Instaliraj komplet alatki za sinhronizovanje školskih podataka

Možete da koristite komplet alatki za sinhronizovanje školskih podataka da proverite valjanost CSV datoteka i da proverite da li postoje greške, izvršite ručnu sinhronizaciju CSV datoteka iz modula PowerShell i automatizujete proces sinhronizacije CSV datoteka prema svojim potrebama.

U ovoj temi:

Instaliranje kompleta alatki za Microsoft sinhronizovanje školskih podataka

  1. Preuzmite alatku iz kompleta alatki za Microsoft sinhronizovanje školskih podataka.

  2. Kliknite dvaput na alatku da biste pokrenuli čarobnjak.

  3. Na stranici dobrodošlice izaberite stavku Dalje.

    Kliknite na dugme „Sledeće“ na stranici dobrodošlice za podešavanje Microsoft kompleta alatki za sinhronizovanje školskih podataka
  4. Prihvatite ugovor o licenciranju > kliknite na dugme Dalje, odaberite putanju instalacije, a zatim odaberite Dalje.

    Odaberite putanju instalacije za Microsoft alatku za sinhronizovanje školskih podataka
  5. Odaberite stavke Instaliraj > Završi.

Mogućnosti kompleta alatki za sinhronizovanje školskih podataka

Kada instalirate komplet alatki i kreirate vaš početni profil u portalu za sinhronizovanje školskih podataka, možete da koristite sledeću skriptu da otpremate dodatne CSV datoteke redovno ili po potrebi. Program za instalaciju vam omogućava da pokrenete nekoliko cmdlet komandi iz administratorske PowerShell sesije na vašem računaru, da biste lakše primenili sinhronizovanje školskih podataka. U sledećim odeljcima pogledajte opis i slučaj upotrebe za svaku cmdlet komandu.

Korišćenje kompleta alatki za sinhronizovanje školskih podataka za proveru valjanosti podataka CSV datoteke (pre sinhronizacije)

Da biste koristili komplet alatki za proveru valjanosti CSV datoteka pre nego što otpremite datoteke za sinhronizaciju, otvorite PowerShell kao administrator i koristite Start-CsvFilesValidation cmdlet komandu kao što je opisano sledećom sintaksom i primerima.

Start-CsvFilesValidation sintaksa

Koristite Start-CsvFilesValidation cmdlet komandu da biste proverili valjanost CSV datoteke za dati profil sinhronizacije.

Start-CsvFilesValidation -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parametar

Opis

CsvFolderPath

Putanja do fascikle koja sadrži CSV datoteke.

ProfileName

Ime profila koji ste kreirali u sinhronizovanju školskih podataka za CSV datoteke kojima želite da proverite valjanost.

UserName

Korisničko ime administratorskog naloga sa globalnim administratorskim pravima za Office 365 zakupca.

Sledeći primer izvršava validaciju na strani klijenta CSV datoteka koje se nalaze u direktorijumu c:\temp lokalnog računara, za profil koji se zove „Škola 1”, pomoću globalnog administratorskog naloga admin@contoso.com.

Start-CsvFilesValidation –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName admin@contoso.com

Korišćenje kompleta alatki za sinhronizovanje školskih podataka za sinhronizaciju CSV datoteka

Da biste otpremili i sinhronizovali CSV datoteke sa sinhronizovanjem školskih podataka, otvorite PowerShell kao administrator i upotrebite Send-CsvFiles cmdlet komandu kao što je opisano sledećom sintaksom i primerom.

Send-CsvFiles sintaksa

Koristite Send-CsvFiles cmdlet komandu da biste otpremili i sinhronizovali CSV datoteke za dati profil sinhronizacije.

Send-CsvFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parametar

Opis

CsvFolderPath

Putanja do fascikle koja sadrži CSV datoteke.

ProfileName

Ime profila koji ste kreirali u sinhronizovanju školskih podataka za CSV datoteke kojima želite da proverite valjanost.

UserName

Korisničko ime administratorskog naloga sa globalnim administratorskim pravima za Office 365 zakupca.

Sledeći primer otprema i sinhronizuje komplet CSV datoteka koje se nalaze u direktorijumu c:\temp lokalnog računara, za profil koji se zove „Škola 1”, pomoću globalnog administratorskog naloga admin@contoso.com.

