Istovremeno dodavanje više korisnika u Office 365 – pomoć za administratore

Svim osobama iz tima je potreban korisnički nalog da bi mogle da se prijavljuju u Office 365 usluge, kao što su e-pošta i Office, kao i da im pristupaju. Ako ima dosta ljudi, sve njihove naloge možete da dodate odjednom iz Excel unakrsne tabele ili druge datoteke sačuvane u CSV formatu. Niste sigurni šta je CSV format?

Dodavanje više korisnika u Office 365 u Office 365 administrativni centar

 1. Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 2. U Office 365 administrativni centar odaberite stavke Korisnici > Aktivni korisnici.

  U centru administracije odaberite stavku „Korisnici“, a zatim stavku „Aktivni korisnici“
 3. U padajućem meniju Više odaberite stavku Uvoz većeg broja korisnika.

 4. Na tabli Uvoz većeg broja korisnika možete opcionalno da preuzmete uzorak CSV datoteke sa unetim uzorkom podataka ili bez njih.

  U padajućem meniju „Više“ odaberite stavku „Uvoz većeg broja korisnika“

  Vaša unakrsna tabela treba da sadrži potpuno iste naslove kolona kao uzorak unakrsne tabele (Korisničko ime, Ime itd.). Ako koristite predložak, otvorite ga u alatki za uređivanje teksta, npr. Beležnici i razmislite o tome da ostavite nepromenjene sve podatke u 1. redu i samo unesete podatke u 2. red i redove ispod.

  Vaša unakrsna tabela takođe treba da sadrži vrednosti za korisničko ime (npr. luka@contoso.com) i ime za prikaz (npr. Luka Macura) za svakog korisnika.

  User Name,First Name,Last Name,Display Name,Job Title,Department,Office Number,Office Phone,Mobile Phone,Fax,Address,City,State or Province,ZIP or Postal Code,Country or Region
  chris@contoso.com,Chris,Green,Chris Green,IT Manager,Information Technology,123451,123-555-1211,123-555-6641,123-555-9821,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  ben@contoso.com,Ben,Andrews,Ben Andrews,IT Manager,Information Technology,123452,123-555-1212,123-555-6642,123-555-9822,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  david@contoso.com,David,Longmuir,David Longmuir,IT Manager,Information Technology,123453,123-555-1213,123-555-6643,123-555-9823,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  cynthia@contoso.com,Cynthia,Carey,Cynthia Carey,IT Manager,Information Technology,123454,123-555-1214,123-555-6644,123-555-9824,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
  melissa@contoso.com,Melissa,MacBeth,Melissa MacBeth,IT Manager,Information Technology,123455,123-555-1215,123-555-6645,123-555-9825,1 Microsoft way,Redmond,Wa,98052,United States
 5. Unesite putanju datoteke u polje ili odaberite stavku Potraži da biste potražili lokaciju CSV datoteke, a zatim odaberite stavku Verifikuj.

  Vaša CSV datoteka je verifikovana

  Ako postoje problemi sa datotekom, prikazuje se problem na tabli. Takođe možete da preuzmete datoteku evidencije.

 6. U dijalogu Postavljanje korisničkih opcija možete da postavite status prijavljivanja i odaberete licencu proizvoda koja će biti dodeljena svim korisnicima.

 7. U dijalogu Prikaz rezultata možete odabrati da rezultate pošaljete sebi ili drugim korisnicima (lozinke će biti u formatu čistog teksta) i možete videti koliko korisnika je kreirano, kao i da li treba da kupite još licenci za dodeljivanje nekim novim korisnicima.

Pogledajte video zapis

Pogledajte kratak video koji prikazuje kako da masovno dodate korisnike.

Pregledač ne podržava video zapis. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Sledeći koraci

Niste sigurni šta je CSV format?

CSV datoteka je datoteka sa vrednostima razdvojenim zarezima. Ovakve datoteke možete da kreirate ili uređujete pomoću bilo kog uređivača teksta ili programa za unakrsne tabele, kao što je Excel.

Možete da preuzmete ovu probnu unakrsnu tabelu kao početnu tačku. Ne zaboravite da Office 365 zahteva da u prvom redu budu naslovi kolona kako ih ne biste zamenili nečim drugim.

Sačuvajte datoteku pod novim imenom i navedite CSV format.

Slika kako da sačuvate datoteku u programu Excel u CSV formatu

Kada sačuvate datoteku, verovatno ćete dobiti obaveštenje da će neke radne sveske biti izgubljene ako datoteku sačuvate u CSV formatu. To je u redu. Kliknite na dugme Da da biste nastavili.

