Information Rights Management u sistemu Microsoft Office 2010

Važno : Ovaj članak je mašinski preveden, pogledajte odricanje odgovornosti. Pogledajte verziju ovog članka na engleskom jeziku ovde za referencu.

Ovaj članak opisuje kako da ograničite dozvolu za sadržaj u dokumenata, radnih svezaka i prezentacija pomoću Information Rights Management (IRM), koja je dostupna u programu Microsoft Office 2010. Informacije o tome kako da ograničite dozvolu za sadržaj u e-porukama potražite u članku Uvod u upotrebu usluge IRM za e-poruke.

Za informacije o korišćenju lozinki u programu Word ili Excel datoteka, pogledajte članak ograničenog ili dozvolu promene oblikovanja i zaštiti radni list.

Ovaj članak sadrži:

Svrha IRM i ograničenja

Tipovi datoteka koje možete prava upravljanje putem usluge IRM

Podešavanje računara za upotrebu usluge IRM

Preuzimanje dozvola

Ograničite dozvolu za sadržaj u datotekama

Korišćenje drugog Windows korisničkog naloga za upravljanje pravima datoteka

Prikaz sadržaja sa ograničenom dozvolom

Svrha usluge IRM i njena ograničenja

Information Rights Management (IRM) pojedincima i administratorima omogućava da navedu dozvole pristupa dokumentima, radnim sveskama i prezentacijama. To pomaže u sprečavanju štampanja, prosleđivanja ili kopiranja poverljivih informacija od strane neovlašćenih osoba. Kada je dozvola za datoteku ograničena pomoću usluge IRM, ograničenja pristupa i upotrebe se nameću bez obzira na lokaciju informacije zato što je dozvola za datoteku uskladištena u samoj datoteci dokumenta, radne sveske ili prezentacije.

IRM pojedincima pomaže u nametanju ličnih željenih postavki u pogledu prenosa ličnih ili privatnih informacija. IRM takođe pomaže organizacijama da nametnu smernice preduzeća koje upravljaju kontrolom i širenjem poverljivih ili vlasničkih informacija.

IRM pomaže u izvršavanju sledećih radnji:

 • Sprečavanje neovlašćenog primaoca ograničenog sadržaja da prosledi, menja, odštampa, pošalje faksom ili nalepi sadržaj za neovlašćenu upotrebu.

 • Sprečavanje kopiranja ograničenog sadržaja pomoću funkcije Print Screen u operativnom sistemu Microsoft Windows.

 • Ograničavanje sadržaja bez obzira gde se šalje

 • Istek roka važenja datoteke podrške tako da sadržaj u dokumentima, radnim sveskama ili prezentacijama više ne može da se prikaže nakon određenog vremenskog perioda

 • Sprovođenje smernica preduzeća koje upravljaju korišćenjem i širenjem sadržaja u okviru preduzeća

IRM ne može da spreči sledeće:

 • Brisanje, krađu ili hvatanje sadržaja, kao ni njegov prenos od strane zlonamernih programa kao što su Trojanci, programi koji pamte otkucaje na tastaturi i određeni tipovi špijunskog softvera

 • Gubitak ili oštećenje sadržaja usled delovanja računarskih virusa

 • Ručno kopiranje ili ponovno kucanje ograničenog sadržaja sa prikaza na monitoru primaoca

 • Primaoca da snimi digitalnu fotografiju ograničenog sadržaja prikazanog na monitoru

 • Kopiranje ograničenog sadržaja korišćenjem programa nezavisnih proizvođača za snimanje sadržaja na ekranu

Vrh stranice

Tipovi datoteka čijim pravima možete da upravljate pomoću usluge IRM

Koristite IRM Office 2010, možete da prava upravljanje XML Paper Specification (.xps) datoteke i sledeće tipove datoteka:

Word datoteke

Tip datoteke

Oznaka tipa datoteke

Dokument

.doc

Dokument

.docx

Dokument sa omogućenim makroima

.docm

Predložak

.dot

Predložak

.dotx

Predložak sa omogućenim makroima

.dotm

Excel datoteke

Tip datoteke

Oznaka tipa datoteke

Radna sveska

.xls

Radna sveska

.xlsx

Radna sveska sa omogućenim makroima

.xlsm

Predložak

.xlt

Predložak

.xltx

Predložak sa omogućenim makroima

.xltm

Binarna radna sveska koja nije XML

.xlsb

Programski dodatak sa omogućenim makroima

.xla

Programski dodatak sa omogućenim makroima

.xlam

PowerPoint datoteke

Tip datoteke

Oznaka tipa datoteke

Prezentacija

.ppt

Prezentacija

.pptx

Prezentacija sa omogućenim makroima

.pptm

Predložak

.pot

Predložak

.potx

Predložak sa omogućenim makroima

.potm

Projekcija

.pps

Projekcija

.ppsx

Projekcija sa omogućenim makroima

.ppsm

Office tema

.thmx

Napomene : 

 • Kada se ovi tipovi podataka u programu Microsoft Outlook prilože e-porukama čijim pravima se upravlja, i njihovim pravima će se automatski upravljati.

 • Kada priložite datoteku poruke (.msg) e-poruci čijim pravima se upravlja, neće se upravljati pravima priložene poruke. IRM ne upravlja pravima tipovima .msg datoteka.

Vrh stranice

Konfigurisanje računara za korišćenje usluge IRM

Da biste koristili IRM Office 2010, minimalni je softver Windows Rights Management Services (RMS) Client sa servisnim paketom 1 (SP1). Ako koristite računar koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, Windows Rights Management Services (RMS) klijenta je već instaliran. Ako koristite računar koji radi pod operativnim sistemom Windows XP, Windows Rights Management Services (RMS) klijenta Service Pack 1 (SP1) mora biti instaliran na vašem računaru ili tako što ćete vi ili vaš administrator RMS. RMS administrator može da konfiguriše preduzeća određene IRM smernice koje definišu ko može da pristupi informacijama i koji nivo uređivanja je dozvoljeno za e-poruke. Na primer, administrator preduzeća može da definiše predložak prava pod nazivom "Poverljivi podaci preduzeća" koja navodi da e-poruku koja koristi tu smernicu mogu otvoriti samo korisnici unutar domena kompanije.

Instaliranje Windows Rights Management Services (RMS) klijenta

Windows Vista

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Izaberite stavku Programi, a zatim stavku Programi i funkcije. U levom oknu izaberite stavku Instalirajte program sa mreže. Sa liste programa izaberite stavku Windows Rights Management Services klijent, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  Napomena : U klasičnom prikazu dvaput kliknite na ikonu Programi i funkcije, a zatim u levom oknu izaberite stavku Instalirajte program sa mreže. Sa liste programa izaberite stavku Windows Rights Management Services klijent, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

Windows XP

 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Kontrolna tabla.

 2. Kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe, a zatim kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe. U levom oknu kliknite na ikonu Dodaj nove programe. Sa liste programa izaberite stavku Windows Rights Management Services klijent, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

  Napomena : U klasičnom prikazu dvaput kliknite na ikonu Dodaj ili ukloni programe, a zatim u levom oknu kliknite na ikonu Dodaj nove programe. Sa liste programa izaberite stavku Windows Rights Management Services klijent, a zatim kliknite na dugme Dodaj.

Druga mogućnost je da, kada prvi put pokušate da otvorite datoteke koje su pravima se upravlja pomoću usluge IRM, Office 2010 će vas upitati da preuzmete Windows Rights Management Services Client ako koristite računar bez taj softver. Više informacija o Windows Rights Management Services Client potražite u člankuWindows Rights Management Services Client Veb lokacije.

Vrh stranice

Preuzimanje dozvola

Kada prvi put pokušate da otvorite dokumenta, radne sveske ili prezentacije sa ograničenom dozvolom, morate da se povežete sa serverom za licenciranje da biste proverili svoje akreditive i da biste preuzeli korisničke licence. Korisnička licenca definiše nivo pristupa koji imate u datoteku. Ovaj proces je neophodan za svaku datoteku sa ograničenom dozvolom. Drugim rečima, sadržaj sa ograničenom dozvolom nije moguće otvoriti bez korisničke licence. Preuzimanje dozvola zahteva da sistem Microsoft Office pošalje vaše akreditive (što obuhvata e-adrese) i informacije o pravima dozvole na serveru za licenciranje. Informacije koje se nalaze u dokumenta, radne sveske ili prezentacije se ne šalju serveru za licenciranje. Za više informacija, Pročitajte Najvažnije informacije o izjavi o privatnosti za Microsoft Office 2010.

