Izbor kodiranja teksta prilikom otvaranja i čuvanja datoteka

Napomena: Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Obično možete da delite tekstualne datoteke bez brinuti osnovne detalje kako se skladišti na tekst. Međutim, ako delite tekstualne datoteke sa osobama koje rade na drugim jezicima, preuzimate tekstualne datoteke preko Interneta ili delite tekstualne datoteke sa drugim računarskim sistemima, možda ćete morati da izaberete standard kodiranja kada otvorite ili sačuvate datoteku.

Kada vi ili neko drugi otvara tekstualne datoteke u programu Microsoft Word ili u drugom programu – možda na računaru sa sistemskim softverom na jeziku koji se razlikuje od jezika koji je korišćen za kreiranje datoteke – standard kodiranja tom programu pomaže da biste utvrdili kako da predstavljaju tekst tako da bude čitljiv.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Razumevanje kodiranja teksta

Izbor standarda kodiranja prilikom otvaranja datoteke

Izbor standarda kodiranja prilikom čuvanja datoteke

Pronalaženje standardi šifrovanja koje su dostupne u programu Word

Razumevanje kodiranja teksta

Šta pojavljuje kao tekst na ekranu zapravo uskladištenih kao numeričke vrednosti u tekstualnoj datoteci. Vaš računar prevodi brojčane vrednosti u vidljive znakove. Da li je ovo je pomoću standard kodiranja.

Standard kodiranja je šema numerisanja koja dodeljuje svaki tekstualni znak u skupu numeričku vrednost znakova. Skup znakova možete da uključite znakove abecede, brojeve i druge simbole. Različite jezike se obično sastoje od različitih skupova znakova, mnogo različitih standarda šifrovanja postoji za predstavljanje skupova znakova koji se koriste na različitim jezicima.

Različiti standardi kodiranja za različita pisma

Koja je sačuvana sa tekstualnom datotekom standard za kodiranje pruža informacije koje je potrebno vašem računaru da biste prikazali tekst na ekranu. Na primer, u ćirilica (Windows) kodiranje znakova Й sadrži numeričku vrednost 201. Kada otvorite datoteku koja sadrži ovaj znak na računaru koji koristi kodiranje ćirilica (Windows), računar čita numeričku vrednost 201 i prikazuje Й na ekranu.

Međutim, ako otvorite istu datoteku na računaru koji koristi drugo kodiranje, računar prikazuje onaj znak koji odgovara numeričku vrednost 201 u standard za kodiranje koja podrazumevano koristi na računaru. Na primer, ako računar koristi na Zapadna evropski (Windows) standard kodiranja, znak u originalnu datoteku na osnovu ćirilica prikazaće se kao je, a ne kao Й jer u zapadne Evrope (Windows) kodiranje, vrednost 201 mapirati je.

Unikod: Jedan standard za kodiranje za mnoge abecede

Da biste izbegli probleme sa kodiranje i dekodiranje tekstualne datoteke, možete da sačuvate datoteke sa Unikod kodiranje. Unikod potrebama većinu skupova znakova preko sve jezike koji se najčešće koriste među korisnicima računara danas.

Pošto se zasniva na Unikod, Word automatski čuva datoteke kodira kao Unikod. Možete da otvorite i čitanje Unikod kodirana datoteka na engleskom jeziku sistemu računara bez obzira na jezik teksta. Slično tome, kada koristite sa sistemom za engleski jezik da sačuvate datoteke kodira kao Unikod, datoteka može da sadrži znakove koji nisu pronađeni u zapadni evropski abecede, kao što su grčki, ćirilica, arapski ili japanski znakova.

Vrh stranice

Izbor standarda kodiranja prilikom otvaranja datoteke

Ako kada otvorite datoteku, pojavljuje se tekst isprekidan ili kao znak pitanja ili poljima za potvrdu, Word možda nije ispravno otkrio standard kodiranja teksta u datoteci. Možete da navedete koje možete da koristite da biste prikazali standard za kodiranje (dekodirate) tekst.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Opcije.

 3. Kliknite na dugme Više opcija.

 4. Pomerite se do odeljka Opšti podaci , a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Potvrdi pretvaranje formata datoteke prilikom otvaranja .

  Napomena: Kada se izabere ovo polje za potvrdu, Word prikazuje dijalog za Konvertovanje datoteke svaki put kada otvorite datoteku u formatu koji je različit od Word formatu (Word formate datoteke uključili u .doc, .dot, .docx, .docm, .dotx ili .dotm). Ako često radite sa takvim datotekama, ali retko poželite da izaberete standard kodiranja, ne zaboravite da isključite ovu opciju da biste sprečili nepotrebno otvaranje ovog dijaloga.

