Sever]. Koristite ovaj format da biste izbegli #NAME? greške prilikom dve stavke u dve različite polja u izveštaju imaju isto ime. Na primer, ako izveštaj ima stavke po imenu mesa u polje "tip" i još jednu stavku po imenu mesa u polje "Category", možete sprečiti #NAME? greške upućivanjem stavke kao tip [meso] i kategorija [meso].

 • Identifikovanje stavke po poziciji    Možete da upućujete na neku stavku tako što ćete svoj položaj u izveštaju kao trenutno sortirane i prikazana. Otkucajte [1] je Mlečni proizvodii Otkucajte [2] su MorskiPlodovi. Stavka koji upućuje na ovaj način možete da promenite kad god pozicije stavke promene ili različite stavke su prikazane ili skrivena. Skrivene stavke ne broje u ovom indeksu.

  Relativne pozicije možete da koristite za identifikovanje stavki. Pozicije se određuju na osnovu izračunate stavke koja sadrži formulu. Ako je Južna tekuće oblasti, Region-[1] je Severna; Ako je Severnu tekuće oblasti, oblast [+ 1] je jug. Na primer, izračunata stavka može da koristi formulu = oblast [– 1] * 3%. Ako pozicija koju ste je prvu stavku ispred ili iza poslednje stavke u polju, formula će #REF! Greška.

Korišćenje formula u izveštaju izvedenog grafikona

Da biste koristili formule u izveštaju izvedenog grafikona, možete da kreirate formule u povezanog izveštaja izvedene tabele, gde možete da vidite pojedinačne vrednosti koje napravite rezervnu kopiju podataka, a zatim možete da vidite rezultate grafički u izveštaju izvedenog grafikona.

Na primer, sledeći izveštaj izvedenog grafikona prikazuje prodaju svakog prodavca po oblastima:

Izveštaj izvedenog grafikona koji prikazuje prodaju svakog prodavca po regionu

Da biste videli kako bi prodaja izgledao ako bi bila povećana za 10 procenata, možete da kreirate izračunato polje u pridruženi izveštaj izvedene tabele koja koristi formulu kao što su = Prodaja * 110%.

Pojavljuje se rezultat odmah u izveštaju izvedenog grafikona, kao što je prikazano u sledeći grafikon:

Izveštaj izvedenog grafikona koji prikazuje prodaju povećana za 10 procenata po regionu

Da biste videli odvojene podatke označivač za prodaju u severnoj oblasti umanjeni prevoza ceni od 8 procenata, možete da kreirate izračunate stavke u polje "Region" sa formulom kao što su = sever – (sever * 8%).

Dobijeni grafikon će izgledati ovako:

Izveštaj izvedenog grafikona sa izračunatom stavkom.

Međutim, izračunata stavka koja je kreirana u polju "Prodavac" bi pojavljuju se kao grupa u legendi i pojavljuju se u grafikonu, kao tačke podataka u svim kategorijama.

Kreiranje formula u izveštaju izvedene tabele

Važno : Nije moguće kreirati formule u izveštaju izvedene tabele koji je povezan sa izvorom podataka Online Analytical Processing (OLAP).

Pre nego što počnete, odlučite da li želite izračunatog polja ili izračunate stavke unutar polja. Izračunato polje koristite kada želite da koristite podatke iz drugog polja u formuli. Koristite izračunate stavke kada želite da formula koristi podatke iz jednog ili više određenih stavki unutar polja.

Izračunate stavke možete da unesete različitih formula ćeliju po ćeliji. Na primer, ako Izračunata stavka koja se zove OkrugPomorandži ima formulu = pomorandžama *.25 svih meseci, možete da promenite formulu u = pomorandžama *.5 za jun, jul i avgust.

Ako imate više izračunatih stavki ili formula, možete da podesite redosled izračunavanja.

Dodavanje izračunatog polja

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

  Ovo prikazuje alatke za izvedene tabele, dodajući kartice Analiza i Dizajn .