Send-CsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

Korišćenje kompleta alatki za sinhronizovanje školskih podataka za konfigurisanje automatizovane CSV sinhronizacije

Možete da isplanirate automatizovane sinhronizacije bez nadzora između vaših CSV datoteka koje se čuvaju lokalno i SDS profila sinhronizacije u usluzi Office 365. Da biste to uradili, otvorite PowerShell kao administrator i upotrebite Add-CsvFileSyncTask cmdlet komandu kao što je opisano sledećom sintaksom i primerima. Kada je zadatak planiranja gotov, možete da nadgledate napredak i istoriju ovih automatizovanih sinhronizacija tako što ćete pregledati planirani zadatak koji ste upravo kreirali u planeru zadataka. Ovaj planirani zadatak će se pokretati svakog dana u ponoć, osim ako ne promenite vreme početka pomoću parametra niže.

Kada pokrenete ovu komandu, biće vam zatraženo da potvrdite identitet. Prvi upit potvrde identiteta zahteva vaše akreditive globalnog administratora i već sadrži korisničko ime koje navodite u komandi ispod, u okviru parametra korisničko ime. Kada unesete lozinku i pritisnite taster Enter, biće vam zatražena druga, osnovna potvrda identiteta. Ovde treba da unesete korisničko ime i lozinku lokalnog administratora, koji će biti akreditivi za pokretanje planiranog zadatka, svaki put kada se on svakodnevno pokrene. Ako uključite parametar StoreCredentials, akreditivi lokalnog administratorskog naloga će biti uskladišteni u upravljač akreditivima i funkcionisaće sve dok lozinka ostane nepromenjena. Ako ne navedete parametar StoreCredentials, biće vam odobren token potvrde identiteta koji ima maksimalni vek trajanja od 90 dana. Ovo zahteva da pokrenete komandu ponovo nakon što token potvrde identiteta istekne i više ne može da potvrdi identitet prilikom pokretanja planiranog zadatka.

Add-CsvFileSyncTask sintaksa

Koristite Add-CsvFileSyncTask cmdlet komandu da biste otpremili i sinhronizovali CSV datoteke za dati profil sinhronizacije.

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath <path to csv file location> -ProfileName <name of sync profile in SDS> -LogPath <path to store logs> -UserName <global admin account> -Validate -RedirectOutput

Parametar

Opis

CSVFolderPath

Putanja do fascikle koja sadrži CSV datoteke koje će se redovno sinhronizovati.

ProfileName

Ime SDS profila sinhronizacije u odnosu na koji sinhronizujete CSV datoteke.

UserName

UserPrincipalName globalnog administratorskog naloga koji se koristi sa uslugom SDS.

LogPath

Putanja do direktorijuma gde želite da uskladištite datoteke evidencije provere valjanosti.

RedirectOutput

On će omogućiti da izlaz parametra provere valjanosti bude zapisan u navedeni direktorijum. Ovo je neophodno, ako želite da pregledate rezultate parametra provere valjanost.

Validate

Pokreće zadatak provere valjanosti pre svake sinhronizacije. Kreira datoteku u direktorijumu Logpath, ako je takođe uključen i parametar RedirectOutput.

TaskUserName

Ime za planirani zadatak.

TaskStartTime

Doba dana u koje će početi planirani zadatak.

StoreCredentials

Kreira stavku u upravljaču akreditivima za pokretanje planiranog zadatka. Akreditiv ostaje važeći i nastavlja da funkcioniše, osim ako lozinka koja je u vezi sa ovim nalogom ne istekne.

Sledeći primer kreira automatizovani planirani zadatak sinhronizacije za CSV datoteke koje se nalaze u fascikli C:\temp, na profilu sinhronizacije koji se zove SDSSync, kreira datoteke evidencije provere valjanosti u fascikli C:\temp\logs i postavlja C:\temp\SDS\Logs direktorijum kao lokaciju za sve generisane datoteke evidencije. Ova komanda takođe pokreće proces provere valjanosti za CSV datoteke pre početka sinhronizacije i čuva izlaz provere valjanosti u istom c:\temp\logs direktorijumu.