 5. Zatvorite i ponovo otvorite datoteku.

 6. U dijalogu Konvertovanje datoteke izaberite Šifrovanu tekst.

 7. U dijalogu Konvertovanje datoteke , izaberite drugi kodiranje, a zatim izaberite željeni standard za kodiranje sa liste.

  Možete da pregledate tekst u oblasti za Pregled da biste proverili da li je sav tekst čitljiv u standardu kodiranja koji ste izabrali.

Ako skoro čitav tekst izgleda isto (na primer, sva polja ili sve tačke), font potreban za prikazivanje znakova možda nije instaliran. Ako font koji vam je potrebna nije dostupna, možete da instalirate dodatne fontove.

Da biste instalirali dodatne fontove, uradite sledeće:

 1. U operativnom sistemu Microsoft Windows kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  U operativnom sistemu Windows 7

  1. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Deinstaliranje programa.

  2. Na listi programa, na listi kliknite na Microsoft Office ili Microsoft Word, u zavisnosti od toga da li ste instalirali Word kao deo sistema Office ili kao pojedinačni program, a zatim izaberite stavku Promeni.

  U operativnom sistemu Windows Vista

  1. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Deinstaliranje programa.

  2. Na listi programa, na listi kliknite na Microsoft Office ili Microsoft Word, u zavisnosti od toga da li ste instalirali Word kao deo sistema Office ili kao pojedinačni program, a zatim izaberite stavku Promeni.

  U operativnom sistemu Microsoft Windows XP

  1. Na kontrolnoj tabli, kliknite na dugme Dodaj ili ukloni programe.

  2. U okviru Trenutno instalirani programi na listi kliknite na Microsoft Office ili Microsoft Word, u zavisnosti od toga da li ste instalirali Word kao deo sistema Office ili kao pojedinačni program, a zatim izaberite stavku Promeni.

 3. U okviru Promena instalacije sistema Microsoft Office, kliknite na dugme Dodaj ili ukloni funkcije, a zatim kliknite na dugme Nastavi.

 4. U okviru Opcije instalacije, razvijte Deljene funkcije sistema Office, a zatim proširite Međunarodne podrške.

 5. Izaberite željeni skup fontova koji su vam potrebni, kliknite na strelicu pored stavke izbor, a zatim izaberite stavku Pokreni sa mog računara.

Savet: Kada otvorite datoteku u šifrovani tekst, Word primenjuje fontove koji su definisani u dijalogu Veb opcije . (Da stupite u dijalogu Web opcije , kliknite na Dugme Microsoft Office, izaberite stavku Word opcijei izaberite stavku Više opcija. U odeljku Opšte postavke , kliknite na dugme Opcije Web.) Možete da izaberete opcije na kartici " Fontovi " u dijalogu Veb opcije da biste prilagodili font za svaki skup znakova.

Vrh stranice

Izbor standarda kodiranja prilikom čuvanja datoteke

Ako ne izaberete standard kodiranja kada sačuvate datoteku, Word kodira datoteku kao Unikod. Obično možete da koristite podrazumevano Unikod kodiranje, jer podržava većinu znakova u većini jezika.

Ako vaš dokument će se otvoriti u programu koji ne podržava Unikod, možete da odaberete standard kodiranja koji se podudara sa imenom u ciljnom programu. Na primer, Unikod omogućava vam da kreirate dokument tradicionalnom kineskom jeziku u sistemu na engleskom jeziku. Međutim, ako dokument će se otvoriti u programu tradicionalnom kineskom jeziku koji ne podržava Unikod, možete da sačuvate dokument sa kineskom, tradicionalnom kineskom (Big5) kodiranjem. Kada se dokument otvori u programu tradicionalnom kineskom jeziku, sav tekst prikazuje se ispravno.

Napomena: Pošto je Unikod sveobuhvatan standard, čuvanje teksta u bilo kom drugom kodiranju može dovesti do neke znakove koji više ne mogu biti prikazane. Na primer, dokument sa Unikod mogu da sadrže hebrejski i ćirilica tekst. Ako ovaj dokument sačuvate u ćirilica (Windows) kodiranje, hebrejskog teksta više ne mogu biti prikazana i ako je dokument sačuvan u hebrejskom (Windows) kodiranje, ćirilica tekst možete više nije moguće prikazati.

Ako odaberete standard kodiranja koji ne podržava znakove koji ste koristili u datoteci, Word će crvenom znakove koji ne možete da ga sačuvate. Možete da pregledate tekst u standard za kodiranje koje ste odabrali pre nego što sačuvate datoteku.

Tekst oblikovan u Symbol font ili kodove polja se uklanja iz datoteke kada sačuvate datoteku kao šifrovani tekst.

Izbor standarda kodiranja

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Izaberite stavku Sačuvaj kao.