Slika upita koji možete dobiti iz programa Excel koji vas pita da li zaista želite da sačuvate datoteku u CSV formatu

Saveti za oblikovanje unakrsne tabele

 • Da li moram da koristim iste naslove kolona kao u probnoj unakrsnoj tabeli? Da. Probna unakrsna tabela sadrži naslove kolona u prvom redu. Ovi naslovi su obavezni. Za svakog korisnika kog želite da dodate u Office 365 napravite red ispod naslova. Ako dodate, promenite ili izbrišete neki naslov kolone, Office 365 možda neće moći da kreira korisnike na osnovu informacija iz datoteke.

 • Šta ako nemam sve informacije potrebne za svakog korisnika?Korisničko ime i ime za prikaz su obavezni i nije moguće dodati novog korisnika bez ovih informacija. Ako nemate neke od ostalih informacija, kao što je faks, možete koristiti razmak i zarez da biste ukazali na to da polje treba da ostane prazno.

 • Kolika je dozvoljena veličina unakrsne tabele? Unakrsna tabela mora imati makar dva reda. Jedan je za naslove kolona (oznaka kolone sa korisničkim podacima) i jedan za korisnika. Nije moguće imati više od 251 reda. Ako treba da uvezete više od 250 korisnika, možete kreirati više unakrsnih tabela.

 • Koje jezike mogu da koristim? Kada kreirate unakrsnu tabelu, oznake kolona sa korisničkim podacima možete uneti na bilo kom jeziku ili pomoću bilo kojih znakova, ali ne smete promeniti redosled oznaka kao što je prikazano u uzorku. Zatim možete unositi stavke u polja pomoću bilo kog jezika ili znakova i sačuvati datoteku u Unikod ili UTF-8 formatu.

 • Šta ako dodajem korisnike iz različitih zemalja ili regiona? Napravite zasebnu unakrsnu tabelu za svaku oblast. Moraćete da prođete kroz korake iz čarobnjaka za masovno dodavanje korisnika za svaki radni list i da navedete zajedničku lokaciju svih korisnika navedenih u datoteci sa kojom radite.

 • Da li postoji ograničenje broja znakova koje mogu da koristim? Sledeća tabela prikazuje oznake kolona sa korisničkim podacima i maksimalnu dužinu znakova za svaku od njih u probnoj unakrsnoj tabeli.

Oznaka kolona sa korisničkim podacima

Maksimalna dužina znakova

Korisničko ime (obavezno)

79, uključujući znak @ u formatu ime@domen.<oznaka tipa datoteke>. Pseudonim korisnika ne sme da sadrži više od 30 znakova, a ime domena više od 48.

Ime

64

Prezime

64

Ime za prikaz (obavezno)

256

Radno mesto

64

Sektor

64

Broj kancelarije

128

Telefon u kancelariji

64

Mobilni telefon

64

Faks

64

Adresa

1023

Grad

128

Država ili pokrajina

128

ZIP kôd ili poštanski broj

40

Zemlja ili region

128

I dalje imate problema prilikom dodavanja korisnika u Office 365?

 • Ponovo proverite da li je unakrsna tabela ispravno oblikovana. Proverite naslove kolona da biste se uverili da se podudaraju sa naslovima u uzorku datoteke. Obavezno poštujte pravila za dužinu znakova i uverite se da je svako polje razdvojeno zarezom.

 • Ako u usluzi Office 365 ne vidite nove korisnike odmah, sačekajte nekoliko minuta. Potrebno je malo vremena da promene prođu kroz sve Office 365 usluge.

 1. Preuzmite ovu probnu unakrsnu tabelu i otvorite je u programu Excel.

  Vaša unakrsna tabela treba da sadrži potpuno iste naslove kolona kao uzorak unakrsne tabele (Korisničko ime, Ime itd.). Ako koristite predložak, razmislite o tome da ostavite nepromenjene sve podatke u 1. redu i samo unesete podatke u 2. red i redove ispod.

  Vaša unakrsna tabela treba da sadrži i vrednosti za korisničko ime (npr. luka@contoso.com) i ime za prikaz (npr. Luka Macura) za svakog korisnika. Da biste druga polja ostavili prazna, unesite razmak i zarez u polje na način prikazan na sledećoj slici.

  Probna CVS datoteka koja ima navedene prazne redove

  Ako imate radnike u različitim zemljama, biće potrebno da napravite zasebnu unakrsnu tabelu za korisnike u svakoj zemlji. Na primer, napravite jednu unakrsnu tabelu u kojoj su navedeni svi koji rade u SAD i drugu u kojoj su svi koji rade u Japanu. To je zbog toga što dostupnost Office 365 usluga zavisi od regiona.

  Savet:    Pre nego što dodate veliki broj korisnika u Office 365, trebalo bi da vežbate na probnoj unakrsnoj tabeli. Na primer, uredite probnu unakrsnu tabelu pomoću podataka za nekoliko korisnika, recimo 5 ili 10, i sačuvajte je pod novim imenom. Prođite kroz korake opisane u ovoj proceduri, proverite rezultate, a zatim izbrišite nove naloge i počnite od početka. Na ovaj način možete da vežbate kako biste u realnoj situaciji sve podatke uneli ispravno. Pogledajte i članak Saveti za oblikovanje unakrsne tabele.