Vrh stranice

Ograničavanje dozvola za sadržaj u datotekama

Autori da ograničite dozvolu za dokumenata, radnih svezaka i prezentacija na po korisniku, po datoteci ili po grupi osnova (grupa zasnovana dozvole zahtevati aktivnog direktorijuma za proširenje grupe). Autori koriste dijalog dozvola da date korisnicima pristup za izmene, a da biste podesili važenja sadržaja. Na primer, autor, Rajko može dati jeleni dozvolu da čita Word dokument, ali ga ne promenite. Ranjit zatim možete dati dozvolu za menjanje dokumenta i dozvoliti da sačuvate dokument. Ranjit takođe odlučiti da biste ograničili Heleninoj i Bobanu pristup ovaj dokument 5 dana pre nego što dozvola za dokument istekne. Informacije o tome kako da postavite datum prestanka važenja za dokumenta, radne sveske ili prezentacije, pogledajte članak postavite datum prestanka važenja za datoteku.

Dozvola

 1. Sačuvajte dokument, radnu svesku ili prezentaciju.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • U programu Word, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita dokumenta, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvole po osobama, a zatim izaberite stavku Ograničen pristup.

  • U programu Excel, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita radne sveske, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvole po osobama, a zatim izaberite stavku Ograničen pristup.

  • U programu PowerPoint, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita prezentacije, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvole po osobama, a zatim izaberite stavku Ograničen pristup.

 4. U dijalogu Dozvole uradite nešto od sledećeg:

  • U programu Word izaberite opciju Ograniči dozvolu za ovaj dokument, a zatim dodelite željene nivoe pristupa za svakog korisnika.

  • U programu Excel izaberite opciju Ograniči dozvolu za ovu radnu svesku, a zatim dodelite željene nivoe pristupa za svakog korisnika.

  • U programu PowerPoint izaberite opciju Ograniči dozvolu za ovu prezentaciju, a zatim dodelite željene nivoe pristupa za svakog korisnika.

   Opcije mogu biti ograničene ukoliko je administrator postavio prilagođene smernice za izdavanje dozvole koje pojedinci ne mogu promeniti.

   Nivoi dozvole

  • Čitanje     Korisnici sa dozvolom „Čitanje“ mogu da čitaju dokument, radnu svesku ili prezentaciju, ali nemaju dozvolu za uređivanje, štampanje ili kopiranje.

  • Promena     Korisnici sa dozvolom „Promena“ mogu da čitaju i uređuju dokument, radnu svesku ili prezentaciju, kao i da sačuvaju promene u njima, ali nemaju dozvolu za štampanje.

  • Puna kontrola     Korisnici sa dozvolom „Puna kontrola“ imaju pune dozvole za kreiranje i u dokumentu, radnoj svesci ili prezentaciji mogu da urade sve što može i autor, kao što je podešavanje datuma isteka važenja sadržaja, sprečavanje štampanja i dodeljivanje dozvola korisnicima. Kada dozvola za dokument, radnu svesku ili prezentaciju istekne za ovlašćene korisnike, njih mogu da otvore samo autor ili korisnici koji imaju dozvolu „Puna kontrola“. Autori uvek imaju dozvolu „Puna kontrola“.

 5. Da biste nekom dodelili dozvolu „Puna kontrola“, u dijalogu Dozvole kliknite na dugme Više opcija, a zatim u koloni Nivo pristupa kliknite na strelicu i sa liste Nivo pristupa izaberite stavku Puna kontrola.

  Dijalog Dozvola

 6. Nakon što dodelite nivoe dozvole, kliknite na dugme U redu.

  Pojavljuje se traka sa porukama koja ukazuje na to da se upravlja pravima dokumenta, radne sveske ili prezentacije. Ukoliko morate da napravite promene u vezi sa dozvolama pristupa dokumentu, radnoj svesci ili prezentaciji, kliknite na dugme Promeni dozvolu.

  Traka sa porukama u programu Word

  Ako su dokument, radna sveska ili prezentacija sa ograničenom dozvolom prosleđeni neovlašćenoj osobi, pojavljuje se poruka sa e-adresom ili adresom Veb lokacije autora da bi ta osoba mogla da zahteva dozvolu za dokument, radnu svesku ili prezentaciju.