  Ako želite da sačuvate datoteku u drugu fasciklu, pronađite i otvorite fasciklu.

 3. U polju Ime datoteke otkucajte novo ime za datoteku.

 4. U okviru Sačuvaj kao tip izaberite stavku čisti tekst.

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

 6. Ako se pojavi dijalog Microsoft Office Word kontrolor kompatibilnosti , kliknite na dugme Nastavi.

 7. U dijalogu Konvertovanje datoteke , izaberite opciju za koju želite da koristite standard za kodiranje:

  • Da biste koristili podrazumevani standard kodiranja za vaš sistem, izaberite stavku Windows (podrazumevano).

  • Da biste koristili MS-DOS standard za kodiranje, kliknite na dugme MS-DOS.

  • Da biste odabrali određeni standard za kodiranje, izaberite opciju ostala kodiranja, a zatim sa liste izaberite željeni standard za kodiranje. Možete da pregledate tekst u oblasti za Pregled da biste proverili da li je sav tekst čitljiv u standardu kodiranja koji ste izabrali.

   Napomena: Možete da promenite veličinu dijalogu Konvertovanje datoteke tako da možete pregledati veći deo dokumenta.

 8. Ako primite poruku sa obaveštenjem, „Tekst označen crvenom bojom će sačuvati ispravno u izabrano kodiranje”, možete da pokušate da izaberete drugo kodiranje ili da potvrdite izbor u polju za potvrdu Dopusti zamenu znakova .

  Kada dopustite zamenu znakova, Word će zameniti znak koji nije moguće prikazati sa najbližim ekvivalentnim znakom kodiranja koje ste odabrali. Na primer, tri tačke zamenite tri tačke i obične navodnike zamenili navodnici.

  Ako kodiranje koje ste izabrali nema ekvivalentni znak za znak koji je označen crvenom bojom, znak označen crvenom bojom će biti sačuvana kao znak van konteksta, kao što su znak pitanja.

 9. Ako dokument će se otvoriti u programu koji ne prelama tekst iz jednog reda u drugi, možete da uključite čvrstom prelome redova u dokumentu izborom u polju za potvrdu Umetni prelom reda , a zatim odrediti da li želite prelom reda da biste se odluku sa na kraj reda (CR), redu (ako) ili oba, u polju Završi redove sa .

Vrh stranice

Pronalaženje standardi šifrovanja koje su dostupne u programu Word

Word prepoznaje nekoliko standardi kodiranja i podržava standarde kodiranja koje su obezbeđene uz sistem softvera na vašem računaru.

Sledeća lista sistema pisanja prikazuje standarde kodiranja (zovu se i kodne stranice) povezane sa svakim sistemom pisanja.

Sistem pisanja

Standardi kodiranja

Primenjeni font

Više jezika

Unikod (mala UCS-2-endian i veliki-endian, UTF-8, UTF-7)

Podrazumevani font na osnovu normalnog stila za jezička verzija programa Word

arapski

Windows 1256 i ASMO 708

Courier New

Pojednostavljeni kineski

GB2312, GBK, EUC-CN, ISO-2022-CN, HZ

SimSun

Tradicionalnom kineskom

BIG5, EUC-TW ISO-2022-TW

MingLiU

Ćirilica

Windows 1251, KOI8-R, KOI8 Pa, ISO8859-5 i DOS 866

Courier New

Engleski, Evropski Zapadna ili druge latinski skripte

Windows 1250, 1252-1254, 1257 i ISO8859-x

Courier New

grčki

Windows 1253

Courier New

hebrejski

Windows 1255

Courier New

japanski

SHIFT-JIS, ISO-2022-JP (JIS) i EUC JP

MS Mincho

korejski

Wansung, Johab, ISO-2022-KR, EUC-KR

Malgun gotski

tajski

Windows 874

Tahoma

vijetnamski

Windows 1258

Courier New

Indijski: tamilski

ISCII 57004

Latha

Indijski: nepalski

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indijski: Konkani

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indijski: Hindi

ISCII 57002 (Devanagari)

Mangal

Indijski: asamski

ISCII 57006

Indijski: bengalski

ISCII 57003

Indijski: gudžarati

ISCII 57010

Indijski: Kanada

ISCII 57008

Indijski: malajalam

ISCII 57009

Indijski: Orija

ISCII 57007

Indijski: marati

ISCII 57002 (Devanagari)

Indijski: pendžapski

ISCII 57011

Indijski: Sanskrit

ISCII 57002 (Devanagari)

Indijski: Telugu

ISCII 57005

 • Upotreba Indijski jezici zahteva podršku sistema i odgovarajuće OpenType fontove.

 • Ograničena podrška je dostupna za nepalski, asamski, bengalski, gudžarati, malajalam i Orija.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×