Izračunavanje prosečne vrednosti grupe brojeva

Izračunavanje prosečne vrednosti grupe brojeva

Pretpostavimo da želite da ustanovite prosečan broj dana koji je potreban za dovršavanje ključnog segmenta projekta ili prosečnu temperaturu određenog dana u rasponu od 10 godina. Na nekoliko načina možete izračunati prosečnu vrednost grupe brojeva.

Funkcija AVERAGE meri centralnu tendenciju koja predstavlja centralno mesto grupe brojeva u statističkoj raspodeli. Tri najčešće mere centralne tendencije jesu:

 • Prosek     daje aritmetičku sredinu, a izračunava se tako što se zbir brojeva iz neke grupe podeli sa njihovim ukupnim brojem. Na primer, aritmetička sredina brojeva 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je 30 podeljeno sa 6, tj. 5.

 • Medijana     daje središnji broj grupe brojeva, što znači da polovina brojeva ima vrednosti koje su veće od srednje, a polovina ima vrednosti koje su manje od nje. Na primer, srednja vrednost brojeva 2, 3, 3, 5, 7, i 10 je broj 4.

 • Modus     tj. broj koji se najčešće javlja u grupi brojeva. Na primer, modus brojeva 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je broj 3.

Ove tri mere centralne tendencije imaju jednaku vrednost za simetričnu raspodelu brojeva u grupi. Za asimetričnu raspodelu brojeva u grupi one mogu biti različite.

Izračunavanje prosečne vrednosti broja u susednom redu ili koloni

 1. Kliknite na ćeliju koja se nalazi ispod ili desno od brojeva za koje želite da izračunate prosečnu vrednost.

 2. Na kartici Početak, u grupi Uređivanje kliknite na strelicu pored dugmeta Slika dugmeta Automatski zbir, izaberite stavku Prosek, a zatim pritisnite taster ENTER.

Izračunavanje prosečne vrednosti brojeva koji nisu u susednom redu ili koloni

Za izvršavanje ovog zadatka upotrebite funkciju AVERAGE.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako se kopira primer

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena: Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera iz pomoći

 3. Pritisnite tastere CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 5. Pritisnite tastere CTRL+ ` (kratkouzlazni akcenat) ili na karticiFormule u okviru grupe Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule da biste se sa prikazivanja rezultata prebacili na prikazivanje formula koje daju rezultate, i obratno.

1

2

3

4

5

6

7

A

Podaci

10

7

9

27

0

4

Formula

Opis (rezultat)

=AVERAGE(A2:A7)

Izračunava prosečnu vrednost svih brojeva sa gorenavedene liste (9,5)

=AVERAGE(A2:A4,A7)

Izračunava prosečnu vrednost prva tri broja i poslednjeg broja sa liste (7,5)

=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0")

Izračunava prosečnu vrednost brojeva sa liste, osim onih koji sadrže nulu, kao što je ćelija A6 (11,4)

Izračunavanje izmerenog proseka

Za izvršavanje ovog zadatka upotrebite funkcije SUMPRODUCT i SUM.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako se kopira primer

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena: Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera iz pomoći

 3. Pritisnite tastere CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 5. Pritisnite tastere CTRL+ ` (kratkouzlazni akcenat) ili na karticiFormule u okviru grupe Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule da biste se sa prikazivanja rezultata prebacili na prikazivanje formula koje daju rezultate, i obratno.

Ovaj primer izračunava prosečno plaćenu cenu za tri artikla, a svaki artikal se razlikuje po broju komada i ceni.

1

2

3

4

A

B

Pojedinačna cena

Broj jedinica

20

500

25

750

35

200

Formula

Opis (rezultat)

=SUMPRODUCT(A2:A4,B2:B4)/SUM(B2:B4)

Deli ukupni trošak za sve tri porudžbine sa ukupnim brojem poručenih jedinica (24,66)

Izračunava prosečnu vrednost brojeva uz zanemarivanje vrednosti nule (0)

Za izvršavanje ovog zadatka upotrebite funkcije AVERAGE i IF.

Primer

Primer ćete lakše razumeti ako ga iskopirate na prazan radni list.

Kako se kopira primer

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. Izaberite primer u temi pomoći.

  Napomena: Nemojte da izaberete zaglavlja redova ili kolona.

  Izbor primera iz pomoći

  Izbor primera iz pomoći

 3. Pritisnite tastere CTRL+C.

 4. Na radnom listu izaberite ćeliju A1, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+V.

 5. Pritisnite tastere CTRL+ ` (kratkouzlazni akcenat) ili na karticiFormule u okviru grupe Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule da biste se sa prikazivanja rezultata prebacili na prikazivanje formula koje daju rezultate, i obratno.

1

2

3

4

5

6

7

A

Podaci

10

7

9

27

0

4

Formula

Opis (rezultat)

=AVERAGEIF(A2:A7, "<>0")

Izračunava prosečnu vrednost brojeva sa liste, osim onih koji sadrže nulu, kao što je ćelija A6 (11,4)

Takođe pogledajte

AVERAGE

AVERAGEIF

SUM

SUMPRODUCT

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×