 2. Na kartici " Analiziraj ", u grupi izračunavanja izaberite stavku polja, stavke i skupovi, a zatim izaberite stavku Izračunato polje.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U polju ime otkucajte ime za to polje.

 4. U polje Formula unesite formulu za polje.

  Da biste koristili podatke iz drugog polja u formuli, kliknite na polje u okviru polja , a zatim kliknite na dugme Umetni polje. Na primer, da biste izračunali 15% provizije na svaku vrednost u polju "Prodaja", možete uneti = Prodaja * 15%.

 5. Kliknite na dugme Dodaj.

Dodavanje izračunate stavke u polje

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

  Ovo prikazuje alatke za izvedene tabele, dodajući kartice Analiza i Dizajn .

 2. Ako su grupisane stavke u polju, na kartici Analiza u grupi grupisanje , kliknite na dugme Razgrupiši.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. Kliknite na polje kojem želite da dodate izračunate stavke.

 4. Na kartici " Analiziraj ", u grupi izračunavanja izaberite stavku polja, stavke i skupovi, a zatim kliknite na dugme Izračunata stavka.

  Slika glavne trake programa Excel

 5. U polju ime otkucajte ime za izračunatu stavku.

 6. U polje Formula unesite formulu za stavku.

  Da biste koristili podatke iz stavke u formuli, kliknite na stavku na listi stavki , a zatim kliknite na dugme Umetni stavku (stavke moraju biti iz istog polja i Izračunata stavka).

 7. Kliknite na dugme Dodaj.

Unesite drugu formula ćelije tako što ćete ćeliju izračunate stavke

 1. Kliknite na ćeliju za koju želite da promenite formulu.

  Da biste promenili formulu za nekoliko ćelija, držite pritisnut taster CTRL i kliknite na dodatne ćelije.

 2. U polje za formulu, unesite željene promene u formulu.

Podesite redosled izračunavanja za više izračunatih stavki ili formula

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

  Ovo prikazuje alatke za izvedene tabele, dodajući kartice Analiza i Dizajn .

 2. Na kartici " Analiziraj ", u grupi izračunavanja izaberite stavku polja, stavke i skupovi, a zatim izaberite stavku Redosled rešavanja.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. Kliknite na formulu, a zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.

 4. Nastavite dok se formule su u redosledu kojim želite da se izračunaju.

Prikaz svih formula koje se koriste u izveštaju izvedene tabele

Možete da prikažete listu svih formula koje se koriste u trenutnom izveštaj izvedene tabele.

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

  Ovo prikazuje alatke za izvedene tabele, dodajući kartice Analiza i Dizajn .

 2. Na kartici "Analiziraj ", u grupi izračunavanja izaberite stavku polja, stavke i skupovi, a zatim izaberite stavku Liste formule.

  Slika glavne trake programa Excel

Uređivanje formule izvedene tabele

Pre nego što uredite formulu, utvrdite da li je ta formula u izračunatog polja ili izračunate stavke. Ako se formula nalazi u izračunatoj stavci, i utvrdite da li formula jedini izračunate stavke.

Izračunate stavke možete da uređujete pojedinačne formule za određene ćelije izračunate stavke. Na primer, ako Izračunata stavka koja se zove OrangeCalc ima formulu = pomorandžama *.25 svih meseci, možete da promenite formulu u = pomorandžama *.5 za jun, jul i avgust.

Utvrdite da li je formule izračunatog polja ili izračunate stavke

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

  Ovo prikazuje alatke za izvedene tabele, dodajući kartice Analiza i Dizajn .

 2. Na kartici " Analiziraj ", u grupi izračunavanja izaberite stavku polja, stavke i skupovi, a zatim izaberite stavku Liste formule.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. Pronađite formulu koju želite da promenite naveden u okviru izračunatog polja ili izračunate stavke u listi formula.