Add-CsvFileSyncTask -CSVFolderPath “C:\temp” -ProfileName “SDSSync” -LogPath “C:\temp\logs” -UserName admin@contoso.com -Validate -RedirectOutput

Korišćenje kompleta alatki za sinhronizovanje školskih podataka za konverziju OneRoster CSV datoteka

Možete da koristite komplet alatki da konvertujete OneRoster CSV datoteke i da ih sinhronizujete sa sinhronizovanjem školskih podataka. Da biste to uradili, otvorite PowerShell kao administrator i upotrebite Convert-OneRostertoMicrosoftSDS cmdlet komandu kao što je opisano sledećom sintaksom i primerom. Kada je konverzija gotova, možete da sinhronizujete te CSV datoteke putem usluge SDS, prema našem standardnom vodiču za CSV sinhronizaciju.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS sintaksa

Koristite Convert-OneRostertoMicrosoftSDS cmdlet komandu za otpremanje i sinhronizaciju CSV datoteka za dati profil sinhronizacije.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath <String> -SDSFolderPath <String> -LogPath <String>

Parametar

Opis

OneRosterFolderPath

Putanja do fascikle koja sadrži CSV datoteke izvezene iz usluge OneRoster.

SDSFolderPath

Putanja do fascikle u kojoj će se kreirati konvertovane CSV datoteke.

LogPath

Putanja do fascikle u kojoj želite da bude uskladišteno evidentiranje ovih radnji.

Sledeći primer konvertuje skup OneRoster CSV datoteka koje se nalaze u fascikli C:\temp\OneRoster, kreira novi komplet CSV datoteka koje se nalaze u direktorijumu C:\temp\SDS na lokalnom računaru i postavlja C:\temp\SDS\Logs direktorijum kao lokaciju za sve generisane datoteke evidencije.

Convert-OneRostertoMicrosoftSDS -OneRosterFolderPath “C:\temp\OneRoster” -SDSFolderPath “C:\temp\SDS” -LogPath “C:\temp\SDS\logs”

Korišćenje kompleta alatki za sinhronizovanje školskih podataka za proveru valjanosti podataka CSV datoteke (posle sinhronizacije)

Da biste koristili komplet alatki za proveru valjanosti CSV datoteka nakon što otpremite i sinhronizujete komplet CSV datoteka, otvorite PowerShell kao administrator i koristite Compare-DirectoryToCSVFiles cmdlet komandu kao što je opisano sledećom sintaksom i primerima.

Compare-DirectoryToCSVFiles sintaksa

Koristite Compare-DirectoryToCSVFiles cmdlet komandu da biste proverili valjanost CSV datoteke za dati profil sinhronizacije.

Compare-DirectoryToCSVFiles -CsvFolderPath <String> -ProfileName <String> -UserName <String>

Parametar

Opis

CsvFolderPath

Putanja do fascikle koja sadrži CSV datoteke.

ProfileName

Ime profila koji ste kreirali u sinhronizovanju školskih podataka za CSV datoteke kojima želite da proverite valjanost.

UserName

Korisničko ime administratorskog naloga sa globalnim administratorskim pravima za Office 365 zakupca.

Sledeći primer izvršava validaciju na strani klijenta CSV datoteka koje se nalaze u direktorijumu c:\temp lokalnog računara, za profil koji se zove „Škola 1”, pomoću globalnog administratorskog naloga „admin@contoso.com”.

Compare-DirectoryToCsvFiles –CsvFolderPath “c:\temp” –ProfileName “School 1” –UserName “admin@contoso.com”

Takođe pogledajte

Pregled sinhronizovanja školskih podataka i učionice

CSV datoteke za sinhronizovanje školskih podataka

Zahtevani atributi sinhronizovanja školskih podataka za PowerSchool sinhronizaciju

Kako da primenite sinhronizovanje školskih podataka pomoću CSV datoteka

Kako da primenite sinhronizovanje školskih podataka pomoću PowerSchool sinhronizacije

Kako da primenite sinhronizovanje školskih podataka pomoću pametne sinhronizacije

Kako da primenite sinhronizovanje školskih podataka pomoću OneRoster CSV datoteka

Greške i rešavanje problema sinhronizovanja školskih podataka

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×