  Dijalog u programu Word u kom je prikazan dokument sa ograničenom dozvolom koji je prosleđen neovlašćenoj osobi

  Ako autor odabere da ne uključi e-adresu, neovlašćenim korisnicima će biti prikazana poruka o grešci.

Podešavanje datuma isteka važenja datoteke

 1. Otvorite datoteku.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • U programu Word, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita dokumenta, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvole po osobama, a zatim izaberite stavku Ograničen pristup.

  • U programu Excel, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita radne sveske, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvole po osobama, a zatim izaberite stavku Ograničen pristup.

  • U programu PowerPoint, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita prezentacije, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvole po osobama, a zatim izaberite stavku Ograničen pristup.

 4. U dijalogu Dozvole uradite nešto od sledećeg:

  • U programu Word potvrdite izbor u polju za potvrdu Ograniči dozvolu za ovaj dokument, a zatim izaberite stavku Još opcija.

  • U programu Excel potvrdite izbor u polju za potvrdu Ograniči dozvolu za ovu radnu svesku, a zatim izaberite stavku Još opcija.

  • U programu PowerPoint potvrdite izbor u polju za potvrdu Ograniči dozvolu za ovu prezentaciju, a zatim izaberite stavku Još opcija.

 5. U okviru Dodatne dozvole za korisnike uradite nešto od sledećeg:

  • U programu Word potvrdite izbor u polju za potvrdu Ovaj dokument ističe, a zatim unesite datum.

  • U programu Excel potvrdite izbor u polju za potvrdu Ova radna sveska ističe, a zatim unesite datum.

  • U programu PowerPoint potvrdite izbor u polju za potvrdu Ova prezentacija ističe, a zatim unesite datum.

 6. Kliknite dvaput na dugme U redu.

Vrh stranice

Korišćenje drugog Windows korisničkog naloga za datoteke čijim se pravima upravlja

 1. Otvorite dokument, radni list ili prezentaciju.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • U programu Word, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita dokumenta, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvole po osobama, a zatim izaberite stavku Upravljanje akreditivima.

  • U programu Excel, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita radne sveske, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvole po osobama, a zatim izaberite stavku Upravljanje akreditivima.

  • U programu PowerPoint, na kartici Informacije izaberite stavku Zaštita prezentacije, postavite pokazivač na stavku Ograničavanje dozvole po osobama, a zatim izaberite stavku Upravljanje akreditivima.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • U dijalogu Izbor korisnika izaberite e-adresu naloga koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu.

  • U dijalogu Izbor korisnika kliknite na dugme Dodaj, otkucajte akreditive za novi nalog, a zatim dva puta kliknite na dugme U redu.

   Dijalog „Izbor korisnika“

Vrh stranice

Prikaz sadržaja sa ograničenom dozvolom

Da biste prikazali sadržaja sa kontrolisanim pravima da li imate dozvole za pomoću Office 2010, jednostavno otvorite dokumenta, radne sveske ili prezentacije.

Ako želite da prikažete dozvole koje imate, na traci sa porukama kliknite na dugme Prikaži dozvolu ili na statusnoj traci na dnu ekrana izaberite neku od sledećih stavki:

 • Ovaj dokument sadrži smernice dozvola Dugme koje prikazuje da ovaj dokument, radna sveska ili prezentacija sadrže smernice dozvola  

 • Ova radna sveska sadrži smernice dozvola Dugme koje prikazuje da ovaj dokument, radna sveska ili prezentacija sadrže smernice dozvola  

 • Ova prezentacija sadrži smernice dozvola Dugme koje prikazuje da ovaj dokument, radna sveska ili prezentacija sadrže smernice dozvola  

Vrh stranice

Napomena : Odricanje odgovornosti za mašinski prevod: Ovaj članak je preveo računarski sistem bez ljudske intervencije. Microsoft nudi ove mašinske prevode da bi pomogao korisnicima koji ne govore engleski da uživaju u sadržaju o Microsoft proizvodima, uslugama i tehnologijama. Budući da je članak mašinski preveden, može da sadrži greške u rečniku, sintaksi ili gramatici.

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Zvuči da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×