  Kada postoji više formula za izračunatu stavku, podrazumevana formula koju ste uneli kada je kreiran stavka ima ime izračunate stavke u koloni B. Za dodatne formule za izračunatu stavku, kolona B sadrži ime izračunate stavke i imena stavki koje se ukrštaju.

  Na primer, možda imate podrazumevanu formulu za izračunatu stavku po imenu januarskai drugu formulu za ovu stavku su identifikovane kao Januarska prodaja. U izveštaju izvedene tabele možete naći ovu formulu u ćeliji prodaje za januarska red i kolonu "januar".

 4. I dalje koristeći jedan od sledećih metoda za uređivanje.

Uređivanje formule izračunatog polja

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

  Ovo prikazuje alatke za izvedene tabele, dodajući kartice Analiza i Dizajn .

 2. Na kartici " Analiziraj ", u grupi izračunavanja izaberite stavku polja, stavke i skupovi, a zatim izaberite stavku Izračunato polje.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U polju ime izaberite izračunato polje za koje želite da promenite formulu.

 4. Uredite formulu u polje Formula .

 5. Kliknite na dugme Izmeni.

Uređivanje jedne formule za izračunate stavke

 1. Kliknite na polje koje sadrži izračunate stavke.

 2. Na kartici " Analiziraj ", u grupi izračunavanja izaberite stavku polja, stavke i skupovi, a zatim kliknite na dugme Izračunata stavka.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U polju ime izaberite izračunate stavke.

 4. Uredite formulu u polje Formula .

 5. Kliknite na dugme Izmeni.

Uređivanje pojedinačnih formula za određenu ćeliju izračunate stavke

 1. Kliknite na ćeliju za koju želite da promenite formulu.

  Da biste promenili formulu za nekoliko ćelija, držite pritisnut taster CTRL i kliknite na dodatne ćelije.

 2. U polje za formulu, unesite željene promene u formulu.

  Savet : Ako imate više izračunatih stavki ili formula, možete da podesite redosled izračunavanja. Više informacija potražite u članku Prilagođavanje redosled izračunavanja za više izračunatih stavki ili formula.

Brisanje formule izvedene tabele

Napomena : Brisanje formule izvedene tabele je trajno uklanja. Ako ne želite da biste trajno uklonili formulu, možete da sakrijete polje ili stavku umesto toga kojim ćete je prevući iz izveštaja izvedene tabele.

 1. Utvrdite da li se formula nalazi u izračunatom polju ili izračunate stavke.

  Izračunata polja se pojavljuju u listi polja izvedene tabele. Izračunate stavke se pojavljuju kao stavke unutar drugih polja.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izbrisali izračunato polje, kliknite bilo gde u izveštaju izvedene tabele.

  • Da biste izbrisali izračunate stavke u izvedenoj tabeli, kliknite na polje koje sadrži stavku koju želite da izbrišete.

   Ovo prikazuje alatke za izvedene tabele, dodajući kartice Analiza i Dizajn .

 3. Na kartici " Analiziraj ", u grupi izračunavanja izaberite stavku polja, stavke i skupovi, a zatim izaberite stavku Izračunato polje ili Izračunata stavka.

  Slika glavne trake programa Excel

 4. U polju ime izaberite polje ili stavku koju želite da izbrišete.

 5. Kliknite na dugme Izbriši.

Vrh stranice

Prikaz svih formula koje se koriste u izveštaju izvedene tabele

Da biste prikazali listu svih formula koje se koriste u trenutnom izveštaj izvedene tabele, uradite sledeće:

 1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

 2. Na kartici Opcije , u grupi Alatke izaberite stavku formule, a zatim izaberite stavku Liste formule.

Uređivanje formule izvedene tabele

 1. Utvrdite da li se formula nalazi u izračunatom polju ili izračunate stavke. Ako se formula nalazi u izračunatoj stavci, utvrdite da li je formula jedini izračunate stavke tako što ćete uraditi sledeće:

  1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

  2. Na kartici Opcije , u grupi Alatke izaberite stavku formule, a zatim izaberite stavku Liste formule.

  3. Pronađite formulu koju želite da promenite naveden u okviru izračunatog polja ili izračunate stavke u listi formula.

   Kada postoji više formula za izračunatu stavku, podrazumevana formula koju ste uneli kada je kreiran stavka ima ime izračunate stavke u koloni B. Za dodatne formule za izračunatu stavku, kolona B sadrži ime izračunate stavke i imena stavki koje se ukrštaju.