 2. Prijavite se u Office 365 koristeći poslovni ili školski nalog.

 3. Idite u Office 365 centar administracije.

 4. Osobama koje koriste Office 365 usluge potrebno je dodeliti licencu. Pre nego što nastavite, trebalo bi da proverite da li imate dovoljno licenci za sve osobe navedene u unakrsnoj tabeli. Izaberite stavke Naplata > Pretplate da biste videli da li ih imate dovoljno. Ako treba da kupite još licenci, odaberite stavku Promeni broj licenci. Možete i da pokrenete čarobnjak i dodelite licence koje imate, a da kasnije kupite još licenci i ponovo pokrenete čarobnjak.

 5. Sada idite u čarobnjak za masovno dodavanje korisnika: odaberite stavke Korisnici > Aktivni korisnici. Odaberite Ikona za dodavanje većeg broja korisnika u Office 365 kao što je prikazano na slici u nastavku.

  Slika odeljka „Korisnici“ Office 365 centra administracije

  Pojavljuje se čarobnjak za masovno dodavanje korisnika i vodi vas kroz proces dodavanja grupe korisnika u Office 365.

 6. U 1. koraku – Izbor CSV datoteke, navedite svoju unakrsnu tabelu kao što je prikazano na slici u nastavku.

  Korak 1 čarobnjaka za masovno dodavanje korisnika – izbor CSV datoteke

 7. U 2. koraku – Verifikacija, čarobnjak vam saopštava da li je sadržaj unakrsne tabele ispravno oblikovan.

  Korak 2 čarobnjaka za masovno dodavanje korisnika – verifikacija

 8. U 3. koraku – Postavke, odaberite stavku Dozvoljeno da bi ljudi navedeni u unakrsnoj tabeli mogli da koriste Office 365. Odaberite i zemlju u kojoj će ljudi koristiti Office 365. Ne zaboravite da, ako će neki ljudi iz organizacije koristiti Office 365 u nekoj drugoj zemlji, napravite zasebnu unakrsnu tabelu sa njihovim imenima i da ponovo pokrenete čarobnjak za masovno dodavanje korisnika kako biste ih dodali.

  Korak 3 čarobnjaka za masovno dodavanje korisnika – postavke

 9. Na stranici za dodelu dozvola možete da vidite koliko vam je licenci dostupno.

  Korak 4 čarobnjaka za masovno dodavanje korisnika – licence

  Možete da odaberete stavku Kupi dodatne licence, ali ćete zatvoriti čarobnjak za masovno dodavanje korisnika i biti preusmereni u odeljak Naplata u Office 365 administrativni centar. Kada kupite dodatne licence, moraćete da sačekate nekoliko minuta da se porudžbina obradi. Posle toga od početka možete da pokrenete čarobnjak za masovno dodavanje korisnika.

  Ako ne kupite dodatne licence, neće biti kreirani nalozi za sve osobe navedene u unakrsnoj tabeli.

  U ovom primeru nećemo kupiti nijednu dodatnu licencu, već nastavljamo korišćenje čarobnjaka za masovno dodavanje korisnika.

 10. U 5. koraku – Slanje rezultata, unesite e-adrese ljudi za koje želite da dobiju e-poruku sa svimOffice 365 korisničkim imenima i privremenim lozinkama osoba iz unakrsne tabele.

  Korak 5 čarobnjaka za masovno dodavanje korisnika – slanje rezultata

  Sledeća e-poruka se šalje na sve e-adrese koje ste naveli u 5. koraku – Slanje rezultata. U njoj se navodi koji nalozi su kreirani. Imajte na umu da za neke ljude nalozi nisu kreirani jer nije bilo dovoljno licenci.

  Uzorak e-pošte sa korisničkim informacijama o akreditivima

  Kasnije možete da kupite još licenci i ponovo pokrenete čarobnjak za masovno dodavanje korisnika na istoj unakrsnoj tabeli. Čarobnjak preskače korisnike koji već imaju naloge. U izveštaju o rezultatima će stajati oznaka „duplirano korisničko ime“, koja ukazuje na to da već postoji nalog sa tim informacijama.

 11. Na poslednjoj stranici čarobnjaka za masovno dodavanje korisnika navedena su sva korisnička imena i privremene lozinke, kao što je prikazano na slici u nastavku.

  Korak 6 čarobnjaka za masovno dodavanje korisnika – slanje rezultata

 12. Kad dodate korisnike u Office 365, morate im saopštiti informacije o njihovom Office 365 nalogu. Koristite uobičajeni proces da biste im preneli informacije o novim lozinkama.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×