   Na primer, možda imate podrazumevanu formulu za izračunatu stavku po imenu januarskai drugu formulu za ovu stavku su identifikovane kao Januarska prodaja. U izveštaju izvedene tabele možete naći ovu formulu u ćeliji prodaje za januarska red i kolonu "januar".

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  Uređivanje formule izračunatog polja   

  1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

  2. Na kartici Opcije , u grupi Alatke izaberite stavku formule, a zatim izaberite stavku Izračunato polje.

  3. U polju ime izaberite izračunato polje za koje želite da promenite formulu.

  4. Uredite formulu u polje Formula .

  5. Kliknite na dugme Izmeni.

   Uređivanje jedne formule za izračunate stavke   

  6. Kliknite na polje koje sadrži izračunate stavke.

  7. Na kartici Opcije , u grupi Alatke izaberite stavku formule, a zatim kliknite na dugme Izračunata stavka.

  8. U polju ime izaberite izračunate stavke.

  9. Uredite formulu u polje Formula .

  10. Kliknite na dugme Izmeni.

   Uređivanje pojedinačnih formula za određene ćelije izračunate stavke   

   Na primer, ako Izračunata stavka koja se zove OrangeCalc ima formulu = pomorandžama *.25 svih meseci, možete da promenite formulu u = pomorandžama *.5 za jun, jul i avgust.

  11. Kliknite na ćeliju za koju želite da promenite formulu.

   Da biste promenili formulu za nekoliko ćelija, držite pritisnut taster CTRL i kliknite na dodatne ćelije.

  12. U polje za formulu, unesite željene promene u formulu.

 3. Ako imate više izračunatih stavki ili formula, podesite redosled izračunavanja tako što ćete uraditi sledeće:

  1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

  2. Na kartici Opcije , u grupi Alatke izaberite stavku formule, a zatim izaberite stavku Redosled rešavanja.

  3. Kliknite na formulu, a zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole.

  4. Nastavite dok se formule su u redosledu kojim želite da se izračunaju.

Brisanje formule izvedene tabele

Savet : Ako ne želite da trajno izbrišete formulu, možete da sakrijete polje ili stavku. Da biste sakrili polja, prevucite ga izvan izveštaja.

 1. Utvrdite da li se formula nalazi u izračunatom polju ili izračunate stavke.

  Izračunata polja se pojavljuju u listi polja izvedene tabele. Izračunate stavke se pojavljuju kao stavke unutar drugih polja.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  Brisanje izračunatog polja   

  1. Izaberite izveštaj izvedene tabele.

  2. Na kartici Opcije , u grupi Alatke izaberite stavku formule, a zatim izaberite stavku Izračunato polje.

  3. U polju ime izaberite polje koje želite da izbrišete.

  4. Kliknite na dugme Izbriši.

   Brisanje izračunate stavke   

  5. Kliknite na polje koje sadrži stavku koju želite da izbrišete.

  6. Na kartici Opcije , u grupi Alatke izaberite stavku formule, a zatim kliknite na dugme Izračunata stavka.

  7. U polju ime izaberite stavku koju želite da izbrišete.

  8. Kliknite na dugme Izbriši.

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti mašinskog prevođenja: ovaj članak je preveden sistem računara bez ljudski interventne. Microsoft nudi ove mašinskog prevoda da pomogne engleskom jeziku govornih korisnicima da uživate u sadržaju za Microsoft proizvode, usluge i tehnologijama. U članku bio mašinsko prevesti, mogu da sadrže greške u rečnik, sintaksa ili gramatiku.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×